เอเลเมนทัลมาสเตอร์ (เอลฟ์)

โฮลี่สไตรค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 2.5 13
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 22 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
2 4 2 7 2.5 18
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 38 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
3 8 3 7 2.5 23
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 53 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
4 12 4 7 2.5 27
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 69 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
5 16 5 7 2.5 32
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 84 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
6 20 6 7 2.5 37
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 100 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
7 24 7 7 2.5 42
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 121 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
8 28 8 7 2.5 46
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 142 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
9 32 9 7 2.5 51
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 162 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
10 36 10 7 2.5 56
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 183 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
ดีไวน์ซอร์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 7 2.5 65
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 217 และมีโอกาส 70% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 11% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
2 44 12 7 2.5 75
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 243 และมีโอกาส 71% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 12% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
3 48 13 7 2.5 84
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 269 และมีโอกาส 72% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 13% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
4 52 14 7 2.5 94
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 295 และมีโอกาส 73% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 14% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
5 56 15 7 2.5 103
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 321 และมีโอกาส 74% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 15% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
ดีไวน์จัดจ์เมนท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 5.0 14
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 53 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 21 2 7 5.0 18
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 57 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 24 3 7 5.0 23
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 62 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 25 4 7 5.0 27
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 66 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 28 5 7 5.0 32
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 71 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 29 6 7 5.5 37
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 75 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
7 32 7 7 5.5 41
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 80 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 33 8 7 5.5 46
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 84 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
9 36 9 7 5.5 51
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 89 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 37 10 7 5.5 56
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
ดีไวน์เคิร์ส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 7 6.0 72
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 60% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 45 12 7 6.0 83
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 137 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 61% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 50 13 7 6.0 93
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 167 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 62% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
4 55 14 7 6.0 104
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 196 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 63% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 60 15 7 6.0 114
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 226 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 64% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
ดีไวน์โฮลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 18.0 31
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
2 43 1 7 18.0 33
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
3 46 2 7 18.0 35
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
4 49 3 7 18.0 37
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
5 52 3 7 18.0 40
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
6 55 4 7 17.5 42
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
7 58 5 7 17.5 44
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
8 61 5 7 17.5 46
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.2 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
9 64 6 7 17.5 48
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 60%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
10 67 7 7 17.5 51
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 60%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา6.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
รีเวิร์ส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 23.4 128
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 10% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
2 0 6 7 23.4 192
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 20% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
3 0 9 7 23.4 256
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 30% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
รีเทิร์นไบนด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 61.4 150
เพียงชั่วครู่ย้ายตัวเองมายังจุดที่บันทึกไว้. casting time - 1.4 วิ
แองเจลิคทัช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 6.6 14
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 1% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 21 1 7 6.6 15
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 2% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 22 2 7 6.6 16
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 3% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 24 2 7 6.6 17
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 4% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 25 3 7 6.6 18
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 5% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 27 3 7 6.6 19
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 6% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
7 28 4 7 6.6 20
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 7% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 30 4 7 6.6 21
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 8% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
9 31 5 7 6.6 22
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 9% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 33 5 7 6.6 23
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 10% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
แองเจลิคเบลส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 6 7 6.6 25
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 11% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 19 วินาที ด้วยโอกาส75%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 47 6 7 6.6 27
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 12% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 20 วินาที ด้วยโอกาส76%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 54 7 7 6.6 29
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 13% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 21 วินาที ด้วยโอกาส77%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 61 7 7 6.6 31
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 14% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 22 วินาที ด้วยโอกาส78%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 68 8 7 6.6 33
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 15% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 23 วินาที ด้วยโอกาส79%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
เคียวร์บลัดดิ้ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 3.0 18
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 1 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 3 7 3.0 36
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 2 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 5 7 3.0 54
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 3 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 7 7 3.0 72
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 4 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 9 7 3.0 90
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 5 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 11 7 3.0 108
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 6 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 13 7 3.0 126
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 7 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
เคียวร์พ้อยซั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 3.0 18
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 1 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 3 7 3.0 36
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 2 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 5 7 3.0 54
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 3 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 7 7 3.0 72
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 4 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 9 7 3.0 90
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 5 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 11 7 3.0 108
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 6 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 13 7 3.0 126
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 7 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
ไมท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 9% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 13% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 20% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 7 3.0 80
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 22% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
มายนด์แบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 8% โดยประมาณใน 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 11% โดยประมาณใน 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 13% โดยประมาณใน 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณใน 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 17% โดยประมาณใน 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
เบลสมายนด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 6 โดยประมาณใน 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณใน 16นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 13 โดยประมาณใน 17นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณใน 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 21 โดยประมาณใน 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
เบลสวินด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 10% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 17% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 21% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 25% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
เบลสฮาร์ท
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 3 โดยประมาณในช่วงเวลา 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 14 โดยประมาณในช่วงเวลา 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 17นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 23 โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 18 7 3.0 80
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 27 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
บีโฮลเดอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 1 เลเวลในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 2 เลเวลในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 3 เลเวลในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 4 เลเวลในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 7 3.0 71
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 5 เลเวลในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 7 3.0 80
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 6 เลเวลในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 21 7 3.0 89
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 7 เลเวลในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 8% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 12% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 17% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
6 0 18 7 3.0 80
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
แอทคิวท์เนส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 7 3.0 46
ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที casting time - 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
2 90 13 7 3.0 69
ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที casting time - 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
วิสดอม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 130 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 18 โดยประมาณในช่วงเวลา 40 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 19 โดยประมาณในช่วงเวลา 50 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 18 7 3.0 80
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 60 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
เคล้าท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 7 3.0 46
เพิ่มความแม่นยำให้กับเป้าหมาย 7 โดยประมาณในช่วงเวลา10 นาที casting time 1.8 วิ.ระยะทาง 15m
2 80 13 7 3.0 69
เพิ่มความแม่นยำให้กับเป้าหมาย 14 โดยประมาณในช่วงเวลา20 นาที casting time 1.8 วิ.ระยะทาง 15m
คิสออฟเดธ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 7 3.0 46
ดาเมจคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้น 12% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที casting time 1.8 วิ.ระยะทาง 15m
2 90 13 7 3.0 69
ดาเมจคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้น 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที casting time 1.8 วิ.ระยะทาง 15m
พินพอยท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 7 3.0 46
ค่าคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้น 92 โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
2 90 13 7 3.0 69
ค่าคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้น 162 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
โฮลี่แบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 3 7 32.6 75
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ในช่วงเวลา 3.2 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
2 40 6 7 38.9 125
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ในช่วงเวลา 4.8 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
3 75 9 7 46.3 175
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ในช่วงเวลา 7.5 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
4 89 12 7 49.1 225
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ในช่วงเวลา 8.6วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.0%โดยประมาณ .
2 0 2 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.75%โดยประมาณ .
3 0 3 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 2.5 %โดยประมาณ .
4 0 4 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 3.25 %โดยประมาณ .
5 0 5 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.0%โดยประมาณ .
6 0 6 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.75%โดยประมาณ .
7 0 7 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 5.5%โดยประมาณ .
8 0 8 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 6.25%โดยประมาณ .
9 0 9 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.0%โดยประมาณ .
10 0 10 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.75%โดยประมาณ .
11 0 11 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 8.5%โดยประมาณ .
12 0 12 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 9.25%โดยประมาณ .
13 0 13 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.0%โดยประมาณ .
14 0 14 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.75%โดยประมาณ .
15 0 15 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 11.5%โดยประมาณ .
16 0 16 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 12.25%โดยประมาณ .
17 0 17 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.0%โดยประมาณ .
18 0 18 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.75%โดยประมาณ .
19 0 19 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 14.5%โดยประมาณ .
20 0 20 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 15.25%โดยประมาณ .
มานาคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 5 1 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 2 โดยประมาณ .
2 8 2 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 4 โดยประมาณ
3 11 3 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 7 โดยประมาณ
4 14 4 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 9 โดยประมาณ
5 17 5 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 12 โดยประมาณ
6 22 6 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 14โดยประมาณ
7 25 7 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 17 โดยประมาณ
8 29 8 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 19 โดยประมาณ
9 32 9 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 22 โดยประมาณ
10 36 10 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 24 โดยประมาณ
11 42 11 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 28 โดยประมาณ
12 47 12 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 30 โดยประมาณ
13 53 13 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 34 โดยประมาณ
14 58 14 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 37 โดยประมาณ
15 68 15 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 41 โดยประมาณ
16 77 16 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 43 โดยประมาณ
17 82 17 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 48 โดยประมาณ
18 87 18 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 50 โดยประมาณ
19 91 19 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 54 โดยประมาณ
20 96 20 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 56 โดยประมาณ
เมจิคแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 10% โดยประมาณ.
11 0 11 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 11% โดยประมาณ.
12 0 12 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 12% โดยประมาณ.
13 0 13 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 13% โดยประมาณ.
14 0 14 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 14% โดยประมาณ.
15 0 15 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 15% โดยประมาณ.
16 0 16 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 16% โดยประมาณ.
17 0 17 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 17% โดยประมาณ.
18 0 18 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 18% โดยประมาณ.
19 0 19 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 19% โดยประมาณ.
20 0 20 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 20% โดยประมาณ.
สเพ็ลแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 3.3% โดยประมาณ.
2 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 6.6% โดยประมาณ.
3 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 9.9% โดยประมาณ.
4 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 13.2% โดยประมาณ.
5 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 16.5% โดยประมาณ.
6 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 19.8% โดยประมาณ.
7 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 23.1% โดยประมาณ.
8 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 26.4% โดยประมาณ.
9 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 29.7% โดยประมาณ.
10 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 33.0% โดยประมาณ.
เพิ่มเอ็นฮานซ์HP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 6 1 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 31 โดยประมาณ.
2 9 1 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 64 โดยประมาณ.
3 12 2 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 99 โดยประมาณ.
4 15 3 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 136 โดยประมาณ.
5 18 3 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 175 โดยประมาณ.
6 22 4 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 216 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
7 25 5 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 259 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
8 29 5 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 304โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
9 32 6 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 351 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
10 36 7 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 400 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
11 41 7 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 451 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
12 46 8 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 504 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
13 52 9 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 559 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
14 57 9 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 616 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
15 67 10 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 675 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
16 75 11 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 736 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
17 80 11 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% +799 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
18 85 12 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 864 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
19 89 13 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 931 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
20 94 13 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 1000 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
เอนฮานซ์ MP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 4 1 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 21 โดยประมาณที่เพิมขึ้น.
2 7 1 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 43 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
3 10 2 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 66 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
4 13 3 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 91 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
5 16 3 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 117 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
6 21 4 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
7 24 5 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 173 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
8 28 5 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 203 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
9 31 6 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
10 35 7 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 267 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
11 41 7 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 301 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
12 46 8 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 336 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
13 52 9 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 373 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
14 57 9 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 411 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
15 67 10 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 450 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
16 76 11 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 491 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
17 81 11 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 533 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
18 86 12 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 576 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
19 90 13 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 621 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
20 95 13 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 667 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ และพลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น 2%
2 0 6 7 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ และพลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น 5%
เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 5
การไหลเวียนของพลังมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเองขึ้น 2%
2 0 6 7 0.0 8
การไหลเวียนของพลังมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเองขึ้น 5%