เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 342 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

รองเท้าล้มพยัคฆ์ (ช)

รองเท้าล้มพยัคฆ์ (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน6 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้ายุทธการ (ช)

รองเท้ายุทธการ (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน13 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเมฆาคลั่ง (ช)

รองเท้าเมฆาคลั่ง (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน20 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าปัดรังควาน (ช)

รองเท้าปัดรังควาน (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน28 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าป้าอ๋อง (ช)

รองเท้าป้าอ๋อง (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน36 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าอัสนีฟาด (ช)

รองเท้าอัสนีฟาด (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน46 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าวิญญาณดุ (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน57 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเทพคลั่งไคล้ (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน72 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าวิญญาณมังกร (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน87 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าจักรพรรดิ์ (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน107 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 144   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าล้มพยัคฆ์ (ญ)

รองเท้าล้มพยัคฆ์ (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน6 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้ายุทธการ (ญ)

รองเท้ายุทธการ (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน13 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเมฆาคลั่ง (ญ)

รองเท้าเมฆาคลั่ง (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน20 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าปัดรังควาน (ญ)

รองเท้าปัดรังควาน (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน28 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าป้าอ๋อง (ญ)

รองเท้าป้าอ๋อง (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน36 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าอัสนีฟาด (ญ)

รองเท้าอัสนีฟาด (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน46 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าวิญญาณดุ (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน57 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเทพคลั่งไคล้ (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน72 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าวิญญาณมังกร (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน87 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าจักรพรรดิ์ (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน107 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 144   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12345678910 | 18 Next