ข้อมูลแผนที่ » เมืองเทวา

เมืองเทวา

เมืองเทวา

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster