เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 342 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ชุดนภา (ช)

ชุดนภา (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน8 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ชุดจันทรา (ช)

ชุดจันทรา (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน32 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV30)

ชุดคลื่นวารี (ช)

ชุดคลื่นวารี (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน65 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV45)

ชุดแสงสุริยันต์ (ช)

ชุดแสงสุริยันต์ (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน113 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV60)

ชุดคุนหลุน (ช)

ชุดคุนหลุน (ช)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน169 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบไร้ขา

ชุดพันโอกาส (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน249 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบทมิฬ

ชุดเจินหวู่ (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน360 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากพ่อมดแดนใต้

ชุดไท่ชิง (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน478 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักสู้เมืองหิมะ

ชุดซั่งชิง (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน598 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากยัก ษา

ชุดอี้ชิง (ช)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน738 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 146   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากองครักษ์อสูรเหล็ก

ชุดนภา (ญ)

ชุดนภา (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน8 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนางไม้ดอกบัว

ชุดจันทรา (ญ)

ชุดจันทรา (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน32 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมกองโจร

ชุดคลื่นวารี (ญ)

ชุดคลื่นวารี (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน65 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมธนูกระดูกขาว

ชุดแสงสุริยันต์ (ญ)

ชุดแสงสุริยันต์ (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน113 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาโจรโบราณ

ชุดคุนหลุน (ญ)

ชุดคุนหลุน (ญ)   ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน169 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากปีศาจต้นดอกท้อ

ชุดพันโอกาส (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน249 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบผู้พิทักษ์

ชุดเจินหวู่ (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน360 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขามนุษย์ภูผา

ชุดไท่ชิง (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน478 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาจ้าวเมืองหิมะ

ชุดซั่งชิง (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน598 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาอสูรเคียวเสี้ยวจันทร์

ชุดอี้ชิง (ญ)

  ประเภทสำนักเมฆเขียว   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน738 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเมฆเขียว ต้องการ Lv. 146   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขานักรบอาชาเพลิง

12345678910 | 18 Next