รูปสกิล ชื่อสกิล ประเภท วิธีกด คำอธิบาย
Shoulder Charge [v.10] Front Side Basic Hit Attack D+D+D ใช้ไหล่กระแทก และใช้ศอกกระแทกที่หน้าอก
Side Choke slam [Lv.10] Back Side Middle Grip Attack หรือ + S จับคู่ต่อสู้ทุ่มทางด้านข้าง
Tackle Combo [Lv.11] Back Side Basic Hit Attack D+D+D โจมตีต่อเนื่อง 3 ครั้ง
Face arm double choke [Lv.11] Head Ground Grip Attack (Up )Slot ศัตรูที่นอน + S จับคู่ต่อสู้ที่ล้มหักคอ
Judo Ankle Break [Lv.11] Leg Ground Grip Attack (Up )Slot ศัตรูที่นอน + S จับคู่ต่อสู้ที่ล้มอยู่หักขา
Judo Right Arm Bar [Lv.11] Right Ground Grip Attack (Up )Slot ศัตรูที่นอน + S จับคู่ต่อสู้ที่ล้มอยู่หักหัวไหล่
Judo Left Arm Bar [Lv.11] Left Ground Grip Attack (Up )Slot ศัตรูที่นอน + S จับคู่ต่อสู้ที่ล้มอยู่หักหัวไหล่
Judo Shoulder Breaker [Lv.12] Ground Grip Attack (Down )Slot ศัตรูที่ก้มหน้า + S เข้าทางด้านหลัง จับคู่ต่อสู้ที่ล้มอยู่หักหัวไหล่
Stone Fall [Lv.12] Ground Grip Attack (Down )Slot ศัตรูที่ก้มหน้า + S จับผู้เล่นที่ล้มคว่ำอยู่พลิกตัวและศอกเข้าที่หน้า
Judo Arm Breaker [Lv.12] Ground Grip Attack (Down )Slot ศัตรูที่ก้มหน้า + S จับคู่ต่อสู้ที่ล้มอยู่หักหัวไหล่และต่อยซ้ำ
Shange Arm Bar [Lv.12] Ground Grip Attack (Down )Slot ศัตรูที่ก้มหน้า + S เข้าทางด้านหลัง จับคู่ต่อสู้ที่ล้มอยู่หักหัวแขน
Twin Over Shoulder Trow [Lv.13] Double Attack เมื่อศัตรู 2 คนอยู่ใกล้กัน + S จับคู่ต่อสู้ 2 คนทุ่มพร้อมกัน
Head Attack [Lv.14] Back Side High Grip Attack + S เข้าหาคู่ต่อสู้ทางด้านหลังจับหันหน้าและเอาหัวโขกคู่ต่อสู้
Elbow Smash [Lv.15] Front Side High Hit Attack + D พุ่งเข้าโจมตีโดยใช้ศอก
Judo Rage [Lv.16] Combo Super Attack W โจมตีคู่ต่อสู้ต่อเนื่อง 7 ครั้ง
Judo Double Attack [Lv.17] Team Attack จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในทีมเข้ามาใกล้ ในระหว่างล็อคคออยู่ ผู้เล่นในทีมจับคู่ต่อสู้ลีอคแล้วโจมตีพร้อมกัน
Drop toe hold [Lv.18] Back Side Low Grip Attack + S ทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักโดยการสกัดขา
Turn back elbow combination [Lv.19] Back Side Middle Hit Attack หรือ + D เหวี่ยงหมัดเข้าใส่ 1 ครั้ง ข้างแขน 1 ครั้ง
Twin Foot Launcher [Lv.20] Double Attack เมื่อศัตรู 2 คนอยู่ใกล้กัน + S จับคู่ต่อสู้ 2 คนทุ่มพร้อมกัน โดยใช้การพลิกแพลง