มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 324
คำค้น เรียงโดย จาก

จอมพลดาวเทียนชู

  Level141 HP2813370 Exp108540
ประเภทดาวเหนือ พลังโจมตี2,371 พลังป้องกัน1,493
    เงิน 1,824 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

มารเกราะทองแดง

  Level143 HP13911 Exp39378
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี2,299 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ดาบฟ้าลงทัณฑ์ , กงจักรล่อฟ้า , ชุดจักรพรรดิ์ (ช), ชุดอี้ชิง (ช), ทรงผมเลอโฉม (ช), ทรงผมโพธิ (ช), ชุดเลอโฉม (ญ), ทรงผมจักรพรรดิ์ (ญ), ทรงผมอี้ชิง (ญ), โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, แหวนมวลผู้กล้า , แหวนค้ำจุน , แหวนสายฟ้าผดุง , นิ้วโลหิตศาสดา

ฑูตห้าสายฟ้า

  Level143 HP20867 Exp47254
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(2) พลังโจมตี2,299 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, ทรงผมจักรพรรดิ์ปฐพี (ช), ทรงผมจักรพรรดิ์ปฐพี (ญ), ทรงผมเลอโฉมไพรรี (ช), ทรงผมเลอโฉมไพรรี (ญ), ทรงผมอี้ชิงปฐพี (ช), ทรงผมอี้ชิงปฐพี (ญ), ทรงผมโพธิไพรรี (ช), ทรงผมโพธิไพรรี (ญ), รองเท้าจักรพรรดิ์ปฐพี (ช), รองเท้าจักรพรรดิ์ปฐพี (ญ), รองเท้าเลอโฉมไพรรี (ช), รองเท้าเลอโฉมไพรรี (ญ), รองเท้าอี้ชิงปฐพี (ช), รองเท้าอี้ชิงปฐพี (ญ), รองเท้าโพธิไพรรี (ช), รองเท้าโพธิไพรรี (ญ), ชุดจักรพรรดิ์ไพรรี (ช), ชุดจักรพรรดิ์ไพรรี (ญ), ชุดเลอโฉมปฐพี (ช), ชุดเลอโฉมปฐพี (ญ), ชุดอี้ชิงไพรรี (ช), ชุดอี้ชิงไพรรี (ญ), ชุดโพธิปฐพี (ช), ชุดโพธิปฐพี (ญ), ทรงผมใต้พิภพไพรรี (ช), ทรงผมใต้พิภพไพรรี (ญ), ชุดใต้พิภพไพรรี (ช), ชุดใต้พิภพไพรรี (ญ), รองเท้าใต้พิภพปฐพี (ช), รองเท้าใต้พิภพปฐพี (ญ)

เจ้ามาร

  Level143 HP16679289 Exp1181340
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี2,813 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 7,935 ระยะโจมตี0

มารเกราะทองแดงไร้ศัตรู

  Level143 HP417330 Exp590670
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี2,698 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

มารวัวเพ้อฝัน

  Level143 HP139110 Exp236268
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(3) พลังโจมตี2,549 พลังป้องกัน1,803
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, ทรงผมจักรพรรดิ์ภูผา (ช), ทรงผมจักรพรรดิ์ภูผา (ญ), ทรงผมเลอโฉมจันทรา (ช), ทรงผมเลอโฉมจันทรา (ญ), ทรงผมอี้ชิงภูผา (ช), ทรงผมอี้ชิงภูผา (ญ), ทรงผมโพธิจันทรา (ช), ทรงผมโพธิจันทรา (ญ), รองเท้าจักรพรรดิ์จันทรา (ช), รองเท้าจักรพรรดิ์จันทรา (ญ), รองเท้าอี้ชิงจันทรา (ช), รองเท้าอี้ชิงจันทรา (ญ), รองเท้าโพธิจันทรา (ช), รองเท้าโพธิจันทรา (ญ), ชุดจักรพรรดิ์เมฆา (ช), ชุดจักรพรรดิ์เมฆา (ญ), ชุดเลอโฉมภูผา (ช), ชุดเลอโฉมภูผา (ญ), ชุดเลอโฉมจันทรา (ช), ชุดเลอโฉมจันทรา (ญ), ชุดอี้ชิงเมฆา (ช), ชุดอี้ชิงเมฆา (ญ), ชุดโพธิภูผา (ช), ชุดโพธิภูผา (ญ), ทรงผมใต้พิภพจันทรา (ช), ทรงผมใต้พิภพภูผา (ญ), ชุดใต้พิภพเมฆา (ช), ชุดใต้พิภพเมฆา (ญ), รองเท้าใต้พิภพภูผา (ช), รองเท้าใต้พิภพจันทรา (ญ)

มารเกราะทองแดงเฝ้าทรัพย์

  Level143 HP278220 Exp393780
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี2,582 พลังป้องกัน1,673
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

พัน ตา

  Level143 HP20867 Exp47254
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(3) พลังโจมตี2,299 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, ทรงผมจักรพรรดิ์ปฐพี (ช), ทรงผมจักรพรรดิ์ปฐพี (ญ), ทรงผมเลอโฉมไพรรี (ช), ทรงผมเลอโฉมไพรรี (ญ), ทรงผมอี้ชิงปฐพี (ช), ทรงผมอี้ชิงปฐพี (ญ), ทรงผมโพธิไพรรี (ช), ทรงผมโพธิไพรรี (ญ), รองเท้าจักรพรรดิ์ปฐพี (ช), รองเท้าจักรพรรดิ์ปฐพี (ญ), รองเท้าเลอโฉมไพรรี (ช), รองเท้าเลอโฉมไพรรี (ญ), รองเท้าอี้ชิงปฐพี (ช), รองเท้าอี้ชิงปฐพี (ญ), รองเท้าโพธิไพรรี (ช), รองเท้าโพธิไพรรี (ญ), ชุดจักรพรรดิ์ไพรรี (ช), ชุดจักรพรรดิ์ไพรรี (ญ), ชุดเลอโฉมปฐพี (ช), ชุดเลอโฉมปฐพี (ญ), ชุดอี้ชิงไพรรี (ช), ชุดอี้ชิงไพรรี (ญ), ชุดโพธิปฐพี (ช), ชุดโพธิปฐพี (ญ), ทรงผมใต้พิภพไพรรี (ช), ทรงผมใต้พิภพไพรรี (ญ), ชุดใต้พิภพไพรรี (ช), ชุดใต้พิภพไพรรี (ญ), รองเท้าใต้พิภพปฐพี (ช), รองเท้าใต้พิภพปฐพี (ญ)

อสูรหน้ากากเขียว

  Level143 HP13911 Exp39378
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี2,299 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่จักรพรรดิ , ไม้เท้าเงียบสงัด , ชุดเลอโฉม (ช), ทรงผมจักรพรรดิ์ (ช), ทรงผมอี้ชิง (ช), ชุดจักรพรรดิ์ (ญ), ชุดอี้ชิง (ญ), ทรงผมเลอโฉม (ญ), ทรงผมโพธิ (ญ), โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, แหวนมวลผู้กล้า , แหวนค้ำจุน , แหวนสายฟ้าผดุง , นิ้วโลหิตศาสดา

มารคลั่งพยาบาท

  Level143 HP139110 Exp236268
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(3) พลังโจมตี2,549 พลังป้องกัน1,803
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, ทรงผมจักรพรรดิ์ภูผา (ช), ทรงผมจักรพรรดิ์ภูผา (ญ), ทรงผมเลอโฉมจันทรา (ช), ทรงผมเลอโฉมจันทรา (ญ), ทรงผมอี้ชิงภูผา (ช), ทรงผมอี้ชิงภูผา (ญ), ทรงผมโพธิจันทรา (ช), ทรงผมโพธิจันทรา (ญ), รองเท้าจักรพรรดิ์จันทรา (ช), รองเท้าจักรพรรดิ์จันทรา (ญ), รองเท้าอี้ชิงจันทรา (ช), รองเท้าอี้ชิงจันทรา (ญ), รองเท้าโพธิจันทรา (ช), รองเท้าโพธิจันทรา (ญ), ชุดจักรพรรดิ์เมฆา (ช), ชุดจักรพรรดิ์เมฆา (ญ), ชุดเลอโฉมภูผา (ช), ชุดเลอโฉมภูผา (ญ), ชุดเลอโฉมจันทรา (ช), ชุดเลอโฉมจันทรา (ญ), ชุดอี้ชิงเมฆา (ช), ชุดอี้ชิงเมฆา (ญ), ชุดโพธิภูผา (ช), ชุดโพธิภูผา (ญ), ทรงผมใต้พิภพจันทรา (ช), ทรงผมใต้พิภพภูผา (ญ), ชุดใต้พิภพเมฆา (ช), ชุดใต้พิภพเมฆา (ญ), รองเท้าใต้พิภพภูผา (ช), รองเท้าใต้พิภพจันทรา (ญ)

นายพลวิญญาณมืด

  Level143 HP20867 Exp47254
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(2) พลังโจมตี2,299 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, ทรงผมจักรพรรดิ์ไพรรี (ช), ทรงผมจักรพรรดิ์ไพรรี (ญ), ทรงผมเลอโฉมปฐพี (ช), ทรงผมเลอโฉมปฐพี (ญ), ทรงผมอี้ชิงไพรรี (ช), ทรงผมอี้ชิงไพรรี (ญ), ทรงผมโพธิปฐพี (ช), ทรงผมโพธิปฐพี (ญ), รองเท้าจักรพรรดิ์ไพรรี (ช), รองเท้าจักรพรรดิ์ไพรรี (ญ), รองเท้าเลอโฉมปฐพี (ช), รองเท้าเลอโฉมปฐพี (ญ), รองเท้าอี้ชิงไพรรี (ช), รองเท้าอี้ชิงไพรรี (ญ), รองเท้าโพธิปฐพี (ช), รองเท้าโพธิปฐพี (ญ), ชุดจักรพรรดิ์ปฐพี (ช), ชุดจักรพรรดิ์ปฐพี (ญ), ชุดเลอโฉมไพรรี (ช), ชุดเลอโฉมไพรรี (ญ), ชุดอี้ชิงปฐพี (ช), ชุดอี้ชิงปฐพี (ญ), ชุดโพธิไพรรี (ช), ชุดโพธิไพรรี (ญ), ทรงผมใต้พิภพปฐพี (ช), ทรงผมใต้พิภพปฐพี (ญ), ชุดใต้พิภพปฐพี (ช), ชุดใต้พิภพปฐพี (ญ), รองเท้าใต้พิภพไพรรี (ช), รองเท้าใต้พิภพไพรรี (ญ)

มารเกราะทองแดงคลั่ง

  Level143 HP139110 Exp196890
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี2,517 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

มารคลั่งจินตนาการ

  Level143 HP139110 Exp236268
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(3) พลังโจมตี2,549 พลังป้องกัน1,803
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, ทรงผมจักรพรรดิ์ภูผา (ช), ทรงผมจักรพรรดิ์ภูผา (ญ), ทรงผมเลอโฉมจันทรา (ช), ทรงผมเลอโฉมจันทรา (ญ), ทรงผมอี้ชิงภูผา (ช), ทรงผมอี้ชิงภูผา (ญ), ทรงผมโพธิจันทรา (ช), ทรงผมโพธิจันทรา (ญ), รองเท้าจักรพรรดิ์จันทรา (ช), รองเท้าจักรพรรดิ์จันทรา (ญ), รองเท้าอี้ชิงจันทรา (ช), รองเท้าอี้ชิงจันทรา (ญ), รองเท้าโพธิจันทรา (ช), รองเท้าโพธิจันทรา (ญ), ชุดจักรพรรดิ์เมฆา (ช), ชุดจักรพรรดิ์เมฆา (ญ), ชุดเลอโฉมภูผา (ช), ชุดเลอโฉมภูผา (ญ), ชุดเลอโฉมจันทรา (ช), ชุดเลอโฉมจันทรา (ญ), ชุดอี้ชิงเมฆา (ช), ชุดอี้ชิงเมฆา (ญ), ชุดโพธิภูผา (ช), ชุดโพธิภูผา (ญ), ทรงผมใต้พิภพจันทรา (ช), ทรงผมใต้พิภพภูผา (ญ), ชุดใต้พิภพเมฆา (ช), ชุดใต้พิภพเมฆา (ญ), รองเท้าใต้พิภพภูผา (ช), รองเท้าใต้พิภพจันทรา (ญ)

อสูรใจตัณหา

  Level143 HP13911 Exp39378
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี2,299 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 100 ระยะโจมตี0

จอมพลดาวเทียนสวน

  Level143 HP3338640 Exp157512
ประเภทดาวเหนือ พลังโจมตี2,517 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 2,070 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

มารอาฆาตแค้น

  Level143 HP20867 Exp47254
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(3) พลังโจมตี2,299 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, ทรงผมจักรพรรดิ์ไพรรี (ช), ทรงผมจักรพรรดิ์ไพรรี (ญ), ทรงผมเลอโฉมปฐพี (ช), ทรงผมเลอโฉมปฐพี (ญ), ทรงผมอี้ชิงไพรรี (ช), ทรงผมอี้ชิงไพรรี (ญ), ทรงผมโพธิปฐพี (ช), ทรงผมโพธิปฐพี (ญ), รองเท้าจักรพรรดิ์ไพรรี (ช), รองเท้าจักรพรรดิ์ไพรรี (ญ), รองเท้าเลอโฉมปฐพี (ช), รองเท้าเลอโฉมปฐพี (ญ), รองเท้าอี้ชิงไพรรี (ช), รองเท้าอี้ชิงไพรรี (ญ), รองเท้าโพธิปฐพี (ช), รองเท้าโพธิปฐพี (ญ), ชุดจักรพรรดิ์ปฐพี (ช), ชุดจักรพรรดิ์ปฐพี (ญ), ชุดเลอโฉมไพรรี (ช), ชุดเลอโฉมไพรรี (ญ), ชุดอี้ชิงปฐพี (ช), ชุดอี้ชิงปฐพี (ญ), ชุดโพธิไพรรี (ช), ชุดโพธิไพรรี (ญ), ทรงผมใต้พิภพปฐพี (ช), ทรงผมใต้พิภพปฐพี (ญ), ชุดใต้พิภพปฐพี (ช), ชุดใต้พิภพปฐพี (ญ), รองเท้าใต้พิภพไพรรี (ช), รองเท้าใต้พิภพไพรรี (ญ)

ขุนพลรุ่งอรุณ

  Level143 HP139110 Exp196890
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี3,966 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 2,300 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

นายพลแผดเผา

  Level143 HP20867 Exp47254
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์(2) พลังโจมตี2,299 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, ทรงผมจักรพรรดิ์ไพรรี (ช), ทรงผมจักรพรรดิ์ไพรรี (ญ), ทรงผมเลอโฉมปฐพี (ช), ทรงผมเลอโฉมปฐพี (ญ), ทรงผมอี้ชิงไพรรี (ช), ทรงผมอี้ชิงไพรรี (ญ), ทรงผมโพธิปฐพี (ช), ทรงผมโพธิปฐพี (ญ), รองเท้าจักรพรรดิ์ไพรรี (ช), รองเท้าจักรพรรดิ์ไพรรี (ญ), รองเท้าเลอโฉมปฐพี (ช), รองเท้าเลอโฉมปฐพี (ญ), รองเท้าอี้ชิงไพรรี (ช), รองเท้าอี้ชิงไพรรี (ญ), รองเท้าโพธิปฐพี (ช), รองเท้าโพธิปฐพี (ญ), ชุดจักรพรรดิ์ปฐพี (ช), ชุดจักรพรรดิ์ปฐพี (ญ), ชุดเลอโฉมไพรรี (ช), ชุดเลอโฉมไพรรี (ญ), ชุดอี้ชิงปฐพี (ช), ชุดอี้ชิงปฐพี (ญ), ชุดโพธิไพรรี (ช), ชุดโพธิไพรรี (ญ), ทรงผมใต้พิภพปฐพี (ช), ทรงผมใต้พิภพปฐพี (ญ), ชุดใต้พิภพปฐพี (ช), ชุดใต้พิภพปฐพี (ญ), รองเท้าใต้พิภพไพรรี (ช), รองเท้าใต้พิภพไพรรี (ญ)

อารักขามารเกราะทองแดง

  Level143 HP13911 Exp39378
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี2,299 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 115 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่จักรพรรดิ , ไม้เท้าเงียบสงัด , ชุดเลอโฉม (ช), ทรงผมจักรพรรดิ์ (ช), ทรงผมอี้ชิง (ช), ชุดจักรพรรดิ์ (ญ), ชุดอี้ชิง (ญ), ทรงผมเลอโฉม (ญ), ทรงผมโพธิ (ญ), โลหะเงิน, หนังชั้นเลิศ, แพรเขียว, เศษแพรแดง, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นเลิศ, น้ำตานางฟ้า, ระฆังผนึกมาร, ประคำพุทธ, ผงไม้แดง, ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, ด้ายขนหงส์ไฟ, หินคริสตัล, แหวนมวลผู้กล้า , แหวนค้ำจุน , แหวนสายฟ้าผดุง , นิ้วโลหิตศาสดา

ผู้ฆ่าวงนอก

  Level143 HP69555 Exp196890
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี2,517 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 1,150 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

12345678910 | 17 Next