เบลดเทคเกอร์ (มนุษย์)

อินดิวส์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 7.4 15
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 12m
2 0 4 2,000 7.4 25
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 14m
3 0 6 4,000 7.4 35
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 16m
4 0 8 8,000 7.4 45
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
5 0 10 16,000 7.4 60
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 20m
6 0 12 32,000 7.4 70
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 21m
7 0 14 64,000 7.4 80
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 22m
8 0 16 128,000 7.4 90
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 23m
ดัสก์สแลชชิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 4.3 24
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 108 และมีโอกาส 85% สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 45
2 4 2 1,400 4.3 25
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 119 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 49
3 7 3 2,800 4.3 25
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 130 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 53
4 11 4 4,000 4.3 26
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 141 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 56
5 14 5 5,300 4.3 26
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 152 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 60
6 20 6 8,000 4.1 30
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 182 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 64
7 23 7 10,100 4.1 32
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 195 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 68
8 26 8 12,600 4.1 33
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 208 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 71
9 29 9 15,700 4.1 35
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 221 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 75
10 32 10 20,200 4.1 36
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 234 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 79
แรพพิดสแลชชิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 3.9 41
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 276 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 121 และมีโอกาส 61% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 11%
2 44 12 36,900 3.9 44
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 293 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 153 และมีโอกาส 62% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 12%
3 47 13 42,200 3.9 46
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 310 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 185 และมีโอกาส 63% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 13%
4 51 14 47,900 3.9 49
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 327 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 216 และมีโอกาส 64% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 14%
5 54 15 54,000 3.9 51
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 344 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 248 และมีโอกาส 65% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 15%
6 75 16 70,800 3.7 57
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 402 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 286 และมีโอกาส 66% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 16%
7 77 17 86,200 3.7 61
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 425 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 323 และมีโอกาส 67% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 17%
8 79 18 103,400 3.7 64
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 448 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 360 และมีโอกาส 68% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 18%
9 81 19 137,500 3.7 68
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 471 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 397 และมีโอกาส 69% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 19%
10 83 20 186,100 3.7 71
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 20%
11 105 21 224,400 3.7 78
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 21%
12 107 22 267,000 3.7 83
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 22%
13 109 23 314,100 3.7 87
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 23%
14 111 24 376,400 3.7 92
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 24%
15 113 25 478,800 3.7 96
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 25%
ฮาร์ทบลาสท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 3.5 9
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 120 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
2 4 2 1,400 3.5 11
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 130 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
3 7 3 2,800 3.5 12
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 140 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
4 11 4 4,000 3.5 14
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ150 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
5 14 5 5,300 3.5 15
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 160 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
6 20 6 8,000 3.2 19
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 192โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
7 23 7 10,100 3.2 22
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 205 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
8 26 8 12,600 3.2 24
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 218 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
9 29 9 15,700 3.2 27
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 231 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
10 32 10 20,200 3.2 29
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 244 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
เฟทอลบลาสท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 2.9 34
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 294 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 11% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
2 44 12 36,900 2.9 38
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 313 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 12% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
3 47 13 42,200 2.9 41
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 332 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 13% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
4 51 14 47,900 2.9 45
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 351 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 14% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
5 54 15 54,000 2.9 48
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 370 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 15% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
6 75 16 70,800 2.6 54
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 444 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 16% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
7 77 17 86,200 2.6 59
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 472 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 17% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
8 79 18 103,400 2.6 63
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 500 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 18% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
9 81 19 137,500 2.6 68
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 528 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 19% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
10 83 20 186,100 2.6 72
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 20% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
11 105 21 224,400 2.3 79
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 21% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
12 107 22 267,000 2.3 85
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 22% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
13 109 23 314,100 2.3 90
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 23% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
14 111 24 376,400 2.3 96
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 24% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
15 113 25 478,800 2.3 101
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 25% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
โกสท์เบรค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 10.0 153
ดาเมจที่แข็งแกร่งร่วมกับการดูดซึมพลังเลือด.
2 107 12 267,000 10.0 160.65
ดาเมจที่แข็งแกร่งร่วมกับการดูดซึมพลังเลือด.
3 109 13 314,100 10.0 168.6825
ดาเมจที่แข็งแกร่งร่วมกับการดูดซึมพลังเลือด.
4 111 14 376,400 10.0 177.116625
ดาเมจที่แข็งแกร่งร่วมกับการดูดซึมพลังเลือด.
5 113 15 478,800 10.0 185.9724563
ดาเมจที่แข็งแกร่งร่วมกับการดูดซึมพลังเลือด.
เดซี่โบลว
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 5.5 71
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 455 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
2 76 2 1,400 5.5 73
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 469 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
3 77 3 2,800 5.5 75
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 483 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
4 78 4 4,000 5.5 77
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 497 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
5 79 5 5,300 5.5 79
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 511 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
6 81 6 8,000 5.2 81
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 526 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
7 82 7 10,100 5.2 83
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 541 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
8 83 8 12,600 5.2 85
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 556 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
9 84 9 15,700 5.2 87
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 571 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
10 85 10 20,200 5.2 89
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 586 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
11 86 11 32,100 4.9 93
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 603 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
12 87 12 36,900 4.9 97
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 620 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
13 88 13 42,200 4.9 101
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 637 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
14 89 14 47,900 4.9 105
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 654 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
15 90 15 54,000 4.9 109
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 671 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
16 92 16 70,800 4.4 113
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 691 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
17 93 17 86,200 4.4 117
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 711 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
18 94 18 103,400 4.4 121
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 731 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
19 95 19 137,500 4.4 125
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 751 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
20 96 20 186,100 4.4 129
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 771 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
21 105 21 224,400 3.9 139
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 773 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
22 107 22 267,000 3.9 149
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 773 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
23 109 23 314,100 3.9 160
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 773 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
24 111 24 376,400 3.9 170
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 773 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
25 113 25 478,800 3.9 180
เรียกพลังไฟมรณะให้ตัวเองในทิศทางเฉพาะ สร้างดาเมจ 773 เกิดเป็นบาดแผลที่รุนแรง(มีดสั้นเท่านั้น)
เดดลี่สไตรค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 6.0 153
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้.
2 107 12 267,000 6.0 160.65
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้.
3 109 13 314,100 6.0 168.6825
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้.
4 111 14 376,400 6.0 177.116625
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้.
5 113 15 478,800 6.0 185.9724563
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้.
เรจสเต็ป
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.4 15
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 108 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 65%.
2 23 2 1,400 5.4 17
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 120 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.1 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 66%.
3 27 3 2,800 5.4 19
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 132เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.1 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 67%.
4 30 4 4,000 5.4 21
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 144 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.2 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 68%.
5 34 5 5,300 5.4 23
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 156 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.2 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 69%.
6 40 6 8,000 6.0 29
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 174 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.3 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 70%.
7 42 7 10,100 6.0 33
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 192 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.3 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 71%.
8 45 8 12,600 6.0 37
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 210 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 72%.
9 47 9 15,700 6.0 41
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 228 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 73%.
10 49 10 20,200 6.0 45
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 246 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.5 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 74%.
11 52 11 32,100 6.4 50
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 268 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.5 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 75%.
12 54 12 36,900 6.4 55
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 290 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.6 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 76%.
13 56 13 42,200 6.4 60
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 312 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.6 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 77%.
14 59 14 47,900 6.4 65
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 334 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.7 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 78%.
15 61 15 54,000 6.4 70
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 356 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.7 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 79%.
16 75 16 70,800 7.0 79
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 384 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.8 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 80%.
17 78 17 86,200 7.0 86
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 412 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.8 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 81%.
18 81 18 103,400 7.0 93
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 440 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.9 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 82%.
19 84 19 137,500 7.0 100
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 468 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.9 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 83%.
20 87 20 186,100 7.0 107
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 496 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 5 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 84%.
21 105 21 224,400 7.6 107
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 496 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 5 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 85%.
22 107 22 267,000 7.6 107
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 496 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 5.1 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 86%.
23 109 23 314,100 7.6 107
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 496 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 5.1 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 87%.
24 111 24 376,400 7.6 107
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 496 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 5.2 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 88%.
25 113 25 478,800 7.6 107
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 496 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 5.2 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 89%.
แบคเบรค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 6.0 145.35
สามารถที่จะดึงพลังทั้งหมดหลังจากนั้นให้ดาเมจถึงตายได้.
2 107 12 267,000 6.0 152.6175
สามารถที่จะดึงพลังทั้งหมดหลังจากนั้นให้ดาเมจถึงตายได้.
3 109 13 314,100 6.0 160.248375
สามารถที่จะดึงพลังทั้งหมดหลังจากนั้นให้ดาเมจถึงตายได้.
4 111 14 376,400 6.0 168.2607938
สามารถที่จะดึงพลังทั้งหมดหลังจากนั้นให้ดาเมจถึงตายได้.
5 113 15 478,800 6.0 176.6738334
สามารถที่จะดึงพลังทั้งหมดหลังจากนั้นให้ดาเมจถึงตายได้.
ชาโดว์สกาย
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 5.5 138.0825
เมื่อทำการกระโดดให้พลังที่แข็งแกร่ง.
2 107 12 267,000 5.5 144.986625
เมื่อทำการกระโดดให้พลังที่แข็งแกร่ง.
3 109 13 314,100 5.5 152.2359563
เมื่อทำการกระโดดให้พลังที่แข็งแกร่ง.
4 111 14 376,400 5.5 159.8477541
เมื่อทำการกระโดดให้พลังที่แข็งแกร่ง.
5 113 15 478,800 5.5 167.8401418
เมื่อทำการกระโดดให้พลังที่แข็งแกร่ง.
ชาโดว์สปิน
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 4.7 49
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 228 และมีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 30% ระยะทาง - 3m
2 76 2 1,400 4.7 51
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 244 และมีโอกาส 71% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 31% ระยะทาง - 3m
3 77 3 2,800 4.7 53
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 260 และมีโอกาส 72% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 32% ระยะทาง - 3m
4 78 4 4,000 4.7 55
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 276 และมีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 33% ระยะทาง - 3m
5 79 5 5,300 4.7 57
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 292 และมีโอกาส 74% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 34% ระยะทาง - 3m
6 81 6 8,000 4.7 59
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 311 และมีโอกาส 75% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 35% ระยะทาง - 3m
7 82 7 10,100 4.7 61
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 330 และมีโอกาส 76% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 36% ระยะทาง - 3m
8 83 8 12,600 4.7 63
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 349 และมีโอกาส 77% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 37% ระยะทาง - 3m
9 84 9 15,700 4.7 65
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 368 และมีโอกาส 78% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 38% ระยะทาง - 3m
10 85 10 20,200 4.7 67
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 387 และมีโอกาส 79% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 39% ระยะทาง - 3m
11 86 11 32,100 4.3 71
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 410 และมีโอกาส 80% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40% ระยะทาง - 3m
12 87 12 36,900 4.3 75
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 433 และมีโอกาส 81% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 41% ระยะทาง - 3m
13 88 13 42,200 4.3 79
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 456 และมีโอกาส 82% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 42% ระยะทาง - 3m
14 89 14 47,900 4.3 83
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 479 และมีโอกาส 83% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 43% ระยะทาง - 3m
15 90 15 54,000 4.3 87
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 502 และมีโอกาส 84% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 44% ระยะทาง - 3m
16 92 16 70,800 4.3 91
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 530 และมีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 45% ระยะทาง - 3m
17 93 17 86,200 4.3 95
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 558 และมีโอกาส 86% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 46% ระยะทาง - 3m
18 94 18 103,400 4.3 99
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 586 และมีโอกาส 87% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 47% ระยะทาง - 3m
19 95 19 137,500 4.3 103
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 614 และมีโอกาส 88% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 48% ระยะทาง - 3m
20 96 20 186,100 4.3 107
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 642 และมีโอกาส 89% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 49% ระยะทาง - 3m
21 105 21 224,400 4.0 115
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 642 และมีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50% ระยะทาง - 3m
22 107 22 267,000 4.0 124
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 642 และมีโอกาส 91% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 52% ระยะทาง - 3m
23 109 23 314,100 4.0 132
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 642 และมีโอกาส 92% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 54% ระยะทาง - 3m
24 111 24 376,400 4.0 140
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 642 และมีโอกาส 93% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 56% ระยะทาง - 3m
25 113 25 478,800 4.0 149
ใช้ร่างกายตัวเองเข้าโจมตีศัตรูในระยะ 1.5m ให้ได้รับดาเมจ 642 และมีโอกาส 94% ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 58% ระยะทาง - 3m
ซัดเดินเรด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 6.1 26
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 499 และมีโอกาส85% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
2 43 2 1,400 6.1 34
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 508 และมีโอกาส85% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
3 45 3 2,800 6.1 42
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 517 และมีโอกาส85% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
4 48 4 4,000 6.1 50
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 526 และมีโอกาส85% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
5 51 5 5,300 6.1 58
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 535 และมีโอกาส85% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
6 54 6 8,000 5.9 67
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 550 และมีโอกาส90% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
7 56 7 10,100 5.9 76
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 565 และมีโอกาส90% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
8 59 8 12,600 5.9 85
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 580 และมีโอกาส90% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
9 62 9 15,700 5.9 94
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 595 และมีโอกาส90% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
10 65 10 20,200 5.9 103
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 610 และมีโอกาส90% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
11 75 11 32,100 5.4 114
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 639 และมีโอกาส95% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
12 77 12 36,900 5.4 125
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 668 และมีโอกาส95% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
13 79 13 42,200 5.4 136
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 697 และมีโอกาส95% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
14 81 14 47,900 5.4 147
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 726 และมีโอกาส95% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
15 83 15 54,000 5.4 158
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 755 และมีโอกาส95% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
16 85 16 70,800 5.2 172
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 793 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
17 87 17 86,200 5.2 186
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 831 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
18 89 18 103,400 5.2 200
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 869 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
19 91 19 137,500 5.2 214
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 907 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
20 93 20 186,100 5.2 228
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 945 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
21 105 21 224,400 4.7 246
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 945 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
22 107 22 267,000 4.7 264
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 945 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
23 109 23 314,100 4.7 282
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 945 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
24 111 24 376,400 4.7 300
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 945 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
25 113 25 478,800 4.7 318
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 945 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
วินด์เบรคกิ้ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 6.3 30
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 155 มีโอกาส 69%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 66 โดยประมาณ
2 24 2 1,400 6.3 32
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 166 มีโอกาส 71%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.1 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 81 โดยประมาณ
3 27 3 2,800 6.3 33
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 177 มีโอกาส 73%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.2 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 96 โดยประมาณ
4 31 4 4,000 6.3 35
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 188 มีโอกาส 74%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 112 โดยประมาณ
5 34 5 5,300 6.3 36
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 199 มีโอกาส 76%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.4 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 127 โดยประมาณ
6 40 6 8,000 5.8 41
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 235 มีโอกาส 77%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.5 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 142 โดยประมาณ
7 45 7 10,100 5.8 44
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 249 มีโอกาส 79%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.6 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 157 โดยประมาณ
8 51 8 12,600 5.8 46
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 264 มีโอกาส 80%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.7 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 173 โดยประมาณ
9 56 9 15,700 5.8 49
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 278 มีโอกาส 82%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.8 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 188 โดยประมาณ
10 61 10 20,200 5.8 51
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 292 มีโอกาส 83%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.9 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 203 โดยประมาณ
11 75 11 32,100 5.5 57
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 342 มีโอกาส 78%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 5.5 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 243 โดยประมาณ
12 78 12 36,900 5.5 61
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 361 มีโอกาส 80%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 6.1 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 251 โดยประมาณ
13 81 13 42,200 5.5 64
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 381 มีโอกาส 81%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 6.8 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 260 โดยประมาณ
14 84 14 47,900 5.5 68
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 400 มีโอกาส 83%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 7.4 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 268 โดยประมาณ
15 87 15 54,000 5.5 71
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 85%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 8.1 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
16 105 16 70,800 4.9 78
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 86%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 8.8 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
17 107 17 86,200 4.9 83
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 87%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 9.5 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
18 109 18 103,400 4.9 87
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 89%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
19 111 19 137,500 4.9 92
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 91%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 11 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
20 113 20 186,100 4.9 96
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 92%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 11.8 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
ไฟนอลโบลว
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 6 21,800 7.6 106
ใบหูแห่งตะวันออกโจมตีศัตรูสร้างดาเมจ 1059 ในขณะที่พลังของตัวเองถูกใช้ไป 620 (มีดสั้นเท่านั้น)
2 80 12 127,600 8.0 119
ใบหูแห่งตะวันออกโจมตีศัตรูสร้างดาเมจ 1187 ในขณะที่พลังของตัวเองถูกใช้ไป 878 (มีดสั้นเท่านั้น)
3 85 17 404,500 8.4 138
ใบหูแห่งตะวันออกโจมตีศัตรูสร้างดาเมจ 1379 ในขณะที่พลังของตัวเองถูกใช้ไป 1175 (มีดสั้นเท่านั้น)
4 105 24 1,505,500 8.8 166
ใบหูแห่งตะวันออกโจมตีศัตรูสร้างดาเมจ 1660 ในขณะที่พลังของตัวเองถูกใช้ไป 1516 (มีดสั้นเท่านั้น)
5 115 31 5,197,600 9.2 205
ใบหูแห่งตะวันออกโจมตีศัตรูสร้างดาเมจ 2051 ในขณะที่พลังของตัวเองถูกใช้ไป 1908 (มีดสั้นเท่านั้น)
เพอร์โฟเรท
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 6.1 26
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 294 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
2 24 2 1,400 6.1 34
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 309 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
3 27 3 2,800 6.1 42
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 324 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
4 31 4 4,000 6.1 50
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 339 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
5 34 5 5,300 6.1 58
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 354 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
6 40 6 8,000 6.5 67
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 411 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
7 45 7 10,100 6.5 76
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 449 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
8 51 8 12,600 6.5 85
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 487 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
9 56 9 15,700 6.5 94
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 525 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
10 61 10 20,200 6.5 103
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 563 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
11 75 11 32,100 6.9 114
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 639 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
12 78 12 36,900 6.9 125
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 693 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
13 81 13 42,200 6.9 136
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 747 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
14 84 14 47,900 6.9 147
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 801 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
15 87 15 54,000 6.9 158
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
16 105 16 70,800 7.3 172
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
17 107 17 86,200 7.3 186
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
18 109 18 103,400 7.3 200
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
19 111 19 137,500 7.3 214
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
20 113 20 186,100 7.3 228
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
ดีเทคโฮล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 6 นาที จำนวนที่เพิ่ม 55
2 0 6 5,000 3.0 26
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 6 นาที จำนวนที่เพิ่ม 70
3 0 9 12,000 3.0 34
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 7 นาที จำนวนที่เพิ่ม 85
4 0 12 25,000 3.0 42
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 7 นาที จำนวนที่เพิ่ม 100
5 0 15 82,500 3.0 50
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 8 นาที จำนวนที่เพิ่ม 115
6 0 18 178,500 3.0 58
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 8 นาที จำนวนที่เพิ่ม 130
7 0 21 512,000 3.0 66
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 9 นาที จำนวนที่เพิ่ม 145
8 0 24 1,630,000 3.0 74
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 9 นาที จำนวนที่เพิ่ม 160
เซฟเฟอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 30
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา15 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 3.0 39
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา16 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 3.0 48
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 30 โดยประมาณในช่วงเวลา17 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 3.0 57
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 40 โดยประมาณในช่วงเวลา18 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 3.0 66
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 50 โดยประมาณในช่วงเวลา19 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 3.0 75
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 60 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 3.0 84
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 70 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
8 0 24 1,630,000 3.0 93
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 80 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
ควิคมูฟ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
ภายในเวลา 1 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 10% casting time - 2 วินาที
2 0 6 5,000 3.0 26
ภายในเวลา 2 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 101% casting time - 2 วินาที
3 0 9 12,000 3.0 34
ภายในเวลา 3 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 12% casting time - 2 วินาที
4 0 12 25,000 3.0 42
ภายในเวลา 4 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 13% casting time - 2 วินาที
5 0 15 82,500 3.0 50
ภายในเวลา 5 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 14% casting time - 2 วินาที
6 0 18 178,500 3.0 58
ภายในเวลา 6 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 15% casting time - 2 วินาที
7 0 21 512,000 3.0 66
ภายในเวลา 7 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 15% casting time - 2 วินาที
พรีเดเตอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 7 125,500 420.0 35
ในช่วงเวลา 3 นาทีเพิ่มคริติคอลดาเมจให้กับตัวเอง 5 % โดยประมาณ, พลังป้องกายภาพกันลดลง 4 % โดยประมาณ. (ใช้กับอาวุธมีดสั้น)
2 0 13 690,500 480.0 53
ในช่วงเวลา 3 นาทีเพิ่มคริติคอลดาเมจให้กับตัวเอง 10 % โดยประมาณ, พลังป้องกายภาพกันลดลง 8 % โดยประมาณ. (ใช้กับอาวุธมีดสั้น)
3 0 18 1,630,000 540.0 71
ในช่วงเวลา 3 นาทีเพิ่มคริติคอลดาเมจให้กับตัวเอง 15 % โดยประมาณ, พลังป้องกายภาพกันลดลง 12 % โดยประมาณ. (ใช้กับอาวุธมีดสั้น)
4 0 25 2,500,000 600.0 89
ในช่วงเวลา 3 นาทีเพิ่มคริติคอลดาเมจให้กับตัวเอง 20 % โดยประมาณ, พลังป้องกายภาพกันลดลง 16 % โดยประมาณ. (ใช้กับอาวุธมีดสั้น)
แด๊กเกอร์เทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 1.89 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น1.82 %
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 3.15 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น2.64 %
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 4.41 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น3.46 %
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 5.67 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น4.28 %
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 6.93 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น5.1 %
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 8.2 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น5.93 %
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 9.47 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น6.76 %
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 10.74 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น7.59 %
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 12.01 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น8.42 %
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 13.28 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น9.25 %
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 14.57 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น10.1 %
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 15.86 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น10.95 %
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 17.15 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น11.8 %
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 18.44 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น12.65 %
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 19.73 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น13.5 %
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 21.04 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น14.37 %
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 22.35 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น15.24 %
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 23.66 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น16.11 %
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 24.97 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น16.98 %
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 26.28 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น17.85 %
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 27.62 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น18.75 %
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 28.96 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น19.65 %
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 30.3 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น20.55 %
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 31.64 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น21.45 %
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 32.98 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น22.35 %
ดูอัลวิปพอนมาสเตอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
-
2 0 2 1,400 0.0 0
-
3 0 3 2,800 0.0 0
-
4 0 4 4,000 0.0 0
-
5 0 5 5,300 0.0 0
-
ดูอัลวิปพอนมาสเตอรี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
2 108 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
3 111 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
4 114 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
5 117 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
6 120 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
7 123 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
8 126 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
9 129 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
10 132 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
ดูอัลวิปพอนเทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
-
2 0 2 1,400 0.0 0
-
3 0 3 2,800 0.0 0
-
4 0 4 4,000 0.0 0
-
5 0 5 5,300 0.0 0
-
ไดอาบอลิค อินสติงท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 10% โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 13% โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 16% โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 20% โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 21% โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 22% โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 23% โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 24% โดยประมาณ.
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 25% โดยประมาณ.
ไลท์อีเวชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 2 โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 4 โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 6 โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 8 โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 10 โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 12 โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 14 โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 16 โดยประมาณ.
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 18 โดยประมาณ.
10 0 20 6,250,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 20 โดยประมาณ.
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% โดยประมาณ
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.9% โดยประมาณ
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 11.8% โดยประมาณ
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.7% โดยประมาณ
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.6% โดยประมาณ
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 14.5% โดยประมาณ
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.4% โดยประมาณ
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกั16.3% โดยประมาณ
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.2% โดยประมาณ
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 18.1% โดยประมาณ
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 21.
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 22.
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 23.
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 24.
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 25.
แรพพิดมูฟเมนท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 6 21,800 0.0 0
อัตราการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 5% โดยประมาณ
2 0 11 127,600 0.0 0
อัตราการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 8% โดยประมาณ
3 0 17 404,500 0.0 0
อัตราการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ
4 0 24 1,505,500 0.0 0
อัตราการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 14% โดยประมาณ
แรพพิดแอทแทค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 6 21,800 0.0 0
ความเร็วการโจมตีกายภาพทั่วไปเพิ่มขึ้น 10% โดยประมาณ.
2 0 11 127,600 0.0 0
ความเร็วการโจมตีกายภาพทั่วไปเพิ่มขึ้น 12% โดยประมาณ.
3 0 17 404,500 0.0 0
ความเร็วการโจมตีกายภาพทั่วไปเพิ่มขึ้น 15% โดยประมาณ.
4 0 24 1,505,500 0.0 0
ความเร็วการโจมตีกายภาพทั่วไปเพิ่มขึ้น 18% โดยประมาณ.
ไบลนด์ไซด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 45 โดยประมาณ
2 0 4 5,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 60 โดยประมาณ
3 0 6 12,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 75 โดยประมาณ
4 0 8 25,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 90 โดยประมาณ
5 0 10 82,500 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 105 โดยประมาณ
6 0 12 178,500 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 120 โดยประมาณ
7 0 14 512,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 135 โดยประมาณ
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 150 โดยประมาณ
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 165 โดยประมาณ
ชาโดว์ อินสติงท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 1,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 2.5 โดยประมาณ.
2 0 2 5,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 5 โดยประมาณ.
3 0 3 12,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 7.5 โดยประมาณ.
4 0 4 25,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 10 โดยประมาณ.
5 0 5 82,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 12.5 โดยประมาณ.
6 0 6 178,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 15 โดยประมาณ.
7 0 7 512,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 17.5 โดยประมาณ.
8 0 8 1,630,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 20 โดยประมาณ.
9 0 9 2,500,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 22.5 โดยประมาณ.
อีเกิ้ลอาย
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 1 โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 2 โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 3 โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 4 โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 5 โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 6 โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 7 โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 8 โดยประมาณ.
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 9 โดยประมาณ.
10 0 20 6,250,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 10 โดยประมาณ.
เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3