เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 4 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ชุดฝึกหัด (ช)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน3 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ชุดฝึกหัด (ญ)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน3 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ชุดชาวบ้าน (ช)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน1 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดชาวบ้าน (ญ)

  ประเภทชาวบ้าน   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน1 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ชาวบ้าน ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

1