เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 342 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ชุดล่าพยัคฆ์ (ช)

ชุดล่าพยัคฆ์ (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน9 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดหยกเย็น (ช)

ชุดหยกเย็น (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน34 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดเพลิงอัคคี (ช)

ชุดเพลิงอัคคี (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน67 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดหยั่งรู้ (ช)

ชุดหยั่งรู้ (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน117 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดไตรวิเศษ (ช)

ชุดไตรวิเศษ (ช)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน174 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดพิชิตเคราะห์ (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน256 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดปราบมาร (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน368 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดไร้ลักษณ์ (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน487 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดมังกรคชสาร (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน612 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดโพธิ (ช)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน754 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 146   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดล่าพยัคฆ์ (ญ)

ชุดล่าพยัคฆ์ (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน9 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดหยกเย็น (ญ)

ชุดหยกเย็น (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน34 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดเพลิงอัคคี (ญ)

ชุดเพลิงอัคคี (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน67 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดหยั่งรู้ (ญ)

ชุดหยั่งรู้ (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน117 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดไตรวิเศษ (ญ)

ชุดไตรวิเศษ (ญ)   ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน174 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดพิชิตเคราะห์ (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน256 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดปราบมาร (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน368 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดไร้ลักษณ์ (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน487 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดมังกรคชสาร (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน612 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดโพธิ (ญ)

  ประเภทสำนักอารามผดุงฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน754 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักอารามผดุงฟ้า ต้องการ Lv. 146   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12345678910 | 18 Next