เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 342 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ทรงผมนภา (ช)

ทรงผมนภา (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน6 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนางไม้ดอกบัว

ทรงผมจันทรา (ช)

ทรงผมจันทรา (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน14 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมกองโจร

ทรงผมคลื่นวารี (ช)

ทรงผมคลื่นวารี (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน24 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมธนูกระดูกขาว

ทรงผมแสงสุริยันต์ (ช)

ทรงผมแสงสุริยันต์ (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน35 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาโจรโบราณ

ทรงผมคุนหลุน (ช)

ทรงผมคุนหลุน (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน45 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากปีศาจต้นดอกท้อ

ทรงผมพันโอกาส (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน59 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบผู้พิทักษ์

ทรงผมเจินหวู่ (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน75 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขามนุษย์ภูผา

ทรงผมไท่ชิง (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน95 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาจ้าวเมืองหิมะ

ทรงผมซั่งชิง (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน113 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาอสูรเคียวเสี้ยวจันทร์

ทรงผมอี้ชิง (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน139 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 142   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขานักรบอาชาเพลิง

ทรงผมนภา (ญ)

ทรงผมนภา (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน6 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ทรงผมจันทรา (ญ)

ทรงผมจันทรา (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน14 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV30)

ทรงผมคลื่นวารี (ญ)

ทรงผมคลื่นวารี (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน24 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV45)

ทรงผมแสงสุริยันต์ (ญ)

ทรงผมแสงสุริยันต์ (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน35 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV60)

ทรงผมคุนหลุน (ญ)

ทรงผมคุนหลุน (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน45 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบไร้ขา

ทรงผมพันโอกาส (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน59 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบทมิฬ

ทรงผมเจินหวู่ (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน75 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากพ่อมดแดนใต้

ทรงผมไท่ชิง (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน95 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักสู้เมืองหิมะ

ทรงผมซั่งชิง (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน113 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากยัก ษา

ทรงผมอี้ชิง (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน139 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 142   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากองครักษ์อสูรเหล็ก

12345678910 | 18 Next