มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 100
คำค้น เรียงโดย จาก

หมีท้องทุ่ง

  Level151 HP90000 Exp100
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรม(2) พลังโจมตี1 พลังป้องกัน999,999
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ราชินีผีเสื้อ

  Level152 HP97206000 Exp923180
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี3,659 พลังป้องกัน1,781
    เงิน 15,485 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ประตูกลางปกป้องเมือง

  Level155 HP25000000 Exp0
ประเภทมอนสเตอร์สงคราม พลังโจมตี0 พลังป้องกัน99,999
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ภูตเซียนกระจกเงา

  Level155 HP25 Exp100
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1 พลังป้องกัน99,999
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

มีดหั่นผัก

  Level155 HP400 Exp1
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1 พลังป้องกัน999,999
    เงิน 1 ระยะโจมตี0

นักธนู ประตูเมืองฝ่ายป้องกัน

  Level155 HP10000 Exp100
ประเภทมอนสเตอร์สงคราม พลังโจมตี0 พลังป้องกัน90,000
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ตุ๊กตาหิมะ

  Level155 HP16000 Exp57
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรม พลังโจมตี57 พลังป้องกัน99,999
    เงิน 70 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

หัวหน้ากระบี่มาร

  Level155 HP4 Exp1
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1 พลังป้องกัน999,999
    เงิน 1 ระยะโจมตี0

หอคอยชั้นในฝ่ายรับ

  Level155 HP25000000 Exp0
ประเภทมอนสเตอร์สงคราม พลังโจมตี392 พลังป้องกัน999,999
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ตาเฒ่าใจดำ

  Level155 HP19424999 Exp1384770
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี3,659 พลังป้องกัน1,781
    เงิน 11,247 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ยาโลหิตชั้นพิเศษ, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นพิเศษ, ยาปราณชั้นเลิศ, มังกรขับขาน , ชินโต, น้ำตาท้องฟ้า , ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, เถ้าสัตว์ป่า, กระสวยรัศมีม่วง, สวรรค์แกร่ง , สวรรค์มุ่งมั่น , สวรรค์สังหาร , สวรรค์เสียดแทง , ไหมพรมมีใจ , เสาหลบมังกร , ดอกพันกลีบ , กำไลกักฟ้า , แท่งโลหะหลอมเพลิง , เข็มถามใจ

เจ้าสวรรค์จันทร์จำแลง

  Level155 HP20000 Exp1
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี100 พลังป้องกัน99,999
    เงิน 1 ระยะโจมตี0

ฑูตฝึกฌาณ

  Level155 HP999999 Exp1
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรม(2) พลังโจมตี1 พลังป้องกัน99,999
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

จุดกลับเมืองฝ่ายป้องกันเมือง

  Level155 HP50000000 Exp0
ประเภทมอนสเตอร์สงคราม พลังโจมตี0 พลังป้องกัน999,999
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ผึ้งดอกท้อ

  Level155 HP500000 Exp100
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรม(2) พลังโจมตี1 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

เพลิงโลกันตร์

  Level155 HP50 Exp1
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรม(2) พลังโจมตี3,000 พลังป้องกัน3,000
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ราชาสวรรค์พิโรธ

  Level155 HP8346600 Exp787560
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี2,813 พลังป้องกัน1,587
    เงิน 10,925 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ยาโลหิตชั้นพิเศษ, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นพิเศษ, ยาปราณชั้นเลิศ, ชินโต, น้ำตาท้องฟ้า , ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, เถ้าสัตว์ป่า, กิ่งเถาวัลย์, สวรรค์แกร่ง , สวรรค์มุ่งมั่น , สวรรค์สังหาร , สวรรค์เสียดแทง , ไหมพรมมีใจ , เสาหลบมังกร , ดอกพันกลีบ , กำไลกักฟ้า , แท่งโลหะหลอมเพลิง , เข็มถามใจ

หมาบ้า

  Level155 HP100000 Exp100
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี1 พลังป้องกัน99,999
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ขุนศึกตุ๊กตาหิมะ A

  Level155 HP1320 Exp100
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรม(2) พลังโจมตี1 พลังป้องกัน99,999
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

ราชาปฐพีสงบ

  Level155 HP10550400 Exp965140
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี4,696 พลังป้องกัน1,814
    เงิน 15,485 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ยาโลหิตชั้นพิเศษ, ยาโลหิตชั้นเลิศ, ยาปราณชั้นพิเศษ, ยาปราณชั้นเลิศ, ชินโต, น้ำตาท้องฟ้า , ไม้สุสาน, โลหะทอง, หญ้าวิญญาณ, หยกล่านภา, เถ้าสัตว์ป่า, กิ่งเถาวัลย์, สวรรค์แกร่ง , สวรรค์มุ่งมั่น , สวรรค์สังหาร , สวรรค์เสียดแทง , ไหมพรมมีใจ , เสาหลบมังกร , ดอกพันกลีบ , กำไลกักฟ้า , แท่งโลหะหลอมเพลิง , เข็มถามใจ

เจ้าวิญญาณหิน

  Level155 HP10 Exp1000
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรม(2) พลังโจมตี1 พลังป้องกัน99,999
    เงิน 0 ระยะโจมตี0

12345 Next