เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 342 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

รองเท้าล่าพยัคฆ์ (ช)

รองเท้าล่าพยัคฆ์ (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน4 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าหยกเย็น (ช)

รองเท้าหยกเย็น (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน10 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเพลิงอัคคี (ช)

รองเท้าเพลิงอัคคี (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน16 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าหยั่งรู้ (ช)

รองเท้าหยั่งรู้ (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน24 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าไตรวิเศษ (ช)

รองเท้าไตรวิเศษ (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน31 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าพิชิตเคราะห์ (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน40 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าปราบมาร (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน51 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าไร้ลักษณ์ (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน64 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้ามังกรคชสาร (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน77 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าโพธิ (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน95 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 144   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าล่าพยัคฆ์ (ญ)

รองเท้าล่าพยัคฆ์ (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน4 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าหยกเย็น (ญ)

รองเท้าหยกเย็น (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน10 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเพลิงอัคคี (ญ)

รองเท้าเพลิงอัคคี (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน16 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าหยั่งรู้ (ญ)

รองเท้าหยั่งรู้ (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน24 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าไตรวิเศษ (ญ)

รองเท้าไตรวิเศษ (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน31 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าพิชิตเคราะห์ (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน40 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าปราบมาร (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน51 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าไร้ลักษณ์ (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน64 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้ามังกรคชสาร (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน77 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าโพธิ (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน95 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 144   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12345678910 | 18 Next