มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 69
คำค้น เรียงโดย จาก

เย ติ

  Level132 HP11178 Exp26593
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี1,887 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 114 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่สมานวิญญาณ , ไม้เท้าตั๊กม้อ , ชุดนักปราชญ์ (ช), ทรงผมวิญญาณมังกร (ช), ทรงผมซั่งชิง (ช), ชุดวิญญาณมังกร (ญ), ชุดซั่งชิง (ญ), ทรงผมนักปราชญ์ (ญ), ทรงผมมังกรคชสาร (ญ), โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ด้ายหอม, หินหอม, ยาโลหิตชั้นดี, ยาปราณชั้นดี, น้ำแข็งวังมังกร, ผ้าหยกรันทด, จานหยกเย็น, เถาวัลย์จันทรา, ไม้ทนทาน, เหล็กห้าสี, บัวสวรรค์, หยกจักรพรรดิ, แหวนสุขสงบ , แหวนผู้กล้า , แหวนสายฟ้ามายา , กระดูกเซียนปฐพี

นายพลลมหมุน

  Level132 HP167670 Exp53186
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1,953 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 570 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

งูเก้าหาง

  Level132 HP111780 Exp159558
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(3) พลังโจมตี1,986 พลังป้องกัน1,435
    เงิน 114 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ด้ายหอม, หินหอม, ยาโลหิตชั้นดี, ยาปราณชั้นดี, น้ำแข็งวังมังกร, ผ้าหยกรันทด, จานหยกเย็น, เถาวัลย์จันทรา, ไม้ทนทาน, เหล็กห้าสี, บัวสวรรค์, หยกจักรพรรดิ, ทรงผมวิญญาณมังกรเมฆา (ช), ทรงผมวิญญาณมังกรเมฆา (ญ), ทรงผมนักปราชญ์ภูผา (ช), ทรงผมนักปราชญ์ภูผา (ญ), ทรงผมซั่งชิงจันทรา (ช), ทรงผมซั่งชิงจันทรา (ญ), ทรงผมมังกรคชสารเมฆา (ช), ทรงผมมังกรคชสารเมฆา (ญ), รองเท้านักปราชญ์จันทรา (ช), รองเท้านักปราชญ์จันทรา (ญ), รองเท้าซั่งชิงเมฆา (ช), รองเท้าซั่งชิงเมฆา (ญ), ชุดวิญญาณมังกรภูผา (ช), ชุดวิญญาณมังกรภูผา (ญ), ชุดวิญญาณมังกรจันทรา (ช), ชุดวิญญาณมังกรจันทรา (ญ), ชุดนักปราชญ์เมฆา (ช), ชุดนักปราชญ์เมฆา (ญ), ชุดซั่งชิงภูผา (ช), ชุดซั่งชิงภูผา (ญ), ชุดมังกรคชสารภูผา (ช), ชุดมังกรคชสารภูผา (ญ), ชุดมังกรคชสารจันทรา (ช), ชุดมังกรคชสารจันทรา (ญ), ทรงผมอัฐิมังกรจันทรา (ช), ทรงผมอัฐิมังกรภูผา (ญ), ชุดอัฐิมังกรเมฆา (ช), ชุดอัฐิมังกรเมฆา (ญ), รองเท้าอัฐิมังกรภูผา (ช), รองเท้าอัฐิมังกรจันทรา (ญ)

อารักขาวิญญาณผนึกหิมะ

  Level132 HP11178 Exp26593
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี1,887 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 114 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่สมานวิญญาณ , ไม้เท้าตั๊กม้อ , ชุดนักปราชญ์ (ช), ทรงผมวิญญาณมังกร (ช), ทรงผมซั่งชิง (ช), ชุดวิญญาณมังกร (ญ), ชุดซั่งชิง (ญ), ทรงผมนักปราชญ์ (ญ), ทรงผมมังกรคชสาร (ญ), โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ด้ายหอม, หินหอม, ยาโลหิตชั้นดี, ยาปราณชั้นดี, น้ำแข็งวังมังกร, ผ้าหยกรันทด, จานหยกเย็น, เถาวัลย์จันทรา, ไม้ทนทาน, เหล็กห้าสี, บัวสวรรค์, หยกจักรพรรดิ, แหวนสุขสงบ , แหวนผู้กล้า , แหวนสายฟ้ามายา , กระดูกเซียนปฐพี

นักรบวังเซียน

  Level132 HP11178 Exp53186
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1,953 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 570 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

นายพลหยกม่วง

  Level132 HP167670 Exp53186
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1,953 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 570 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

แมงมุมดำร่างมาร

  Level132 HP111780 Exp159558
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(3) พลังโจมตี1,986 พลังป้องกัน1,435
    เงิน 114 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ด้ายหอม, หินหอม, ยาโลหิตชั้นดี, ยาปราณชั้นดี, น้ำแข็งวังมังกร, ผ้าหยกรันทด, จานหยกเย็น, เถาวัลย์จันทรา, ไม้ทนทาน, เหล็กห้าสี, บัวสวรรค์, หยกจักรพรรดิ, ทรงผมวิญญาณมังกรเมฆา (ช), ทรงผมวิญญาณมังกรเมฆา (ญ), ทรงผมนักปราชญ์ภูผา (ช), ทรงผมนักปราชญ์ภูผา (ญ), ทรงผมซั่งชิงจันทรา (ช), ทรงผมซั่งชิงจันทรา (ญ), ทรงผมมังกรคชสารเมฆา (ช), ทรงผมมังกรคชสารเมฆา (ญ), รองเท้านักปราชญ์จันทรา (ช), รองเท้านักปราชญ์จันทรา (ญ), รองเท้าซั่งชิงเมฆา (ช), รองเท้าซั่งชิงเมฆา (ญ), ชุดวิญญาณมังกรภูผา (ช), ชุดวิญญาณมังกรภูผา (ญ), ชุดวิญญาณมังกรจันทรา (ช), ชุดวิญญาณมังกรจันทรา (ญ), ชุดนักปราชญ์เมฆา (ช), ชุดนักปราชญ์เมฆา (ญ), ชุดซั่งชิงภูผา (ช), ชุดซั่งชิงภูผา (ญ), ชุดมังกรคชสารภูผา (ช), ชุดมังกรคชสารภูผา (ญ), ชุดมังกรคชสารจันทรา (ช), ชุดมังกรคชสารจันทรา (ญ), ทรงผมอัฐิมังกรจันทรา (ช), ทรงผมอัฐิมังกรภูผา (ญ), ชุดอัฐิมังกรเมฆา (ช), ชุดอัฐิมังกรเมฆา (ญ), รองเท้าอัฐิมังกรภูผา (ช), รองเท้าอัฐิมังกรจันทรา (ญ)

วิญญาณผนึกหิมะ

  Level132 HP11178 Exp26593
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี1,887 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 114 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่สมานวิญญาณ , ไม้เท้าตั๊กม้อ , ชุดนักปราชญ์ (ช), ทรงผมวิญญาณมังกร (ช), ทรงผมซั่งชิง (ช), ชุดวิญญาณมังกร (ญ), ชุดซั่งชิง (ญ), ทรงผมนักปราชญ์ (ญ), ทรงผมมังกรคชสาร (ญ), โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ด้ายหอม, หินหอม, ยาโลหิตชั้นดี, ยาปราณชั้นดี, น้ำแข็งวังมังกร, ผ้าหยกรันทด, จานหยกเย็น, เถาวัลย์จันทรา, ไม้ทนทาน, เหล็กห้าสี, บัวสวรรค์, หยกจักรพรรดิ, แหวนสุขสงบ , แหวนผู้กล้า , แหวนสายฟ้ามายา , กระดูกเซียนปฐพี

วิญญาณผนึกหิมะไร้ศัตรู

  Level132 HP335340 Exp398895
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี2,206 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 114 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ปีศาจปลาประตูมังกร

  Level132 HP190300 Exp2010800
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรมประจำวัน พลังโจมตี1,674 พลังป้องกัน1,147
    เงิน 3,920 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ขุนศึกเซียนอู้เหิง

  Level132 HP6706800 Exp132965
ประเภทดาวเหนือ พลังโจมตี2,091 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 3,420 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

นายพลไร้แล้ง

  Level132 HP167670 Exp53186
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1,953 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 570 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ปีศาจเตือนตาย

  Level132 HP11178 Exp26593
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี1,887 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 114 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ดาบล่าวิญญาณ , กงจักรเทพประทาน , ชุดวิญญาณมังกร (ช), ชุดซั่งชิง (ช), ทรงผมนักปราชญ์ (ช), ทรงผมมังกรคชสาร (ช), ชุดนักปราชญ์ (ญ), ทรงผมวิญญาณมังกร (ญ), ทรงผมซั่งชิง (ญ), โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ด้ายหอม, หินหอม, ยาโลหิตชั้นดี, ยาปราณชั้นดี, น้ำแข็งวังมังกร, ผ้าหยกรันทด, จานหยกเย็น, เถาวัลย์จันทรา, ไม้ทนทาน, เหล็กห้าสี, บัวสวรรค์, หยกจักรพรรดิ, แหวนสุขสงบ , แหวนผู้กล้า , แหวนสายฟ้ามายา , กระดูกเซียนปฐพี

ขุนพลเทพท่องทั่วหล้าแห่งคุนหลุ

  Level132 HP335340 Exp1
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี1,887 พลังป้องกัน1,515
    เงิน 1 ระยะโจมตี0

วิญญาณผนึกหิมะเฝ้าทรัพย์

  Level132 HP223560 Exp265930
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี2,091 พลังป้องกัน1,286
    เงิน 114 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ฤาษีเมฆขาว

  Level132 HP11178 Exp53186
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1,953 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 570 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

แมงมุมดำ

  Level132 HP111780 Exp159558
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(3) พลังโจมตี1,986 พลังป้องกัน1,435
    เงิน 114 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ด้ายหอม, หินหอม, ยาโลหิตชั้นดี, ยาปราณชั้นดี, น้ำแข็งวังมังกร, ผ้าหยกรันทด, จานหยกเย็น, เถาวัลย์จันทรา, ไม้ทนทาน, เหล็กห้าสี, บัวสวรรค์, หยกจักรพรรดิ, ทรงผมวิญญาณมังกรเมฆา (ช), ทรงผมวิญญาณมังกรเมฆา (ญ), ทรงผมนักปราชญ์ภูผา (ช), ทรงผมนักปราชญ์ภูผา (ญ), ทรงผมซั่งชิงจันทรา (ช), ทรงผมซั่งชิงจันทรา (ญ), ทรงผมมังกรคชสารเมฆา (ช), ทรงผมมังกรคชสารเมฆา (ญ), รองเท้านักปราชญ์จันทรา (ช), รองเท้านักปราชญ์จันทรา (ญ), รองเท้าซั่งชิงเมฆา (ช), รองเท้าซั่งชิงเมฆา (ญ), ชุดวิญญาณมังกรภูผา (ช), ชุดวิญญาณมังกรภูผา (ญ), ชุดวิญญาณมังกรจันทรา (ช), ชุดวิญญาณมังกรจันทรา (ญ), ชุดนักปราชญ์เมฆา (ช), ชุดนักปราชญ์เมฆา (ญ), ชุดซั่งชิงภูผา (ช), ชุดซั่งชิงภูผา (ญ), ชุดมังกรคชสารภูผา (ช), ชุดมังกรคชสารภูผา (ญ), ชุดมังกรคชสารจันทรา (ช), ชุดมังกรคชสารจันทรา (ญ), ทรงผมอัฐิมังกรจันทรา (ช), ทรงผมอัฐิมังกรภูผา (ญ), ชุดอัฐิมังกรเมฆา (ช), ชุดอัฐิมังกรเมฆา (ญ), รองเท้าอัฐิมังกรภูผา (ช), รองเท้าอัฐิมังกรจันทรา (ญ)

วิญญาณผนึกหิมะ

  Level132 HP111780 Exp132965
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี2,039 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 114 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

นายพลฟ้าคลั่ง

  Level132 HP167670 Exp53186
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1,953 พลังป้องกัน1,212
    เงิน 570 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ขุนพลดาวผ้อจุนคาถาดุ

  Level134 HP1138200 Exp59084
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรมประจำวัน พลังโจมตี2,091 พลังป้องกัน1,360
    เงิน 11,400 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

1234 Next