ข้อมูลแผนที่ » ถ้ำอสูรจิ้งจอก

ถ้ำอสูรจิ้งจอก

ถ้ำอสูรจิ้งจอก

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

มอนสเตอร์ล่องหน

  Level1 HP1 Exp1
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี1 พลังป้องกัน1
    เงิน 1 ระยะโจมตี0

จิ้งจอกทมิฬ

  Level75 HP5705 Exp3622
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี714 พลังป้องกัน458
    เงิน 53 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นเลิศ, ผงปราณชั้นเลิศ, ไม้มงคล, แร่ทอง, หญ้าอมตะ, ชิ้นหยกเขียว, แหวนในดารา , แหวนดาวตก , แหวนสะท้านดารา , แหวนวายุโลกันต์ , แหวนวายุเพลิง , แหวนจันทราเต็มดวง , ทรงผมป้าอ๋องไพรรี (ช), ทรงผมป้าอ๋องไพรรี (ญ), ทรงผมบุปผาจันทรา (ช), ทรงผมบุปผาจันทรา (ญ), ทรงผมคุนหลุนไพรรี (ช), ทรงผมคุนหลุนไพรรี (ญ), ทรงผมไตรวิเศษจันทรา (ช), ทรงผมไตรวิเศษจันทรา (ญ), รองเท้าป้าอ๋องไพรรี (ช), รองเท้าป้าอ๋องไพรรี (ญ), รองเท้าบุปผาจันทรา (ช), รองเท้าบุปผาจันทรา (ญ), รองเท้าคุนหลุนไพรรี (ช), รองเท้าคุนหลุนไพรรี (ญ), รองเท้าไตรวิเศษจันทรา (ช), รองเท้าไตรวิเศษจันทรา (ญ), ชุดป้าอ๋องจันทรา (ช), ชุดป้าอ๋องจันทรา (ญ), ชุดบุปผาไพรรี (ช), ชุดบุปผาไพรรี (ญ), ชุดคุนหลุนจันทรา (ช), ชุดคุนหลุนจันทรา (ญ), ชุดไตรวิเศษไพรรี (ช), ชุดไตรวิเศษไพรรี (ญ), ทรงผมห้าวิญญาณไพรรี (ช), ทรงผมห้าวิญญาณไพรรี (ญ), ชุดห้าวิญญาณจันทรา (ช), ชุดห้าวิญญาณไพรรี (ช), ชุดห้าวิญญาณจันทรา (ญ), ชุดห้าวิญญาณไพรรี (ญ)

ผู้คุมจิ้งจอกทมิฬ

  Level75 HP5705 Exp3622
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี714 พลังป้องกัน458
    เงิน 53 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, แหวนในดารา , แหวนดาวตก , แหวนสะท้านดารา , แหวนวายุโลกันต์ , แหวนวายุเพลิง , แหวนจันทราเต็มดวง , ชุดเหยียบเมฆา (ช), ชุดท่องเมฆา (ช), ชุดลิ่วเมฆา (ช), ชุดล่องเมฆา (ช), รองเท้าเหยียบเมฆา (ช), รองเท้าท่องเมฆา (ช), รองเท้าลิ่วเมฆา (ช), รองเท้าล่องเมฆา (ช), ทรงผมเหยียบเมฆา (ช), ทรงผมท่องเมฆา (ช), ทรงผมลิ่วเมฆา (ช), ทรงผมล่องเมฆา (ช), ชุดเหยียบเมฆา (ญ), ชุดท่องเมฆา (ญ), ชุดลิ่วเมฆา (ญ), ชุดล่องเมฆา (ญ), รองเท้าเหยียบเมฆา (ญ), รองเท้าท่องเมฆา (ญ), รองเท้าลิ่วเมฆา (ญ), รองเท้าล่องเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบเมฆา (ญ), ทรงผมท่องเมฆา (ญ), ทรงผมลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมล่องเมฆา (ญ)

ผู้คุมอสูรเขี้ยวดาบ

  Level79 HP6102 Exp4238
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี747 พลังป้องกัน472
    เงิน 58 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นเลิศ, ผงปราณชั้นเลิศ, ไม้มงคล, แร่ทอง, หญ้าอมตะ, ชิ้นหยกเขียว, แหวนในดารา , แหวนดาวตก , แหวนสะท้านดารา , แหวนวายุโลกันต์ , แหวนวายุเพลิง , แหวนจันทราเต็มดวง , ทรงผมป้าอ๋องจันทรา (ช), ทรงผมป้าอ๋องจันทรา (ญ), ทรงผมบุปผาไพรรี (ช), ทรงผมบุปผาไพรรี (ช), ทรงผมคุนหลุนจันทรา (ช), ทรงผมคุนหลุนจันทรา (ญ), ทรงผมไตรวิเศษไพรรี (ช), ทรงผมไตรวิเศษไพรรี (ญ), รองเท้าป้าอ๋องจันทรา (ช), รองเท้าป้าอ๋องจันทรา (ญ), รองเท้าบุปผาไพรรี (ช), รองเท้าบุปผาไพรรี (ญ), รองเท้าคุนหลุนจันทรา (ช), รองเท้าคุนหลุนจันทรา (ญ), รองเท้าไตรวิเศษไพรรี (ช), รองเท้าไตรวิเศษไพรรี (ญ), ชุดป้าอ๋องไพรรี (ช), ชุดป้าอ๋องไพรรี (ญ), ชุดบุปผาจันทรา (ช), ชุดบุปผาจันทรา (ญ), ชุดคุนหลุนไพรรี (ช), ชุดคุนหลุนไพรรี (ญ), ชุดไตรวิเศษจันทรา (ช), ชุดไตรวิเศษจันทรา (ญ), ทรงผมห้าวิญญาณจันทรา (ช), ทรงผมห้าวิญญาณจันทรา (ญ), รองเท้าห้าวิญญาณจันทรา (ช), รองเท้าห้าวิญญาณไพรรี (ช), รองเท้าห้าวิญญาณจันทรา (ญ), รองเท้าห้าวิญญาณไพรรี (ญ)

จิ้งจอกเพลิง

  Level79 HP6102 Exp4238
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี747 พลังป้องกัน472
    เงิน 58 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นเลิศ, ผงปราณชั้นเลิศ, ไม้มงคล, แร่ทอง, หญ้าอมตะ, ชิ้นหยกเขียว, แหวนในดารา , แหวนดาวตก , แหวนสะท้านดารา , แหวนวายุโลกันต์ , แหวนวายุเพลิง , แหวนจันทราเต็มดวง , ทรงผมป้าอ๋องจันทรา (ช), ทรงผมป้าอ๋องจันทรา (ญ), ทรงผมบุปผาไพรรี (ช), ทรงผมบุปผาไพรรี (ช), ทรงผมคุนหลุนจันทรา (ช), ทรงผมคุนหลุนจันทรา (ญ), ทรงผมไตรวิเศษไพรรี (ช), ทรงผมไตรวิเศษไพรรี (ญ), รองเท้าป้าอ๋องจันทรา (ช), รองเท้าป้าอ๋องจันทรา (ญ), รองเท้าบุปผาไพรรี (ช), รองเท้าบุปผาไพรรี (ญ), รองเท้าคุนหลุนจันทรา (ช), รองเท้าคุนหลุนจันทรา (ญ), รองเท้าไตรวิเศษไพรรี (ช), รองเท้าไตรวิเศษไพรรี (ญ), ชุดป้าอ๋องไพรรี (ช), ชุดป้าอ๋องไพรรี (ญ), ชุดบุปผาจันทรา (ช), ชุดบุปผาจันทรา (ญ), ชุดคุนหลุนไพรรี (ช), ชุดคุนหลุนไพรรี (ญ), ชุดไตรวิเศษจันทรา (ช), ชุดไตรวิเศษจันทรา (ญ), ทรงผมห้าวิญญาณจันทรา (ช), ทรงผมห้าวิญญาณจันทรา (ญ), รองเท้าห้าวิญญาณจันทรา (ช), รองเท้าห้าวิญญาณไพรรี (ช), รองเท้าห้าวิญญาณจันทรา (ญ), รองเท้าห้าวิญญาณไพรรี (ญ)

ผู้คุมจิ้งจอกเพลิง

  Level79 HP6102 Exp4238
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี747 พลังป้องกัน472
    เงิน 58 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, แหวนในดารา , แหวนดาวตก , แหวนสะท้านดารา , แหวนวายุโลกันต์ , แหวนวายุเพลิง , แหวนจันทราเต็มดวง , ชุดเหยียบเมฆา (ช), ชุดท่องเมฆา (ช), ชุดลิ่วเมฆา (ช), ชุดล่องเมฆา (ช), รองเท้าเหยียบเมฆา (ช), รองเท้าท่องเมฆา (ช), รองเท้าลิ่วเมฆา (ช), รองเท้าล่องเมฆา (ช), ทรงผมเหยียบเมฆา (ช), ทรงผมท่องเมฆา (ช), ทรงผมลิ่วเมฆา (ช), ทรงผมล่องเมฆา (ช), ชุดเหยียบเมฆา (ญ), ชุดท่องเมฆา (ญ), ชุดลิ่วเมฆา (ญ), ชุดล่องเมฆา (ญ), รองเท้าเหยียบเมฆา (ญ), รองเท้าท่องเมฆา (ญ), รองเท้าลิ่วเมฆา (ญ), รองเท้าล่องเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบเมฆา (ญ), ทรงผมท่องเมฆา (ญ), ทรงผมลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมล่องเมฆา (ญ)

หมาป่าเขี้ยวดาบ

  Level79 HP6102 Exp4238
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี747 พลังป้องกัน472
    เงิน 58 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นเลิศ, ผงปราณชั้นเลิศ, ไม้มงคล, แร่ทอง, หญ้าอมตะ, ชิ้นหยกเขียว, แหวนในดารา , แหวนดาวตก , แหวนสะท้านดารา , แหวนวายุโลกันต์ , แหวนวายุเพลิง , แหวนจันทราเต็มดวง , ทรงผมป้าอ๋องไพรรี (ช), ทรงผมป้าอ๋องไพรรี (ญ), ทรงผมบุปผาจันทรา (ช), ทรงผมบุปผาจันทรา (ญ), ทรงผมคุนหลุนไพรรี (ช), ทรงผมคุนหลุนไพรรี (ญ), ทรงผมไตรวิเศษจันทรา (ช), ทรงผมไตรวิเศษจันทรา (ญ), รองเท้าป้าอ๋องไพรรี (ช), รองเท้าป้าอ๋องไพรรี (ญ), รองเท้าบุปผาจันทรา (ช), รองเท้าบุปผาจันทรา (ญ), รองเท้าคุนหลุนไพรรี (ช), รองเท้าคุนหลุนไพรรี (ญ), รองเท้าไตรวิเศษจันทรา (ช), รองเท้าไตรวิเศษจันทรา (ญ), ชุดป้าอ๋องจันทรา (ช), ชุดป้าอ๋องจันทรา (ญ), ชุดบุปผาไพรรี (ช), ชุดบุปผาไพรรี (ญ), ชุดคุนหลุนจันทรา (ช), ชุดคุนหลุนจันทรา (ญ), ชุดไตรวิเศษไพรรี (ช), ชุดไตรวิเศษไพรรี (ญ), ทรงผมห้าวิญญาณไพรรี (ช), ทรงผมห้าวิญญาณไพรรี (ญ), ชุดห้าวิญญาณจันทรา (ช), ชุดห้าวิญญาณไพรรี (ช), ชุดห้าวิญญาณจันทรา (ญ), ชุดห้าวิญญาณไพรรี (ญ)