เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 124 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

กงจักรคลื่นสะท้าน

กงจักรคลื่นสะท้าน   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี29~35 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

กงจักรดวงดาว

กงจักรดวงดาว   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี85~103 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV30)

กงจักรเงามรกต

กงจักรเงามรกต   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี154~188 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

กงจักรตะวันรุ่ง

กงจักรตะวันรุ่ง   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี269~329 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

กงจักรหมอกจาง

กงจักรหมอกจาง   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี397~485 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

กงจักรรุ้งแดง

กงจักรรุ้งแดง   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี547~669 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

กงจักรกินใจ

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี714~872 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากพ่อมดแดนใต้

กงจักรล่าวิญญาณ

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี921~1,125 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักสู้เมืองหิมะ

กงจักรเทพประทาน

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี1,136~1,388 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากยัก ษา

กงจักรล่อฟ้า

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,400~1,711 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 148   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากองครักษ์อสูรเหล็ก

กงจักรดวงดาวดารา

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี85~103 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กงจักรเงามรกตดารา

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี154~188 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กงจักรตะวันรุ่งดารา

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี269~329 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กงจักรหมอกจางดารา

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี397~485 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กงจักรรุ้งแดงดารา

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี547~669 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กงจักรกินใจดารา

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี714~872 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กงจักรล่าวิญญาณดารา

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี921~1,125 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กงจักรเทพประทานดารา

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,136~1,388 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กงจักรล่อฟ้าดารา

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,400~1,711 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 148   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กงจักรเซียนเจ้าสมุทร

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี269~329 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

1234567 Next