0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
โจมตีอย่างหนัก
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 9 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 15 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 21 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 27 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 33 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 39 หน่วย Cooldown 2 วินาที
ความกล้าหาญ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
19MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 5 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
21MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 9 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
24MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 13 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
27MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 17 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
31MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 21 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
36MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 25 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
ความว่องไว
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 1 หน่วย
2สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 2 หน่วย
3สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 4 หน่วย
4สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 6 หน่วย
5สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 8 หน่วย
6สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 10 หน่วย
7สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 13 หน่วย
รักษาอาการบาดเจ็บ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
25MP
ฟื้นฟู 25 HP ,และอีก 16 วินาที จะฟื้นฟูอีก 128 HP , Cooldown 24 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
35MP
ฟื้นฟู 35 HP ,และอีก 24 วินาที จะฟื้นฟูอีก 192 HP , Cooldown 23 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
45MP
ฟื้นฟู 45 HP ,และอีก 32 วินาที จะฟื้นฟูอีก 256 HP , Cooldown 22 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
55MP
ฟื้นฟู 55 HP ,และอีก 40 วินาที จะฟื้นฟูอีก 320 HP , Cooldown 21 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
65MP
ฟื้นฟู 65 HP ,และอีก 48 วินาที จะฟื้นฟูอีก 384 HP , Cooldown 20 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
75MP
ฟื้นฟู 75 HP ,และอีก 56 วินาที จะฟื้นฟูอีก 448 HP , Cooldown 19 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
เขี้ยวสลายกระดูก
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณเท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
25MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 63 หน่วย,Cooldown 2 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณเท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
28MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 68 หน่วย,Cooldown 2 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณเท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
31MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 74 หน่วย,Cooldown 2 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณเท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
34MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 79 หน่วย,Cooldown 2 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณเท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
37MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 84 หน่วย,Cooldown 2 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณเท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
40MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 90 หน่วย,Cooldown 2 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณเท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
43MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 95 หน่วย,Cooldown 2 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณเท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
46MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 101 หน่วย,Cooldown 2 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณเท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
49MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 121 หน่วย,Cooldown 2 วินาที
ผีร้อยล่องราตรี
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
50MP
ในเวลา 12 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 0.6 เมตร/ วินาที,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 4 หน่วย,Cooldown 120 วินาทีไม่ได้ผลเมื่อขี่สัตว์ด้วย

2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
55MP
ในเวลา 14 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1.0 เมตร/ วินาที,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 8 หน่วย,Cooldown 120 วินาทีไม่ได้ผลเมื่อขี่สัตว์ด้วย

3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
60MP
ในเวลา 16 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1.4 เมตร/ วินาที,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 12 หน่วย,Cooldown 120 วินาทีไม่ได้ผลเมื่อขี่สัตว์ด้วย

4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
65MP
ในเวลา 18 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1.8 เมตร/ วินาที,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 16 หน่วย,Cooldown 120 วินาทีไม่ได้ผลเมื่อขี่สัตว์ด้วย

5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้น ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
70MP
ในเวลา 20 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 2.2 เมตร/ วินาที,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 20 หน่วย,Cooldown 120 วินาทีไม่ได้ผลเมื่อขี่สัตว์ด้วย

คำสาปจิตมาร
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

93MP
ภายในระยะเวลา 10 นาที ค่า MP สูงสุด เพิ่มขึ้น 186 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

162MP
ภายในระยะเวลา 10 นาที ค่า MP สูงสุด เพิ่มขึ้น 324 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

237MP
ภายในระยะเวลา 10 นาที ค่า MP สูงสุด เพิ่มขึ้น 474 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

318MP
ภายในระยะเวลา 10 นาที ค่า MP สูงสุด เพิ่มขึ้น 636 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

405MP
ภายในระยะเวลา 10 นาที ค่า MP สูงสุด เพิ่มขึ้น 810 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

498MP
ภายในระยะเวลา 10 นาที ค่า MP สูงสุด เพิ่มขึ้น 996 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

597MP
ภายในระยะเวลา 10 นาที ค่า MP สูงสุด เพิ่มขึ้น 1194 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

702MP
ภายในระยะเวลา 10 นาที ค่า MP สูงสุด เพิ่มขึ้น 1404 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

813MP
ภายในระยะเวลา 10 นาที ค่า MP สูงสุด เพิ่มขึ้น 1626 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
วาจาคุ้มกาย
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

300MP
สามารถกันสถานะหลับและมึนได้ 8 วินาที พร้อมฟื้นฟู HP ได้ภายใน 12 วินาที โดยสามารถฟื้นฟูได้ 2% Cooldown 180 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

325MP
สามารถกันสถานะหลับและมึนได้ 10 วินาที พร้อมฟื้นฟู HP ได้ภายใน 12 วินาที โดยสามารถฟื้นฟูได้ 4% Cooldown 180 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

350MP
สามารถกันสถานะหลับและมึนได้ 12 วินาที พร้อมฟื้นฟู HP ได้ภายใน 12 วินาที โดยสามารถฟื้นฟูได้ 6% Cooldown 180 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

375MP
สามารถกันสถานะหลับและมึนได้ 14 วินาที พร้อมฟื้นฟู HP ได้ภายใน 12 วินาที โดยสามารถฟื้นฟูได้ 8% Cooldown 180 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

400MP
สามารถกันสถานะหลับและมึนได้ 16 วินาที พร้อมฟื้นฟู HP ได้ภายใน 12 วินาที โดยสามารถฟื้นฟูได้ 10% Cooldown 180 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

425MP
สามารถกันสถานะหลับและมึนได้ 18 วินาที พร้อมฟื้นฟู HP ได้ภายใน 12 วินาที โดยสามารถฟื้นฟูได้ 12% Cooldown 180 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

450MP
สามารถกันสถานะหลับและมึนได้ 20 วินาที พร้อมฟื้นฟู HP ได้ภายใน 12 วินาที โดยสามารถฟื้นฟูได้ 14% Cooldown 180 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

475MP
สามารถกันสถานะหลับและมึนได้ 22 วินาที พร้อมฟื้นฟู HP ได้ภายใน 12 วินาที โดยสามารถฟื้นฟูได้ 16% Cooldown 180 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

500MP
สามารถกันสถานะหลับและมึนได้ 24 วินาที พร้อมฟื้นฟู HP ได้ภายใน 12 วินาที โดยสามารถฟื้นฟูได้ 18% Cooldown 180 วินาที
ทรายพิษละลายกระดูก
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

44MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 8 คน ในระยะ 5.0 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 44 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

48MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 8 คน ในระยะ 5.2 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 48 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

52MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 8 คน ในระยะ 5.4 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 52 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

57MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 8 คน ในระยะ 5.6 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 57 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

62MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 8 คน ในระยะ 5.8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 62 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

69MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 8 คน ในระยะ 6.0 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 69 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

75MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 8 คน ในระยะ 6.2 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 75 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

83MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 8 คน ในระยะ 6.4 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 83 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

90MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 8 คน ในระยะ 6.6 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 90 หน่วย,Cooldown 6 วินาที
พิษร้ายแพร่กระจาย
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

58MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมีโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 48 หน่วย พร้อมทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 120 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

66MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมีโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 51 หน่วย พร้อมทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 144 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

74MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมีโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 54 หน่วย พร้อมทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 168 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

82MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมีโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 57 หน่วย พร้อมทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 192 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

90MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมีโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 60 หน่วย พร้อมทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 216 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

98MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมีโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 63 หน่วย พร้อมทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 240 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

106MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมีโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 66 หน่วย พร้อมทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 264 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

114MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมีโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 69 หน่วย พร้อมทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 288 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

122MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมีโดยรอบระยะ 5 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 87 หน่วย พร้อมทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 312 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
ธุลีหลีกเงา
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
หลบหลีกเพิ่ม 2 หน่วย,กันหลับเพิ่ม 2 หน่วย
2สกิลติดตัว
หลบหลีกเพิ่ม 4 หน่วย,กันหลับเพิ่ม 4 หน่วย
3สกิลติดตัว
หลบหลีกเพิ่ม 6 หน่วย,กันหลับเพิ่ม 6 หน่วย
4สกิลติดตัว
หลบหลีกเพิ่ม 8 หน่วย,กันหลับเพิ่ม 8 หน่วย
5สกิลติดตัว
หลบหลีกเพิ่ม 10 หน่วย,กันหลับเพิ่ม 10 หน่วย
ท่าทางวิญญาณมาร
LevelระยะเวลาMP
1คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณมาร และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางทางวิญญาณระยะเวลาีร่าย 1 วินาที

95MP
ค่า HP เพิ่มขึ้น 210 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 หน่วย,พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15 หน่วย,พลังต้านทานลดลง 85 หน่วย Cooldown 12 วินาที
2คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณมาร และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางทางวิญญาณระยะเวลาีร่าย 1 วินาที

150MP
ค่า HP เพิ่มขึ้น 660 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 30 หน่วย,พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 30 หน่วย,พลังต้านทานลดลง 80 หน่วย Cooldown 12 วินาที
3คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณมาร และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางทางวิญญาณระยะเวลาีร่าย 1 วินาที

215MP
ค่า HP เพิ่มขึ้น 1350 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 45 หน่วย,พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 45 หน่วย,พลังต้านทานลดลง 75 หน่วย Cooldown 12 วินาที
4คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณมาร และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางทางวิญญาณระยะเวลาีร่าย 1 วินาที

290MP
ค่า HP เพิ่มขึ้น 94 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 60 หน่วย,พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 60 หน่วย,พลังต้านทานลดลง 70 หน่วย Cooldown 12 วินาที
5คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณมาร และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางทางวิญญาณระยะเวลาีร่าย 1 วินาที

104MP
ค่า HP เพิ่มขึ้น 104 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 75 หน่วย,พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 75 หน่วย,พลังต้านทานลดลง 65 หน่วย Cooldown 12 วินาที
6คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณมาร และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางทางวิญญาณระยะเวลาีร่าย 1 วินาที

290MP
ค่า HP เพิ่มขึ้น 115 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 90 หน่วย,พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 90 หน่วย,พลังต้านทานลดลง 60 หน่วย Cooldown 12 วินาที
7คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณมาร และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางทางวิญญาณระยะเวลาีร่าย 1 วินาที

104MP
ค่า HP เพิ่มขึ้น 0 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 105 หน่วย,พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 105 หน่วย,พลังต้านทานลดลง 55 หน่วย Cooldown 12 วินาที
8คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณมาร และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางทางวิญญาณระยะเวลาีร่าย 1 วินาที

115MP
ค่า HP เพิ่มขึ้น 0 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 120 หน่วย,พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 120 หน่วย,พลังต้านทานลดลง 50 หน่วย Cooldown 12 วินาที
เขี้ยวเล็บวิญญาณ
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +1 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 1% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

46MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 85 หน่วย,ติดสถานะอ่อนแอ 50 หน่วย,ระหว่างติดสถานะอ่อนแอ พลังโจมตีลดลง 10% นาน 1.5 วินาที,Cooldown 7 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +1 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 1% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

54MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 98 หน่วย,ติดสถานะอ่อนแอ 56 หน่วย,ระหว่างติดสถานะอ่อนแอ พลังโจมตีลดลง 13% นาน 2.0 วินาที,Cooldown 7 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +1 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 1% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

64MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 111 หน่วย,ติดสถานะอ่อนแอ 61 หน่วย,ระหว่างติดสถานะอ่อนแอ พลังโจมตีลดลง 16% นาน 2.5 วินาที,Cooldown 7 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +1 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 1% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

76MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 124 หน่วย,ติดสถานะอ่อนแอ 67 หน่วย,ระหว่างติดสถานะอ่อนแอ พลังโจมตีลดลง 19% นาน 3.0 วินาที,Cooldown 7 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +1 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 1% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

90MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 137 หน่วย,ติดสถานะอ่อนแอ 72 หน่วย,ระหว่างติดสถานะอ่อนแอ พลังโจมตีลดลง 22% นาน 3.5 วินาที,Cooldown 7 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +1 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 1% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

106MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 150 หน่วย,ติดสถานะอ่อนแอ 78 หน่วย,ระหว่างติดสถานะอ่อนแอ พลังโจมตีลดลง 25% นาน 4.0 วินาที,Cooldown 7 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +1 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 1% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

124MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 163 หน่วย,ติดสถานะอ่อนแอ 83 หน่วย,ระหว่างติดสถานะอ่อนแอ พลังโจมตีลดลง 28% นาน 4.5 วินาที,Cooldown 7 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +1 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 1% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

144MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 176 หน่วย,ติดสถานะอ่อนแอ 89 หน่วย,ระหว่างติดสถานะอ่อนแอ พลังโจมตีลดลง 31% นาน 5.0 วินาที,Cooldown 7 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +1 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 1% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

166MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 199 หน่วย,ติดสถานะอ่อนแอ 94 หน่วย,ระหว่างติดสถานะอ่อนแอ พลังโจมตีลดลง 34% นาน 5.5 วินาที,Cooldown 7 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +1 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 1% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

190MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 231 หน่วย,ติดสถานะอ่อนแอ 100 หน่วย,ระหว่างติดสถานะอ่อนแอ พลังโจมตีลดลง 37% นาน 6.0 วินาที,Cooldown 7 วินาที
เขี้ยวดูดวิญญาณ
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

66MP
เพิ่มเติมพลังโจมตีขั้นต่ำ 176 หน่วย ถ้า HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 15% จะโจมตีซ้ำอีก 176 หน่วย Cooldown 5 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

77MP
เพิ่มเติมพลังโจมตีขั้นต่ำ 228 หน่วย ถ้า HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 15% จะโจมตีซ้ำอีก 228 หน่วย Cooldown 5 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

88MP
เพิ่มเติมพลังโจมตีขั้นต่ำ 282 หน่วย ถ้า HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 15% จะโจมตีซ้ำอีก 282 หน่วย Cooldown 5 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

99MP
เพิ่มเติมพลังโจมตีขั้นต่ำ 335 หน่วย ถ้า HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 15% จะโจมตีซ้ำอีก 335 หน่วย Cooldown 5 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

110MP
เพิ่มเติมพลังโจมตีขั้นต่ำ 176 หน่วย ถ้า HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 15% จะโจมตีซ้ำอีก 176 หน่วย Cooldown 5 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

121MP
เพิ่มเติมพลังโจมตีขั้นต่ำ 228 หน่วย ถ้า HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 15% จะโจมตีซ้ำอีก 228 หน่วย Cooldown 5 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

132MP
เพิ่มเติมพลังโจมตีขั้นต่ำ 282 หน่วย ถ้า HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 15% จะโจมตีซ้ำอีก 282 หน่วย Cooldown 5 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

143MP
เพิ่มเติมพลังโจมตีขั้นต่ำ 335 หน่วย ถ้า HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 15% จะโจมตีซ้ำอีก 335 หน่วย Cooldown 5 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

154MP
เพิ่มเติมพลังโจมตีขั้นต่ำ 335 หน่วย ถ้า HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 15% จะโจมตีซ้ำอีก 335 หน่วย Cooldown 5 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

165MP
เพิ่มเติมพลังโจมตีขั้นต่ำ 390 หน่วย ถ้า HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 15% จะโจมตีซ้ำอีก 390 หน่วย Cooldown 5 วินาที
พายุพัดพา
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

71MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า ระยะ 6.0 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 117 หน่วย มีโอกาส 33% ลดอัตราโจมตีเป้าหมายนาน 12 วินาที Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

78MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า ระยะ 6.2 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 124 หน่วย มีโอกาส 33% ลดอัตราโจมตีเป้าหมายนาน 20 วินาที Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

85MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า ระยะ 6.4 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 131 หน่วย มีโอกาส 33% ลดอัตราโจมตีเป้าหมายนาน 28 วินาที Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

92MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า ระยะ 6.6 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 138 หน่วย มีโอกาส 33% ลดอัตราโจมตีเป้าหมายนาน 36 วินาที Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

99MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า ระยะ 6.8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 145 หน่วย มีโอกาส 33% ลดอัตราโจมตีเป้าหมายนาน 44 วินาที Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

106MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า ระยะ 7.0 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 152 หน่วย มีโอกาส 33% ลดอัตราโจมตีเป้าหมายนาน 52 วินาที Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

113MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า ระยะ 7.2 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 159 หน่วย มีโอกาส 33% ลดอัตราโจมตีเป้าหมายนาน 60 วินาที Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

120MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า ระยะ 7.4 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 166 หน่วย มีโอกาส 33% ลดอัตราโจมตีเป้าหมายนาน 68 วินาที Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

127MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า ระยะ 7.6 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 200 หน่วย มีโอกาส 33% ลดอัตราโจมตีเป้าหมายนาน 76 วินาที Cooldown 6 วินาที
วิชาล่องอากาศ
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้น
200MP
กำจัดอัตราคูลดาวน์ 5%,Cooldown 25 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้น
160MP
กำจัดอัตราคูลดาวน์ 5%,Cooldown 20 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้น
120MP
กำจัดอัตราคูลดาวน์ 5%,Cooldown 15 วินาที
ท่าทางราชาพิษ
LevelระยะเวลาMP
1คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางราชาพิษ และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณ
165MP
ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 320 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 35 หน่วย,พลังป้องกันลดลง 25 หน่วย,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 30 หน่วย Cooldown 12 วินาที
2คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางราชาพิษ และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณ
220MP
ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 880 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 70 หน่วย,พลังป้องกันลดลง 50 หน่วย,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 35 หน่วย Cooldown 12 วินาที
3คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางราชาพิษ และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณ
285MP
ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 1680 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 105 หน่วย,พลังป้องกันลดลง 75 หน่วย,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 40 หน่วย Cooldown 12 วินาที
4คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางราชาพิษ และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณ
360MP
ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 2720 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 140 หน่วย,พลังป้องกันลดลง 100 หน่วย,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 45 หน่วย Cooldown 12 วินาที
5คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางราชาพิษ และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณ
445MP
ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 4000 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 175 หน่วย,พลังป้องกันลดลง 125 หน่วย,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 50 หน่วย Cooldown 12 วินาที
6คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางราชาพิษ และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณ
540MP
ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 5520 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 210 หน่วย,พลังป้องกันลดลง 150 หน่วย,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 55 หน่วย Cooldown 12 วินาที
7คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางราชาพิษ และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณ
645MP
ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 7280 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 245 หน่วย,พลังป้องกันลดลง 175 หน่วย,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 60 หน่วย Cooldown 12 วินาที
8คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางราชาพิษ และคลิกอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นท่าทางวิญญาณ
760MP
ค่า MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 9280 หน่วย,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 280 หน่วย,พลังป้องกันลดลง 200 หน่วย,พลังต้านทานเพิ่มขึ้น 65 หน่วย Cooldown 12 วินาที
พิษร้ายเกาะกินจิต
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

110MP
พลังโจมตีเป็น 50% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 335 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

119MP
พลังโจมตีเป็น 52% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 363 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

130MP
พลังโจมตีเป็น 54% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 394 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

141MP
พลังโจมตีเป็น 56% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 428 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

154MP
พลังโจมตีเป็น 58% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 466 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

167MP
พลังโจมตีเป็น 60% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 508 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

182MP
พลังโจมตีเป็น 62% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 553 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

198MP
พลังโจมตีเป็น 64% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 601 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

215MP
พลังโจมตีเป็น 66% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 653 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

233MP
พลังโจมตีเป็น 68% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 708 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
11ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

253MP
พลังโจมตีเป็น 70% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 767 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
12ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +1 (เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดยคิดเป็น 2 ส่วนพันของปริมาณค่า MP ของตน
ทำให้เกิดอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

273MP
พลังโจมตีเป็น 72% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร,เป้าหมายสูญเสีย HP 829 หน่วย ระยะเวลา 18 วินาที Cooldown 7 วินาที
พิษร้ายผนึกโลหิต
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

343MP
พลังโจมตีเป็น 50% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1042 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 10% มีโอกาส 3% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

351MP
พลังโจมตีเป็น 52% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1065 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 12% มีโอกาส 6% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

362MP
พลังโจมตีเป็น 54% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1098 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 14% มีโอกาส 9% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

377MP
พลังโจมตีเป็น 56% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1143 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 16% มีโอกาส 12% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

395MP
พลังโจมตีเป็น 58% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1197 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 18% มีโอกาส 15% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

416MP
พลังโจมตีเป็น 60% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1263 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 20% มีโอกาส 18% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

442MP
พลังโจมตีเป็น 62% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1339 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 22% มีโอกาส 21% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

470MP
พลังโจมตีเป็น 64% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1426 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 24% มีโอกาส 24% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

502MP
พลังโจมตีเป็น 66% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1523 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 26% มีโอกาส 27% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

538MP
พลังโจมตีเป็น 68% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1631 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 28% มีโอกาส 30% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
11ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

577MP
พลังโจมตีเป็น 70% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1749 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 30% มีโอกาส 33% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
12ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ+2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตี คิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ผลของพิษร้ายไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

620MP
พลังโจมตีเป็น 72% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1879 หน่วย หาก HP เป้าหมายต่ำกว่า 32% มีโอกาส 36% เข้าสู่ภาวะอันตราย 4 วินาที ระยะเวลา 24 วินาที Cooldown 7 วินาที
วิญญาณห้าผี
LevelระยะเวลาMP
1โครงกระดูกปกป้องกาย+2 (เพิ่มค่า 20 หน่วยในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

พลังโจมตีเพิ่มขึ้นถาวร 8 หน่วย
2โครงกระดูกปกป้องกาย+2 (เพิ่มค่า 20 หน่วยในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

พลังโจมตีเพิ่มขึ้นถาวร 16 หน่วย
3โครงกระดูกปกป้องกาย+2 (เพิ่มค่า 20 หน่วยในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

พลังโจมตีเพิ่มขึ้นถาวร 24 หน่วย
4โครงกระดูกปกป้องกาย+2 (เพิ่มค่า 20 หน่วยในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

พลังโจมตีเพิ่มขึ้นถาวร 32 หน่วย
5โครงกระดูกปกป้องกาย+2 (เพิ่มค่า 20 หน่วยในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

พลังโจมตีเพิ่มขึ้นถาวร 40 หน่วย
6โครงกระดูกปกป้องกาย+2 (เพิ่มค่า 20 หน่วยในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

พลังโจมตีเพิ่มขึ้นถาวร 48 หน่วย
โจมตีเร้นลับ
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

263 MP
โจมตีเป้าหมาย 18 คน ในรัศมี 8 เมตร เพิ่มเติมพลังโจมตี 464 หน่วย มีโอกาส 33% ในการลด HP 1% ติดต่อกันนาน 8 วินาที,Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

268 MP
โจมตีเป้าหมาย 18 คน ในรัศมี 8 เมตร เพิ่มเติมพลังโจมตี 475 หน่วย มีโอกาส 33% ในการลด HP 2% ติดต่อกันนาน 8 วินาที,Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

277 MP
โจมตีเป้าหมาย 18 คน ในรัศมี 8 เมตร เพิ่มเติมพลังโจมตี 486 หน่วย มีโอกาส 33% ในการลด HP 3% ติดต่อกันนาน 8 วินาที,Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

289 MP
โจมตีเป้าหมาย 18 คน ในรัศมี 8 เมตร เพิ่มเติมพลังโจมตี 497 หน่วย มีโอกาส 33% ในการลด HP 4% ติดต่อกันนาน 8 วินาที,Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

304 MP
โจมตีเป้าหมาย 18 คน ในรัศมี 8 เมตร เพิ่มเติมพลังโจมตี 509 หน่วย มีโอกาส 33% ในการลด HP 5% ติดต่อกันนาน 8 วินาที,Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

322 MP
โจมตีเป้าหมาย 18 คน ในรัศมี 8 เมตร เพิ่มเติมพลังโจมตี 520 หน่วย มีโอกาส 33% ในการลด HP 6% ติดต่อกันนาน 8 วินาที,Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

344 MP
โจมตีเป้าหมาย 18 คน ในรัศมี 8 เมตร เพิ่มเติมพลังโจมตี 532 หน่วย มีโอกาส 33% ในการลด HP 7% ติดต่อกันนาน 8 วินาที,Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

368 MP
โจมตีเป้าหมาย 18 คน ในรัศมี 8 เมตร เพิ่มเติมพลังโจมตี 544 หน่วย มีโอกาส 33% ในการลด HP 8% ติดต่อกันนาน 8 วินาที,Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

397 MP
โจมตีเป้าหมาย 18 คน ในรัศมี 8 เมตร เพิ่มเติมพลังโจมตี 694 หน่วย มีโอกาส 33% ในการลด HP 9% ติดต่อกันนาน 8 วินาที,Cooldown 6 วินาที
วิญญาณเยื้องกราย
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

120 MP
ภายในเวลา 15 วินาที พลังต้านทานทั้งหมด 40% รวบรวมเป็นพลังต้านทานสถานะอัมพาต ส่วนพลังต้านทานอื่นเหลือเพียง 15 หน่วย Cooldown 180 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

135 MP
ภายในเวลา 18 วินาที พลังต้านทานทั้งหมด 55% รวบรวมเป็นพลังต้านทานสถานะอัมพาต ส่วนพลังต้านทานอื่นเหลือเพียง 20 หน่วย Cooldown 180 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

150 MP
ภายในเวลา 21 วินาที พลังต้านทานทั้งหมด 70% รวบรวมเป็นพลังต้านทานสถานะอัมพาต ส่วนพลังต้านทานอื่นเหลือเพียง 25 หน่วย Cooldown 180 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

165 MP
ภายในเวลา 24 วินาที พลังต้านทานทั้งหมด 85% รวบรวมเป็นพลังต้านทานสถานะอัมพาต ส่วนพลังต้านทานอื่นเหลือเพียง 30 หน่วย Cooldown 180 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

180 MP
ภายในเวลา 27 วินาที พลังต้านทานทั้งหมด 100% รวบรวมเป็นพลังต้านทานสถานะอัมพาต ส่วนพลังต้านทานอื่นเหลือเพียง 35 หน่วย Cooldown 180 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

195 MP
ภายในเวลา 30 วินาที พลังต้านทานทั้งหมด 115% รวบรวมเป็นพลังต้านทานสถานะอัมพาต ส่วนพลังต้านทานอื่นเหลือเพียง 40 หน่วย Cooldown 180 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

210 MP
ภายในเวลา 33 วินาที พลังต้านทานทั้งหมด 130% รวบรวมเป็นพลังต้านทานสถานะอัมพาต ส่วนพลังต้านทานอื่นเหลือเพียง 45 หน่วย Cooldown 180 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

225 MP
ภายในเวลา 36 วินาที พลังต้านทานทั้งหมด 145% รวบรวมเป็นพลังต้านทานสถานะอัมพาต ส่วนพลังต้านทานอื่นเหลือเพียง 50 หน่วย Cooldown 180 วินาที
ความแค้นครอบงำ
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +1 (อัตราคริติคอล เพิ่มขึ้น 5% นาน 4 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

155MP
ภายใน 15 วินาที สกิลรุนแรงขึ้น 5% Cooldown 180 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +1 (อัตราคริติคอล เพิ่มขึ้น 5% นาน 4 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

185MP
ภายใน 18 วินาที สกิลรุนแรงขึ้น 10% Cooldown 180 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +1 (อัตราคริติคอล เพิ่มขึ้น 5% นาน 4 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

215MP
ภายใน 21 วินาที สกิลรุนแรงขึ้น 15% Cooldown 180 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +1 (อัตราคริติคอล เพิ่มขึ้น 5% นาน 4 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

245MP
ภายใน 24 วินาที สกิลรุนแรงขึ้น 20% Cooldown 180 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +1 (อัตราคริติคอล เพิ่มขึ้น 5% นาน 4 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

275MP
ภายใน 27 วินาที สกิลรุนแรงขึ้น 25% Cooldown 180 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +1 (อัตราคริติคอล เพิ่มขึ้น 5% นาน 4 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

305MP
ภายใน 30 วินาที สกิลรุนแรงขึ้น 30% Cooldown 180 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +1 (อัตราคริติคอล เพิ่มขึ้น 5% นาน 4 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

335MP
ภายใน 33 วินาที สกิลรุนแรงขึ้น 35% Cooldown 180 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +1 (อัตราคริติคอล เพิ่มขึ้น 5% นาน 4 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

365MP
ภายใน 36 วินาที สกิลรุนแรงขึ้น 40% Cooldown 180 วินาที
วิญญาณสลายมีด
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

355MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 642 หน่วย โอกาสปลดอาวุธ 3% ส่งผลติดต่อกันนาน 2.5 วินาที Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

359MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 656 หน่วย โอกาสปลดอาวุธ 6% ส่งผลติดต่อกันนาน 3.0 วินาที Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

370MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 681 หน่วย โอกาสปลดอาวุธ 9% ส่งผลติดต่อกันนาน 3.5 วินาที Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

388MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 717 หน่วย โอกาสปลดอาวุธ 12% ส่งผลติดต่อกันนาน 4.0 วินาที Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

413MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 764 หน่วย โอกาสปลดอาวุธ 15% ส่งผลติดต่อกันนาน 4.5 วินาที Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

444MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 823 หน่วย โอกาสปลดอาวุธ 18% ส่งผลติดต่อกันนาน 5.0 วินาที Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

481MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 892 หน่วย โอกาสปลดอาวุธ 21% ส่งผลติดต่อกันนาน 5.5 วินาที Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

525MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 973 หน่วย โอกาสปลดอาวุธ 24% ส่งผลติดต่อกันนาน 6.0 วินาที Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

576MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 999 หน่วย โอกาสปลดอาวุธ 27% ส่งผลติดต่อกันนาน 6.5 วินาที Cooldown 6 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +2 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 2% ของ MP และ HP ของตนเองในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

634MP
พลังโจมตีเพิ่มเติม 1081 หน่วย โอกาสปลดอาวุธ 30% ส่งผลติดต่อกันนาน 7.0 วินาที Cooldown 6 วินาที
ทรายปลิวว่อนนภา
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 30% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 1 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

330MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 20 คน ระยะ 7.0 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 686 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้อัตราโจมตีของเป้าหมายลดลง 15 หน่วย ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 30% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 1 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

347MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 20 คน ระยะ 7.2 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 698 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้อัตราโจมตีของเป้าหมายลดลง 25 หน่วย ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 30% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 1 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

366MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 20 คน ระยะ 7.4 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 713 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้อัตราโจมตีของเป้าหมายลดลง 35 หน่วย ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 30% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 1 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

388MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 20 คน ระยะ 7.6 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 731 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้อัตราโจมตีของเป้าหมายลดลง 45 หน่วย ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 30% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 1 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

412MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 20 คน ระยะ 7.8 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 751 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้อัตราโจมตีของเป้าหมายลดลง 55 หน่วย ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 30% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 1 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

438MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 20 คน ระยะ 8.0 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 774 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้อัตราโจมตีของเป้าหมายลดลง 65 หน่วย ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 30% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 1 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

466MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 20 คน ระยะ 8.2 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 800 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้อัตราโจมตีของเป้าหมายลดลง 75 หน่วย ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 30% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 1 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

497MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 20 คน ระยะ 8.4 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 829 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้อัตราโจมตีของเป้าหมายลดลง 85 หน่วย ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 30% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 1 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

530MP
โจมตีเป้าหมายด้านหน้า 20 คน ระยะ 8.6 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 964 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้อัตราโจมตีของเป้าหมายลดลง 95 หน่วย ระยะเวลา 8 วินาที Cooldown 6 วินาที
ฝ่ามือรวมวิญญาณ
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

315 MP
ภายในระยะเวลา 30 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ในการดูดซับ MP 1% ของ MP ปริมาณพลังโล่ และ MP ที่กลั่นขึ้นคิดเป็น 2 เท่าของ MP ตนเอง ใช้ MP ดูดซับความเสียหาย 85% Cooldown 300 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

330 MP
ภายในระยะเวลา 33 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ในการดูดซับ MP 2% ของ MP ปริมาณพลังโล่ และ MP ที่กลั่นขึ้นคิดเป็น 4 เท่าของ MP ตนเอง ใช้ MP ดูดซับความเสียหาย 85% Cooldown 300 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

345 MP
ภายในระยะเวลา 36 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ในการดูดซับ MP 3% ของ MP ปริมาณพลังโล่ และ MP ที่กลั่นขึ้นคิดเป็น 6 เท่าของ MP ตนเอง ใช้ MP ดูดซับความเสียหาย 85% Cooldown 300 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

360 MP
ภายในระยะเวลา 39 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ในการดูดซับ MP 4% ของ MP ปริมาณพลังโล่ และ MP ที่กลั่นขึ้นคิดเป็น 8 เท่าของ MP ตนเอง ใช้ MP ดูดซับความเสียหาย 85% Cooldown 300 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

375 MP
ภายในระยะเวลา 42 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ในการดูดซับ MP 5% ของ MP ปริมาณพลังโล่ และ MP ที่กลั่นขึ้นคิดเป็น 10 เท่าของ MP ตนเอง ใช้ MP ดูดซับความเสียหาย 85% Cooldown 300 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

390 MP
ภายในระยะเวลา 45 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ในการดูดซับ MP 6% ของ MP ปริมาณพลังโล่ และ MP ที่กลั่นขึ้นคิดเป็น 12 เท่าของ MP ตนเอง ใช้ MP ดูดซับความเสียหาย 85% Cooldown 300 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

405 MP
ภายในระยะเวลา 48 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ในการดูดซับ MP 7% ของ MP ปริมาณพลังโล่ และ MP ที่กลั่นขึ้นคิดเป็น 14 เท่าของ MP ตนเอง ใช้ MP ดูดซับความเสียหาย 85% Cooldown 300 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

420 MP
ภายในระยะเวลา 51 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ในการดูดซับ MP 8% ของ MP ปริมาณพลังโล่ และ MP ที่กลั่นขึ้นคิดเป็น 16 เท่าของ MP ตนเอง ใช้ MP ดูดซับความเสียหาย 85% Cooldown 300 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

435 MP
ภายในระยะเวลา 54 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ในการดูดซับ MP 9% ของ MP ปริมาณพลังโล่ และ MP ที่กลั่นขึ้นคิดเป็น 18 เท่าของ MP ตนเอง ใช้ MP ดูดซับความเสียหาย 85% Cooldown 300 วินาที
งูพิษพันตู
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

650MP
พลังโจมตีเป็น 50% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 1971 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 5 หน่วย Cooldown 7 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

698MP
พลังโจมตีเป็น 52% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 2118 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 10 หน่วย Cooldown 7 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

751MP
พลังโจมตีเป็น 54% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 2277 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 15 หน่วย Cooldown 7 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

808MP
พลังโจมตีเป็น 56% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 2449 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 20 หน่วย Cooldown 7 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

869MP
พลังโจมตีเป็น 58% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 2633 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 25 หน่วย Cooldown 7 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

934MP
พลังโจมตีเป็น 60% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 2830 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 30 หน่วย Cooldown 7 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1003MP
พลังโจมตีเป็น 62% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 3040 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 35 หน่วย Cooldown 7 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1076MP
พลังโจมตีเป็น 64% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 3262 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 40 หน่วย Cooldown 7 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1153MP
พลังโจมตีเป็น 66% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 3496 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 45 หน่วย Cooldown 7 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1235MP
พลังโจมตีเป็น 68% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 3744 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 50 หน่วย Cooldown 7 วินาที
11ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1321MP
พลังโจมตีเป็น 70% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 4003 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 55 หน่วย Cooldown 7 วินาที
12ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1411MP
พลังโจมตีเป็น 72% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 32 วินาที ส่งผลให้เป้าหมายสูญเสีย HP 4275 หน่วย ขณะเดียวกันก็ลดพลังต้านทานทั้งหมดของตนเอง 60 หน่วย Cooldown 7 วินาที
คำสาปผนึกโลหิต
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

620 MP
ภายในเวลา 15 วินาที รวบรวม 40% ของพลังงานต้านทานทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพลังต้านทานสถานะมึน ส่วนพลังต้านทานอื่นๆ เหลือเพียง 15 หน่วย Cooldown 180 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

635 MP
ภายในเวลา 18 วินาที รวบรวม 55% ของพลังงานต้านทานทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพลังต้านทานสถานะมึน ส่วนพลังต้านทานอื่นๆ เหลือเพียง 20 หน่วย Cooldown 180 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

650 MP
ภายในเวลา 21 วินาที รวบรวม 70% ของพลังงานต้านทานทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพลังต้านทานสถานะมึน ส่วนพลังต้านทานอื่นๆ เหลือเพียง 25 หน่วย Cooldown 180 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

665 MP
ภายในเวลา 24 วินาที รวบรวม 85% ของพลังงานต้านทานทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพลังต้านทานสถานะมึน ส่วนพลังต้านทานอื่นๆ เหลือเพียง 30 หน่วย Cooldown 180 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

680 MP
ภายในเวลา 27 วินาที รวบรวม 100% ของพลังงานต้านทานทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพลังต้านทานสถานะมึน ส่วนพลังต้านทานอื่นๆ เหลือเพียง 35 หน่วย Cooldown 180 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

695 MP
ภายในเวลา 30 วินาที รวบรวม 115% ของพลังงานต้านทานทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพลังต้านทานสถานะมึน ส่วนพลังต้านทานอื่นๆ เหลือเพียง 40 หน่วย Cooldown 180 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

710 MP
ภายในเวลา 33 วินาที รวบรวม 130% ของพลังงานต้านทานทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพลังต้านทานสถานะมึน ส่วนพลังต้านทานอื่นๆ เหลือเพียง 45 หน่วย Cooldown 180 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

725 MP
ภายในเวลา 36 วินาที รวบรวม 145% ของพลังงานต้านทานทั้งหมดเปลี่ยนเป็นพลังต้านทานสถานะมึน ส่วนพลังต้านทานอื่นๆ เหลือเพียง 50 หน่วย Cooldown 180 วินาที
พันธะวิญญาณ
LevelระยะเวลาMP
1 โครงกระดูกปกป้องกาย +3 (เพิ่มค่า HP 30 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

การต้านทานทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 4 หน่วย
2 โครงกระดูกปกป้องกาย +3 (เพิ่มค่า HP 30 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

การต้านทานทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 8 หน่วย
3 โครงกระดูกปกป้องกาย +3 (เพิ่มค่า HP 30 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

การต้านทานทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 12 หน่วย
4 โครงกระดูกปกป้องกาย +3 (เพิ่มค่า HP 30 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

การต้านทานทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 16 หน่วย
5 โครงกระดูกปกป้องกาย +3 (เพิ่มค่า HP 30 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

การต้านทานทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 20 หน่วย
6 โครงกระดูกปกป้องกาย +3 (เพิ่มค่า HP 30 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

การต้านทานทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 24 หน่วย
ทิ่มแทงธรณี
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

467MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมี 9 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 756 หน่วย ภายในระยะเวลา 16 วินาที ลด HP เป้าหมายลง 378 หน่วย ความเร็วของเป้าหมายลดลง 33% Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

488MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมี 9 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 776 หน่วย ภายในระยะเวลา 16 วินาที ลด HP เป้าหมายลง 388 หน่วย ความเร็วของเป้าหมายลดลง 33% Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

513MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมี 9 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 796 หน่วย ภายในระยะเวลา 16 วินาที ลด HP เป้าหมายลง 398 หน่วย ความเร็วของเป้าหมายลดลง 33% Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

542MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมี 9 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 817 หน่วย ภายในระยะเวลา 16 วินาที ลด HP เป้าหมายลง 408 หน่วย ความเร็วของเป้าหมายลดลง 33% Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

575MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมี 9 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 838 หน่วย ภายในระยะเวลา 16 วินาที ลด HP เป้าหมายลง 419 หน่วย ความเร็วของเป้าหมายลดลง 33% Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

612MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมี 9 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 859 หน่วย ภายในระยะเวลา 16 วินาที ลด HP เป้าหมายลง 429 หน่วย ความเร็วของเป้าหมายลดลง 33% Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

653MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมี 9 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 880 หน่วย ภายในระยะเวลา 16 วินาที ลด HP เป้าหมายลง 440 หน่วย ความเร็วของเป้าหมายลดลง 33% Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

698MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมี 9 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 902 หน่วย ภายในระยะเวลา 16 วินาที ลด HP เป้าหมายลง 451 หน่วย ความเร็วของเป้าหมายลดลง 33% Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

747MP
โจมตีเป้าหมายในรัศมี 9 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 924 หน่วย ภายในระยะเวลา 16 วินาที ลด HP เป้าหมายลง 462 หน่วย ความเร็วของเป้าหมายลดลง 33% Cooldown 6 วินาที
จิตมารผีร้าย
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

380 MP
ระยะการสาป 9 เมตร ภายในเวลา 12 วินาที ลดความรุนแรงสกิลของเป้าหมายลง 3% และพลังป้องกันลดลง 31 หน่วย Cooldown 120 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

410 MP
ระยะการสาป 10 เมตร ภายในเวลา 15 วินาที ลดความรุนแรงสกิลของเป้าหมายลง 6% และพลังป้องกันลดลง 64 หน่วย Cooldown 120 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

440 MP
ระยะการสาป 11 เมตร ภายในเวลา 18 วินาที ลดความรุนแรงสกิลของเป้าหมายลง 9% และพลังป้องกันลดลง 99 หน่วย Cooldown 120 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

470 MP
ระยะการสาป 12 เมตร ภายในเวลา 21 วินาที ลดความรุนแรงสกิลของเป้าหมายลง 12% และพลังป้องกันลดลง 136 หน่วย Cooldown 120 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

500 MP
ระยะการสาป 13 เมตร ภายในเวลา 24 วินาที ลดความรุนแรงสกิลของเป้าหมายลง 15% และพลังป้องกันลดลง 175 หน่วย Cooldown 120 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

530 MP
ระยะการสาป 14 เมตร ภายในเวลา 27 วินาที ลดความรุนแรงสกิลของเป้าหมายลง 18% และพลังป้องกันลดลง 216 หน่วย Cooldown 120 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

560 MP
ระยะการสาป 15 เมตร ภายในเวลา 30 วินาที ลดความรุนแรงสกิลของเป้าหมายลง 21% และพลังป้องกันลดลง 259 หน่วย Cooldown 120 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

590 MP
ระยะการสาป 16 เมตร ภายในเวลา 33 วินาที ลดความรุนแรงสกิลของเป้าหมายลง 24% และพลังป้องกันลดลง 304 หน่วย Cooldown 120 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

620 MP
ระยะการสาป 17 เมตร ภายในเวลา 36 วินาที ลดความรุนแรงสกิลของเป้าหมายลง 27% และพลังป้องกันลดลง 351 หน่วย Cooldown 120 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

650 MP
ระยะการสาป 18 เมตร ภายในเวลา 39 วินาที ลดความรุนแรงสกิลของเป้าหมายลง 30% และพลังป้องกันลดลง 400 หน่วย Cooldown 120 วินาที
ไฟโลกันต์ฝึกวิญญาณ
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

122MP
สาปเป้าหมายในบริเวณโดยรอบรัศมี 8 เมตร ทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 184 หน่วย ตนเองลดลง 92 หน่วย แต่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลดลงไปมากกว่า 2900 หน่วย ติดต่อกัน 9 วินาที Cooldown 180 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

256MP
สาปเป้าหมายในบริเวณโดยรอบรัศมี 10 เมตร ทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 392 หน่วย ตนเองลดลง 196 หน่วย แต่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลดลงไปมากกว่า 2800 หน่วย ติดต่อกัน 12 วินาที Cooldown 180 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

414MP
สาปเป้าหมายในบริเวณโดยรอบรัศมี 12 เมตร ทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 648 หน่วย ตนเองลดลง 324 หน่วย แต่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลดลงไปมากกว่า 2700 หน่วย ติดต่อกัน 15 วินาที Cooldown 180 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

608MP
สาปเป้าหมายในบริเวณโดยรอบรัศมี 14 เมตร ทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 976 หน่วย ตนเองลดลง 488 หน่วย แต่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลดลงไปมากกว่า 2600 หน่วย ติดต่อกัน 18 วินาที Cooldown 180 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

850MP
สาปเป้าหมายในบริเวณโดยรอบรัศมี 16 เมตร ทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 1400 หน่วย ตนเองลดลง 700 หน่วย แต่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลดลงไปมากกว่า 2500 หน่วย ติดต่อกัน 21 วินาที Cooldown 180 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1152MP
สาปเป้าหมายในบริเวณโดยรอบรัศมี 18 เมตร ทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 1944 หน่วย ตนเองลดลง 972 หน่วย แต่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลดลงไปมากกว่า 2400 หน่วย ติดต่อกัน 24 วินาที Cooldown 180 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1526MP
สาปเป้าหมายในบริเวณโดยรอบรัศมี 20 เมตร ทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 2632 หน่วย ตนเองลดลง 1316 หน่วย แต่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลดลงไปมากกว่า 2300 หน่วย ติดต่อกัน 27 วินาที Cooldown 180 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1984MP
สาปเป้าหมายในบริเวณโดยรอบรัศมี 22 เมตร ทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 3488 หน่วย ตนเองลดลง 1744 หน่วย แต่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลดลงไปมากกว่า 2200 หน่วย ติดต่อกัน 30 วินาที Cooldown 180 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

2538MP
สาปเป้าหมายในบริเวณโดยรอบรัศมี 24 เมตร ทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 4536 หน่วย ตนเองลดลง 2268 หน่วย แต่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลดลงไปมากกว่า 2100 หน่วย ติดต่อกัน 33 วินาที Cooldown 180 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

3200MP
สาปเป้าหมายในบริเวณโดยรอบรัศมี 26 เมตร ทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 5800 หน่วย ตนเองลดลง 2900 หน่วย แต่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ลดลงไปมากกว่า 2000 หน่วย ติดต่อกัน 36 วินาที Cooldown 180 วินาที
วิญญาลอบโจมตี
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เืท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

880MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่ม 640 หน่วย ติดสถานะมึน 113 หน่วย ส่งผลติดต่อกัน 2 วินาที Cooldown 7 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เืท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

910MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่ม 654 หน่วย ติดสถานะมึน 126 หน่วย ส่งผลติดต่อกัน 2 วินาที Cooldown 7 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เืท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

940MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่ม 675 หน่วย ติดสถานะมึน 139 หน่วย ส่งผลติดต่อกัน 2 วินาที Cooldown 7 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เืท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

970MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่ม 701 หน่วย ติดสถานะมึน 150 หน่วย ส่งผลติดต่อกัน 2 วินาที Cooldown 7 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เืท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1000MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่ม 735 หน่วย ติดสถานะมึน 162 หน่วย ส่งผลติดต่อกัน 2 วินาที Cooldown 7 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เืท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1030MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่ม 774 หน่วย ติดสถานะมึน 172 หน่วย ส่งผลติดต่อกัน 2 วินาที Cooldown 7 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เืท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1060MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่ม 820 หน่วย ติดสถานะมึน 182 หน่วย ส่งผลติดต่อกัน 2 วินาที Cooldown 7 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เืท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1090MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่ม 873 หน่วย ติดสถานะมึน 191 หน่วย ส่งผลติดต่อกัน 2 วินาที Cooldown 7 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เืท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1120MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่ม 963 หน่วย ติดสถานะมึน 199 หน่วย ส่งผลติดต่อกัน 2 วินาที Cooldown 7 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เืท่านั้นเงาในป่าทึบ +3 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 3% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1150MP
ทุกครั้งที่โจมตี พลังโจมตีเพิ่ม 970 หน่วย ติดสถานะมึน 207 หน่วย ส่งผลติดต่อกัน 2 วินาที Cooldown 7 วินาที
พายุทรายคลุกเคล้า
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

611MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในรัศมี 7.0 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี อัตราโจมตีเพิ่มขึ้น 558% หน่วย Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

624MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในรัศมี 7.2 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี อัตราโจมตีเพิ่มขึ้น 569% หน่วย Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

639MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในรัศมี 7.4 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี อัตราโจมตีเพิ่มขึ้น 580% หน่วย Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

656MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในรัศมี 7.6 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี อัตราโจมตีเพิ่มขึ้น 591% หน่วย Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

675MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในรัศมี 7.8 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี อัตราโจมตีเพิ่มขึ้น 603% หน่วย Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

696MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในรัศมี 8.0 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี อัตราโจมตีเพิ่มขึ้น 614% หน่วย Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

719MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในรัศมี 8.2 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี อัตราโจมตีเพิ่มขึ้น 626% หน่วย Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

744MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในรัศมี 8.4 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี อัตราโจมตีเพิ่มขึ้น 637% หน่วย Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 2 วินาที

771MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบในรัศมี 8.6 เมตร ทุกครั้งที่โจมตี อัตราโจมตีเพิ่มขึ้น 710% หน่วย Cooldown 6 วินาที
ไฟโลกันต์ฝึกจิต
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

379MP
ภายในระยะเวลา 15 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 3% ช่วงที่ส่งผลจะสูญเสีย HP แต่ไม่เกิน 15% มากสุดคิดเป็น 5 เท่าของ lv. ตนเอง Cooldown 300 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

412MP
ภายในระยะเวลา 18 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 6% ช่วงที่ส่งผลจะสูญเสีย HP แต่ไม่เกิน 30% มากสุดคิดเป็น 5 เท่าของ lv. ตนเอง Cooldown 300 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

449MP
ภายในระยะเวลา 21 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 9% ช่วงที่ส่งผลจะสูญเสีย HP แต่ไม่เกิน 45% มากสุดคิดเป็น 5 เท่าของ lv. ตนเอง Cooldown 300 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

490MP
ภายในระยะเวลา 24 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 12% ช่วงที่ส่งผลจะสูญเสีย HP แต่ไม่เกิน 60% มากสุดคิดเป็น 5 เท่าของ lv. ตนเอง Cooldown 300 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

535MP
ภายในระยะเวลา 27 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 15% ช่วงที่ส่งผลจะสูญเสีย HP แต่ไม่เกิน 75% มากสุดคิดเป็น 5 เท่าของ lv. ตนเอง Cooldown 300 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

584MP
ภายในระยะเวลา 30 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 18% ช่วงที่ส่งผลจะสูญเสีย HP แต่ไม่เกิน 90% มากสุดคิดเป็น 5 เท่าของ lv. ตนเอง Cooldown 300 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

637MP
ภายในระยะเวลา 33 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 21% ช่วงที่ส่งผลจะสูญเสีย HP แต่ไม่เกิน 105% มากสุดคิดเป็น 5 เท่าของ lv. ตนเอง Cooldown 300 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

694MP
ภายในระยะเวลา 36 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 24% ช่วงที่ส่งผลจะสูญเสีย HP แต่ไม่เกิน 120% มากสุดคิดเป็น 5 เท่าของ lv. ตนเอง Cooldown 300 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

755MP
ภายในระยะเวลา 39 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 27% ช่วงที่ส่งผลจะสูญเสีย HP แต่ไม่เกิน 135% มากสุดคิดเป็น 5 เท่าของ lv. ตนเอง Cooldown 300 วินาที
หนอนพิษกัดกินวิญญาณ
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

2871MP
พลังโจมตีเป็น 50% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 8700 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 2% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

3002MP
พลังโจมตีเป็น 52% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 9099 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 4% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

3140MP
พลังโจมตีเป็น 54% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 9516 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 6% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

3283MP
พลังโจมตีเป็น 56% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 9950 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 8% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

3433MP
พลังโจมตีเป็น 58% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 10403 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 10% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

3588MP
พลังโจมตีเป็น 60% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 10873 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 12% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

3749MP
พลังโจมตีเป็น 62% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 11361 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 14% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

3916MP
พลังโจมตีเป็น 64% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 11868 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 16% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

4089MP
พลังโจมตีเป็น 66% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 12392 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 18% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

4268MP
พลังโจมตีเป็น 68% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 12934 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 20% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
11ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

4453MP
พลังโจมตีเป็น 70% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 13494 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 22% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
12ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
จัดเป็นอาการเลือดออกปรกติ
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

4643MP
พลังโจมตีเป็น 72% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ระยะโจมตี 20 เมตร ภายใน 48 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 14072 หน่วย มีโอกาสอดอาหาร 24% ส่งผลติดต่อกัน 4 วินาที Cooldown 7 วินาที
ควันพิษปกคลุม
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บ เมื่ออยู่ในค่ายกลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หลัจากสร้างม่านพลัง จะสามารพเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ม่านพลัง
ทุกๆ 5 วินาที ให้พรแก่มิตร 25 คน ในระยะ 18 เมตร เพิ่มสกิลความเสียหาย 2% ทุก 5 วินาที ใช้ MP 190 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง Cooldown 12 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บ เมื่ออยู่ในค่ายกลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หลัจากสร้างม่านพลัง จะสามารพเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ม่านพลัง
ทุกๆ 5 วินาที ให้พรแก่มิตร 25 คน ในระยะ 18 เมตร เพิ่มสกิลความเสียหาย 4% ทุก 5 วินาที ใช้ MP 185 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง Cooldown 12 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บ เมื่ออยู่ในค่ายกลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หลัจากสร้างม่านพลัง จะสามารพเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ม่านพลัง
ทุกๆ 5 วินาที ให้พรแก่มิตร 25 คน ในระยะ 18 เมตร เพิ่มสกิลความเสียหาย 6% ทุก 5 วินาที ใช้ MP 180 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง Cooldown 12 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บ เมื่ออยู่ในค่ายกลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หลัจากสร้างม่านพลัง จะสามารพเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ม่านพลัง
ทุกๆ 5 วินาที ให้พรแก่มิตร 25 คน ในระยะ 18 เมตร เพิ่มสกิลความเสียหาย 8% ทุก 5 วินาที ใช้ MP 175 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง Cooldown 12 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บ เมื่ออยู่ในค่ายกลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หลัจากสร้างม่านพลัง จะสามารพเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ม่านพลัง
ทุกๆ 5 วินาที ให้พรแก่มิตร 25 คน ในระยะ 18 เมตร เพิ่มสกิลความเสียหาย 10% ทุก 5 วินาที ใช้ MP 170 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง Cooldown 12 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นเลือกเป้าหมายที่จะทำให้บาดเจ็บ เมื่ออยู่ในค่ายกลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หลัจากสร้างม่านพลัง จะสามารพเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
หากร่ายซ้ำ ขณะสกิลยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก
หาก MP ไม่เพียงพอ ม่านพลังจะถูกยกเลิก

ม่านพลัง
ทุกๆ 5 วินาที ให้พรแก่มิตร 25 คน ในระยะ 18 เมตร เพิ่มสกิลความเสียหาย 12% ทุก 5 วินาที ใช้ MP 165 เพื่อสนับสนุนม่านพลัง Cooldown 12 วินาที
จิตมารเงาสลัว
LevelระยะเวลาMP
1โครงกระดูกปกป้องกาย +4 (เพิ่มค่า HP 40 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

โจมตีแบบคริติคอลแรงขึ้นถาวร 10%
2โครงกระดูกปกป้องกาย +4 (เพิ่มค่า HP 40 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

โจมตีแบบคริติคอลแรงขึ้นถาวร 20%
3โครงกระดูกปกป้องกาย +4 (เพิ่มค่า HP 40 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

โจมตีแบบคริติคอลแรงขึ้นถาวร 30%
4โครงกระดูกปกป้องกาย +4 (เพิ่มค่า HP 40 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

โจมตีแบบคริติคอลแรงขึ้นถาวร 40%
5โครงกระดูกปกป้องกาย +4 (เพิ่มค่า HP 40 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

โจมตีแบบคริติคอลแรงขึ้นถาวร 50%
6โครงกระดูกปกป้องกาย +4 (เพิ่มค่า HP 40 หน่วย ในทุกขั้นที่สูงขึ้น)สกิลติดตัว

โจมตีแบบคริติคอลแรงขึ้นถาวร 60%
มังกรพิษกัดกินฟ้า
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 15% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 2 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

823MP
ส่งผลโดยรอบเป้าหมายเป็นระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 1694 หน่วย เมื่อ HP ของเป้าหมายสูงกว่า 90% ความเสียหายเพิ่มเติม 84 หน่วย Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 15% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 2 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

897MP
ส่งผลโดยรอบเป้าหมายเป็นระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 1718 หน่วย เมื่อ HP ของเป้าหมายสูงกว่า 87% ความเสียหายเพิ่มเติม 171 หน่วย Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 15% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 2 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

968MP
ส่งผลโดยรอบเป้าหมายเป็นระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 1742 หน่วย เมื่อ HP ของเป้าหมายสูงกว่า 84% ความเสียหายเพิ่มเติม 261 หน่วย Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 15% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 2 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1036MP
ส่งผลโดยรอบเป้าหมายเป็นระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 1767 หน่วย เมื่อ HP ของเป้าหมายสูงกว่า 81% ความเสียหายเพิ่มเติม 353 หน่วย Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 15% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 2 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1101MP
ส่งผลโดยรอบเป้าหมายเป็นระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 1792 หน่วย เมื่อ HP ของเป้าหมายสูงกว่า 78% ความเสียหายเพิ่มเติม 448 หน่วย Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 15% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 2 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1162MP
ส่งผลโดยรอบเป้าหมายเป็นระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 1817 หน่วย เมื่อ HP ของเป้าหมายสูงกว่า 75% ความเสียหายเพิ่มเติม 545 หน่วย Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 15% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 2 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1220MP
ส่งผลโดยรอบเป้าหมายเป็นระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 1842 หน่วย เมื่อ HP ของเป้าหมายสูงกว่า 72% ความเสียหายเพิ่มเติม 644 หน่วย Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 15% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 2 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1275MP
ส่งผลโดยรอบเป้าหมายเป็นระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 1867 หน่วย เมื่อ HP ของเป้าหมายสูงกว่า 69% ความเสียหายเพิ่มเติม 747 หน่วย Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +2 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 15% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 2 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1327MP
ส่งผลโดยรอบเป้าหมายเป็นระยะ 10 เมตร พลังโจมตีเพิ่มเติม 1893 หน่วย เมื่อ HP ของเป้าหมายสูงกว่า 66% ความเสียหายเพิ่มเติม 852 หน่วย Cooldown 6 วินาที
ฝ่ามือโลหิตวิญญาณแค้น
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +2 (อัตราคริติคอลเพิ่มขึ่น 7% นาน 5 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

621 MP
ภายในเวลา 30 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะดูดซับ HP 1% Cooldown 300 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +2 (อัตราคริติคอลเพิ่มขึ่น 7% นาน 5 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

644 MP
ภายในเวลา 33 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะดูดซับ HP 2% Cooldown 300 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +2 (อัตราคริติคอลเพิ่มขึ่น 7% นาน 5 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

669 MP
ภายในเวลา 36 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะดูดซับ HP 3% Cooldown 300 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +2 (อัตราคริติคอลเพิ่มขึ่น 7% นาน 5 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

696 MP
ภายในเวลา 39 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะดูดซับ HP 4% Cooldown 300 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +2 (อัตราคริติคอลเพิ่มขึ่น 7% นาน 5 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

725 MP
ภายในเวลา 42 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะดูดซับ HP 5% Cooldown 300 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +2 (อัตราคริติคอลเพิ่มขึ่น 7% นาน 5 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

756 MP
ภายในเวลา 45 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะดูดซับ HP 6% Cooldown 300 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +2 (อัตราคริติคอลเพิ่มขึ่น 7% นาน 5 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

789 MP
ภายในเวลา 48 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะดูดซับ HP 7% Cooldown 300 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +2 (อัตราคริติคอลเพิ่มขึ่น 7% นาน 5 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

824 MP
ภายในเวลา 51 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะดูดซับ HP 8% Cooldown 300 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นหนึ่งยิ้มวิญญาณ +2 (อัตราคริติคอลเพิ่มขึ่น 7% นาน 5 วินาที)
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

861 MP
ภายในเวลา 54 วินาที ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะดูดซับ HP 9% Cooldown 300 วินาที
วิญญาณลุกโชน
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

150MP
สาปเป้าหมายในรัศมีโดยรอบ 6 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย MP 620 หน่วย หาก MP เป้าหมายไม่เพียงพอ จะลดไปที่ HP แทน Cooldown 120 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

300MP
สาปเป้าหมายในรัศมีโดยรอบ 8 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย MP 1280 หน่วย หาก MP เป้าหมายไม่เพียงพอ จะลดไปที่ HP แทน Cooldown 120 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

450MP
สาปเป้าหมายในรัศมีโดยรอบ 10 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย MP 1980 หน่วย หาก MP เป้าหมายไม่เพียงพอ จะลดไปที่ HP แทน Cooldown 120 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

600MP
สาปเป้าหมายในรัศมีโดยรอบ 12 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย MP 2720 หน่วย หาก MP เป้าหมายไม่เพียงพอ จะลดไปที่ HP แทน Cooldown 120 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

750MP
สาปเป้าหมายในรัศมีโดยรอบ 14 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย MP 3500 หน่วย หาก MP เป้าหมายไม่เพียงพอ จะลดไปที่ HP แทน Cooldown 120 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

900MP
สาปเป้าหมายในรัศมีโดยรอบ 16 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย MP 4320 หน่วย หาก MP เป้าหมายไม่เพียงพอ จะลดไปที่ HP แทน Cooldown 120 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1050MP
สาปเป้าหมายในรัศมีโดยรอบ 18 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย MP 5180 หน่วย หาก MP เป้าหมายไม่เพียงพอ จะลดไปที่ HP แทน Cooldown 120 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

1200MP
สาปเป้าหมายในรัศมีโดยรอบ 20 เมตร ทำให้เป้าหมายสูญเสีย MP 6080 หน่วย หาก MP เป้าหมายไม่เพียงพอ จะลดไปที่ HP แทน Cooldown 120 วินาที
สามยิ้มแห่งป่าทึบ
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 3 วินาที

836MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 1263 หน่วย มีโอกาส 15% ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง 50% ของเลเวลเป้าหมาย ภายในเวลา 16 วินาที Cooldown 6 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 3 วินาที

951MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 1280 หน่วย มีโอกาส 15% ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง 100% ของเลเวลเป้าหมาย ภายในเวลา 16 วินาที Cooldown 6 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 3 วินาที

1079MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 1311 หน่วย มีโอกาส 15% ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง 150% ของเลเวลเป้าหมาย ภายในเวลา 16 วินาที Cooldown 6 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 3 วินาที

1220MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 1356 หน่วย มีโอกาส 15% ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง 200% ของเลเวลเป้าหมาย ภายในเวลา 16 วินาที Cooldown 6 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 3 วินาที

1375MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 1414 หน่วย มีโอกาส 15% ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง 250% ของเลเวลเป้าหมาย ภายในเวลา 16 วินาที Cooldown 6 วินาที
6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 3 วินาที

1542MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 1486 หน่วย มีโอกาส 15% ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง 300% ของเลเวลเป้าหมาย ภายในเวลา 16 วินาที Cooldown 6 วินาที
7ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 3 วินาที

1723MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 1572 หน่วย มีโอกาส 15% ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง 350% ของเลเวลเป้าหมาย ภายในเวลา 16 วินาที Cooldown 6 วินาที
8ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 3 วินาที

1917MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 1672 หน่วย มีโอกาส 15% ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง 400% ของเลเวลเป้าหมาย ภายในเวลา 16 วินาที Cooldown 6 วินาที
9ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 3 วินาที

2124MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 1939 หน่วย มีโอกาส 15% ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง 450% ของเลเวลเป้าหมาย ภายในเวลา 16 วินาที Cooldown 6 วินาที
10ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นเงาในป่าทึบ +4 (ซ้ำด้วยพลังโจมตีคิดเป็น 4% ของ MP และ HP ของตนในปัจจุบัน)
ระยะเวลาร่าย 3 วินาที

2345MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 2120 หน่วย มีโอกาส 15% ทำให้พลังโจมตีเป้าหมายลดลง 500% ของเลเวลเป้าหมาย ภายในเวลา 16 วินาที Cooldown 6 วินาที
วิญญาณดับบ้าคลั่ง
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +3 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 7% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 3 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

860MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตีเพิ่มความเสียหาย 802 หน่วย ความแรงคริติคอลเพิ่ม 10%การหลบหลีกเพิ่ม 15 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที
มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะอ่อนแอ 187 หน่วย
เผาผลาญ MP เป้าหมาย 3% ในระยะเวลา 12 วินาที
การโจมตีครั้งสุดท้ายสร้างความเสียหายให้ผู้เล่น 2 เท่าของการโจมตีปรกติ Cooldown 13 วินาที

2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +3 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 7% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 3 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

870MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตีเพิ่มความเสียหาย 858 หน่วย ความแรงคริติคอลเพิ่ม 20%การหลบหลีกเพิ่ม 30 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที
มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะอ่อนแอ 206 หน่วย
เผาผลาญ MP เป้าหมาย 6% ในระยะเวลา 12 วินาที
การโจมตีครั้งสุดท้ายสร้างความเสียหายให้ผู้เล่น 4 เท่าของการโจมตีปรกติ Cooldown 13 วินาที

3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +3 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 7% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 3 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

880MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตีเพิ่มความเสียหาย 918 หน่วย ความแรงคริติคอลเพิ่ม 30%การหลบหลีกเพิ่ม 45 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที
มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะอ่อนแอ 227 หน่วย
เผาผลาญ MP เป้าหมาย 9% ในระยะเวลา 12 วินาที
การโจมตีครั้งสุดท้ายสร้างความเสียหายให้ผู้เล่น 6 เท่าของการโจมตีปรกติ Cooldown 13 วินาที

4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +3 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 7% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 3 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

890MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตีเพิ่มความเสียหาย 982 หน่วย ความแรงคริติคอลเพิ่ม 40%การหลบหลีกเพิ่ม 60 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที
มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะอ่อนแอ 250 หน่วย
เผาผลาญ MP เป้าหมาย 12% ในระยะเวลา 12 วินาที
การโจมตีครั้งสุดท้ายสร้างความเสียหายให้ผู้เล่น 8 เท่าของการโจมตีปรกติ Cooldown 13 วินาที

5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +3 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 7% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 3 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

900MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตีเพิ่มความเสียหาย 1050 หน่วย ความแรงคริติคอลเพิ่ม 50%การหลบหลีกเพิ่ม 75 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที
มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะอ่อนแอ 275 หน่วย
เผาผลาญ MP เป้าหมาย 15% ในระยะเวลา 12 วินาที
การโจมตีครั้งสุดท้ายสร้างความเสียหายให้ผู้เล่น 10 เท่าของการโจมตีปรกติ Cooldown 13 วินาที

6ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางทางวิญญาณ เท่านั้นผีร้ายบ้าคลั่ง +3 (โอกาสโจมตีครั้งสุดท้าย 7% ซ้ำด้วยพลังโจมตีของตน 3 เท่า)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

910MP
โจมตีเป้าหมายโดยรอบระยะ 20 เมตร ทุกครั้งที่โจมตีเพิ่มความเสียหาย 1122 หน่วย ความแรงคริติคอลเพิ่ม 60%การหลบหลีกเพิ่ม 90 หน่วย ในระยะเวลา 8 วินาที
มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะอ่อนแอ 302 หน่วย
เผาผลาญ MP เป้าหมาย 18% ในระยะเวลา 12 วินาที
การโจมตีครั้งสุดท้ายสร้างความเสียหายให้ผู้เล่น 12 เท่าของการโจมตีปรกติ Cooldown 13 วินาที

ฟ้าเลือกความแค้น
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +2(เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดนคิดเป็น 4 ส่วนพันของปริมาณมานาของตน)
ไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

5000MP
พลังโจมตีเป็น 50% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ขอบเขตสกิลรอบเป้าหมาย 20 เมตร ภายใน 60 วินาที ลดค่า HP ฝ่ายตรงข้ามลง 2 เท่าของค่า HP ปัจจุบันตนเอง Cooldown 12 วินาทีมีโอกาส 5% ทำให้เป้าหมายได้รับผลกระทบด้านลบแบบสุ่ม 2 วินาที
ครั้งสุดท้ายที่ HP ลด จะเพิ่มสถานะเลือดออก 2000 หน่วย
มีโอกาส 5% โดนดูด MP ใช้จนหมด
มีโอกาส 5% ใช้พลังป้องกันไม่ได้ 3 วินาที

2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางราชาพิษ เท่านั้นพันใจคับแค้น +2(เพิ่มพลังป้องกันภายใน 8 วินาที โดนคิดเป็น 4 ส่วนพันของปริมาณมานาของตน)
ไม่จัดเป็นอาการเลือดออก
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

7500MP
พลังโจมตีเป็น 52% ของพลังโจมตีพื้นฐาน ขอบเขตสกิลรอบเป้าหมาย 20 เมตร ภายใน 60 วินาที ลดค่า HP ฝ่ายตรงข้ามลง 4 เท่าของค่า HP ปัจจุบันตนเอง Cooldown 12 วินาทีมีโอกาส 10% ทำให้เป้าหมายได้รับผลกระทบด้านลบแบบสุ่ม 4 วินาที
ครั้งสุดท้ายที่ HP ลด จะเพิ่มสถานะเลือดออก 4000 หน่วย
มีโอกาส 10% โดนดูด MP ใช้จนหมด
มีโอกาส 10% ใช้พลังป้องกันไม่ได้ 6 วินาที

เทพมารทรนง
LevelระยะเวลาMP
1ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

2000MP
ภายใน 12 วินาที พลังโจมตีเพิ่ม 4% ค่า HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 4% MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 4% พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 4% Cooldown 180 วินาที
2ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

2000MP
ภายใน 12 วินาที พลังโจมตีเพิ่ม 8% ค่า HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 8% MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 8% พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 8% Cooldown 180 วินาที
3ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

2000MP
ภายใน 12 วินาที พลังโจมตีเพิ่ม 12% ค่า HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 12% MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 12% พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 12% Cooldown 180 วินาที
4ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

2000MP
ภายใน 12 วินาที พลังโจมตีเพิ่ม 16% ค่า HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 16% MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 16% พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 16% Cooldown 180 วินาที
5ใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้นระยะเวลาร่าย 1 วินาที

2000MP
ภายใน 12 วินาที พลังโจมตีเพิ่ม 20% ค่า HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 20% MP สูงสุดเพิ่มขึ้น 20% พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 20% Cooldown 180 วินาที
เทพผีเริงร่า
LevelระยะเวลาMP
1ประเภท ท่าทางวิญญารมาร - เคล็ดลับสูงสุดใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้น
จิตมารไม่อาจฝืน +1 (การโจมตีครั้งสุดท้าย - ความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 100%)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1051MP
ทุกครั้งที่โจมตีได้รับพลังโจมตีเพิ่มเติม 907 หน่วย อัตราคริติคอลแต่ละครั้งเป็น 1%/2%/3%/4% Cooldown 12 วินาทีทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% ที่จะทำให้อัตราคริติคอลของเป้าหมายลดลง 4%
ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% ทำให้ MP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 2000 หน่วย ลดได้สูงสุด 25% มีโอกาส 4% ทำให้เป้าหมายใช้เวทย์มนต์ไม่ได้
ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% อัตราหลบหลีกเป้าหมายลดลง 10%
ระยะเวลาจากผลของสกิลทั้ง 4 ความสามารถ นาน 12 วินาที

2ประเภท ท่าทางวิญญารมาร - เคล็ดลับสูงสุดใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้น
จิตมารไม่อาจฝืน +1 (การโจมตีครั้งสุดท้าย - ความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 100%)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1104MP
ทุกครั้งที่โจมตีได้รับพลังโจมตีเพิ่มเติม 958 หน่วย อัตราคริติคอลแต่ละครั้งเป็น 2%/3%/4%/5% Cooldown 12 วินาทีทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% ที่จะทำให้อัตราคริติคอลของเป้าหมายลดลง 4%
ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% ทำให้ MP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 2000 หน่วย ลดได้สูงสุด 25% มีโอกาส 4% ทำให้เป้าหมายใช้เวทย์มนต์ไม่ได้
ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% อัตราหลบหลีกเป้าหมายลดลง 10%
ระยะเวลาจากผลของสกิลทั้ง 4 ความสามารถ นาน 12 วินาที

3ประเภท ท่าทางวิญญารมาร - เคล็ดลับสูงสุดใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้น
จิตมารไม่อาจฝืน +1 (การโจมตีครั้งสุดท้าย - ความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 100%)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1159MP
ทุกครั้งที่โจมตีได้รับพลังโจมตีเพิ่มเติม 1013 หน่วย อัตราคริติคอลแต่ละครั้งเป็น 3%/4%/5%/6% Cooldown 12 วินาทีทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% ที่จะทำให้อัตราคริติคอลของเป้าหมายลดลง 4%
ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% ทำให้ MP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 2000 หน่วย ลดได้สูงสุด 25% มีโอกาส 4% ทำให้เป้าหมายใช้เวทย์มนต์ไม่ได้
ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% อัตราหลบหลีกเป้าหมายลดลง 10%
ระยะเวลาจากผลของสกิลทั้ง 4 ความสามารถ นาน 12 วินาที

4ประเภท ท่าทางวิญญารมาร - เคล็ดลับสูงสุดใช้ได้เฉพาะภายใต้ ท่าทางวิญญาณมาร เท่านั้น
จิตมารไม่อาจฝืน +1 (การโจมตีครั้งสุดท้าย - ความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 100%)
ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1216MP
ทุกครั้งที่โจมตีได้รับพลังโจมตีเพิ่มเติม 1072 หน่วย อัตราคริติคอลแต่ละครั้งเป็น 4%/5%/6%/7% Cooldown 12 วินาทีทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% ที่จะทำให้อัตราคริติคอลของเป้าหมายลดลง 4%
ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% ทำให้ MP สูงสุดของเป้าหมายลดลง 2000 หน่วย ลดได้สูงสุด 25% มีโอกาส 4% ทำให้เป้าหมายใช้เวทย์มนต์ไม่ได้
ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 15% อัตราหลบหลีกเป้าหมายลดลง 10%
ระยะเวลาจากผลของสกิลทั้ง 4 ความสามารถ นาน 12 วินาที