ข้อมูลแผนที่ » หมู่บ้านปราสาทเนร่า

หมู่บ้านปราสาทเนร่า
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster