เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 29 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

กระบี่ไม้

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา1 น้ำหนัก0
โจมตี2~6 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากราชาหมูคลั่ง

ดาบผสานดิน

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี4~8 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ไม้เท้าผสานน้ำ

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี2~7 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ตราหยกราชวงศ์

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี4,000~5,000 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5,000 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

เหยื่อดักแด้ไร้ตัวตน

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

เหยื่อหนอนข้าวไร้ตัวตน

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

เหยื่อดอกหมอกไร้ตัวตน

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

เหยื่อไส้เดือนไร้ตัวตน

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ดาบหลอมอัคคี

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา200 น้ำหนัก0
โจมตี4~8 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

เสื้อคลุมแดง

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี4,000~5,000 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5,000 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าบิน

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี4,000~5,000 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5,000 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

หมวกนักปราชญ์

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี4,000~5,000 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5,000 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

หมั่นโถเหลือ

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี4,000~5,000 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5,000 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวน

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี4,000~5,000 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5,000 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ฉลองพระองค์ของฮ่องเต้

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี1~12 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน12 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

อาวุธเพิ่มพลังโจมตีของ GM

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5,000 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

อาวุธทดสอบเปลี่ยนอาชีพขั้น 1

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี4~8 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

อาวุธอันธพาล

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี2~7 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ดาบซ่อนเทพ�ff0000刃

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี30,000~50,000 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5,000 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่ไม้หอม

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดอาวุธ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี1 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12 Next