เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 5 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ไส้เดือน(เหยื่อปลา )

  ประเภทเหยื่อ   ชนิดสมบัติ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 10   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

หนอนข้าว(เหยื่อปลา )

  ประเภทเหยื่อ   ชนิดสมบัติ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 10   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

เหยื่อดักแด้

  ประเภทเหยื่อ   ชนิดสมบัติ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 10   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ดอกซุน(เหยื่อปลา )

  ประเภทเหยื่อ   ชนิดสมบัติ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 10   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ยาหยินหยาง

  ประเภทเหยื่อ   ชนิดสมบัติ ราคา100 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 10   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

1