เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 342 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

รองเท้านภา (ช)

รองเท้านภา (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน4 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าจันทรา (ช)

รองเท้าจันทรา (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน9 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าคลื่นวารี (ช)

รองเท้าคลื่นวารี (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน16 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าแสงสุริยันต์ (ช)

รองเท้าแสงสุริยันต์ (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน23 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าคุนหลุน (ช)

รองเท้าคุนหลุน (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน30 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าพันโอกาส (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน39 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเจินหวู่ (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน50 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าไท่ชิง (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน63 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าซั่งชิง (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน75 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าอี้ชิง (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน93 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 144   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้านภา (ญ)

รองเท้านภา (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน4 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าจันทรา (ญ)

รองเท้าจันทรา (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน9 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าคลื่นวารี (ญ)

รองเท้าคลื่นวารี (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน16 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าแสงสุริยันต์ (ญ)

รองเท้าแสงสุริยันต์ (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน23 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าคุนหลุน (ญ)

รองเท้าคุนหลุน (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน30 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าพันโอกาส (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน39 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเจินหวู่ (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน50 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าไท่ชิง (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน63 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าซั่งชิง (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน75 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าอี้ชิง (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน93 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 144   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12345678910 | 18 Next