ข้อมูลแผนที่ » ถ้ำค้างคาวผาวิญญาณ

ถ้ำค้างคาวผาวิญญาณ

ถ้ำค้างคาวผาวิญญาณ

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

ค้างคาวพิษ

ค้างคาวพิษ   Level60 HP3861 Exp1250
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี508 พลังป้องกัน328
    เงิน 41 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดเหยียบเมฆา (ช), ชุดลิ่วเมฆา (ช), รองเท้าท่องเมฆา (ช), รองเท้าล่องเมฆา (ช), ทรงผมท่องเมฆา (ช), ทรงผมล่องเมฆา (ช), ชุดเหยียบเมฆา (ญ), ชุดลิ่วเมฆา (ญ), รองเท้าท่องเมฆา (ญ), รองเท้าล่องเมฆา (ญ), ทรงผมท่องเมฆา (ญ), ทรงผมล่องเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบภูผา (ช), ทรงผมเหยียบภูผา (ญ), ทรงผมลิ่วภูผา (ช), ทรงผมลิ่วภูผา (ญ), รองเท้าเหยียบภูผา (ช), รองเท้าเหยียบภูผา (ญ), รองเท้าลิ่วภูผา (ช), รองเท้าลิ่วภูผา (ญ), ชุดท่องภูผา (ช), ชุดท่องภูผา (ญ), ชุดล่องภูผา (ช), ชุดล่องภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ญ)

ค้างคาวโลหิต

ค้างคาวโลหิต   Level60 HP3861 Exp1250
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี508 พลังป้องกัน328
    เงิน 41 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดท่องเมฆา (ช), ชุดล่องเมฆา (ช), รองเท้าเหยียบเมฆา (ช), รองเท้าลิ่วเมฆา (ช), ทรงผมเหยียบเมฆา (ช), ทรงผมลิ่วเมฆา (ช), ชุดท่องเมฆา (ญ), ชุดล่องเมฆา (ญ), รองเท้าเหยียบเมฆา (ญ), รองเท้าลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบเมฆา (ญ), ทรงผมลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมท่องภูผา (ช), ทรงผมท่องภูผา (ญ), ทรงผมล่องภูผา (ช), ทรงผมล่องภูผา (ญ), รองเท้าท่องภูผา (ช), รองเท้าท่องภูผา (ญ), รองเท้าล่องภูผา (ช), รองเท้าล่องภูผา (ญ), ชุดเหยียบภูผา (ช), ชุดเหยียบภูผา (ญ), ชุดลิ่วภูผา (ช), ชุดลิ่วภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดภูผา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดภูผา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ช), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ญ)

องค์ชายเลือดบริสุทธิ์

องค์ชายเลือดบริสุทธิ์   Level64 HP4187 Exp1541
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดท่องเมฆา (ช), ชุดล่องเมฆา (ช), รองเท้าเหยียบเมฆา (ช), รองเท้าลิ่วเมฆา (ช), ทรงผมเหยียบเมฆา (ช), ทรงผมลิ่วเมฆา (ช), ชุดท่องเมฆา (ญ), ชุดล่องเมฆา (ญ), รองเท้าเหยียบเมฆา (ญ), รองเท้าลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบเมฆา (ญ), ทรงผมลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมท่องภูผา (ช), ทรงผมท่องภูผา (ญ), ทรงผมล่องภูผา (ช), ทรงผมล่องภูผา (ญ), รองเท้าท่องภูผา (ช), รองเท้าท่องภูผา (ญ), รองเท้าล่องภูผา (ช), รองเท้าล่องภูผา (ญ), ชุดเหยียบภูผา (ช), ชุดเหยียบภูผา (ญ), ชุดลิ่วภูผา (ช), ชุดลิ่วภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดภูผา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดภูผา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ช), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ญ)

ผู้คุมเลือดบริสุทธิ์

ผู้คุมเลือดบริสุทธิ์   Level64 HP4187 Exp1541
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดเหยียบเมฆา (ช), ชุดลิ่วเมฆา (ช), รองเท้าท่องเมฆา (ช), รองเท้าล่องเมฆา (ช), ทรงผมท่องเมฆา (ช), ทรงผมล่องเมฆา (ช), ชุดเหยียบเมฆา (ญ), ชุดลิ่วเมฆา (ญ), รองเท้าท่องเมฆา (ญ), รองเท้าล่องเมฆา (ญ), ทรงผมท่องเมฆา (ญ), ทรงผมล่องเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบภูผา (ช), ทรงผมเหยียบภูผา (ญ), ทรงผมลิ่วภูผา (ช), ทรงผมลิ่วภูผา (ญ), รองเท้าเหยียบภูผา (ช), รองเท้าเหยียบภูผา (ญ), รองเท้าลิ่วภูผา (ช), รองเท้าลิ่วภูผา (ญ), ชุดท่องภูผา (ช), ชุดท่องภูผา (ญ), ชุดล่องภูผา (ช), ชุดล่องภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ญ)

กิ้งก่ายักษ์หมื่นปี

กิ้งก่ายักษ์หมื่นปี   Level64 HP20935 Exp5000
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี550 พลังป้องกัน341
    เงิน 98 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดเหยียบเมฆา (ช), ชุดลิ่วเมฆา (ช), รองเท้าท่องเมฆา (ช), รองเท้าล่องเมฆา (ช), ทรงผมท่องเมฆา (ช), ทรงผมล่องเมฆา (ช), ชุดเหยียบเมฆา (ญ), ชุดลิ่วเมฆา (ญ), รองเท้าท่องเมฆา (ญ), รองเท้าล่องเมฆา (ญ), ทรงผมท่องเมฆา (ญ), ทรงผมล่องเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบภูผา (ช), ทรงผมเหยียบภูผา (ญ), ทรงผมลิ่วภูผา (ช), ทรงผมลิ่วภูผา (ญ), รองเท้าเหยียบภูผา (ช), รองเท้าเหยียบภูผา (ญ), รองเท้าลิ่วภูผา (ช), รองเท้าลิ่วภูผา (ญ), ชุดท่องภูผา (ช), ชุดท่องภูผา (ญ), ชุดล่องภูผา (ช), ชุดล่องภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ญ)

ผู้คุมองค์ชายบริสุทธิ์

  Level64 HP4187 Exp1541
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดท่องเมฆา (ช), ชุดล่องเมฆา (ช), รองเท้าเหยียบเมฆา (ช), รองเท้าลิ่วเมฆา (ช), ทรงผมเหยียบเมฆา (ช), ทรงผมลิ่วเมฆา (ช), ชุดท่องเมฆา (ญ), ชุดล่องเมฆา (ญ), รองเท้าเหยียบเมฆา (ญ), รองเท้าลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบเมฆา (ญ), ทรงผมลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมท่องภูผา (ช), ทรงผมท่องภูผา (ญ), ทรงผมล่องภูผา (ช), ทรงผมล่องภูผา (ญ), รองเท้าท่องภูผา (ช), รองเท้าท่องภูผา (ญ), รองเท้าล่องภูผา (ช), รองเท้าล่องภูผา (ญ), ชุดเหยียบภูผา (ช), ชุดเหยียบภูผา (ญ), ชุดลิ่วภูผา (ช), ชุดลิ่วภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดภูผา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดภูผา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ช), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ญ)

สาวกเลือดบริสุทธิ์

สาวกเลือดบริสุทธิ์   Level64 HP4187 Exp1541
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดเหยียบเมฆา (ช), ชุดลิ่วเมฆา (ช), รองเท้าท่องเมฆา (ช), รองเท้าล่องเมฆา (ช), ทรงผมท่องเมฆา (ช), ทรงผมล่องเมฆา (ช), ชุดเหยียบเมฆา (ญ), ชุดลิ่วเมฆา (ญ), รองเท้าท่องเมฆา (ญ), รองเท้าล่องเมฆา (ญ), ทรงผมท่องเมฆา (ญ), ทรงผมล่องเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบภูผา (ช), ทรงผมเหยียบภูผา (ญ), ทรงผมลิ่วภูผา (ช), ทรงผมลิ่วภูผา (ญ), รองเท้าเหยียบภูผา (ช), รองเท้าเหยียบภูผา (ญ), รองเท้าลิ่วภูผา (ช), รองเท้าลิ่วภูผา (ญ), ชุดท่องภูผา (ช), ชุดท่องภูผา (ญ), ชุดล่องภูผา (ช), ชุดล่องภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ญ)

ธิดามนตราโลหิต

ธิดามนตราโลหิต   Level68 HP4919 Exp1904
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี591 พลังป้องกัน353
    เงิน 48 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ทรงผมเหยียบไพรรี (ช), ทรงผมเหยียบไพรรี (ญ), ทรงผมท่องไพรรี (ช), ทรงผมท่องไพรรี (ญ), ทรงผมลิ่วไพรรี (ช), ทรงผมลิ่วไพรรี (ญ), ทรงผมล่องไพรรี (ช), ทรงผมล่องไพรรี (ญ), รองเท้าเหยียบไพรรี (ช), รองเท้าเหยียบไพรรี (ญ), รองเท้าท่องไพรรี (ช), รองเท้าท่องไพรรี (ญ), รองเท้าลิ่วไพรรี (ช), รองเท้าลิ่วไพรรี (ญ), รองเท้าล่องไพรรี (ช), รองเท้าล่องไพรรี (ญ), ชุดเหยียบไพรรี (ช), ชุดเหยียบไพรรี (ญ), ชุดท่องไพรรี (ช), ชุดท่องไพรรี (ญ), ชุดลิ่วไพรรี (ช), ชุดลิ่วไพรรี (ญ), ชุดล่องไพรรี (ช), ชุดล่องไพรรี (ญ), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ญ)

ผู้คุมขับรัตติกาล

ผู้คุมขับรัตติกาล   Level68 HP4919 Exp1904
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี591 พลังป้องกัน353
    เงิน 48 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ทรงผมเหยียบไพรรี (ช), ทรงผมเหยียบไพรรี (ญ), ทรงผมท่องไพรรี (ช), ทรงผมท่องไพรรี (ญ), ทรงผมลิ่วไพรรี (ช), ทรงผมลิ่วไพรรี (ญ), ทรงผมล่องไพรรี (ช), ทรงผมล่องไพรรี (ญ), รองเท้าเหยียบไพรรี (ช), รองเท้าเหยียบไพรรี (ญ), รองเท้าท่องไพรรี (ช), รองเท้าท่องไพรรี (ญ), รองเท้าลิ่วไพรรี (ช), รองเท้าลิ่วไพรรี (ญ), รองเท้าล่องไพรรี (ช), รองเท้าล่องไพรรี (ญ), ชุดเหยียบไพรรี (ช), ชุดเหยียบไพรรี (ญ), ชุดท่องไพรรี (ช), ชุดท่องไพรรี (ญ), ชุดลิ่วไพรรี (ช), ชุดลิ่วไพรรี (ญ), ชุดล่องไพรรี (ช), ชุดล่องไพรรี (ญ), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ญ)

ผู้คุมอสูรตราโลหิต

ผู้คุมอสูรตราโลหิต   Level68 HP4919 Exp1904
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี591 พลังป้องกัน353
    เงิน 48 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดท่องจันทรา (ช), ชุดล่องจันทรา (ช), รองเท้าเหยียบจันทรา (ช), รองเท้าลิ่วจันทรา (ช), ทรงผมเหยียบจันทรา (ช), ทรงผมลิ่วจันทรา (ช), ชุดท่องจันทรา (ญ), ชุดล่องจันทรา (ญ), รองเท้าเหยียบจันทรา (ญ), รองเท้าลิ่วจันทรา (ญ), ทรงผมเหยียบจันทรา (ญ), ทรงผมลิ่วจันทรา (ญ), ทรงผมท่องภูผา (ช), ทรงผมท่องภูผา (ญ), ทรงผมล่องภูผา (ช), ทรงผมล่องภูผา (ญ), รองเท้าท่องภูผา (ช), รองเท้าท่องภูผา (ญ), รองเท้าล่องภูผา (ช), รองเท้าล่องภูผา (ญ), ชุดเหยียบภูผา (ช), ชุดเหยียบภูผา (ญ), ชุดลิ่วภูผา (ช), ชุดลิ่วภูผา (ญ)

ผู้ขับขานรัตติกาล

ผู้ขับขานรัตติกาล   Level68 HP4919 Exp1904
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี591 พลังป้องกัน353
    เงิน 48 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ทรงผมเหยียบไพรรี (ช), ทรงผมเหยียบไพรรี (ญ), ทรงผมท่องไพรรี (ช), ทรงผมท่องไพรรี (ญ), ทรงผมลิ่วไพรรี (ช), ทรงผมลิ่วไพรรี (ญ), ทรงผมล่องไพรรี (ช), ทรงผมล่องไพรรี (ญ), รองเท้าเหยียบไพรรี (ช), รองเท้าเหยียบไพรรี (ญ), รองเท้าท่องไพรรี (ช), รองเท้าท่องไพรรี (ญ), รองเท้าลิ่วไพรรี (ช), รองเท้าลิ่วไพรรี (ญ), รองเท้าล่องไพรรี (ช), รองเท้าล่องไพรรี (ญ), ชุดเหยียบไพรรี (ช), ชุดเหยียบไพรรี (ญ), ชุดท่องไพรรี (ช), ชุดท่องไพรรี (ญ), ชุดลิ่วไพรรี (ช), ชุดลิ่วไพรรี (ญ), ชุดล่องไพรรี (ช), ชุดล่องไพรรี (ญ), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ญ)

ผู้ขับขานรัตติกาลคลั่ง

ผู้ขับขานรัตติกาลคลั่ง   Level71 HP32790 Exp7935
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี673 พลังป้องกัน353
    เงิน 48 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ทรงผมเหยียบไพรรี (ช), ทรงผมเหยียบไพรรี (ญ), ทรงผมท่องไพรรี (ช), ทรงผมท่องไพรรี (ญ), ทรงผมลิ่วไพรรี (ช), ทรงผมลิ่วไพรรี (ญ), ทรงผมล่องไพรรี (ช), ทรงผมล่องไพรรี (ญ), รองเท้าเหยียบไพรรี (ช), รองเท้าเหยียบไพรรี (ญ), รองเท้าท่องไพรรี (ช), รองเท้าท่องไพรรี (ญ), รองเท้าลิ่วไพรรี (ช), รองเท้าลิ่วไพรรี (ญ), รองเท้าล่องไพรรี (ช), รองเท้าล่องไพรรี (ญ), ชุดเหยียบไพรรี (ช), ชุดเหยียบไพรรี (ญ), ชุดท่องไพรรี (ช), ชุดท่องไพรรี (ญ), ชุดลิ่วไพรรี (ช), ชุดลิ่วไพรรี (ญ), ชุดล่องไพรรี (ช), ชุดล่องไพรรี (ญ), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ญ)

ปีศาจตาผี

ปีศาจตาผี   Level72 HP5120 Exp2417
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี653 พลังป้องกัน365
    เงิน 52 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ทรงผมเหยียบไพรรี (ช), ทรงผมเหยียบไพรรี (ญ), ทรงผมท่องไพรรี (ช), ทรงผมท่องไพรรี (ญ), ทรงผมลิ่วไพรรี (ช), ทรงผมลิ่วไพรรี (ญ), ทรงผมล่องไพรรี (ช), ทรงผมล่องไพรรี (ญ), รองเท้าเหยียบไพรรี (ช), รองเท้าเหยียบไพรรี (ญ), รองเท้าท่องไพรรี (ช), รองเท้าท่องไพรรี (ญ), รองเท้าลิ่วไพรรี (ช), รองเท้าลิ่วไพรรี (ญ), รองเท้าล่องไพรรี (ช), รองเท้าล่องไพรรี (ญ), ชุดเหยียบไพรรี (ช), ชุดเหยียบไพรรี (ญ), ชุดท่องไพรรี (ช), ชุดท่องไพรรี (ญ), ชุดลิ่วไพรรี (ช), ชุดลิ่วไพรรี (ญ), ชุดล่องไพรรี (ช), ชุดล่องไพรรี (ญ), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ญ)

ผู้คุมอสูรตาแดง

  Level72 HP5120 Exp2417
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี653 พลังป้องกัน365
    เงิน 52 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดท่องจันทรา (ช), ชุดล่องจันทรา (ช), รองเท้าเหยียบจันทรา (ช), รองเท้าลิ่วจันทรา (ช), ทรงผมเหยียบจันทรา (ช), ทรงผมลิ่วจันทรา (ช), ชุดท่องจันทรา (ญ), ชุดล่องจันทรา (ญ), รองเท้าเหยียบจันทรา (ญ), รองเท้าลิ่วจันทรา (ญ), ทรงผมเหยียบจันทรา (ญ), ทรงผมลิ่วจันทรา (ญ), ทรงผมท่องภูผา (ช), ทรงผมท่องภูผา (ญ), ทรงผมล่องภูผา (ช), ทรงผมล่องภูผา (ญ), รองเท้าท่องภูผา (ช), รองเท้าท่องภูผา (ญ), รองเท้าล่องภูผา (ช), รองเท้าล่องภูผา (ญ), ชุดเหยียบภูผา (ช), ชุดเหยียบภูผา (ญ), ชุดลิ่วภูผา (ช), ชุดลิ่วภูผา (ญ)

นางมารอเวจี

นางมารอเวจี   Level72 HP5120 Exp2417
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี653 พลังป้องกัน365
    เงิน 52 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ทรงผมเหยียบไพรรี (ช), ทรงผมเหยียบไพรรี (ญ), ทรงผมท่องไพรรี (ช), ทรงผมท่องไพรรี (ญ), ทรงผมลิ่วไพรรี (ช), ทรงผมลิ่วไพรรี (ญ), ทรงผมล่องไพรรี (ช), ทรงผมล่องไพรรี (ญ), รองเท้าเหยียบไพรรี (ช), รองเท้าเหยียบไพรรี (ญ), รองเท้าท่องไพรรี (ช), รองเท้าท่องไพรรี (ญ), รองเท้าลิ่วไพรรี (ช), รองเท้าลิ่วไพรรี (ญ), รองเท้าล่องไพรรี (ช), รองเท้าล่องไพรรี (ญ), ชุดเหยียบไพรรี (ช), ชุดเหยียบไพรรี (ญ), ชุดท่องไพรรี (ช), ชุดท่องไพรรี (ญ), ชุดลิ่วไพรรี (ช), ชุดลิ่วไพรรี (ญ), ชุดล่องไพรรี (ช), ชุดล่องไพรรี (ญ), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ญ)

ผู้ขับขานรัตติกาลเฝ้าสมบัติ

ผู้ขับขานรัตติกาลเฝ้าสมบัติ   Level72 HP65580 Exp15870
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี714 พลังป้องกัน359
    เงิน 48 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ทรงผมเหยียบไพรรี (ช), ทรงผมเหยียบไพรรี (ญ), ทรงผมท่องไพรรี (ช), ทรงผมท่องไพรรี (ญ), ทรงผมลิ่วไพรรี (ช), ทรงผมลิ่วไพรรี (ญ), ทรงผมล่องไพรรี (ช), ทรงผมล่องไพรรี (ญ), รองเท้าเหยียบไพรรี (ช), รองเท้าเหยียบไพรรี (ญ), รองเท้าท่องไพรรี (ช), รองเท้าท่องไพรรี (ญ), รองเท้าลิ่วไพรรี (ช), รองเท้าลิ่วไพรรี (ญ), รองเท้าล่องไพรรี (ช), รองเท้าล่องไพรรี (ญ), ชุดเหยียบไพรรี (ช), ชุดเหยียบไพรรี (ญ), ชุดท่องไพรรี (ช), ชุดท่องไพรรี (ญ), ชุดลิ่วไพรรี (ช), ชุดลิ่วไพรรี (ญ), ชุดล่องไพรรี (ช), ชุดล่องไพรรี (ญ), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ญ)

ปีศาจตาแดง

ปีศาจตาแดง   Level72 HP5120 Exp2417
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี653 พลังป้องกัน365
    เงิน 52 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ทรงผมเหยียบไพรรี (ช), ทรงผมเหยียบไพรรี (ญ), ทรงผมท่องไพรรี (ช), ทรงผมท่องไพรรี (ญ), ทรงผมลิ่วไพรรี (ช), ทรงผมลิ่วไพรรี (ญ), ทรงผมล่องไพรรี (ช), ทรงผมล่องไพรรี (ญ), รองเท้าเหยียบไพรรี (ช), รองเท้าเหยียบไพรรี (ญ), รองเท้าท่องไพรรี (ช), รองเท้าท่องไพรรี (ญ), รองเท้าลิ่วไพรรี (ช), รองเท้าลิ่วไพรรี (ญ), รองเท้าล่องไพรรี (ช), รองเท้าล่องไพรรี (ญ), ชุดเหยียบไพรรี (ช), ชุดเหยียบไพรรี (ญ), ชุดท่องไพรรี (ช), ชุดท่องไพรรี (ญ), ชุดลิ่วไพรรี (ช), ชุดลิ่วไพรรี (ญ), ชุดล่องไพรรี (ช), ชุดล่องไพรรี (ญ), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ญ)

ผู้คุมมารอเวจี

  Level72 HP5120 Exp2417
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี653 พลังป้องกัน365
    เงิน 52 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ทรงผมเหยียบไพรรี (ช), ทรงผมเหยียบไพรรี (ญ), ทรงผมท่องไพรรี (ช), ทรงผมท่องไพรรี (ญ), ทรงผมลิ่วไพรรี (ช), ทรงผมลิ่วไพรรี (ญ), ทรงผมล่องไพรรี (ช), ทรงผมล่องไพรรี (ญ), รองเท้าเหยียบไพรรี (ช), รองเท้าเหยียบไพรรี (ญ), รองเท้าท่องไพรรี (ช), รองเท้าท่องไพรรี (ญ), รองเท้าลิ่วไพรรี (ช), รองเท้าลิ่วไพรรี (ญ), รองเท้าล่องไพรรี (ช), รองเท้าล่องไพรรี (ญ), ชุดเหยียบไพรรี (ช), ชุดเหยียบไพรรี (ญ), ชุดท่องไพรรี (ช), ชุดท่องไพรรี (ญ), ชุดลิ่วไพรรี (ช), ชุดลิ่วไพรรี (ญ), ชุดล่องไพรรี (ช), ชุดล่องไพรรี (ญ), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ญ)

ผู้ขับขานรัตติกาลบ้าคลั่ง

ผู้ขับขานรัตติกาลบ้าคลั่ง   Level73 HP98370 Exp31740
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี731 พลังป้องกัน353
    เงิน 48 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, เมล็ดพันธุ์แห่งรัก, ผลึกน้ำแข็ง, โลหิตแห่งทราย, ประคำหยาดฝน, ด้ายสีรุ่ง, หินโอปอล, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ทรงผมเหยียบไพรรี (ช), ทรงผมเหยียบไพรรี (ญ), ทรงผมท่องไพรรี (ช), ทรงผมท่องไพรรี (ญ), ทรงผมลิ่วไพรรี (ช), ทรงผมลิ่วไพรรี (ญ), ทรงผมล่องไพรรี (ช), ทรงผมล่องไพรรี (ญ), รองเท้าเหยียบไพรรี (ช), รองเท้าเหยียบไพรรี (ญ), รองเท้าท่องไพรรี (ช), รองเท้าท่องไพรรี (ญ), รองเท้าลิ่วไพรรี (ช), รองเท้าลิ่วไพรรี (ญ), รองเท้าล่องไพรรี (ช), รองเท้าล่องไพรรี (ญ), ชุดเหยียบไพรรี (ช), ชุดเหยียบไพรรี (ญ), ชุดท่องไพรรี (ช), ชุดท่องไพรรี (ญ), ชุดลิ่วไพรรี (ช), ชุดลิ่วไพรรี (ญ), ชุดล่องไพรรี (ช), ชุดล่องไพรรี (ญ), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ช), ชุดวิญญาณโฉดไพรรี (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดไพรรี (ญ)

อสูรรัตติกาลคลั่ง

อสูรรัตติกาลคลั่ง   Level75 HP34130 Exp10070
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี731 พลังป้องกัน365
    เงิน 52 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดท่องจันทรา (ช), ชุดล่องจันทรา (ช), รองเท้าเหยียบจันทรา (ช), รองเท้าลิ่วจันทรา (ช), ทรงผมเหยียบจันทรา (ช), ทรงผมลิ่วจันทรา (ช), ชุดท่องจันทรา (ญ), ชุดล่องจันทรา (ญ), รองเท้าเหยียบจันทรา (ญ), รองเท้าลิ่วจันทรา (ญ), ทรงผมเหยียบจันทรา (ญ), ทรงผมลิ่วจันทรา (ญ), ทรงผมท่องภูผา (ช), ทรงผมท่องภูผา (ญ), ทรงผมล่องภูผา (ช), ทรงผมล่องภูผา (ญ), รองเท้าท่องภูผา (ช), รองเท้าท่องภูผา (ญ), รองเท้าล่องภูผา (ช), รองเท้าล่องภูผา (ญ), ชุดเหยียบภูผา (ช), ชุดเหยียบภูผา (ญ), ชุดลิ่วภูผา (ช), ชุดลิ่วภูผา (ญ)

อสูรรัตติกาลเฝ้าสมบัติ

อสูรรัตติกาลเฝ้าสมบัติ   Level76 HP68260 Exp20140
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี747 พลังป้องกัน427
    เงิน 52 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดท่องจันทรา (ช), ชุดล่องจันทรา (ช), รองเท้าเหยียบจันทรา (ช), รองเท้าลิ่วจันทรา (ช), ทรงผมเหยียบจันทรา (ช), ทรงผมลิ่วจันทรา (ช), ชุดท่องจันทรา (ญ), ชุดล่องจันทรา (ญ), รองเท้าเหยียบจันทรา (ญ), รองเท้าลิ่วจันทรา (ญ), ทรงผมเหยียบจันทรา (ญ), ทรงผมลิ่วจันทรา (ญ), ทรงผมท่องภูผา (ช), ทรงผมท่องภูผา (ญ), ทรงผมล่องภูผา (ช), ทรงผมล่องภูผา (ญ), รองเท้าท่องภูผา (ช), รองเท้าท่องภูผา (ญ), รองเท้าล่องภูผา (ช), รองเท้าล่องภูผา (ญ), ชุดเหยียบภูผา (ช), ชุดเหยียบภูผา (ญ), ชุดลิ่วภูผา (ช), ชุดลิ่วภูผา (ญ)

อสูรรัตติกาลบ้าคลั่ง

อสูรรัตติกาลบ้าคลั่ง   Level77 HP102390 Exp40280
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี781 พลังป้องกัน365
    เงิน 52 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดท่องจันทรา (ช), ชุดล่องจันทรา (ช), รองเท้าเหยียบจันทรา (ช), รองเท้าลิ่วจันทรา (ช), ทรงผมเหยียบจันทรา (ช), ทรงผมลิ่วจันทรา (ช), ชุดท่องจันทรา (ญ), ชุดล่องจันทรา (ญ), รองเท้าเหยียบจันทรา (ญ), รองเท้าลิ่วจันทรา (ญ), ทรงผมเหยียบจันทรา (ญ), ทรงผมลิ่วจันทรา (ญ), ทรงผมท่องภูผา (ช), ทรงผมท่องภูผา (ญ), ทรงผมล่องภูผา (ช), ทรงผมล่องภูผา (ญ), รองเท้าท่องภูผา (ช), รองเท้าท่องภูผา (ญ), รองเท้าล่องภูผา (ช), รองเท้าล่องภูผา (ญ), ชุดเหยียบภูผา (ช), ชุดเหยียบภูผา (ญ), ชุดลิ่วภูผา (ช), ชุดลิ่วภูผา (ญ)

สมุนอัคคี

สมุนอัคคี   Level79 HP311846 Exp3018
ประเภทมอนสเตอร์ติดตาม พลังโจมตี967 พลังป้องกัน458
    เงิน 176 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เจ็ดหมาป่าทรยศ

  Level79 HP342270 Exp3018
ประเภทมอนสเตอร์ติดตาม พลังโจมตี967 พลังป้องกัน458
    เงิน 176 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ราชินีเลิอดบริสุทธิ์

ราชินีเลิอดบริสุทธิ์   Level81 HP912720 Exp90540
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี1,030 พลังป้องกัน458
    เงิน 3,657 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

พญาอสรพิษ

พญาอสรพิษ   Level81 HP912720 Exp90540
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี1,030 พลังป้องกัน458
    เงิน 3,657 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

พญาค้างคาว

พญาค้างคาว   Level81 HP912720 Exp90540
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี1,030 พลังป้องกัน458
    เงิน 3,657 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ค้างคาวพิษจอมโหด

ค้างคาวพิษจอมโหด   Level155 HP30 Exp1
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1 พลังป้องกัน999,999
    เงิน 1 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด