ข้อมูลแผนที่ » แดนใต้

แดนใต้

แดนใต้

NPC

กุ่ยลี่
ค่ายวารีสวรรค์
จ้านผู่
ฉินฉือเอี้ย
ฉินหยวนถง
ฉู่หยวนหลิว
ช่างตัดเสื้อ ซานหู
ช่างตีเหล็ก หมี่ย่า
ช่างเทวดา เจี้ยงจู
ซินแส หลัวเจีย
ซูหยวนซู่
ฑูตคุ้มครองดาวเหนือ
ฑูตมารสยบฟ้า เว่ยเฟิง
ต้วนสู้
ถ้ำพญาเทพ
ถูคุน
ถูมากู่
ทางเข้าถ้ำพิภพมาร
นักปราชญ์ ไร้ลืม
นักพรต ชางหยุน
ป่าพิษ
ผู้ชำนาญการผลิต อาหนู
ผู้ดูแลคลัง จินยู้
ผู้ดูแลภารกิจ ถ่าเค้อหลุน
ฝ่าคง
พ่อมดราศีเมษ
ภูเขาสือว้าน
ภูเขาเจ็ดลี้
มู่ถู
มู่ลู่
รูปปั้นหลิงหลง
ลู่หยุน
วังหมื่นนาคา
หมานหลง
หัวหน้าเผ่าจ้วง
หัวหน้าเผ่าถู่
หัวหน้าเผาหลี
หัวหน้าเผ่าเกาซัน
อ๋วนเจี่ย
ฮั่นฉือกวน
เฉียนหยวน
เซียนยกระดับ หยางเจิน
เซียนยกระดับ ไฉ่หง
เทือกเขาหมอกเมฆา
เสี่ยวฮุย
เสี่ยวไป๋
เสือดำ
เหยซาน
เอี่ยนบู๊
แดนลับป่าหิน
แท่นมนตร์ดำ
แม่นาง เมี่ยวอิน
ไฉ่เต๋อหว่า

สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster