รูป ผลของไอเทม
Single HP: เพิ่มพลัง HP จำนวนหนึ่ง
Party HP: เพิ่มพลัง HP แก่ผู้เล่นทุกคนในปาร์ตี้
Single SP: เพิ่มพลัง SP จำนวนหนึ่ง
Party SP: เพิ่มพลัง SP แก่ผู้เล่นทุกคนในปาร์ตี้
เหรียญคอร์นไว้สำหรับซื้อไอเท็ม