ข้อมูลแผนที่ » คุนหลุน

คุนหลุน

คุนหลุน

NPC

กัวเทียนกวน
กุมารกระสาขาว
ขุนพลเทพ เฟยเผิง
จือจิง
จุนซิง
ฉาวหุ้ยฉง
ช่างตีเหล็ก ฟ้างซุน
ช่างเทวดา จื่อหลัน
ช่างเหล็กเทวดา หยุนหัว
ซวนจี
ซวนเจินจือ
ทหารเทพ อู่ซวน
ทหารเทพ อู้เฟิง
ทหารเทพ เฉิงหยุน
ทหารเทพ เวยถิง
น้องชาย มู่ฉือ
นักบุญเทียน สำนักเจ้าวิญญาณ
นักปราชญ์ เทียน
นักปราชญ์หลิง อารามผดุงฟ้า
นักปราชญ์แห่งดวงดาว
นักพรตชิง สำนักเมฆเขียว
นางฟ้า เฟย
นายพล จีเหิง
ปรมาจารย์ยกระดับ หันเซียง
ประตูสวรรค์
ปิงอี๋
ผู้ดูแลภารกิจ หยาวกวง
ภูเขาดวงสุริยะ
ภูเขาปีกวิหค
ภูเขามรกต
ภูเขาวาโยส่อง
ภูเขาหวยเจียง
ยอดเขาไร้หยก
วารีโรยรา
สระสวรรค์
สวนลอย
หมอเทวดา หยาวลี่
หมีขาว
หุบเขาผ่านฟ้า
องครักษ์ ฑูตสำนักมารสยบฟ้า
องค์จื่อเวย
อยู่หลุน
อาจารย์ อี้หยุน
อู๋กัง
อู๋กาง
อู๋คัง
เจียงหวูซู่
เจียหลัว
เซียวจิ้งจือ
เทพร่ำรวย ฟ้านอี้
เมิ้งฉี
เมืองเมฆาเย็น
เมืองแท่นวิญญาณ
เว้ยซูชิง
เสียวเสี่ย
แม่ทัพ ชีซาซิง
แม่ทัพ เทียนจีซิง
แม่ทัพเทียนขุยซิง
แม่ทัพเทียนฝู่ซิง
แม่ทัพเทียนหลางซิง
แม่ทัพเหลียนเจินซิง
แม่นางยู่ สำนักสราญรมย์
โจวหยิ่น

สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster