0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
โจมตีอย่างหนัก
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 9 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 15 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 21 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 27 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 33 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 39 หน่วย Cooldown 2 วินาที
ความกล้าหาญ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
19MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 5 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
21MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 9 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
24MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 13 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
27MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 17 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
31MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 21 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
36MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 25 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
ความว่องไว
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 1 หน่วย
2สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 2 หน่วย
3สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 4 หน่วย
4สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 6 หน่วย
5สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 8 หน่วย
6สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 10 หน่วย
7สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 13 หน่วย
รักษาอาการบาดเจ็บ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
25MP
ฟื้นฟู 25 HP และอีก 16 วินาที จะฟื้นฟูอีก 128 HP Cooldown 24 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
35MP
ฟื้นฟู 35 HP และอีก 24 วินาที จะฟื้นฟูอีก 192 HP Cooldown 23 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
45MP
ฟื้นฟู 45 HP และอีก 32 วินาที จะฟื้นฟูอีก 256 HP Cooldown 22 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
55MP
ฟื้นฟู 55 HP และอีก 40 วินาที จะฟื้นฟูอีก 320 HP Cooldown 21 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
65MP
ฟื้นฟู 65 HP และอีก 48 วินาที จะฟื้นฟูอีก 384 HP Cooldown 20 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
75MP
ฟื้นฟู 75 HP และอีก 56 วินาที จะฟื้นฟูอีก 448 HP Cooldown 19 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
เชือดมารคลั่งไคล้
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
23MP
เพิ่มพลังโจมตี 42 หน่วย ให้ตัวเองได้ภายใน 2 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 2 หน่วย Cooldown 1 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
24MP
เพิ่มพลังโจมตี 45 หน่วย ให้ตัวเองได้ภายใน 3 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 3 หน่วย Cooldown 1 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
26MP
เพิ่มพลังโจมตี 49 หน่วย ให้ตัวเองได้ภายใน 4 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 4 หน่วย Cooldown 1 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
28MP
เพิ่มพลังโจมตี 52 หน่วย ให้ตัวเองได้ภายใน 5 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 5 หน่วย Cooldown 1 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
30MP
เพิ่มพลังโจมตี 55 หน่วย ให้ตัวเองได้ภายใน 6 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 6 หน่วย Cooldown 1 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
32MP
เพิ่มพลังโจมตี 59 หน่วย ให้ตัวเองได้ภายใน 7 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 7 หน่วย Cooldown 1 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
34MP
เพิ่มพลังโจมตี 62 หน่วย ให้ตัวเองได้ภายใน 8 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 8 หน่วย Cooldown 1 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
37MP
เพิ่มพลังโจมตี 66 หน่วย ให้ตัวเองได้ภายใน 9 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 9 หน่วย Cooldown 1 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
40MP
เพิ่มพลังโจมตี 74 หน่วย ให้ตัวเองได้ภายใน 10 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 10 หน่วย Cooldown 1 วินาที
สาบานด้วยเลือด
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
เพิ่มค่า MP สูงสุด 7%
2สกิลติดตัว
เพิ่มค่า MP สูงสุด 14%
3สกิลติดตัว
เพิ่มค่า MP สูงสุด 21%
ดาบเปลวเพลิง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
27MP
เพิ่มพลังโจมตี 36 หน่วย เผาเป้าหมายนาน 6 วินาที สร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติม 48 หน่วย ติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 38 หน่วย นาน 2.0 วินาที Cooldown 9 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
28MP
เพิ่มพลังโจมตี 39 หน่วย เผาเป้าหมายนาน 6 วินาที สร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติม 60 หน่วย ติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 42 หน่วย นาน 2.3 วินาที Cooldown 9 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
30MP
เพิ่มพลังโจมตี 42 หน่วย เผาเป้าหมายนาน 6 วินาที สร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติม 72 หน่วย ติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 45 หน่วย นาน 2.6 วินาที Cooldown 9 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
31MP
เพิ่มพลังโจมตี 45 หน่วย เผาเป้าหมายนาน 6 วินาที สร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติม 84 หน่วย ติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 49 หน่วย นาน 2.9 วินาที Cooldown 9 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
33MP
เพิ่มพลังโจมตี 48 หน่วย เผาเป้าหมายนาน 6 วินาที สร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติม 96 หน่วย ติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 52 หน่วย นาน 3.2 วินาที Cooldown 9 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
35MP
เพิ่มพลังโจมตี 51 หน่วย เผาเป้าหมายนาน 6 วินาที สร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติม 108 หน่วย ติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 56 หน่วย นาน 3.5 วินาที Cooldown 9 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
37MP
เพิ่มพลังโจมตี 54 หน่วย เผาเป้าหมายนาน 6 วินาที สร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติม 120 หน่วย ติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 59 หน่วย นาน 3.8 วินาที Cooldown 9 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
39MP
เพิ่มพลังโจมตี 58 หน่วย เผาเป้าหมายนาน 6 วินาที สร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติม 132 หน่วย ติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 63 หน่วย นาน 4.1 วินาที Cooldown 9 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
42MP
เพิ่มพลังโจมตี 73 หน่วย เผาเป้าหมายนาน 6 วินาที สร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติม 144 หน่วย ติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 66 หน่วย นาน 4.4 วินาที Cooldown 9 วินาที
มีดผลึกน้ำแข็ง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
85MP
พลังโจมตีเป็น 33% ของพลังโจมตีพื้นฐาน หากแช่แช็งสำเร็จ เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 6% ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุด 10 คน ส่งผลนาน 10 วินาที Cooldown 6 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
90MP
พลังโจมตีเป็น 35% ของพลังโจมตีพื้นฐาน หากแช่แช็งสำเร็จ เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 9% ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุด 12 คน ส่งผลนาน 10 วินาที Cooldown 6 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
96MP
พลังโจมตีเป็น 37% ของพลังโจมตีพื้นฐาน หากแช่แช็งสำเร็จ เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 12% ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุด 14 คน ส่งผลนาน 10 วินาที Cooldown 6 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
101MP
พลังโจมตีเป็น 39% ของพลังโจมตีพื้นฐาน หากแช่แช็งสำเร็จ เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 15% ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุด 16 คน ส่งผลนาน 10 วินาที Cooldown 6 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
108MP
พลังโจมตีเป็น 41% ของพลังโจมตีพื้นฐาน หากแช่แช็งสำเร็จ เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 18% ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุด 18 คน ส่งผลนาน 10 วินาที Cooldown 6 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
114MP
พลังโจมตีเป็น 43% ของพลังโจมตีพื้นฐาน หากแช่แช็งสำเร็จ เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 21% ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุด 20 คน ส่งผลนาน 10 วินาที Cooldown 6 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
121MP
พลังโจมตีเป็น 45% ของพลังโจมตีพื้นฐาน หากแช่แช็งสำเร็จ เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 24% ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุด 22 คน ส่งผลนาน 10 วินาที Cooldown 6 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
128MP
พลังโจมตีเป็น 47% ของพลังโจมตีพื้นฐาน หากแช่แช็งสำเร็จ เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 27% ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุด 24 คน ส่งผลนาน 10 วินาที Cooldown 6 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
136MP
พลังโจมตีเป็น 49% ของพลังโจมตีพื้นฐาน หากแช่แช็งสำเร็จ เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 30% ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุด 26 คน ส่งผลนาน 10 วินาที Cooldown 6 วินาที
คาถาธรณี
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
เพิ่มค่า HP สูงสุด 1%
2สกิลติดตัว
เพิ่มค่า HP สูงสุด 2%
3สกิลติดตัว
เพิ่มค่า HP สูงสุด 3%
4สกิลติดตัว
เพิ่มค่า HP สูงสุด 4%
5สกิลติดตัว
เพิ่มค่า HP สูงสุด 5%
6สกิลติดตัว
เพิ่มค่า HP สูงสุด 6%
7สกิลติดตัว
เพิ่มค่า HP สูงสุด 7%
8สกิลติดตัว
เพิ่มค่า HP สูงสุด 10%
คาถาทวนน้ำ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
46MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 78 หน่วย อาจทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 25% เป็นเวลา 10.0 วินาที เป้าหมายช้าลง 38% เป็นเวลา 10.0 วินาที Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
47MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 82 หน่วย อาจทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 23% เป็นเวลา 9.5 วินาที เป้าหมายช้าลง 41% เป็นเวลา 10.5 วินาที Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
49MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 87 หน่วย อาจทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 21% เป็นเวลา 9.0 วินาที เป้าหมายช้าลง 44% เป็นเวลา 11.0 วินาที Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
51MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 91 หน่วย อาจทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 19% เป็นเวลา 8.5 วินาที เป้าหมายช้าลง 47% เป็นเวลา 11.5 วินาที Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
53MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 96 หน่วย อาจทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 17% เป็นเวลา 8.0 วินาที เป้าหมายช้าลง 50% เป็นเวลา 12.0 วินาที Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
56MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 101 หน่วย อาจทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 15% เป็นเวลา 7.5 วินาที เป้าหมายช้าลง 53% เป็นเวลา 12.5 วินาที Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
59MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 105 หน่วย อาจทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 13% เป็นเวลา 7.0 วินาที เป้าหมายช้าลง 56% เป็นเวลา 13.0 วินาที Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
63MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 110 หน่วย อาจทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 11% เป็นเวลา 6.5 วินาที เป้าหมายช้าลง 59% เป็นเวลา 13.5 วินาที Cooldown 2 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
67MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 123 หน่วย อาจทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 9% เป็นเวลา 6.0 วินาที เป้าหมายช้าลง 62% เป็นเวลา 14.0 วินาที Cooldown 2 วินาที
คาถาไล่วายุ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
34MP
ภายใน 12 วินาที เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 0.6 เมตร/วินาที เพิ่มอัตราหลบหลีก 2 Cooldown 120 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
37MP
ภายใน 14 วินาที เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 1.0 เมตร/วินาที เพิ่มอัตราหลบหลีก 4 Cooldown 120 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
41MP
ภายใน 16 วินาที เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 1.4 เมตร/วินาที เพิ่มอัตราหลบหลีก 6 Cooldown 120 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
46MP
ภายใน 18 วินาที เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 1.8 เมตร/วินาที เพิ่มอัตราหลบหลีก 8 Cooldown 120 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
51MP
ภายใน 20 วินาที เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 2.2 เมตร/วินาที เพิ่มอัตราหลบหลีก 10 Cooldown 120 วินาที
เยาะเย้ย
LevelระยะเวลาMP
1สาปแช่งเดือดดาล +1 (หากการยั่วยุสำเร็จ สร้างความเสียหายให้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นหลังผ่านไป 2 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

68MP
อัตราสำเร็จ 70% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 10 เมตร Cooldown 110 วินาที*สาปแช่งเดือดดาลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 30 หน่วย*

2สาปแช่งเดือดดาล +1 (หากการยั่วยุสำเร็จ สร้างความเสียหายให้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นหลังผ่านไป 2 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

76MP
อัตราสำเร็จ 75% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 12 เมตร Cooldown 100 วินาที*สาปแช่งเดือดดาลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 60 หน่วย*

3สาปแช่งเดือดดาล +1 (หากการยั่วยุสำเร็จ สร้างความเสียหายให้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นหลังผ่านไป 2 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

85MP
อัตราสำเร็จ 80% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 14 เมตร Cooldown 90 วินาที*สาปแช่งเดือดดาลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 90 หน่วย*

4สาปแช่งเดือดดาล +1 (หากการยั่วยุสำเร็จ สร้างความเสียหายให้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นหลังผ่านไป 2 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

94MP
อัตราสำเร็จ 85% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 16 เมตร Cooldown 80 วินาที*สาปแช่งเดือดดาลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 120 หน่วย*

5สาปแช่งเดือดดาล +1 (หากการยั่วยุสำเร็จ สร้างความเสียหายให้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นหลังผ่านไป 2 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

104MP
อัตราสำเร็จ 90% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 18 เมตร Cooldown 70 วินาที*สาปแช่งเดือดดาลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 150 หน่วย*

6สาปแช่งเดือดดาล +1 (หากการยั่วยุสำเร็จ สร้างความเสียหายให้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นหลังผ่านไป 2 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

115MP
อัตราสำเร็จ 95% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 20 เมตร Cooldown 60 วินาที*สาปแช่งเดือดดาลสำเร็จ เพิ่มความเสียหาย 180 หน่วย*

คาถาเชือดโลหะ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
176MP
เพิ่มพลังโจมตีให้เป้าหมายโดยรอบในระยะ 16 เมตร 1% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
228MP
เพิ่มพลังโจมตีให้เป้าหมายโดยรอบในระยะ 16 เมตร 2% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
282MP
เพิ่มพลังโจมตีให้เป้าหมายโดยรอบในระยะ 16 เมตร 3% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
335MP
เพิ่มพลังโจมตีให้เป้าหมายโดยรอบในระยะ 16 เมตร 4% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
390MP
เพิ่มพลังโจมตีให้เป้าหมายโดยรอบในระยะ 16 เมตร 5% นาน 30 นาที Cooldown 2 วินาที
เชือดอัสนีแลบ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
212MP
ทุกการโจมตีจะโจมตีแรงขึ้นจากพลังโจมตีพื้นฐาน 115 หน่วย โจมตีครั้งที่สองสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีก 1% Cooldown 3 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
221MP
ทุกการโจมตีจะโจมตีแรงขึ้นจากพลังโจมตีพื้นฐาน 119 หน่วย โจมตีครั้งที่สองสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีก 2% Cooldown 3 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
231MP
ทุกการโจมตีจะโจมตีแรงขึ้นจากพลังโจมตีพื้นฐาน 124 หน่วย โจมตีครั้งที่สองสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีก 3% Cooldown 3 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
242MP
ทุกการโจมตีจะโจมตีแรงขึ้นจากพลังโจมตีพื้นฐาน 129 หน่วย โจมตีครั้งที่สองสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีก 4% Cooldown 3 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
254MP
ทุกการโจมตีจะโจมตีแรงขึ้นจากพลังโจมตีพื้นฐาน 135 หน่วย โจมตีครั้งที่สองสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีก 5% Cooldown 3 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
266MP
ทุกการโจมตีจะโจมตีแรงขึ้นจากพลังโจมตีพื้นฐาน 141 หน่วย โจมตีครั้งที่สองสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีก 6% Cooldown 3 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
280MP
ทุกการโจมตีจะโจมตีแรงขึ้นจากพลังโจมตีพื้นฐาน 147 หน่วย โจมตีครั้งที่สองสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีก 7% Cooldown 3 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
294MP
ทุกการโจมตีจะโจมตีแรงขึ้นจากพลังโจมตีพื้นฐาน 154 หน่วย โจมตีครั้งที่สองสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีก 8% Cooldown 3 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
309MP
ทุกการโจมตีจะโจมตีแรงขึ้นจากพลังโจมตีพื้นฐาน 178 หน่วย โจมตีครั้งที่สองสร้างความเสียหายแรงขึ้นอีก 9% Cooldown 3 วินาที
วิชาล่องอากาศ
LevelระยะเวลาMP
1ร่ายทันที
200MP
เพิ่มความเสียหายในการโจมตีครั้งต่อไป 2% ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 25 วินาที
2ร่ายทันที
160MP
เพิ่มความเสียหายในการโจมตีครั้งต่อไป 4% ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 20 วินาที
3ร่ายทันที
120MP
เพิ่มความเสียหายในการโจมตีครั้งต่อไป 6% ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 15 วินาที
เชือดไร้กิเลส
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
63MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 101 หน่วย หน่วยติดสถานะอ่อนแอ 56 หน่วย และหากติดสถานะอ่อนแอจะลดพลังโจมตีลง 10% ส่งผลนาน 1.5 วินาที Cooldown 8 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
65MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 110 หน่วย หน่วยติดสถานะอ่อนแอ 60 หน่วย และหากติดสถานะอ่อนแอจะลดพลังโจมตีลง 12% ส่งผลนาน 2.1 วินาที Cooldown 8 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
67MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 119 หน่วย หน่วยติดสถานะอ่อนแอ 64 หน่วย และหากติดสถานะอ่อนแอจะลดพลังโจมตีลง 14% ส่งผลนาน 2.7 วินาที Cooldown 8 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
70MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 128 หน่วย หน่วยติดสถานะอ่อนแอ 68 หน่วย และหากติดสถานะอ่อนแอจะลดพลังโจมตีลง 16% ส่งผลนาน 3.3 วินาที Cooldown 8 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
73MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 137 หน่วย หน่วยติดสถานะอ่อนแอ 73 หน่วย และหากติดสถานะอ่อนแอจะลดพลังโจมตีลง 18% ส่งผลนาน 3.9 วินาที Cooldown 8 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
77MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 146 หน่วย หน่วยติดสถานะอ่อนแอ 77 หน่วย และหากติดสถานะอ่อนแอจะลดพลังโจมตีลง 20% ส่งผลนาน 4.5 วินาที Cooldown 8 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
82MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 155 หน่วย หน่วยติดสถานะอ่อนแอ 81 หน่วย และหากติดสถานะอ่อนแอจะลดพลังโจมตีลง 22% ส่งผลนาน 5.1 วินาที Cooldown 8 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
87MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 164 หน่วย หน่วยติดสถานะอ่อนแอ 85 หน่วย และหากติดสถานะอ่อนแอจะลดพลังโจมตีลง 24% ส่งผลนาน 5.7 วินาที Cooldown 8 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
93MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 177 หน่วย หน่วยติดสถานะอ่อนแอ 89 หน่วย และหากติดสถานะอ่อนแอจะลดพลังโจมตีลง 26% ส่งผลนาน 6.3 วินาที Cooldown 8 วินาที
เชือดสูบวิญญาณ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
147MP
พลังโจมตีเพิ่ม 215 หน่วย มีโอกาส 50% ในเวลา 4 วินาที ทำให้เป้าหมายเสีย MP 200 การต้านทานอาการมึนของเป้าหมายลดลง 43 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 8 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
153MP
พลังโจมตีเพิ่ม 231 หน่วย มีโอกาส 52% ในเวลา 4 วินาที ทำให้เป้าหมายเสีย MP 300 การต้านทานอาการมึนของเป้าหมายลดลง 46 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 8 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
159MP
พลังโจมตีเพิ่ม 247 หน่วย มีโอกาส 54% ในเวลา 4 วินาที ทำให้เป้าหมายเสีย MP 400 การต้านทานอาการมึนของเป้าหมายลดลง 49 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 8 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
166MP
พลังโจมตีเพิ่ม 263 หน่วย มีโอกาส 56% ในเวลา 4 วินาที ทำให้เป้าหมายเสีย MP 500 การต้านทานอาการมึนของเป้าหมายลดลง 53 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 8 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
174MP
พลังโจมตีเพิ่ม 279 หน่วย มีโอกาส 58% ในเวลา 4 วินาที ทำให้เป้าหมายเสีย MP 600 การต้านทานอาการมึนของเป้าหมายลดลง 56 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 8 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
182MP
พลังโจมตีเพิ่ม 295 หน่วย มีโอกาส 60% ในเวลา 4 วินาที ทำให้เป้าหมายเสีย MP 700 การต้านทานอาการมึนของเป้าหมายลดลง 59 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 8 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
190MP
พลังโจมตีเพิ่ม 311 หน่วย มีโอกาส 62% ในเวลา 4 วินาที ทำให้เป้าหมายเสีย MP 800 การต้านทานอาการมึนของเป้าหมายลดลง 63 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 8 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
200MP
พลังโจมตีเพิ่ม 327 หน่วย มีโอกาส 64% ในเวลา 4 วินาที ทำให้เป้าหมายเสีย MP 900 การต้านทานอาการมึนของเป้าหมายลดลง 66 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 8 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
209MP
พลังโจมตีเพิ่ม 362 หน่วย มีโอกาส 66% ในเวลา 4 วินาที ทำให้เป้าหมายเสีย MP 1000 การต้านทานอาการมึนของเป้าหมายลดลง 69 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 8 วินาที
คาถาเพลิงโลกันต์
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
120MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 6% พลังป้องกันลดลง 30% นาน 20 Cooldown 90 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
122MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 7% พลังป้องกันลดลง 29% นาน 20 Cooldown 90 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
124MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% พลังป้องกันลดลง 28% นาน 20 Cooldown 90 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
127MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 9% พลังป้องกันลดลง 27% นาน 20 Cooldown 90 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
130MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10% พลังป้องกันลดลง 26% นาน 20 Cooldown 90 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
134MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 11% พลังป้องกันลดลง 25% นาน 20 Cooldown 90 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
139MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 12% พลังป้องกันลดลง 24% นาน 20 Cooldown 90 วินาที
เชือดผลาญจิต
LevelระยะเวลาMP
1การโจมตีฟ้าพิโรธ +1 (มีโอกาส 15% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 5% ภายในเวลา 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

เสีย HP ในการใช้สกิล
เสีย HP 230 หน่วย เพื่อเพิ่มพลังโจมตี 455 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2การโจมตีฟ้าพิโรธ +1 (มีโอกาส 15% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 5% ภายในเวลา 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

เสีย HP ในการใช้สกิล
เสีย HP 243 หน่วย เพื่อเพิ่มพลังโจมตี 467 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3การโจมตีฟ้าพิโรธ +1 (มีโอกาส 15% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 5% ภายในเวลา 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

เสีย HP ในการใช้สกิล
เสีย HP 257 หน่วย เพื่อเพิ่มพลังโจมตี 479 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4การโจมตีฟ้าพิโรธ +1 (มีโอกาส 15% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 5% ภายในเวลา 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

เสีย HP ในการใช้สกิล
เสีย HP 272 หน่วย เพื่อเพิ่มพลังโจมตี 491 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5การโจมตีฟ้าพิโรธ +1 (มีโอกาส 15% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 5% ภายในเวลา 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

เสีย HP ในการใช้สกิล
เสีย HP 290 หน่วย เพื่อเพิ่มพลังโจมตี 504 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6การโจมตีฟ้าพิโรธ +1 (มีโอกาส 15% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 5% ภายในเวลา 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

เสีย HP ในการใช้สกิล
เสีย HP 308 หน่วย เพื่อเพิ่มพลังโจมตี 517 หน่วย Cooldown 2 วินาที
7การโจมตีฟ้าพิโรธ +1 (มีโอกาส 15% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 5% ภายในเวลา 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

เสีย HP ในการใช้สกิล
เสีย HP 329 หน่วย เพื่อเพิ่มพลังโจมตี 529 หน่วย Cooldown 2 วินาที
คาถาเมฆาทึบ
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 10 หน่วย
2สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 15 หน่วย
3สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 20 หน่วย
4สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 25 หน่วย
5สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 30 หน่วย
6สกิลติดตัว
พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 35 หน่วย
จิตมารกำเริบ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
146MP
แก้สถานะล่อลวงทันที ภายใน 20 วินาที เพิ่มการต้านทานสถานะล่อลวง 30 หน่วย ระยะสกิล 18 เมตร ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หากผลของสกิลยังคงอยู่ Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
150MP
แก้สถานะล่อลวงทันที ภายใน 20 วินาที เพิ่มการต้านทานสถานะล่อลวง 40 หน่วย ระยะสกิล 18 เมตร ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หากผลของสกิลยังคงอยู่ Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
156MP
แก้สถานะล่อลวงทันที ภายใน 20 วินาที เพิ่มการต้านทานสถานะล่อลวง 50 หน่วย ระยะสกิล 18 เมตร ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หากผลของสกิลยังคงอยู่ Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
164MP
แก้สถานะล่อลวงทันที ภายใน 20 วินาที เพิ่มการต้านทานสถานะล่อลวง 60 หน่วย ระยะสกิล 18 เมตร ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หากผลของสกิลยังคงอยู่ Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
175MP
แก้สถานะล่อลวงทันที ภายใน 20 วินาที เพิ่มการต้านทานสถานะล่อลวง 70 หน่วย ระยะสกิล 18 เมตร ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หากผลของสกิลยังคงอยู่ Cooldown 180 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
187MP
แก้สถานะล่อลวงทันที ภายใน 20 วินาที เพิ่มการต้านทานสถานะล่อลวง 80 หน่วย ระยะสกิล 18 เมตร ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หากผลของสกิลยังคงอยู่ Cooldown 180 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
202MP
แก้สถานะล่อลวงทันที ภายใน 20 วินาที เพิ่มการต้านทานสถานะล่อลวง 90 หน่วย ระยะสกิล 18 เมตร ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หากผลของสกิลยังคงอยู่ Cooldown 180 วินาที
ชี้ฟ้าว่าดิน
LevelระยะเวลาMP
1สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจาก 2 วินาทีระยะเวลาร่าย 1 วินาที

255MP
ยั่วยุศัตรูภายในระยะ 7 เมตร อัตราสำเร็จ 58% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 10 เมตร Cooldown 150 วินาที*สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 60 หน่วย หลังจาก 2 วินาที*

2สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจาก 2 วินาทีระยะเวลาร่าย 1 วินาที

288MP
ยั่วยุศัตรูภายในระยะ 10 เมตร อัตราสำเร็จ 64% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 12 เมตร Cooldown 135 วินาที*สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 120 หน่วย หลังจาก 2 วินาที*

3สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจาก 2 วินาทีระยะเวลาร่าย 1 วินาที

324MP
ยั่วยุศัตรูภายในระยะ 13 เมตร อัตราสำเร็จ 70% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 14 เมตร Cooldown 120 วินาที*สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 180 หน่วย หลังจาก 2 วินาที*

4สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจาก 2 วินาทีระยะเวลาร่าย 1 วินาที

363MP
ยั่วยุศัตรูภายในระยะ 16 เมตร อัตราสำเร็จ 76% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 16 เมตร Cooldown 105 วินาที*สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 240 หน่วย หลังจาก 2 วินาที*

5สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจาก 2 วินาทีระยะเวลาร่าย 1 วินาที

404MP
ยั่วยุศัตรูภายในระยะ 19 เมตร อัตราสำเร็จ 82% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 18 เมตร Cooldown 90 วินาที*สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 300 หน่วย หลังจาก 2 วินาที*

6สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจาก 2 วินาทีระยะเวลาร่าย 1 วินาที

447MP
ยั่วยุศัตรูภายในระยะ 22 เมตร อัตราสำเร็จ 88% ใช้กับผู้เล่นไม่ได้ผล ระยะสกิล 20 เมตร Cooldown 75 วินาที*สาปแช่งเดือดดาล + 2 หากยั่วยุสำเร็จจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 360 หน่วย หลังจาก 2 วินาที*

เชือดชิงเทพ
LevelระยะเวลาMP
1การโจมตีฟ้าพิโรธ +2 (มีโอกาส 20% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 7% ภายในเวลา 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

164MP
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 274% ความต้านทานสถานะอ่อนแอของเป้าหมายลดลง 44 หน่วย นาน 5 วินาที Cooldown 2 วินาที
2การโจมตีฟ้าพิโรธ +2 (มีโอกาส 20% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 7% ภายในเวลา 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

168MP
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 281% ความต้านทานสถานะอ่อนแอของเป้าหมายลดลง 48 หน่วย นาน 7 วินาที Cooldown 2 วินาที
3การโจมตีฟ้าพิโรธ +2 (มีโอกาส 20% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 7% ภายในเวลา 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

172MP
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 289% ความต้านทานสถานะอ่อนแอของเป้าหมายลดลง 52 หน่วย นาน 9 วินาที Cooldown 2 วินาที
4การโจมตีฟ้าพิโรธ +2 (มีโอกาส 20% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 7% ภายในเวลา 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

177MP
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 297% ความต้านทานสถานะอ่อนแอของเป้าหมายลดลง 56 หน่วย นาน 11 วินาที Cooldown 2 วินาที
5การโจมตีฟ้าพิโรธ +2 (มีโอกาส 20% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 7% ภายในเวลา 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

183MP
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 306% ความต้านทานสถานะอ่อนแอของเป้าหมายลดลง 60 หน่วย นาน 13 วินาที Cooldown 2 วินาที
6การโจมตีฟ้าพิโรธ +2 (มีโอกาส 20% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 7% ภายในเวลา 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

189MP
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 315% ความต้านทานสถานะอ่อนแอของเป้าหมายลดลง 63 หน่วย นาน 15 วินาที Cooldown 2 วินาที
7การโจมตีฟ้าพิโรธ +2 (มีโอกาส 20% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 7% ภายในเวลา 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

195MP
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 325% ความต้านทานสถานะอ่อนแอของเป้าหมายลดลง 67 หน่วย นาน 17 วินาที Cooldown 2 วินาที
8การโจมตีฟ้าพิโรธ +2 (มีโอกาส 20% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 7% ภายในเวลา 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

203MP
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 335% ความต้านทานสถานะอ่อนแอของเป้าหมายลดลง 71 หน่วย นาน 19 วินาที Cooldown 2 วินาที
9การโจมตีฟ้าพิโรธ +2 (มีโอกาส 20% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 7% ภายในเวลา 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

211MP
การโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 378% ความต้านทานสถานะอ่อนแอของเป้าหมายลดลง 75 หน่วย นาน 21 วินาที Cooldown 2 วินาที
คาถาแปรเปลี่ยน
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
ต้านทานสถานะหลับเพิ่มขึ้น 9 หน่วย
2สกิลติดตัว
ต้านทานสถานะหลับเพิ่มขึ้น 18 หน่วย
3สกิลติดตัว
ต้านทานสถานะหลับเพิ่มขึ้น 27 หน่วย
เชือดดูดเลือด
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
415MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 330 หน่วย แรงโจมตี 40% เปลี่ยนเป็นฟื้นฟู HP Cooldown 20 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
419MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 359 หน่วย แรงโจมตี 65% เปลี่ยนเป็นฟื้นฟู HP Cooldown 20 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
426MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 384 หน่วย แรงโจมตี 90% เปลี่ยนเป็นฟื้นฟู HP Cooldown 20 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
436MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 407 หน่วย แรงโจมตี 115% เปลี่ยนเป็นฟื้นฟู HP Cooldown 20 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
448MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 426 หน่วย แรงโจมตี 140% เปลี่ยนเป็นฟื้นฟู HP Cooldown 20 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
462MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 443 หน่วย แรงโจมตี 165% เปลี่ยนเป็นฟื้นฟู HP Cooldown 20 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
478MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 456 หน่วย แรงโจมตี 190% เปลี่ยนเป็นฟื้นฟู HP Cooldown 20 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
497MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 467 หน่วย แรงโจมตี 215% เปลี่ยนเป็นฟื้นฟู HP Cooldown 20 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
519MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 486 หน่วย แรงโจมตี 240% เปลี่ยนเป็นฟื้นฟู HP Cooldown 20 วินาที
เชือดอาชูร่า
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
428MP (ทั้งหมด)
สูญเสีย MP ทั้งหมด 180% เป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น Cooldown 4 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
456MP (ทั้งหมด)
สูญเสีย MP ทั้งหมด 200% เป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น Cooldown 4 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
484MP (ทั้งหมด)
สูญเสีย MP ทั้งหมด 220% เป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น Cooldown 4 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
512MP (ทั้งหมด)
สูญเสีย MP ทั้งหมด 240% เป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น Cooldown 4 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
540MP (ทั้งหมด)
สูญเสีย MP ทั้งหมด 260% เป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น Cooldown 4 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
568MP (ทั้งหมด)
สูญเสีย MP ทั้งหมด 280% เป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น Cooldown 4 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
596MP (ทั้งหมด)
สูญเสีย MP ทั้งหมด 300% เป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น Cooldown 4 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
624MP (ทั้งหมด)
สูญเสีย MP ทั้งหมด 320% เป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น Cooldown 4 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
652MP (ทั้งหมด)
สูญเสีย MP ทั้งหมด 340% เป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น Cooldown 4 วินาที
คาถามั่นรัก
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
108MP
ใช้ค่า HP สูงสุด 84% เพื่อลดค่าความเสียหายลง 50% แต่ไม่เกิน 4000 นาน 15 วินาที ระยะสกิล 7 เมตร Cooldown 120 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
120MP
ใช้ค่า HP สูงสุด 81% เพื่อลดค่าความเสียหายลง 55% แต่ไม่เกิน 5000 นาน 16 วินาที ระยะสกิล 9 เมตร Cooldown 120 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
132MP
ใช้ค่า HP สูงสุด 78% เพื่อลดค่าความเสียหายลง 60% แต่ไม่เกิน 6000 นาน 17 วินาที ระยะสกิล 11 เมตร Cooldown 120 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
144MP
ใช้ค่า HP สูงสุด 75% เพื่อลดค่าความเสียหายลง 65% แต่ไม่เกิน 7000 นาน 18 วินาที ระยะสกิล 13 เมตร Cooldown 120 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
156MP
ใช้ค่า HP สูงสุด 72% เพื่อลดค่าความเสียหายลง 70% แต่ไม่เกิน 8000 นาน 19 วินาที ระยะสกิล 15 เมตร Cooldown 120 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
168MP
ใช้ค่า HP สูงสุด 69% เพื่อลดค่าความเสียหายลง 75% แต่ไม่เกิน 9000 นาน 20 วินาที ระยะสกิล 17 เมตร Cooldown 120 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
180MP
ใช้ค่า HP สูงสุด 66% เพื่อลดค่าความเสียหายลง 80% แต่ไม่เกิน 10000 นาน 21 วินาที ระยะสกิล 19 เมตร Cooldown 120 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
192MP
ใช้ค่า HP สูงสุด 63% เพื่อลดค่าความเสียหายลง 85% แต่ไม่เกิน 11000 นาน 22 วินาที ระยะสกิล 21 เมตร Cooldown 120 วินาที
มารเทพร่าเริง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
575MP
ทุกครั้งที่โจมตี การโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 5% เพิ่มพลังโจมตี 374 หน่วย Cooldown 5 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
593MP
ทุกครั้งที่โจมตี การโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 5% เพิ่มพลังโจมตี 383 หน่วย Cooldown 5 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
611MP
ทุกครั้งที่โจมตี การโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 5% เพิ่มพลังโจมตี 392 หน่วย Cooldown 5 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
629MP
ทุกครั้งที่โจมตี การโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 5% เพิ่มพลังโจมตี 402 หน่วย Cooldown 5 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
647MP
ทุกครั้งที่โจมตี การโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 5% เพิ่มพลังโจมตี 411 หน่วย Cooldown 5 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
665MP
ทุกครั้งที่โจมตี การโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 5% เพิ่มพลังโจมตี 420 หน่วย Cooldown 5 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
683MP
ทุกครั้งที่โจมตี การโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 5% เพิ่มพลังโจมตี 430 หน่วย Cooldown 5 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
701MP
ทุกครั้งที่โจมตี การโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 5% เพิ่มพลังโจมตี 439 หน่วย Cooldown 5 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
719MP
ทุกครั้งที่โจมตี การโจมตีพื้นฐานเพิ่ม 5% เพิ่มพลังโจมตี 512 หน่วย Cooldown 5 วินาที
คาถาไร้ใจ
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
ค่า HP และ MP เพิ่มขึ้นแบบถาวร แต่สูงสุดไม่เกิน 1 เท่าของเลเวลตัวละคร
2สกิลติดตัว
ค่า HP และ MP เพิ่มขึ้นแบบถาวร แต่สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของเลเวลตัวละคร
3สกิลติดตัว
ค่า HP และ MP เพิ่มขึ้นแบบถาวร แต่สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของเลเวลตัวละคร
4สกิลติดตัว
ค่า HP และ MP เพิ่มขึ้นแบบถาวร แต่สูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของเลเวลตัวละคร
5สกิลติดตัว
ค่า HP และ MP เพิ่มขึ้นแบบถาวร แต่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเลเวลตัวละคร
6สกิลติดตัว
ค่า HP และ MP เพิ่มขึ้นแบบถาวร แต่สูงสุดไม่เกิน 6 เท่าของเลเวลตัวละคร
คาถาไม้แห้ง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
73MP
ต้านทานอาการมึนเพิ่มขึ้น 17 หน่วย นาน 20 วินาที Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
100MP
ต้านทานอาการมึนเพิ่มขึ้น 36 หน่วย นาน 20 วินาที Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
126MP
ต้านทานอาการมึนเพิ่มขึ้น 55 หน่วย นาน 20 วินาที Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
151MP
ต้านทานอาการมึนเพิ่มขึ้น 74 หน่วย นาน 20 วินาที Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
175MP
ต้านทานอาการมึนเพิ่มขึ้น 95 หน่วย นาน 20 วินาที Cooldown 180 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
198MP
ต้านทานอาการมึนเพิ่มขึ้น 115 หน่วย นาน 20 วินาที Cooldown 180 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
219MP
ต้านทานอาการมึนเพิ่มขึ้น 137 หน่วย นาน 20 วินาที Cooldown 180 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
239MP
ต้านทานอาการมึนเพิ่มขึ้น 159 หน่วย นาน 20 วินาที Cooldown 180 วินาที
มารเทพสิงกาย
LevelระยะเวลาMP
13 วินาทีระยะเวลาร่าย
94MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 100 หน่วย เพิ่มพลังโจมตี 8% เป็นเวลา 30 นาที พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นไม่ซ้ำซ้อนกับ คาถาเชือดโลหะ ระยะสกิล 15 เมตร Cooldown 6 วินาที
23 วินาทีระยะเวลาร่าย
127MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 200 หน่วย เพิ่มพลังโจมตี 9% เป็นเวลา 30 นาที พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นไม่ซ้ำซ้อนกับ คาถาเชือดโลหะ ระยะสกิล 15 เมตร Cooldown 6 วินาที
33 วินาทีระยะเวลาร่าย
158MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 300 หน่วย เพิ่มพลังโจมตี 10% เป็นเวลา 30 นาที พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นไม่ซ้ำซ้อนกับ คาถาเชือดโลหะ ระยะสกิล 15 เมตร Cooldown 6 วินาที
43 วินาทีระยะเวลาร่าย
187MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 400 หน่วย เพิ่มพลังโจมตี 12% เป็นเวลา 30 นาที พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นไม่ซ้ำซ้อนกับ คาถาเชือดโลหะ ระยะสกิล 15 เมตร Cooldown 6 วินาที
53 วินาทีระยะเวลาร่าย
218MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 500 หน่วย เพิ่มพลังโจมตี 15% เป็นเวลา 30 นาที พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นไม่ซ้ำซ้อนกับ คาถาเชือดโลหะ ระยะสกิล 15 เมตร Cooldown 6 วินาที
ไร้ความปราณี
LevelระยะเวลาMP
1การโจมตีฟ้าพิโรธ +3 (มีโอกาส 25% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 9% ภายในเวลา 10 วินาที) หากโจมตีสำเร็จหลัง 2 วินาที เพิ่มความเสียหายอย่างมากได้ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

623MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 1224 หน่วย มีโอกาส 13% ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลง 11 หน่วย ระยะเวลาของสกิลนาน 8 วินาที Cooldown 4 วินาทีโจมตีฟ้าพิโรธ เพิ่มความเสียหายได้ 100 หน่วย

2การโจมตีฟ้าพิโรธ +3 (มีโอกาส 25% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 9% ภายในเวลา 10 วินาที) หากโจมตีสำเร็จหลัง 2 วินาที เพิ่มความเสียหายอย่างมากได้ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

634MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 1248 หน่วย มีโอกาส 16% ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลง 24 หน่วย ระยะเวลาของสกิลนาน 8 วินาที Cooldown 4 วินาทีโจมตีฟ้าพิโรธ เพิ่มความเสียหายได้ 120 หน่วย

3การโจมตีฟ้าพิโรธ +3 (มีโอกาส 25% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 9% ภายในเวลา 10 วินาที) หากโจมตีสำเร็จหลัง 2 วินาที เพิ่มความเสียหายอย่างมากได้ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

645MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 1273 หน่วย มีโอกาส 19% ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลง 39 หน่วย ระยะเวลาของสกิลนาน 8 วินาที Cooldown 4 วินาทีโจมตีฟ้าพิโรธ เพิ่มความเสียหายได้ 140 หน่วย

4การโจมตีฟ้าพิโรธ +3 (มีโอกาส 25% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 9% ภายในเวลา 10 วินาที) หากโจมตีสำเร็จหลัง 2 วินาที เพิ่มความเสียหายอย่างมากได้ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

656MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 1297 หน่วย มีโอกาส 22% ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลง 56 หน่วย ระยะเวลาของสกิลนาน 8 วินาที Cooldown 4 วินาทีโจมตีฟ้าพิโรธ เพิ่มความเสียหายได้ 160 หน่วย

5การโจมตีฟ้าพิโรธ +3 (มีโอกาส 25% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 9% ภายในเวลา 10 วินาที) หากโจมตีสำเร็จหลัง 2 วินาที เพิ่มความเสียหายอย่างมากได้ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

667MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 1323 หน่วย มีโอกาส 25% ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลง 75 หน่วย ระยะเวลาของสกิลนาน 8 วินาที Cooldown 4 วินาทีโจมตีฟ้าพิโรธ เพิ่มความเสียหายได้ 180 หน่วย

6การโจมตีฟ้าพิโรธ +3 (มีโอกาส 25% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 9% ภายในเวลา 10 วินาที) หากโจมตีสำเร็จหลัง 2 วินาที เพิ่มความเสียหายอย่างมากได้ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

678MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 1348 หน่วย มีโอกาส 28% ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลง 96 หน่วย ระยะเวลาของสกิลนาน 8 วินาที Cooldown 4 วินาทีโจมตีฟ้าพิโรธ เพิ่มความเสียหายได้ 200 หน่วย

7การโจมตีฟ้าพิโรธ +3 (มีโอกาส 25% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 9% ภายในเวลา 10 วินาที) หากโจมตีสำเร็จหลัง 2 วินาที เพิ่มความเสียหายอย่างมากได้ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

689MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 1373 หน่วย มีโอกาส 31% ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลง 119 หน่วย ระยะเวลาของสกิลนาน 8 วินาที Cooldown 4 วินาทีโจมตีฟ้าพิโรธ เพิ่มความเสียหายได้ 220 หน่วย

8การโจมตีฟ้าพิโรธ +3 (มีโอกาส 25% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 9% ภายในเวลา 10 วินาที) หากโจมตีสำเร็จหลัง 2 วินาที เพิ่มความเสียหายอย่างมากได้ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

700MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 1399 หน่วย มีโอกาส 34% ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลง 144 หน่วย ระยะเวลาของสกิลนาน 8 วินาที Cooldown 4 วินาทีโจมตีฟ้าพิโรธ เพิ่มความเสียหายได้ 240 หน่วย

9การโจมตีฟ้าพิโรธ +3 (มีโอกาส 25% ทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลง 9% ภายในเวลา 10 วินาที) หากโจมตีสำเร็จหลัง 2 วินาที เพิ่มความเสียหายอย่างมากได้ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

711MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 1626 หน่วย มีโอกาส 37% ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลง 171 หน่วย ระยะเวลาของสกิลนาน 8 วินาที Cooldown 4 วินาทีโจมตีฟ้าพิโรธ เพิ่มความเสียหายได้ 260 หน่วย

เชือดว่างเปล่า
LevelระยะเวลาMP
1สาปแช่งเดือดดาล +3 (หากสาปแช่งเดือดดาลสำเร็จ จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านไปแล้ว 2 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

150MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 22% ระยะโจมตี 12 เมตร มีโอกาส 15% ลดความเร็วเป้าหมาย 40% นาน 12 วินาที หาก HP เป้าหมายยิ่งต่ำ อัตราสำเร็จยิ่งสูง Cooldown 60 วินาที*สาปแช่งเดือดดาล ความเสียหายเพิ่ม 90 หน่วย*

2สาปแช่งเดือดดาล +3 (หากสาปแช่งเดือดดาลสำเร็จ จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านไปแล้ว 2 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

150MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 44% ระยะโจมตี 15 เมตร มีโอกาส 25% ลดความเร็วเป้าหมาย 55% นาน 12 วินาที หาก HP เป้าหมายยิ่งต่ำ อัตราสำเร็จยิ่งสูง Cooldown 60 วินาที*สาปแช่งเดือดดาล ความเสียหายเพิ่ม 180 หน่วย*

3สาปแช่งเดือดดาล +3 (หากสาปแช่งเดือดดาลสำเร็จ จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านไปแล้ว 2 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

151MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 66% ระยะโจมตี 18 เมตร มีโอกาส 35% ลดความเร็วเป้าหมาย 70% นาน 12 วินาที หาก HP เป้าหมายยิ่งต่ำ อัตราสำเร็จยิ่งสูง Cooldown 60 วินาที*สาปแช่งเดือดดาล ความเสียหายเพิ่ม 270 หน่วย*

เชือดทลายมังกร
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
635MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่มเติม 605 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงถึง 100 หน่วย MP ลดลง 120 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 9 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
635MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่มเติม 650 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงถึง 210 หน่วย MP ลดลง 252 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 9 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
637MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่มเติม 690 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงถึง 330 หน่วย MP ลดลง 396 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 9 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
644MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่มเติม 725 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงถึง 460 หน่วย MP ลดลง 552 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 9 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
653MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่มเติม 756 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงถึง 600 หน่วย MP ลดลง 720 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 9 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
666MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่มเติม 781 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงถึง 750 หน่วย MP ลดลง 900 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 9 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
682MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่มเติม 802 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงถึง 910 หน่วย MP ลดลง 1092 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 9 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
702MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่มเติม 818 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงถึง 1080 หน่วย MP ลดลง 1296 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 9 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
725MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่มเติม 866 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงถึง 1260 หน่วย MP ลดลง 1512 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 9 วินาที
ค่ายกลเคราะห์ร้าย
LevelระยะเวลาMP
1เมื่ออยู่ในค่ายกลและเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พื้นที่แสดงผล 9.0 เมตรรอบเป้าหมาย ทุก 5 วินาที ใช้พลังโจมตีของตนเอง 14% ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากที่สุด 16 คน ระยะเวลาของม่านพลัง 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังสร้างม่านพลัง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*ทุกๆ 5 วินาที ใช้ MP 230 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะหายไป
*การร่ายซ้ำอีกครั้งขณะสกิลยังมีผลอยู่ จะเป็นการยกเลิกผลของสกิล
ต้องระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้ค่าความดีความชั่วเพิ่มขึ้น


2เมื่ออยู่ในค่ายกลและเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พื้นที่แสดงผล 9.5 เมตรรอบเป้าหมาย ทุก 5 วินาที ใช้พลังโจมตีของตนเอง 17% ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากที่สุด 17 คน ระยะเวลาของม่านพลัง 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังสร้างม่านพลัง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*ทุกๆ 5 วินาที ใช้ MP 225 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะหายไป
*การร่ายซ้ำอีกครั้งขณะสกิลยังมีผลอยู่ จะเป็นการยกเลิกผลของสกิล
ต้องระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้ค่าความดีความชั่วเพิ่มขึ้น


3เมื่ออยู่ในค่ายกลและเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พื้นที่แสดงผล 10.0 เมตรรอบเป้าหมาย ทุก 5 วินาที ใช้พลังโจมตีของตนเอง 20% ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากที่สุด 18 คน ระยะเวลาของม่านพลัง 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังสร้างม่านพลัง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*ทุกๆ 5 วินาที ใช้ MP 220 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะหายไป
*การร่ายซ้ำอีกครั้งขณะสกิลยังมีผลอยู่ จะเป็นการยกเลิกผลของสกิล
ต้องระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้ค่าความดีความชั่วเพิ่มขึ้น


4เมื่ออยู่ในค่ายกลและเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พื้นที่แสดงผล 10.5 เมตรรอบเป้าหมาย ทุก 5 วินาที ใช้พลังโจมตีของตนเอง 23% ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากที่สุด 19 คน ระยะเวลาของม่านพลัง 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังสร้างม่านพลัง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*ทุกๆ 5 วินาที ใช้ MP 215 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะหายไป
*การร่ายซ้ำอีกครั้งขณะสกิลยังมีผลอยู่ จะเป็นการยกเลิกผลของสกิล
ต้องระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้ค่าความดีความชั่วเพิ่มขึ้น


5เมื่ออยู่ในค่ายกลและเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พื้นที่แสดงผล 11.0 เมตรรอบเป้าหมาย ทุก 5 วินาที ใช้พลังโจมตีของตนเอง 26% ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากที่สุด 20 คน ระยะเวลาของม่านพลัง 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังสร้างม่านพลัง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*ทุกๆ 5 วินาที ใช้ MP 210 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะหายไป
*การร่ายซ้ำอีกครั้งขณะสกิลยังมีผลอยู่ จะเป็นการยกเลิกผลของสกิล
ต้องระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้ค่าความดีความชั่วเพิ่มขึ้น


6เมื่ออยู่ในค่ายกลและเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พื้นที่แสดงผล 11.5 เมตรรอบเป้าหมาย ทุก 5 วินาที ใช้พลังโจมตีของตนเอง 29% ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากที่สุด 21 คน ระยะเวลาของม่านพลัง 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังสร้างม่านพลัง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*ทุกๆ 5 วินาที ใช้ MP 205 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะหายไป
*การร่ายซ้ำอีกครั้งขณะสกิลยังมีผลอยู่ จะเป็นการยกเลิกผลของสกิล
ต้องระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้ค่าความดีความชั่วเพิ่มขึ้น


7เมื่ออยู่ในค่ายกลและเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พื้นที่แสดงผล 12.0 เมตรรอบเป้าหมาย ทุก 5 วินาที ใช้พลังโจมตีของตนเอง 32% ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากที่สุด 22 คน ระยะเวลาของม่านพลัง 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังสร้างม่านพลัง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*ทุกๆ 5 วินาที ใช้ MP 200 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะหายไป
*การร่ายซ้ำอีกครั้งขณะสกิลยังมีผลอยู่ จะเป็นการยกเลิกผลของสกิล
ต้องระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้ค่าความดีความชั่วเพิ่มขึ้น


8เมื่ออยู่ในค่ายกลและเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พื้นที่แสดงผล 12.5 เมตรรอบเป้าหมาย ทุก 5 วินาที ใช้พลังโจมตีของตนเอง 35% ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากที่สุด 23 คน ระยะเวลาของม่านพลัง 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังสร้างม่านพลัง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*ทุกๆ 5 วินาที ใช้ MP 195 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะหายไป
*การร่ายซ้ำอีกครั้งขณะสกิลยังมีผลอยู่ จะเป็นการยกเลิกผลของสกิล
ต้องระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้ค่าความดีความชั่วเพิ่มขึ้น


9เมื่ออยู่ในค่ายกลและเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
พื้นที่แสดงผล 13.0 เมตรรอบเป้าหมาย ทุก 5 วินาที ใช้พลังโจมตีของตนเอง 38% ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากที่สุด 24 คน ระยะเวลาของม่านพลัง 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังสร้างม่านพลัง สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*ทุกๆ 5 วินาที ใช้ MP 190 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะหายไป
*การร่ายซ้ำอีกครั้งขณะสกิลยังมีผลอยู่ จะเป็นการยกเลิกผลของสกิล
ต้องระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้ค่าความดีความชั่วเพิ่มขึ้น


หมิงหวังจุติ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
375MP
ภายใน 18 วินาที ตัวละครได้รับการคุ้มกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลด้านลบ 3 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
390MP
ภายใน 18 วินาที ตัวละครได้รับการคุ้มกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลด้านลบ 5 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
405MP
ภายใน 18 วินาที ตัวละครได้รับการคุ้มกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลด้านลบ 7 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
420MP
ภายใน 18 วินาที ตัวละครได้รับการคุ้มกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลด้านลบ 9 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
435MP
ภายใน 18 วินาที ตัวละครได้รับการคุ้มกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลด้านลบ 11 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
450MP
ภายใน 18 วินาที ตัวละครได้รับการคุ้มกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลด้านลบ 13 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
465MP
ภายใน 18 วินาที ตัวละครได้รับการคุ้มกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลด้านลบ 15 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
480MP
ภายใน 18 วินาที ตัวละครได้รับการคุ้มกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลด้านลบ 17 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
มังกรสังหาร
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 4 วินาที
920MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตี 516 หน่วย Cooldown 10 วินาที*มีโอกาส 6% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมาย นาน 3 วินาที
*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 12% ที่จะฟื้นฟู HP ตนเอง 1%

2ระยะเวลาร่าย 4 วินาที
926MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตี 516 หน่วย Cooldown 10 วินาที*มีโอกาส 9% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมาย นาน 3 วินาที
*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 15% ที่จะฟื้นฟู HP ตนเอง 2%

3ระยะเวลาร่าย 4 วินาที
936MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตี 529 หน่วย Cooldown 10 วินาที*มีโอกาส 12% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมาย นาน 3 วินาที
*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 18% ที่จะฟื้นฟู HP ตนเอง 3%

4ระยะเวลาร่าย 4 วินาที
952MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตี 543 หน่วย Cooldown 10 วินาที*มีโอกาส 15% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมาย นาน 3 วินาที
*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 21% ที่จะฟื้นฟู HP ตนเอง 4%

5ระยะเวลาร่าย 4 วินาที
972MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตี 556 หน่วย Cooldown 10 วินาที*มีโอกาส 18% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมาย นาน 3 วินาที
*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 24% ที่จะฟื้นฟู HP ตนเอง 5%

6ระยะเวลาร่าย 4 วินาที
996MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตี 570 หน่วย Cooldown 10 วินาที*มีโอกาส 21% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมาย นาน 3 วินาที
*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 27% ที่จะฟื้นฟู HP ตนเอง 6%

7ระยะเวลาร่าย 4 วินาที
1026MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตี 584 หน่วย Cooldown 10 วินาที*มีโอกาส 24% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมาย นาน 3 วินาที
*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 30% ที่จะฟื้นฟู HP ตนเอง 7%

8ระยะเวลาร่าย 4 วินาที
1060MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตี 598 หน่วย Cooldown 10 วินาที*มีโอกาส 27% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมาย นาน 3 วินาที
*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 33% ที่จะฟื้นฟู HP ตนเอง 8%

9ระยะเวลาร่าย 4 วินาที
1100MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตี 675 หน่วย Cooldown 10 วินาที*มีโอกาส 30% ที่จะปลดอาวุธเป้าหมาย นาน 3 วินาที
*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 36% ที่จะฟื้นฟู HP ตนเอง 9%

คาถารวมวิญญาณ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เปลี่ยน MP 90% ให้เป็นพลังโจมตี โดยไม่สนใจพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละคร Cooldown 90 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เปลี่ยน MP 100% ให้เป็นพลังโจมตี โดยไม่สนใจพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละคร Cooldown 90 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เปลี่ยน MP 110% ให้เป็นพลังโจมตี โดยไม่สนใจพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละคร Cooldown 90 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เปลี่ยน MP 120% ให้เป็นพลังโจมตี โดยไม่สนใจพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละคร Cooldown 90 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เปลี่ยน MP 130% ให้เป็นพลังโจมตี โดยไม่สนใจพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละคร Cooldown 90 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เปลี่ยน MP 140% ให้เป็นพลังโจมตี โดยไม่สนใจพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละคร Cooldown 90 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
เปลี่ยน MP 150% ให้เป็นพลังโจมตี โดยไม่สนใจพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละคร Cooldown 90 วินาที
สลายจิตมาร
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
340MP
ภายใน 16 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 21 หน่วย เมื่อถูกโจมตี สามารถสะสมเพิ่มได้มากสุด 5 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
350MP
ภายใน 16 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 44 หน่วย เมื่อถูกโจมตี สามารถสะสมเพิ่มได้มากสุด 5 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
360MP
ภายใน 16 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 69 หน่วย เมื่อถูกโจมตี สามารถสะสมเพิ่มได้มากสุด 6 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
370MP
ภายใน 16 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 96 หน่วย เมื่อถูกโจมตี สามารถสะสมเพิ่มได้มากสุด 6 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
380MP
ภายใน 16 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 125 หน่วย เมื่อถูกโจมตี สามารถสะสมเพิ่มได้มากสุด 6 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
390MP
ภายใน 16 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 156 หน่วย เมื่อถูกโจมตี สามารถสะสมเพิ่มได้มากสุด 7 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
400MP
ภายใน 16 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 189 หน่วย เมื่อถูกโจมตี สามารถสะสมเพิ่มได้มากสุด 7 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
410MP
ภายใน 16 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 224 หน่วย เมื่อถูกโจมตี สามารถสะสมเพิ่มได้มากสุด 7 ครั้ง Cooldown 120 วินาที
ความเงียบ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
649MP
พื้นที่แสดงผลการติดสถานะอัมพาตของเป้าหมายรอบตัวในระยะ 12 เมตร นาน 5.0 วินาที ส่งผลต่อเป้าหมายได้สูงสุด 40 คน Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
670MP
พื้นที่แสดงผลการติดสถานะอัมพาตของเป้าหมายรอบตัวในระยะ 15 เมตร นาน 6.5 วินาที ส่งผลต่อเป้าหมายได้สูงสุด 40 คน Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
695MP
พื้นที่แสดงผลการติดสถานะอัมพาตของเป้าหมายรอบตัวในระยะ 18 เมตร นาน 8.0 วินาที ส่งผลต่อเป้าหมายได้สูงสุด 40 คน Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
723MP
พื้นที่แสดงผลการติดสถานะอัมพาตของเป้าหมายรอบตัวในระยะ 21 เมตร นาน 9.5 วินาที ส่งผลต่อเป้าหมายได้สูงสุด 40 คน Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
754MP
พื้นที่แสดงผลการติดสถานะอัมพาตของเป้าหมายรอบตัวในระยะ 24 เมตร นาน 11.0 วินาที ส่งผลต่อเป้าหมายได้สูงสุด 40 คน Cooldown 180 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
789MP
พื้นที่แสดงผลการติดสถานะอัมพาตของเป้าหมายรอบตัวในระยะ 27 เมตร นาน 12.5 วินาที ส่งผลต่อเป้าหมายได้สูงสุด 40 คน Cooldown 180 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
827MP
พื้นที่แสดงผลการติดสถานะอัมพาตของเป้าหมายรอบตัวในระยะ 30 เมตร นาน 14.0 วินาที ส่งผลต่อเป้าหมายได้สูงสุด 40 คน Cooldown 180 วินาที
คาถาวิญญาณมาร
LevelระยะเวลาMP
1การโจมตีฟ้าพิโรธ +4 (มีโอกาส 30% ลดพลังป้องกันเป้าหมายลงต่ำ 11% ภายในเวลา 12 วินาทีระยะเวลาร่าย 2 วินาที

860MP
พลังโจมตีพื้นฐานตัวละครเพิ่มขึ้น 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 859 หน่วย Cooldown 9 วินาทีการโจมตีฟ้าพิโรธ จะเพิ่มความเสียหาย 200 หน่วย
2การโจมตีฟ้าพิโรธ +4 (มีโอกาส 30% ลดพลังป้องกันเป้าหมายลงต่ำ 11% ภายในเวลา 12 วินาทีระยะเวลาร่าย 2 วินาที

870MP
พลังโจมตีพื้นฐานตัวละครเพิ่มขึ้น 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 880 หน่วย Cooldown 9 วินาทีการโจมตีฟ้าพิโรธ จะเพิ่มความเสียหาย 240 หน่วย
3การโจมตีฟ้าพิโรธ +4 (มีโอกาส 30% ลดพลังป้องกันเป้าหมายลงต่ำ 11% ภายในเวลา 12 วินาทีระยะเวลาร่าย 2 วินาที

880MP
พลังโจมตีพื้นฐานตัวละครเพิ่มขึ้น 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 921 หน่วย Cooldown 9 วินาทีการโจมตีฟ้าพิโรธ จะเพิ่มความเสียหาย 280 หน่วย
4การโจมตีฟ้าพิโรธ +4 (มีโอกาส 30% ลดพลังป้องกันเป้าหมายลงต่ำ 11% ภายในเวลา 12 วินาทีระยะเวลาร่าย 2 วินาที

890MP
พลังโจมตีพื้นฐานตัวละครเพิ่มขึ้น 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 982 หน่วย Cooldown 9 วินาทีการโจมตีฟ้าพิโรธ จะเพิ่มความเสียหาย 320 หน่วย
5การโจมตีฟ้าพิโรธ +4 (มีโอกาส 30% ลดพลังป้องกันเป้าหมายลงต่ำ 11% ภายในเวลา 12 วินาทีระยะเวลาร่าย 2 วินาที

900MP
พลังโจมตีพื้นฐานตัวละครเพิ่มขึ้น 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1062 หน่วย Cooldown 9 วินาทีการโจมตีฟ้าพิโรธ จะเพิ่มความเสียหาย 360 หน่วย
6การโจมตีฟ้าพิโรธ +4 (มีโอกาส 30% ลดพลังป้องกันเป้าหมายลงต่ำ 11% ภายในเวลา 12 วินาทีระยะเวลาร่าย 2 วินาที

910MP
พลังโจมตีพื้นฐานตัวละครเพิ่มขึ้น 10% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1062 หน่วย Cooldown 9 วินาทีการโจมตีฟ้าพิโรธ จะเพิ่มความเสียหาย 400 หน่วย
เชือดไร้ชื่อ
LevelระยะเวลาMP
1เจ้าวิญญาณ – เคล็ดลับสูงสุดระยะเวลาร่าย 3 วินาที

1167MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 12% การโจมตีแต่ละครั้ง พลังโจมตีเพิ่มเติม 757 หน่วย Cooldown 15 วินาที*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 33% ลดความเสียหายที่ตนเองได้รับลง 30%
*ทำให้เป้าหมายติดสถานะอ่อนแอ 30% นาน 6 วินาที ทำให้ติดสถานะอ่อนแอ 225 หน่วย
*ภายใน 6 วินาที มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงสูงสุดเท่ากับ 10% ของ MP
*การโจมตีครั้งล่าสุดเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานของตนเอง 15%

2เจ้าวิญญาณ – เคล็ดลับสูงสุดระยะเวลาร่าย 3 วินาที

1188MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 12% การโจมตีแต่ละครั้ง พลังโจมตีเพิ่มเติม 808 หน่วย Cooldown 15 วินาที*ภายในเวลา 8 วินาที มีโอกาส 33% ลดความเสียหายที่ตนเองได้รับลง 30%
*ทำให้เป้าหมายติดสถานะอ่อนแอ 30% นาน 6 วินาที ทำให้ติดสถานะอ่อนแอ 240 หน่วย
*ภายใน 6 วินาที มีโอกาส 33% ทำให้ HP ของเป้าหมายลดลงสูงสุดเท่ากับ 20% ของ MP
*การโจมตีครั้งล่าสุดเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานของตนเอง 15%

วิญญาณคลั่งลอบกัด
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
680MP
ภายใน 20 วินาที สะท้อนความเสียหายกลับ 25% และป้องกันสถานะหลับในระยะเวลา 10 วินาทีแรก Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
700MP
ภายใน 20 วินาที สะท้อนความเสียหายกลับ 50% และป้องกันสถานะหลับในระยะเวลา 10 วินาทีแรก Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
720MP
ภายใน 20 วินาที สะท้อนความเสียหายกลับ 75% และป้องกันสถานะหลับในระยะเวลา 10 วินาทีแรก Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
740MP
ภายใน 20 วินาที สะท้อนความเสียหายกลับ 100% และป้องกันสถานะหลับในระยะเวลา 10 วินาทีแรก Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
760MP
ภายใน 20 วินาที สะท้อนความเสียหายกลับ 125% และป้องกันสถานะหลับในระยะเวลา 10 วินาทีแรก Cooldown 180 วินาที
ทลายฟ้าดิน
LevelระยะเวลาMP
1สาปแช่งเดือดดาล +3 (หากลดความเร็วสำเร็จ จะสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้นอีกหลังจาก 2 วินาทีระยะเวลาร่าย 2 วินาที

965MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 100 หน่วย เป้าหมายถูกเย้ยหยัน โจมตีครั้งต่อไปแรงขึ้น 33% Cooldown 20 วินาที* สาปแช่งเดือดดาล พลังโจมตีเพิ่มเติม 120 หน่วย*

2สาปแช่งเดือดดาล +3 (หากลดความเร็วสำเร็จ จะสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้นอีกหลังจาก 2 วินาทีระยะเวลาร่าย 2 วินาที

980MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 200 หน่วย เป้าหมายถูกเย้ยหยัน โจมตีครั้งต่อไปแรงขึ้น 33% Cooldown 20 วินาที* สาปแช่งเดือดดาล พลังโจมตีเพิ่มเติม 240 หน่วย*

3สาปแช่งเดือดดาล +3 (หากลดความเร็วสำเร็จ จะสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้นอีกหลังจาก 2 วินาทีระยะเวลาร่าย 2 วินาที

995MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 300 หน่วย เป้าหมายถูกเย้ยหยัน โจมตีครั้งต่อไปแรงขึ้น 33% Cooldown 20 วินาที* สาปแช่งเดือดดาล พลังโจมตีเพิ่มเติม 360 หน่วย*

4สาปแช่งเดือดดาล +3 (หากลดความเร็วสำเร็จ จะสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้นอีกหลังจาก 2 วินาทีระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1010MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 400 หน่วย เป้าหมายถูกเย้ยหยัน โจมตีครั้งต่อไปแรงขึ้น 33% Cooldown 20 วินาที* สาปแช่งเดือดดาล พลังโจมตีเพิ่มเติม 480 หน่วย*