เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 342 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

รองเท้าเมฆา (ช)

รองเท้าเมฆา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าอโศกเมฆา (ช)

รองเท้าอโศกเมฆา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน11 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าหมอกนภา (ช)

รองเท้าหมอกนภา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน18 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าแสงจันทรา (ช)

รองเท้าแสงจันทรา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน26 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าบุปผา (ช)

รองเท้าบุปผา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน34 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าหิมะโปรย (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน43 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเซาะกระดูก (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน54 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าล่อวิญญาณ (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน68 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้านักปราชญ์ (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน82 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเลอโฉม (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน100 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 144   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเมฆา (ญ)

รองเท้าเมฆา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าอโศกเมฆา (ญ)

รองเท้าอโศกเมฆา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน11 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าหมอกนภา (ญ)

รองเท้าหมอกนภา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน18 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าแสงจันทรา (ญ)

รองเท้าแสงจันทรา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน26 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าบุปผา (ญ)

รองเท้าบุปผา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน34 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าหิมะโปรย (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน43 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเซาะกระดูก (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน54 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าล่อวิญญาณ (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน68 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้านักปราชญ์ (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน82 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเลอโฉม (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน100 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 144   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12345678910 | 18 Next