มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 38
คำค้น เรียงโดย จาก

โจรสลัดเฝ้าสมบัติ

  Level61 HP45560 Exp8240
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี522 พลังป้องกัน277
    เงิน 41 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

นักรบโบราณ

นักรบโบราณ   Level62 HP77220 Exp1667
ประเภทมอนสเตอร์ภารกิจ พลังโจมตี535 พลังป้องกัน328
    เงิน 34 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด

ดาวหมาทอง

  Level62 HP201225 Exp2326
ประเภทดวงดาว28ดวง พลังโจมตี535 พลังป้องกัน335
    เงิน 492 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

โจรสลัดบ้าคลั่ง

  Level62 HP68340 Exp12360
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี528 พลังป้องกัน252
    เงิน 41 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

จระเข้ร้อยปีคลั่ง

จระเข้ร้อยปีคลั่ง   Level63 HP25740 Exp5210
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี549 พลังป้องกัน328
    เงิน 41 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

กิ้งก่ายักษ์หมื่นปี

กิ้งก่ายักษ์หมื่นปี   Level64 HP20935 Exp5000
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี550 พลังป้องกัน341
    เงิน 98 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดเหยียบเมฆา (ช), ชุดลิ่วเมฆา (ช), รองเท้าท่องเมฆา (ช), รองเท้าล่องเมฆา (ช), ทรงผมท่องเมฆา (ช), ทรงผมล่องเมฆา (ช), ชุดเหยียบเมฆา (ญ), ชุดลิ่วเมฆา (ญ), รองเท้าท่องเมฆา (ญ), รองเท้าล่องเมฆา (ญ), ทรงผมท่องเมฆา (ญ), ทรงผมล่องเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบภูผา (ช), ทรงผมเหยียบภูผา (ญ), ทรงผมลิ่วภูผา (ช), ทรงผมลิ่วภูผา (ญ), รองเท้าเหยียบภูผา (ช), รองเท้าเหยียบภูผา (ญ), รองเท้าลิ่วภูผา (ช), รองเท้าลิ่วภูผา (ญ), ชุดท่องภูผา (ช), ชุดท่องภูผา (ญ), ชุดล่องภูผา (ช), ชุดล่องภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ญ)

ผู้คุมแมลงพิษ

ผู้คุมแมลงพิษ   Level64 HP2791 Exp1284
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
กระบี่งูคด , ไม้เท้าโพธิสัตว์ , ชุดแสงจันทรา (ช), ทรงผมปัดรังควาน (ช), ทรงผมแสงสุริยันต์ (ช), ชุดปัดรังควาน (ญ), ชุดแสงสุริยันต์ (ญ), ทรงผมแสงจันทรา (ญ), ทรงผมหยั่งรู้ (ญ), เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, แหวนกระดูกมังกร , ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, แหวนดาววายุ , แหวนจรัสดารา , แหวนลมหนาว , ใจเซียน , ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, กระดูกโหยหวน

องค์ชายเลือดบริสุทธิ์

องค์ชายเลือดบริสุทธิ์   Level64 HP4187 Exp1541
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดท่องเมฆา (ช), ชุดล่องเมฆา (ช), รองเท้าเหยียบเมฆา (ช), รองเท้าลิ่วเมฆา (ช), ทรงผมเหยียบเมฆา (ช), ทรงผมลิ่วเมฆา (ช), ชุดท่องเมฆา (ญ), ชุดล่องเมฆา (ญ), รองเท้าเหยียบเมฆา (ญ), รองเท้าลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบเมฆา (ญ), ทรงผมลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมท่องภูผา (ช), ทรงผมท่องภูผา (ญ), ทรงผมล่องภูผา (ช), ทรงผมล่องภูผา (ญ), รองเท้าท่องภูผา (ช), รองเท้าท่องภูผา (ญ), รองเท้าล่องภูผา (ช), รองเท้าล่องภูผา (ญ), ชุดเหยียบภูผา (ช), ชุดเหยียบภูผา (ญ), ชุดลิ่วภูผา (ช), ชุดลิ่วภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดภูผา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดภูผา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ช), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ญ)

ผู้คุมเลือดบริสุทธิ์

ผู้คุมเลือดบริสุทธิ์   Level64 HP4187 Exp1541
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดเหยียบเมฆา (ช), ชุดลิ่วเมฆา (ช), รองเท้าท่องเมฆา (ช), รองเท้าล่องเมฆา (ช), ทรงผมท่องเมฆา (ช), ทรงผมล่องเมฆา (ช), ชุดเหยียบเมฆา (ญ), ชุดลิ่วเมฆา (ญ), รองเท้าท่องเมฆา (ญ), รองเท้าล่องเมฆา (ญ), ทรงผมท่องเมฆา (ญ), ทรงผมล่องเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบภูผา (ช), ทรงผมเหยียบภูผา (ญ), ทรงผมลิ่วภูผา (ช), ทรงผมลิ่วภูผา (ญ), รองเท้าเหยียบภูผา (ช), รองเท้าเหยียบภูผา (ญ), รองเท้าลิ่วภูผา (ช), รองเท้าลิ่วภูผา (ญ), ชุดท่องภูผา (ช), ชุดท่องภูผา (ญ), ชุดล่องภูผา (ช), ชุดล่องภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ญ)

แมลงพิษ

แมลงพิษ   Level64 HP2791 Exp1284
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ดาบเก้าห่วง , กงจักรตะวันรุ่ง , ชุดปัดรังควาน (ช), ชุดแสงสุริยันต์ (ช), ทรงผมแสงจันทรา (ช), ทรงผมหยั่งรู้ (ช), ชุดแสงจันทรา (ญ), ทรงผมปัดรังควาน (ญ), ทรงผมแสงสุริยันต์ (ญ), เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, แหวนกระดูกมังกร , ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, แหวนดาววายุ , แหวนจรัสดารา , แหวนลมหนาว , ใจเซียน , ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, กระดูกโหยหวน

ดาวไก่ฟ้า

  Level64 HP251190 Exp3852
ประเภทดวงดาว28ดวง พลังโจมตี577 พลังป้องกัน341
    เงิน 616 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ผู้คุมซากแมลง

  Level64 HP2791 Exp1284
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
กระบี่งูคด , ไม้เท้าโพธิสัตว์ , ชุดแสงจันทรา (ช), ทรงผมปัดรังควาน (ช), ทรงผมแสงสุริยันต์ (ช), ชุดปัดรังควาน (ญ), ชุดแสงสุริยันต์ (ญ), ทรงผมแสงจันทรา (ญ), ทรงผมหยั่งรู้ (ญ), เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, แหวนกระดูกมังกร , ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, แหวนดาววายุ , แหวนจรัสดารา , แหวนลมหนาว , ใจเซียน , ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, กระดูกโหยหวน

จระเข้ร้อยปีเฝ้าสมบัติ

จระเข้ร้อยปีเฝ้าสมบัติ   Level64 HP51480 Exp10420
ประเภทมอนสเตอร์หลัก พลังโจมตี563 พลังป้องกัน331
    เงิน 41 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ผู้คุมองค์ชายบริสุทธิ์

  Level64 HP4187 Exp1541
ประเภทอสูรแกร่ง พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดท่องเมฆา (ช), ชุดล่องเมฆา (ช), รองเท้าเหยียบเมฆา (ช), รองเท้าลิ่วเมฆา (ช), ทรงผมเหยียบเมฆา (ช), ทรงผมลิ่วเมฆา (ช), ชุดท่องเมฆา (ญ), ชุดล่องเมฆา (ญ), รองเท้าเหยียบเมฆา (ญ), รองเท้าลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบเมฆา (ญ), ทรงผมลิ่วเมฆา (ญ), ทรงผมท่องภูผา (ช), ทรงผมท่องภูผา (ญ), ทรงผมล่องภูผา (ช), ทรงผมล่องภูผา (ญ), รองเท้าท่องภูผา (ช), รองเท้าท่องภูผา (ญ), รองเท้าล่องภูผา (ช), รองเท้าล่องภูผา (ญ), ชุดเหยียบภูผา (ช), ชุดเหยียบภูผา (ญ), ชุดลิ่วภูผา (ช), ชุดลิ่วภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดภูผา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดภูผา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ช), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ญ)

แมลงเน่า

แมลงเน่า   Level64 HP2791 Exp1284
ประเภทมอนสเตอร์ธรรมดา พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
กระบี่งูคด , ไม้เท้าโพธิสัตว์ , ชุดแสงจันทรา (ช), ทรงผมปัดรังควาน (ช), ทรงผมแสงสุริยันต์ (ช), ชุดปัดรังควาน (ญ), ชุดแสงสุริยันต์ (ญ), ทรงผมแสงจันทรา (ญ), ทรงผมหยั่งรู้ (ญ), เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, แหวนกระดูกมังกร , ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, แหวนดาววายุ , แหวนจรัสดารา , แหวนลมหนาว , ใจเซียน , ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, กระดูกโหยหวน

สาวกเลือดบริสุทธิ์

สาวกเลือดบริสุทธิ์   Level64 HP4187 Exp1541
ประเภทดันเจี้ยนมอนสเตอร์ พลังโจมตี535 พลังป้องกัน341
    เงิน 44 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม
เหล็กชั้นเลิศ, หนังอ่อน, แพรม่วง, เศษแพรน้ำเงิน, ถ่านไม้อัคคี, น้ำตาฉลาม, หินปีศาจน้ำ, ประคำปราบอสูร, ผงโลหิตชั้นพิเศษ, ผงปราณชั้นพิเศษ, ไม้ชี้ดาว, หญ้าฝันร้าย, หยกกุหลาบ, แร่เงิน, ชุดเหยียบเมฆา (ช), ชุดลิ่วเมฆา (ช), รองเท้าท่องเมฆา (ช), รองเท้าล่องเมฆา (ช), ทรงผมท่องเมฆา (ช), ทรงผมล่องเมฆา (ช), ชุดเหยียบเมฆา (ญ), ชุดลิ่วเมฆา (ญ), รองเท้าท่องเมฆา (ญ), รองเท้าล่องเมฆา (ญ), ทรงผมท่องเมฆา (ญ), ทรงผมล่องเมฆา (ญ), ทรงผมเหยียบภูผา (ช), ทรงผมเหยียบภูผา (ญ), ทรงผมลิ่วภูผา (ช), ทรงผมลิ่วภูผา (ญ), รองเท้าเหยียบภูผา (ช), รองเท้าเหยียบภูผา (ญ), รองเท้าลิ่วภูผา (ช), รองเท้าลิ่วภูผา (ญ), ชุดท่องภูผา (ช), ชุดท่องภูผา (ญ), ชุดล่องภูผา (ช), ชุดล่องภูผา (ญ), ด้ายโปร่งแสง, นิลสีคราม, ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ทรงผมวิญญาณโฉดเมฆา (ญ), ชุดวิญญาณโฉดเมฆา (ช), ชุดวิญญาณโฉดภูผา (ญ), รองเท้าวิญญาณโฉดเมฆา (ช), รองเท้าวิญญาณโฉดภูผา (ญ)

หัวหน้าโจรสลัด

  Level65 HP514800 Exp20840
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี714 พลังป้องกัน328
    เงิน 2,419 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ผงโลหิตชั้นธรมดา, ผงโลหิตชั้นดี, ผงปราณชั้นธรรมดา, ผงปราณชั้นดี, ตอไม้หอม, แร่ทองแดง, หญ้าถ้ำ, พลอยเขียว, สุดยอดคุณธรรม , จ้าวราชา , หัวใจมาร , แหวนกระดูกมังกร , แหวนดาววายุ , แหวนเด็ดเดี่ยว , แหวนจรัสดารา , แหวนวายุน้ำวน , แหวนลมหนาว , แหวนเย็นจันทรา , ใจเซียน , หนังสัตว์ป่า, กิ่งเถาวัลย์, ไพรีดอกไม้แดง , ไร้รักไร้คุณธรรม , ปราชญ์วิญญาณ , พุทธาจุติ , ธรรมะแกร่ง , ธรรมะมุ่งมั่น , ธรรมะสังหาร , ธรรมะเสียดแทง

มหาผู้เฒ่าอาวุโส

  Level65 HP514800 Exp20840
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี714 พลังป้องกัน328
    เงิน 2,006 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ผงโลหิตชั้นธรมดา, ผงโลหิตชั้นดี, ผงปราณชั้นธรรมดา, ผงปราณชั้นดี, ตอไม้หอม, แร่ทองแดง, หญ้าถ้ำ, พลอยเขียว, สุดยอดคุณธรรม , จ้าวราชา , หัวใจมาร , แหวนกระดูกมังกร , แหวนดาววายุ , แหวนเด็ดเดี่ยว , แหวนจรัสดารา , แหวนวายุน้ำวน , แหวนลมหนาว , แหวนเย็นจันทรา , ใจเซียน , หนังสัตว์ป่า, กิ่งเถาวัลย์, ไพรีดอกไม้แดง , ไร้รักไร้คุณธรรม , ปราชญ์วิญญาณ , พุทธาจุติ , ธรรมะแกร่ง , ธรรมะมุ่งมั่น , ธรรมะสังหาร , ธรรมะเสียดแทง

หัวหน้าโจรโบราณ

  Level65 HP514800 Exp20840
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี714 พลังป้องกัน328
    เงิน 2,419 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ผงโลหิตชั้นธรมดา, ผงโลหิตชั้นดี, ผงปราณชั้นธรรมดา, ผงปราณชั้นดี, ตอไม้หอม, แร่ทองแดง, หญ้าถ้ำ, พลอยเขียว, สุดยอดคุณธรรม , จ้าวราชา , หัวใจมาร , แหวนกระดูกมังกร , แหวนดาววายุ , แหวนเด็ดเดี่ยว , แหวนจรัสดารา , แหวนวายุน้ำวน , แหวนลมหนาว , แหวนเย็นจันทรา , ใจเซียน , หนังสัตว์ป่า, กิ่งเถาวัลย์, ไพรีดอกไม้แดง , ไร้รักไร้คุณธรรม , ปราชญ์วิญญาณ , พุทธาจุติ , ธรรมะแกร่ง , ธรรมะมุ่งมั่น , ธรรมะสังหาร , ธรรมะเสียดแทง

พญาแมงมุม

  Level65 HP514800 Exp20840
ประเภทBOSSมอนสเตอร์ พลังโจมตี714 พลังป้องกัน328
    เงิน 2,419 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม
ผงโลหิตชั้นธรมดา, ผงโลหิตชั้นดี, ผงปราณชั้นธรรมดา, ผงปราณชั้นดี, ตอไม้หอม, แร่ทองแดง, หญ้าถ้ำ, พลอยเขียว, สุดยอดคุณธรรม , จ้าวราชา , หัวใจมาร , แหวนกระดูกมังกร , แหวนดาววายุ , แหวนเด็ดเดี่ยว , แหวนจรัสดารา , แหวนวายุน้ำวน , แหวนลมหนาว , แหวนเย็นจันทรา , ใจเซียน , หนังสัตว์ป่า, กิ่งเถาวัลย์, ไพรีดอกไม้แดง , ไร้รักไร้คุณธรรม , ปราชญ์วิญญาณ , พุทธาจุติ , ธรรมะแกร่ง , ธรรมะมุ่งมั่น , ธรรมะสังหาร , ธรรมะเสียดแทง

12 Next