เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 342 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ทรงผมล่าพยัคฆ์ (ช)

ทรงผมล่าพยัคฆ์ (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน6 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ทรงผมหยกเย็น (ช)

ทรงผมหยกเย็น (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน15 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV30)

ทรงผมเพลิงอัคคี (ช)

ทรงผมเพลิงอัคคี (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน25 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV45)

ทรงผมหยั่งรู้ (ช)

ทรงผมหยั่งรู้ (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน36 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV60)

ทรงผมไตรวิเศษ (ช)

ทรงผมไตรวิเศษ (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน47 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบไร้ขา

ทรงผมพิชิตเคราะห์ (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน60 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบทมิฬ

ทรงผมปราบมาร (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน77 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากพ่อมดแดนใต้

ทรงผมไร้ลักษณ์ (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน97 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักสู้เมืองหิมะ

ทรงผมมังกรคชสาร (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน116 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากยัก ษา

ทรงผมโพธิ (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน142 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 142   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากองครักษ์อสูรเหล็ก

ทรงผมล่าพยัคฆ์ (ญ)

ทรงผมล่าพยัคฆ์ (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน6 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนางไม้ดอกบัว

ทรงผมหยกเย็น (ญ)

ทรงผมหยกเย็น (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน15 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมกองโจร

ทรงผมเพลิงอัคคี (ญ)

ทรงผมเพลิงอัคคี (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน25 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมธนูกระดูกขาว

ทรงผมหยั่งรู้ (ญ)

ทรงผมหยั่งรู้ (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน36 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาโจรโบราณ

ทรงผมไตรวิเศษ (ญ)

ทรงผมไตรวิเศษ (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน47 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากปีศาจต้นดอกท้อ

ทรงผมพิชิตเคราะห์ (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน60 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบผู้พิทักษ์

ทรงผมปราบมาร (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน77 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขามนุษย์ภูผา

ทรงผมไร้ลักษณ์ (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน97 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาจ้าวเมืองหิมะ

ทรงผมมังกรคชสาร (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน116 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาอสูรเคียวเสี้ยวจันทร์

ทรงผมโพธิ (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน142 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 142   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขานักรบอาชาเพลิง

12345678910 | 18 Next