เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 123 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ไม้เท้าไผ่มรกต

ไม้เท้าไผ่มรกต   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี33~37 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนางไม้ดอกบัว

ไม้เท้าประดับทอง

ไม้เท้าประดับทอง   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี93~105 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมกองโจร

ไม้เท้าแปดวิเศษ

ไม้เท้าแปดวิเศษ   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี168~189 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

ไม้เท้าโพธิสัตว์

ไม้เท้าโพธิสัตว์   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี294~331 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

ไม้เท้าราชาแห่งฟ้า

ไม้เท้าราชาแห่งฟ้า   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี433~489 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

ไม้เท้าเมตตา

ไม้เท้าเมตตา   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี598~674 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

ไม้เท้าอรหันต์

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี776~876 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขามนุษย์ภูผา

ไม้เท้าเจิดจรัส

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี1,002~1,130 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาจ้าวเมืองหิมะ

ไม้เท้าตั๊กม้อ

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี1,236~1,393 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาอสูรเคียวเสี้ยวจันทร์

ไม้เท้าเงียบสงัด

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,525~1,720 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 148   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขานักรบอาชาเพลิง

ไม้เท้าประดับทองดารา

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี93~105 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไม้เท้าแปดวิเศษดารา

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี168~189 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไม้เท้าโพธิสัตว์ดารา

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี294~331 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไม้เท้าราชาแห่งฟ้าดารา

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี433~489 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไม้เท้าเมตตาดารา

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี598~674 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไม้เท้าอรหันต์ดารา

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี776~876 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไม้เท้าเจิดจรัสดารา

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,002~1,130 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไม้เท้าตั๊กม้อดารา

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,236~1,393 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไม้เท้าเงียบสงัดดารา

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,525~1,720 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 148   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไม้เท้าเวทย์บริสุทธิ์

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี294~331 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

1234567 Next