เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 22 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

แหวนล่าพยัคฆ์

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

วงแหวนแห่งไพรี

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนเพชรนักปราชญ์ทั้งห้า

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวน[นิรันดร์ ]

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวน[รักฉันนิรันดร์ ]

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวน[สุดที่รัก ]

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวน[999]

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวน[รักที่สุด ]

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนต้นตระกูลลำดับหนึ่ง

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนต้นตระกูลลำดับสอง

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนเยือกเย็น

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนข่มอารมณ์

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนระเบิดวารี

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนอำมหิต

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนศิษย์ยกระดับ

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี1~2 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนอาจารย์ยกระดับ

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี2~3 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนปรมาจารย์ยกระดับ

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี2~4 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

วงแหวนมาร

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา1000 น้ำหนัก0
โจมตี3~5 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนมังกร (อมตะ)

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา999 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 22   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

แหวนวิหค(สัญญานิรันดร์ )

  ประเภทแหวน   ชนิดสมบัติ ราคา999 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ทุกอาชีพ ต้องการ Lv. 20   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12 Next