มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 59
คำค้น เรียงโดย จาก

เงือกกำยานคลั่ง

  Level101 HP64980 Exp37800
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี1,218 พลังป้องกัน663
    เงิน 77 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

นางจิ้งจอกแดง

  Level102 HP6549 Exp8693
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี1,184 พลังป้องกัน687
    เงิน 78 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ดาบไอปีศาจ , กงจักรกินใจ , ชุดวิญญาณดุ (ช), ชุดเจินหวู่ (ช), ทรงผมเซาะกระดูก (ช), ทรงผมปราบมาร (ช), ชุดเซาะกระดูก (ญ), ทรงผมวิญญาณดุ (ญ), ทรงผมเจินหวู่ (ญ), เหล็กหิมะ, หนังแข็ง, แพรน้ำเงิน, เศษแพรม่วง, ด้ายไหมฟ้า, หินหยก, ยาโลหิตชั้นหยาบ, ยาปราณชั้นหยาบ, น้ำบาดาล, นัยน์ตาอสูรเลือด, หินธรรมจิต, บัวใจดำ, ไม้มันเงา, แร่สองกษัตริย์, หญ้าพันธุ์มังกร, อัญมณี, แหวนพายุเมฆ , แหวนมหากาพย์ , แหวนกลวงสายฟ้า , กระโหลกปริศนา

วิญญาณจิตทารุณ

  Level102 HP6549 Exp8693
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี1,184 พลังป้องกัน687
    เงิน 78 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่แสงทมิฬ , ไม้เท้าอรหันต์ , ชุดเซาะกระดูก (ช), ทรงผมวิญญาณดุ (ช), ทรงผมเจินหวู่ (ช), ชุดวิญญาณดุ (ญ), ชุดเจินหวู่ (ญ), ทรงผมเซาะกระดูก (ญ), ทรงผมปราบมาร (ญ), เหล็กหิมะ, หนังแข็ง, แพรน้ำเงิน, เศษแพรม่วง, ด้ายไหมฟ้า, หินหยก, ยาโลหิตชั้นหยาบ, ยาปราณชั้นหยาบ, น้ำบาดาล, นัยน์ตาอสูรเลือด, หินธรรมจิต, บัวใจดำ, ไม้มันเงา, แร่สองกษัตริย์, หญ้าพันธุ์มังกร, อัญมณี, แหวนพายุเมฆ , แหวนมหากาพย์ , แหวนกลวงสายฟ้า , กระโหลกปริศนา

อารักขาปีศาจดูดเลือด

  Level102 HP6549 Exp8693
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี1,184 พลังป้องกัน687
    เงิน 78 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่แสงทมิฬ , ไม้เท้าอรหันต์ , ชุดเซาะกระดูก (ช), ทรงผมวิญญาณดุ (ช), ทรงผมเจินหวู่ (ช), ชุดวิญญาณดุ (ญ), ชุดเจินหวู่ (ญ), ทรงผมเซาะกระดูก (ญ), ทรงผมปราบมาร (ญ), เหล็กหิมะ, หนังแข็ง, แพรน้ำเงิน, เศษแพรม่วง, ด้ายไหมฟ้า, หินหยก, ยาโลหิตชั้นหยาบ, ยาปราณชั้นหยาบ, น้ำบาดาล, นัยน์ตาอสูรเลือด, หินธรรมจิต, บัวใจดำ, ไม้มันเงา, แร่สองกษัตริย์, หญ้าพันธุ์มังกร, อัญมณี, แหวนพายุเมฆ , แหวนมหากาพย์ , แหวนกลวงสายฟ้า , กระโหลกปริศนา

มารเศียรคู่

  Level102 HP6549 Exp8693
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี1,184 พลังป้องกัน687
    เงิน 78 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่แสงทมิฬ , ไม้เท้าอรหันต์ , ชุดเซาะกระดูก (ช), ทรงผมวิญญาณดุ (ช), ทรงผมเจินหวู่ (ช), ชุดวิญญาณดุ (ญ), ชุดเจินหวู่ (ญ), ทรงผมเซาะกระดูก (ญ), ทรงผมปราบมาร (ญ), เหล็กหิมะ, หนังแข็ง, แพรน้ำเงิน, เศษแพรม่วง, ด้ายไหมฟ้า, หินหยก, ยาโลหิตชั้นหยาบ, ยาปราณชั้นหยาบ, น้ำบาดาล, นัยน์ตาอสูรเลือด, หินธรรมจิต, บัวใจดำ, ไม้มันเงา, แร่สองกษัตริย์, หญ้าพันธุ์มังกร, อัญมณี, แหวนพายุเมฆ , แหวนมหากาพย์ , แหวนกลวงสายฟ้า , กระโหลกปริศนา

มือสังหารพันลม

  Level102 HP196470 Exp17386
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1,253 พลังป้องกัน687
    เงิน 390 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ขุนพลเทพท่องทั่วหล้าแดนหอมหวน

  Level102 HP196470 Exp1
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี1,184 พลังป้องกัน1,105
    เงิน 1 ระยะโจมตี0

ปีศาจดูดเลือด

  Level102 HP6549 Exp8693
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี1,184 พลังป้องกัน687
    เงิน 78 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ดาบไอปีศาจ , กงจักรกินใจ , ชุดวิญญาณดุ (ช), ชุดเจินหวู่ (ช), ทรงผมเซาะกระดูก (ช), ทรงผมปราบมาร (ช), ชุดเซาะกระดูก (ญ), ทรงผมวิญญาณดุ (ญ), ทรงผมเจินหวู่ (ญ), เหล็กหิมะ, หนังแข็ง, แพรน้ำเงิน, เศษแพรม่วง, ด้ายไหมฟ้า, หินหยก, ยาโลหิตชั้นหยาบ, ยาปราณชั้นหยาบ, น้ำบาดาล, นัยน์ตาอสูรเลือด, หินธรรมจิต, บัวใจดำ, ไม้มันเงา, แร่สองกษัตริย์, หญ้าพันธุ์มังกร, อัญมณี, แหวนพายุเมฆ , แหวนมหากาพย์ , แหวนกลวงสายฟ้า , กระโหลกปริศนา

วิญญาณเซียนเหยากวง

  Level102 HP2292150 Exp43465
ประเภทดาวเหนือ พลังโจมตี1,331 พลังป้องกัน687
    เงิน 2,340 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ปีศาจเลือดดำ

  Level102 HP327450 Exp17386
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1,253 พลังป้องกัน687
    เงิน 390 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ปีศาจปลาประตูมังกร

  Level102 HP115940 Exp657400
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรมประจำวัน พลังโจมตี1,007 พลังป้องกัน633
    เงิน 2,590 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

เงือกกำยานเฝ้าสมบัติ

  Level102 HP129960 Exp75600
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี1,287 พลังป้องกัน669
    เงิน 77 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

เงือกกำยานไร้ศัตรู

  Level103 HP194940 Exp113400
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี1,309 พลังป้องกัน663
    เงิน 77 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ลานประลองลานดูดเซียนหลัก LV90

  Level104 HP32000 Exp80000
ประเภทมอนลานประลอง พลังโจมตี960 พลังป้องกัน400
    เงิน 92 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ผู้คุกคามโลหิตดำ

  Level104 HP669400 Exp19124
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรมประจำวัน พลังโจมตี1,331 พลังป้องกัน798
    เงิน 7,800 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

สิ่งปลูกสร้างในสวนหลบมังกร

  Level104 HP130000 Exp350000
ประเภทมอนลานประลอง พลังโจมตี1,000 พลังป้องกัน800
    เงิน 92 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ปีศาจปลาโบราณ

  Level104 HP1473525 Exp9779625
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรมประจำวัน พลังโจมตี1,287 พลังป้องกัน687
    เงิน 5,460 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

คนขายของลานดูดเซียน LV90

  Level104 HP100000 Exp80000
ประเภทมอนลานประลอง พลังโจมตี1,200 พลังป้องกัน400
    เงิน 176 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

สวนหลบมังกรหลัก

  Level104 HP32000 Exp80000
ประเภทมอนลานประลอง พลังโจมตี960 พลังป้องกัน400
    เงิน 92 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ลานประลองลานดูดเซียนธรรมดา LV90

  Level104 HP14000 Exp20000
ประเภทมอนลานประลอง พลังโจมตี900 พลังป้องกัน300
    เงิน 92 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

123 Next