มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 37
คำค้น เรียงโดย จาก

นักธนูกระดูกขาวคลั่ง

นักธนูกระดูกขาวคลั่ง   Level41 HP10710 Exp1555
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี283 พลังป้องกัน146
    เงิน 25 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

นักธนูกระดูกขาวเฝ้าสมบัติ

นักธนูกระดูกขาวเฝ้าสมบัติ   Level41 HP21420 Exp3110
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี292 พลังป้องกัน148
    เงิน 25 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ปีศาจเมฆแดง

ปีศาจเมฆแดง   Level42 HP1218 Exp384
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี292 พลังป้องกัน155
    เงิน 13 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
ดาบร้อยหลอม , กงจักรเงามรกต , ชุดเมฆาคลั่ง (ช), ชุดคลื่นวารี (ช), ทรงผมหมอกนภา (ช), ทรงผมเพลิงอัคคี (ช), ชุดหมอกนภา (ญ), ทรงผมเมฆาคลั่ง (ญ), ทรงผมคลื่นวารี (ญ), ทองแดงเพลิง, หนังละเอียด, แพรแดง, เศษแพรเหลือง, ถ่านไม้โค้ง, น้ำลายจิ้งจอก, ซากหินผา, ประคำเปลี่ยนจิต, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นธรมดา, ผงปราณชั้นธรรมดา, ไม้แข็ง, แร่เหล็ก, พืชอสรพิษ, หยกวารี, แหวนกระดูกวัว , แหวนดาวเหนือ , แหวนลมหวน , ชะตาแห่งเซียน , ถ้วยกาแฟ, กระดูกไฟนรก

ผู้คุมอสูรนกกา

  Level42 HP1218 Exp384
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี292 พลังป้องกัน155
    เงิน 26 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่หยินหยาง , ไม้เท้าแปดวิเศษ , ชุดหมอกนภา (ช), ทรงผมเมฆาคลั่ง (ช), ทรงผมคลื่นวารี (ช), ชุดเมฆาคลั่ง (ญ), ชุดคลื่นวารี (ญ), ทรงผมหมอกนภา (ญ), ทรงผมเพลิงอัคคี (ญ), ทองแดงเพลิง, หนังละเอียด, แพรแดง, เศษแพรเหลือง, ถ่านไม้โค้ง, น้ำลายจิ้งจอก, ซากหินผา, ประคำเปลี่ยนจิต, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นธรมดา, ผงปราณชั้นธรรมดา, ไม้แข็ง, แร่เหล็ก, พืชอสรพิษ, หยกวารี, แหวนกระดูกวัว , แหวนดาวเหนือ , แหวนลมหวน , ชะตาแห่งเซียน , ถ้วยกาแฟ, กระดูกไฟนรก

มารอีกา

มารอีกา   Level42 HP1218 Exp384
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี292 พลังป้องกัน155
    เงิน 13 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
ดาบร้อยหลอม , กงจักรเงามรกต , ชุดเมฆาคลั่ง (ช), ชุดคลื่นวารี (ช), ทรงผมหมอกนภา (ช), ทรงผมเพลิงอัคคี (ช), ชุดหมอกนภา (ญ), ทรงผมเมฆาคลั่ง (ญ), ทรงผมคลื่นวารี (ญ), ทองแดงเพลิง, หนังละเอียด, แพรแดง, เศษแพรเหลือง, ถ่านไม้โค้ง, น้ำลายจิ้งจอก, ซากหินผา, ประคำเปลี่ยนจิต, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นธรมดา, ผงปราณชั้นธรรมดา, ไม้แข็ง, แร่เหล็ก, พืชอสรพิษ, หยกวารี, แหวนกระดูกวัว , แหวนดาวเหนือ , แหวนลมหวน , ชะตาแห่งเซียน , ถ้วยกาแฟ, กระดูกไฟนรก

นักธนูกระดูกขาวบ้าคลั่ง

นักธนูกระดูกขาวบ้าคลั่ง   Level42 HP32130 Exp4665
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี307 พลังป้องกัน146
    เงิน 25 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ปีศาจปลาประตูมังกร

  Level42 HP16180 Exp20200
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรมประจำวัน พลังโจมตี205 พลังป้องกัน126
    เงิน 320 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ดาวไส้เดือนข้ามน้ำ

  Level42 HP365400 Exp1920
ประเภทดวงดาว28ดวง พลังโจมตี363 พลังป้องกัน155
    เงิน 780 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ผู้คุมเลือดเย็น

  Level42 HP1218 Exp384
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี292 พลังป้องกัน155
    เงิน 26 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่หยินหยาง , ไม้เท้าแปดวิเศษ , ชุดหมอกนภา (ช), ทรงผมเมฆาคลั่ง (ช), ทรงผมคลื่นวารี (ช), ชุดเมฆาคลั่ง (ญ), ชุดคลื่นวารี (ญ), ทรงผมหมอกนภา (ญ), ทรงผมเพลิงอัคคี (ญ), ทองแดงเพลิง, หนังละเอียด, แพรแดง, เศษแพรเหลือง, ถ่านไม้โค้ง, น้ำลายจิ้งจอก, ซากหินผา, ประคำเปลี่ยนจิต, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นธรมดา, ผงปราณชั้นธรรมดา, ไม้แข็ง, แร่เหล็ก, พืชอสรพิษ, หยกวารี, แหวนกระดูกวัว , แหวนดาวเหนือ , แหวนลมหวน , ชะตาแห่งเซียน , ถ้วยกาแฟ, กระดูกไฟนรก

นักบวชเลือดเย็น

นักบวชเลือดเย็น   Level42 HP1218 Exp384
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี292 พลังป้องกัน155
    เงิน 13 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
กระบี่หยินหยาง , ไม้เท้าแปดวิเศษ , ชุดหมอกนภา (ช), ทรงผมเมฆาคลั่ง (ช), ทรงผมคลื่นวารี (ช), ชุดเมฆาคลั่ง (ญ), ชุดคลื่นวารี (ญ), ทรงผมหมอกนภา (ญ), ทรงผมเพลิงอัคคี (ญ), ทองแดงเพลิง, หนังละเอียด, แพรแดง, เศษแพรเหลือง, ถ่านไม้โค้ง, น้ำลายจิ้งจอก, ซากหินผา, ประคำเปลี่ยนจิต, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นธรมดา, ผงปราณชั้นธรรมดา, ไม้แข็ง, แร่เหล็ก, พืชอสรพิษ, หยกวารี, แหวนกระดูกวัว , แหวนดาวเหนือ , แหวนลมหวน , ชะตาแห่งเซียน , ถ้วยกาแฟ, กระดูกไฟนรก

ปีศาจปลาโบราณ

  Level44 HP182700 Exp288000
ประเภทมอนสเตอร์กิจกรรมประจำวัน พลังโจมตี336 พลังป้องกัน155
    เงิน 1,040 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

กุมารชีพ

  Level44 HP18270 Exp538
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี321 พลังป้องกัน155
    เงิน 22 ระยะโจมตี0

นักบวชศักดิ์สิทธ์

นักบวชศักดิ์สิทธ์   Level44 HP18270 Exp538
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี321 พลังป้องกัน155
    เงิน 22 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด

แมงมุมพิษ

แมงมุมพิษ   Level45 HP1532 Exp498
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี324 พลังป้องกัน215
    เงิน 22 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
ดาบร้อยหลอม , กงจักรเงามรกต , ชุดเมฆาคลั่ง (ช), ชุดคลื่นวารี (ช), ทรงผมหมอกนภา (ช), ทรงผมเพลิงอัคคี (ช), ชุดหมอกนภา (ญ), ทรงผมเมฆาคลั่ง (ญ), ทรงผมคลื่นวารี (ญ), ทองแดงเพลิง, หนังละเอียด, แพรแดง, เศษแพรเหลือง, ถ่านไม้โค้ง, น้ำลายจิ้งจอก, ซากหินผา, ประคำเปลี่ยนจิต, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นดี, ผงปราณชั้นดี, ตอไม้หอม, แร่ทองแดง, หญ้าถ้ำ, พลอยเขียว, แหวนกระดูกพยัคฆ์ , แหวนประกายดาว , แหวนวายุพิโรธ , จังหวะแห่งเซียน , กระดูกไฟนรก

ดาวเกล็ดมังกร

  Level45 HP91920 Exp996
ประเภทดวงดาว28ดวง พลังโจมตี343 พลังป้องกัน215
    เงิน 300 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ปีศาจเมฆแดงคลั่ง

  Level45 HP12180 Exp1920
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี336 พลังป้องกัน155
    เงิน 26 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

แมงมุมห้าลาย

แมงมุมห้าลาย   Level45 HP1532 Exp498
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี336 พลังป้องกัน215
    เงิน 22 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
กระบี่หยินหยาง , ไม้เท้าแปดวิเศษ , ชุดหมอกนภา (ช), ทรงผมเมฆาคลั่ง (ช), ทรงผมคลื่นวารี (ช), ชุดเมฆาคลั่ง (ญ), ชุดคลื่นวารี (ญ), ทรงผมหมอกนภา (ญ), ทรงผมเพลิงอัคคี (ญ), ทองแดงเพลิง, หนังละเอียด, แพรแดง, เศษแพรเหลือง, ถ่านไม้โค้ง, น้ำลายจิ้งจอก, ซากหินผา, ประคำเปลี่ยนจิต, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นดี, ผงปราณชั้นดี, ตอไม้หอม, แร่ทองแดง, หญ้าถ้ำ, พลอยเขียว, แหวนกระดูกพยัคฆ์ , แหวนประกายดาว , แหวนวายุพิโรธ , จังหวะแห่งเซียน , กระดูกไฟนรก

ปีศาจเมฆแดงเฝ้าสมบัติ

  Level45 HP24360 Exp3840
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี343 พลังป้องกัน175
    เงิน 26 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

BOSS ชนวน(LV45)

  Level45 HP45960 Exp7470
ประเภทBOSSจุดชนวน พลังโจมตี336 พลังป้องกัน215
    เงิน 625 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ดาบร้อยหลอม , กงจักรเงามรกต , ชุดเมฆาคลั่ง (ช), ชุดคลื่นวารี (ช), ทรงผมหมอกนภา (ช), ทรงผมเพลิงอัคคี (ช), ชุดหมอกนภา (ญ), ทรงผมเมฆาคลั่ง (ญ), ทรงผมคลื่นวารี (ญ), ทองแดงเพลิง, หนังละเอียด, แพรแดง, เศษแพรเหลือง, ถ่านไม้โค้ง, น้ำลายจิ้งจอก, ซากหินผา, ประคำเปลี่ยนจิต, ด้ายอำพัน, หินโกเมน, ผงโลหิตชั้นดี, ผงปราณชั้นดี, ตอไม้หอม, แร่ทองแดง, หญ้าถ้ำ, พลอยเขียว, แหวนกระดูกพยัคฆ์ , แหวนประกายดาว , แหวนวายุพิโรธ , จังหวะแห่งเซียน , กระดูกไฟนรก

ปีศาจเมฆแดงบ้าคลั่ง

  Level46 HP36540 Exp5760
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี350 พลังป้องกัน155
    เงิน 26 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

12 Next