เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 342 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ชุดเมฆา (ช)

ชุดเมฆา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน11 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนางไม้ดอกบัว

ชุดอโศกเมฆา (ช)

ชุดอโศกเมฆา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน38 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมกองโจร

ชุดหมอกนภา (ช)

ชุดหมอกนภา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน74 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมธนูกระดูกขาว

ชุดแสงจันทรา (ช)

ชุดแสงจันทรา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน126 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาโจรโบราณ

ชุดบุปผา (ช)

ชุดบุปผา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน188 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากปีศาจต้นดอกท้อ

ชุดหิมะโปรย (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน276 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบผู้พิทักษ์

ชุดเซาะกระดูก (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน390 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขามนุษย์ภูผา

ชุดล่อวิญญาณ (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน516 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาจ้าวเมืองหิมะ

ชุดนักปราชญ์ (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน652 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาอสูรเคียวเสี้ยวจันทร์

ชุดเลอโฉม (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน799 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 146   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขานักรบอาชาเพลิง

ชุดเมฆา (ญ)

ชุดเมฆา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน11 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ชุดอโศกเมฆา (ญ)

ชุดอโศกเมฆา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน38 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV30)

ชุดหมอกนภา (ญ)

ชุดหมอกนภา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน74 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV45)

ชุดแสงจันทรา (ญ)

ชุดแสงจันทรา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน126 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV60)

ชุดบุปผา (ญ)

ชุดบุปผา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน188 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบไร้ขา

ชุดหิมะโปรย (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน276 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบทมิฬ

ชุดเซาะกระดูก (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน390 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากพ่อมดแดนใต้

ชุดล่อวิญญาณ (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน516 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักสู้เมืองหิมะ

ชุดนักปราชญ์ (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน652 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากยัก ษา

ชุดเลอโฉม (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน799 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 146   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากองครักษ์อสูรเหล็ก

12345678910 | 18 Next