เอ็นแทรปเปอร์ (ทั่วไป)

ไอซ์แทรป
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 3 1,000 10.0 30
เรียกกับดักน้ำแข็ง. เป็นกับดักขนาดเล็กที่ไม่สามารถเห็นเมื่อผ่านไปที่กับดักน้ำแข็งแล้วสามารถทำให้บาดเจ็บได้.
2 107 6 5,000 10.0 39
เรียกกับดักน้ำแข็ง. เป็นกับดักขนาดเล็กที่ไม่สามารถเห็นเมื่อผ่านไปที่กับดักน้ำแข็งแล้วสามารถทำให้บาดเจ็บได้.
3 109 9 12,000 10.0 48
เรียกกับดักน้ำแข็ง. เป็นกับดักขนาดเล็กที่ไม่สามารถเห็นเมื่อผ่านไปที่กับดักน้ำแข็งแล้วสามารถทำให้บาดเจ็บได้.
4 111 12 25,000 10.0 57
เรียกกับดักน้ำแข็ง. เป็นกับดักขนาดเล็กที่ไม่สามารถเห็นเมื่อผ่านไปที่กับดักน้ำแข็งแล้วสามารถทำให้บาดเจ็บได้.
5 113 15 82,500 10.0 66
เรียกกับดักน้ำแข็ง. เป็นกับดักขนาดเล็กที่ไม่สามารถเห็นเมื่อผ่านไปที่กับดักน้ำแข็งแล้วสามารถทำให้บาดเจ็บได้.
อินดิวส์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 7.4 15
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 12m
2 0 4 2,000 7.4 25
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 14m
3 0 6 4,000 7.4 35
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 16m
4 0 8 8,000 7.4 45
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
5 0 10 16,000 7.4 60
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 20m
6 0 12 32,000 7.4 70
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 21m
7 0 14 64,000 7.4 80
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 22m
8 0 16 128,000 7.4 90
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 23m
ไฟร์แทรป
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 3 1,000 10.0 30
สามารถทำให้สามารถหลบหลีกจากพลังไฟ.
2 107 6 5,000 10.0 39
สามารถทำให้สามารถหลบหลีกจากพลังไฟ.
3 109 9 12,000 10.0 48
สามารถทำให้สามารถหลบหลีกจากพลังไฟ.
4 111 12 25,000 10.0 57
สามารถทำให้สามารถหลบหลีกจากพลังไฟ.
5 113 15 82,500 10.0 66
สามารถทำให้สามารถหลบหลีกจากพลังไฟ.
ฮันเตอร์พัม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 6.2 101
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 402 และมีโอกาส 65 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 136 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
2 77 2 1,400 6.2 102
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 413 และมีโอกาส 66 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 136 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
3 78 3 2,800 6.2 103
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 425 และมีโอกาส 67 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 145 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
4 80 4 4,000 6.2 104
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 436 และมีโอกาส 68 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 145 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
5 81 5 5,300 6.2 105
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 448 และมีโอกาส 69 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 154 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
6 83 6 8,000 5.9 108
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 459 และมีโอกาส 70 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 154 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
7 84 7 10,100 5.9 110
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 471 และมีโอกาส 71 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 166 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
8 86 8 12,600 5.9 112
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 482 และมีโอกาส 72 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 166 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
9 87 9 15,700 5.9 114
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 494 และมีโอกาส 73 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 189 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
10 89 10 20,200 5.9 116
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 505 และมีโอกาส 74 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 10.3 วินาทีๆละ 189 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
11 90 11 32,100 5.4 120
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 517 และมีโอกาส 80 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 209 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
12 92 12 36,900 5.4 123
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 528 และมีโอกาส 80 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 209 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
13 93 13 42,200 5.4 126
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 540 และมีโอกาส 80 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 230 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
14 95 14 47,900 5.4 129
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 551 และมีโอกาส 85 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 230 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
15 96 15 54,000 5.4 132
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 563 และมีโอกาส 85 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 251 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
16 105 16 70,800 5.1 137
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 568 และมีโอกาส 85 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 251 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
17 107 17 86,200 5.1 141
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 568 และมีโอกาส 85 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 271 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
18 109 18 103,400 5.1 145
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 568 และมีโอกาส 85 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 271 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
19 111 19 137,500 5.1 149
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 568 และมีโอกาส 90 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 290 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
20 113 20 186,100 5.1 153
ปาระเบิดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ระยะรัศมี 5m สร้างดาเมจอย่างรุนแรงได้ 568 และมีโอกาส 90 % ที่จะสร้างดาเมจเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา 12.3 วินาทีๆละ 290 โดยประมาณ ระยะทาง - 8.5m
ฮันเตอร์สโมค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 2 1,000 6.7 25
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 70% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 3 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 197 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m
2 80 4 5,000 6.7 35
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 73% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 6 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 76% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 212 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m
3 86 6 12,000 6.5 47
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 76% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 9 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 77% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 228 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m
4 91 8 25,000 6.5 60
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 79% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 12 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 78% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 243 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m
5 96 10 82,500 6.0 75
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 82% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 15 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 79% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 259 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m
6 105 12 178,500 6.0 91
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 85% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 18 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 264 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m
7 107 14 512,000 5.8 109
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 88% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 21 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 81% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 282 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m
8 109 16 1,630,000 5.8 129
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 91% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 24 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 82% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 306 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m
9 111 18 2,500,000 5.6 150
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 94% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 27 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 83% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 327 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m
10 113 20 6,250,000 5.6 172
ปาลูกบอลควันใส่เป้าหมายภายในรัศมี 3m ทำให้ศัตรูมีการเคลื่อนไหวช้าลง 50% และมีโอกาส 97% ความแม่นยำของศัตรุลดลง 30 นอกจากนี้ยังมีโอกาส 84% ที่จะทำให้ศัตรูได้รับพิษ เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยจะได้รับดาเมจวินาทีละ 352 โดยประมาณ ระยะทาง - 6m
ดัสก์สแลชชิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 4.3 24
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 108 และมีโอกาส 85% สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 45
2 4 2 1,400 4.3 25
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 119 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 49
3 7 3 2,800 4.3 25
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 130 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 53
4 11 4 4,000 4.3 26
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 141 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 56
5 14 5 5,300 4.3 26
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 152 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 60
6 20 6 8,000 4.1 30
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 182 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 64
7 23 7 10,100 4.1 32
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 195 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 68
8 26 8 12,600 4.1 33
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 208 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 71
9 29 9 15,700 4.1 35
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 221 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 75
10 32 10 20,200 4.1 36
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 234 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 79
แรพพิดสแลชชิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 3.9 41
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 276 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 121 และมีโอกาส 61% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 11%
2 44 12 36,900 3.9 44
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 293 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 153 และมีโอกาส 62% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 12%
3 47 13 42,200 3.9 46
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 310 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 185 และมีโอกาส 63% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 13%
4 51 14 47,900 3.9 49
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 327 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 216 และมีโอกาส 64% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 14%
5 54 15 54,000 3.9 51
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 344 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 248 และมีโอกาส 65% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 15%
6 75 16 70,800 3.7 57
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 402 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 286 และมีโอกาส 66% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 16%
7 77 17 86,200 3.7 61
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 425 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 323 และมีโอกาส 67% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 17%
8 79 18 103,400 3.7 64
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 448 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 360 และมีโอกาส 68% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 18%
9 81 19 137,500 3.7 68
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 471 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 397 และมีโอกาส 69% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 19%
10 83 20 186,100 3.7 71
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 20%
11 105 21 224,400 3.7 78
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 21%
12 107 22 267,000 3.7 83
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 22%
13 109 23 314,100 3.7 87
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 23%
14 111 24 376,400 3.7 92
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 24%
15 113 25 478,800 3.7 96
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 25%
ฮาร์ทบลาสท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 3.5 9
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 120 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
2 4 2 1,400 3.5 11
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 130 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
3 7 3 2,800 3.5 12
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 140 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
4 11 4 4,000 3.5 14
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ150 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
5 14 5 5,300 3.5 15
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 160 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
6 20 6 8,000 3.2 19
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 192โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
7 23 7 10,100 3.2 22
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 205 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
8 26 8 12,600 3.2 24
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 218 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
9 29 9 15,700 3.2 27
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 231 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
10 32 10 20,200 3.2 29
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 244 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
เฟทอลบลาสท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 2.9 34
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 294 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 11% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
2 44 12 36,900 2.9 38
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 313 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 12% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
3 47 13 42,200 2.9 41
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 332 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 13% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
4 51 14 47,900 2.9 45
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 351 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 14% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
5 54 15 54,000 2.9 48
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 370 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 15% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
6 75 16 70,800 2.6 54
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 444 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 16% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
7 77 17 86,200 2.6 59
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 472 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 17% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
8 79 18 103,400 2.6 63
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 500 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 18% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
9 81 19 137,500 2.6 68
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 528 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 19% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
10 83 20 186,100 2.6 72
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 20% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
11 105 21 224,400 2.3 79
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 21% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
12 107 22 267,000 2.3 85
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 22% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
13 109 23 314,100 2.3 90
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 23% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
14 111 24 376,400 2.3 96
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 24% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
15 113 25 478,800 2.3 101
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 25% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
เทคเกอร์โบลว
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 4.9 68
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 294 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
2 76 2 1,400 4.9 70
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 308 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
3 77 3 2,800 4.9 72
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 322 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
4 78 4 4,000 4.9 74
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 336 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
5 79 5 5,300 4.9 76
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 350 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
6 81 6 8,000 4.6 78
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 366 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
7 82 7 10,100 4.6 80
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 382 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
8 83 8 12,600 4.6 82
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 398 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
9 84 9 15,700 4.6 84
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 414 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
10 85 10 20,200 4.6 86
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 430 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
11 86 11 32,100 4.2 89
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 449 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
12 87 12 36,900 4.2 92
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 468 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
13 88 13 42,200 4.2 95
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 487 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
14 89 14 47,900 4.2 98
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 506 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
15 90 15 54,000 4.2 101
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 525 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
16 92 16 70,800 3.9 104
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 548 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
17 93 17 86,200 3.9 107
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 571 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
18 94 18 103,400 3.9 110
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 594 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
19 95 19 137,500 3.9 113
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 647 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
20 96 20 186,100 3.9 116
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 640 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
21 105 21 224,400 3.5 125
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 654 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
22 105 22 267,000 3.5 134
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 654 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
23 105 23 314,100 3.5 143
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 654 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
24 105 24 376,400 3.5 152
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 654 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
25 105 25 478,800 3.5 161
มีดสั้นที่สร้างดาเมจแก่ศัตรู 654 โดยประมาณ ระยะทาง - 15m (มีดสั้นเท่านั้น)
เรจสเต็ป
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.4 15
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 108 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 65%.
2 23 2 1,400 5.4 17
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 120 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.1 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 66%.
3 27 3 2,800 5.4 19
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 132เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.1 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 67%.
4 30 4 4,000 5.4 21
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 144 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.2 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 68%.
5 34 5 5,300 5.4 23
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 156 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.2 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 69%.
6 40 6 8,000 6.0 29
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 174 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.3 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 70%.
7 42 7 10,100 6.0 33
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 192 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.3 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 71%.
8 45 8 12,600 6.0 37
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 210 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 72%.
9 47 9 15,700 6.0 41
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 228 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 73%.
10 49 10 20,200 6.0 45
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 246 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.5 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 74%.
11 52 11 32,100 6.4 50
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 268 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.5 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 75%.
12 54 12 36,900 6.4 55
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 290 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.6 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 76%.
13 56 13 42,200 6.4 60
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 312 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.6 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 77%.
14 59 14 47,900 6.4 65
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 334 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.7 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 78%.
15 61 15 54,000 6.4 70
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 356 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.7 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 79%.
16 75 16 70,800 7.0 79
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 384 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.8 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 80%.
17 78 17 86,200 7.0 86
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 412 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.8 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 81%.
18 81 18 103,400 7.0 93
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 440 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.9 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 82%.
19 84 19 137,500 7.0 100
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 468 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.9 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 83%.
20 87 20 186,100 7.0 107
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 496 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 5 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 84%.
ซัดเดินเรด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 6.1 26
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 499 และมีโอกาส85% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
2 43 2 1,400 6.1 34
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 508 และมีโอกาส85% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
3 45 3 2,800 6.1 42
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 517 และมีโอกาส85% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
4 48 4 4,000 6.1 50
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 526 และมีโอกาส85% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
5 51 5 5,300 6.1 58
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 535 และมีโอกาส85% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
6 54 6 8,000 5.9 67
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 550 และมีโอกาส90% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
7 56 7 10,100 5.9 76
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 565 และมีโอกาส90% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
8 59 8 12,600 5.9 85
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 580 และมีโอกาส90% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
9 62 9 15,700 5.9 94
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 595 และมีโอกาส90% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
10 65 10 20,200 5.9 103
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 610 และมีโอกาส90% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
11 75 11 32,100 5.4 114
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 639 และมีโอกาส95% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
12 77 12 36,900 5.4 125
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 668 และมีโอกาส95% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
13 79 13 42,200 5.4 136
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 697 และมีโอกาส95% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
14 81 14 47,900 5.4 147
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 726 และมีโอกาส95% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
15 83 15 54,000 5.4 158
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 755 และมีโอกาส95% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
16 85 16 70,800 5.2 172
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 793 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
17 87 17 86,200 5.2 186
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 831 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
18 89 18 103,400 5.2 200
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 869 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
19 91 19 137,500 5.2 214
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 907 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
20 93 20 186,100 5.2 228
ในสถานะพรางตัว สามารถโจมตีศัตรูสร้างดาเมจได้จำนวน 945 และมีโอกาส100% ทำให้เกิดสภาวะมึนได้ (มีดสั้นเท่านั้น)
ไอซ์อิลูชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 3 178,500 6.0 146
สามารถทำน้ำแข็งด้วยตัวเองแล้วทำการระเบิดพลังจากน้ำแข็ง.
2 107 6 512,000 6.0 161
สามารถทำน้ำแข็งด้วยตัวเองแล้วทำการระเบิดพลังจากน้ำแข็ง.
3 109 9 1,630,000 6.0 177
สามารถทำน้ำแข็งด้วยตัวเองแล้วทำการระเบิดพลังจากน้ำแข็ง.
4 111 12 2,500,000 6.0 192
สามารถทำน้ำแข็งด้วยตัวเองแล้วทำการระเบิดพลังจากน้ำแข็ง.
5 113 15 6,250,000 6.0 208
สามารถทำน้ำแข็งด้วยตัวเองแล้วทำการระเบิดพลังจากน้ำแข็ง.
วินด์เบรคกิ้ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 6.3 30
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 155 มีโอกาส 69%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 66 โดยประมาณ
2 24 2 1,400 6.3 32
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 166 มีโอกาส 71%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.1 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 81 โดยประมาณ
3 27 3 2,800 6.3 33
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 177 มีโอกาส 73%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.2 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 96 โดยประมาณ
4 31 4 4,000 6.3 35
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 188 มีโอกาส 74%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 112 โดยประมาณ
5 34 5 5,300 6.3 36
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 199 มีโอกาส 76%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.4 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 127 โดยประมาณ
6 40 6 8,000 5.8 41
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 235 มีโอกาส 77%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.5 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 142 โดยประมาณ
7 45 7 10,100 5.8 44
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 249 มีโอกาส 79%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.6 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 157 โดยประมาณ
8 51 8 12,600 5.8 46
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 264 มีโอกาส 80%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.7 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 173 โดยประมาณ
9 56 9 15,700 5.8 49
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 278 มีโอกาส 82%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.8 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 188 โดยประมาณ
10 61 10 20,200 5.8 51
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 292 มีโอกาส 83%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 4.9 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 203 โดยประมาณ
11 75 11 32,100 5.5 57
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 342 มีโอกาส 78%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 5.5 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 243 โดยประมาณ
12 78 12 36,900 5.5 61
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 361 มีโอกาส 80%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 6.1 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 251 โดยประมาณ
13 81 13 42,200 5.5 64
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 381 มีโอกาส 81%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 6.8 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 260 โดยประมาณ
14 84 14 47,900 5.5 68
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 400 มีโอกาส 83%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 7.4 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 268 โดยประมาณ
15 87 15 54,000 5.5 71
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 85%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 8.1 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
16 105 16 70,800 4.9 78
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 86%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 8.8 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
17 107 17 86,200 4.9 83
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 87%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 9.5 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
18 109 18 103,400 4.9 87
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 89%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
19 111 19 137,500 4.9 92
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 91%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 11 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
20 113 20 186,100 4.9 96
เป็นแรงลมที่แข็งแกร่งที่สามารถพุ่งเข้า ใส่ได้อย่างร้ายแรงจากจุดศูนย์กลางไป 4.5m ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับดาเมจ 420 มีโอกาส 92%ทำให้ศัตรูเกิดสภาะเสียเลือด เป็นเวลา 11.8 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 276 โดยประมาณ
เพอร์โฟเรท
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 6.1 26
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 294 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
2 24 2 1,400 6.1 34
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 309 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
3 27 3 2,800 6.1 42
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 324 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
4 31 4 4,000 6.1 50
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 339 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
5 34 5 5,300 6.1 58
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 354 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
6 40 6 8,000 6.5 67
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 411 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
7 45 7 10,100 6.5 76
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 449 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
8 51 8 12,600 6.5 85
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 487 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
9 56 9 15,700 6.5 94
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 525 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
10 61 10 20,200 6.5 103
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 563 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
11 75 11 32,100 6.9 114
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 639 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
12 78 12 36,900 6.9 125
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 693 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
13 81 13 42,200 6.9 136
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 747 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
14 84 14 47,900 6.9 147
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 801 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
15 87 15 54,000 6.9 158
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
16 105 16 70,800 7.3 172
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
17 107 17 86,200 7.3 186
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
18 109 18 103,400 7.3 200
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
19 111 19 137,500 7.3 214
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
20 113 20 186,100 7.3 228
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
ชิลด์บูมเมอแรง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 5.3 68
สร้างดาเมจ 256 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 40 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 2.6 วินาที ระยะทาง - 10m
2 76 2 1,400 5.3 70
สร้างดาเมจ 268 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 40 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 2.6 วินาที ระยะทาง - 10m
3 77 3 2,800 5.3 72
สร้างดาเมจ 280 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 40 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 2.6 วินาที ระยะทาง - 10m
4 78 4 4,000 5.3 74
สร้างดาเมจ 292 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 50 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 2.6 วินาที ระยะทาง - 10m
5 79 5 5,300 5.3 76
สร้างดาเมจ 304 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 50 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 2.6 วินาที ระยะทาง - 10m
6 81 6 8,000 5.1 78
สร้างดาเมจ 318 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 50 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 2.6 วินาที ระยะทาง - 10m
7 82 7 10,100 5.1 80
สร้างดาเมจ 332 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 50 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 2.6 วินาที ระยะทาง - 10m
8 83 8 12,600 5.1 82
สร้างดาเมจ 346 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 50 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 2.6 วินาที ระยะทาง - 10m
9 84 9 15,700 5.1 84
สร้างดาเมจ 360 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 60 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 2.6 วินาที ระยะทาง - 10m
10 85 10 20,200 5.1 86
สร้างดาเมจ 374 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 60 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 2.6 วินาที ระยะทาง - 10m
11 86 11 32,100 4.7 89
สร้างดาเมจ 390 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 60 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 3.4 วินาที ระยะทาง - 10m
12 87 12 36,900 4.7 92
สร้างดาเมจ 407 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 60 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 3.4 วินาที ระยะทาง - 10m
13 88 13 42,200 4.7 95
สร้างดาเมจ 423 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 60 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 3.4 วินาที ระยะทาง - 10m
14 89 14 47,900 4.7 98
สร้างดาเมจ 440 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 70 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 3.4 วินาที ระยะทาง - 10m
15 90 15 54,000 4.7 101
สร้างดาเมจ 457 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 70 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 3.4 วินาที ระยะทาง - 10m
16 92 16 70,800 4.5 104
สร้างดาเมจ 497 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 70 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 3.4 วินาที ระยะทาง - 10m
17 93 17 86,200 4.5 107
สร้างดาเมจ 517 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 70 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 3.4 วินาที ระยะทาง - 10m
18 94 18 103,400 4.5 110
สร้างดาเมจ 537 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 70 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 3.4 วินาที ระยะทาง - 10m
19 95 19 137,500 4.5 113
สร้างดาเมจ 557 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 80 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 3.4 วินาที ระยะทาง - 10m
20 96 20 186,100 4.5 116
สร้างดาเมจ 569 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 80 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 3.4 วินาที ระยะทาง - 10m
21 105 21 224,400 4.1 125
สร้างดาเมจ 569 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 80 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 4.8 วินาที ระยะทาง - 10m
22 107 22 267,000 4.1 134
สร้างดาเมจ 569 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 80 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 4.8 วินาที ระยะทาง - 10m
23 109 23 314,100 4.1 143
สร้างดาเมจ 569 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 80 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 4.8 วินาที ระยะทาง - 10m
24 111 24 376,400 4.1 152
สร้างดาเมจ 569 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 90 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 4.8 วินาที ระยะทาง - 10m
25 113 25 478,800 4.1 161
สร้างดาเมจ 569 โดยการขว้างโล่ใส่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางเดียวกับตนเองในระยะ 6m มีโอกาส 91 % ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าติดสภาวะมึนเป็นเวลา 4.8 วินาที ระยะทาง - 10m
แคชพาวน์ดิ้ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 5.5 153
การโจมตีสามารถใช้โล่ในการป้องกัน.
2 107 12 267,000 5.5 160.65
การโจมตีสามารถใช้โล่ในการป้องกัน.
3 109 13 314,100 5.5 168.6825
การโจมตีสามารถใช้โล่ในการป้องกัน.
4 111 14 376,400 5.5 177.116625
การโจมตีสามารถใช้โล่ในการป้องกัน.
5 113 15 478,800 5.5 185.9724563
การโจมตีสามารถใช้โล่ในการป้องกัน.
ดีเทคโฮล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 6 นาที จำนวนที่เพิ่ม 55
2 0 6 5,000 3.0 26
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 6 นาที จำนวนที่เพิ่ม 70
3 0 9 12,000 3.0 34
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 7 นาที จำนวนที่เพิ่ม 85
4 0 12 25,000 3.0 42
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 7 นาที จำนวนที่เพิ่ม 100
5 0 15 82,500 3.0 50
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 8 นาที จำนวนที่เพิ่ม 115
6 0 18 178,500 3.0 58
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 8 นาที จำนวนที่เพิ่ม 130
7 0 21 512,000 3.0 66
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 9 นาที จำนวนที่เพิ่ม 145
8 0 24 1,630,000 3.0 74
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 9 นาที จำนวนที่เพิ่ม 160
เอ็กซทอร์ชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 7 125,500 600.0 35
ในช่วงเวลา 5 นาทีตัวเองทำการล่ามอนเตอร์ อัตราการได้รับไอเท็มเพิ่มสูงขึ้น 24% โดยประมาณ.
2 0 13 690,500 550.0 53
ในช่วงเวลา 5 นาทีตัวเองทำการล่ามอนเตอร์ อัตราการได้รับไอเท็มเพิ่มสูงขึ้น 31% โดยประมาณ.
3 0 18 1,630,000 500.0 71
ในช่วงเวลา 5 นาทีตัวเองทำการล่ามอนเตอร์ อัตราการได้รับไอเท็มเพิ่มสูงขึ้น 38% โดยประมาณ.
4 0 25 2,500,000 450.0 89
ในช่วงเวลา 5 นาทีตัวเองทำการล่ามอนเตอร์ อัตราการได้รับไอเท็มเพิ่มสูงขึ้น 45% โดยประมาณ.
เซฟเฟอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 30
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา15 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 3.0 39
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา16 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 3.0 48
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 30 โดยประมาณในช่วงเวลา17 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 3.0 57
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 40 โดยประมาณในช่วงเวลา18 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 3.0 66
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 50 โดยประมาณในช่วงเวลา19 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 3.0 75
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 60 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 3.0 84
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 70 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
8 0 24 1,630,000 3.0 93
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 80 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
ควิคมูฟ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
ภายในเวลา 1 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 10% casting time - 2 วินาที
2 0 6 5,000 3.0 26
ภายในเวลา 2 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 101% casting time - 2 วินาที
3 0 9 12,000 3.0 34
ภายในเวลา 3 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 12% casting time - 2 วินาที
4 0 12 25,000 3.0 42
ภายในเวลา 4 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 13% casting time - 2 วินาที
5 0 15 82,500 3.0 50
ภายในเวลา 5 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 14% casting time - 2 วินาที
6 0 18 178,500 3.0 58
ภายในเวลา 6 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 15% casting time - 2 วินาที
7 0 21 512,000 3.0 66
ภายในเวลา 7 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 15% casting time - 2 วินาที
แด๊กเกอร์เทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 1.89 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น1.82 %
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 3.15 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น2.64 %
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 4.41 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น3.46 %
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 5.67 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น4.28 %
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 6.93 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น5.1 %
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 8.2 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น5.93 %
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 9.47 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น6.76 %
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 10.74 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น7.59 %
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 12.01 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น8.42 %
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 13.28 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น9.25 %
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 14.57 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น10.1 %
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 15.86 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น10.95 %
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 17.15 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น11.8 %
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 18.44 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น12.65 %
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 19.73 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น13.5 %
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 21.04 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น14.37 %
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 22.35 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น15.24 %
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 23.66 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น16.11 %
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 24.97 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น16.98 %
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 26.28 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น17.85 %
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 27.62 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น18.75 %
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 28.96 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น19.65 %
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 30.3 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น20.55 %
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 31.64 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น21.45 %
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 32.98 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น22.35 %
ไดอาบอลิค อินสติงท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 10% โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 13% โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 16% โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 20% โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 21% โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 22% โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 23% โดยประมาณ.
ไลท์อีเวชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 2 โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 4 โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 6 โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 8 โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 10 โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 12 โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 14 โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 16 โดยประมาณ.
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 18 โดยประมาณ.
10 0 20 6,250,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 20 โดยประมาณ.
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% โดยประมาณ
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.9% โดยประมาณ
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 11.8% โดยประมาณ
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.7% โดยประมาณ
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.6% โดยประมาณ
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 14.5% โดยประมาณ
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.4% โดยประมาณ
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกั16.3% โดยประมาณ
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.2% โดยประมาณ
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 18.1% โดยประมาณ
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 21.
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 22.
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 23.
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 24.
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 25.
ไบลนด์ไซด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 45 โดยประมาณ
2 0 4 5,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 60 โดยประมาณ
3 0 6 12,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 75 โดยประมาณ
4 0 8 25,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 90 โดยประมาณ
5 0 10 82,500 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 105 โดยประมาณ
6 0 12 178,500 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 120 โดยประมาณ
7 0 14 512,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 135 โดยประมาณ
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 150 โดยประมาณ
ชาโดว์ อินสติงท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 1,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 2.5 โดยประมาณ.
2 0 2 5,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 5 โดยประมาณ.
3 0 3 12,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 7.5 โดยประมาณ.
4 0 4 25,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 10 โดยประมาณ.
5 0 5 82,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 12.5 โดยประมาณ.
6 0 6 178,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 15 โดยประมาณ.
7 0 7 512,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้น จะเพิ่มค่าหลบหลีก 17.5 โดยประมาณ.
อีเกิ้ลอาย
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 1 โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 2 โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 3 โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 4 โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 5 โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 6 โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 7 โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 8 โดยประมาณ.
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 9 โดยประมาณ.
10 0 20 6,250,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 10 โดยประมาณ.
สเทลธ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 14.7 4
อยู่ในสถานะหายตัวขั้นที่ 1 สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่มีใครเห็น. และ,อัตรตราความคล่องตัวช้าลง 60% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 13.1 7
อยู่ในสถานะหายตัวขั้นที่ 2 สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่มีใครเห็น. และ,อัตรตราความคล่องตัวช้าลง 56% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 11.7 10
อยู่ในสถานะหายตัวขั้นที่ 3 สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่มีใครเห็น. และ,อัตรตราความคล่องตัวช้าลง 52% โดยประมาณ.
4 0 12 25,000 10.5 13
อยู่ในสถานะหายตัวขั้นที่ 4 สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่มีใครเห็น. และ,อัตรตราความคล่องตัวช้าลง 48% โดยประมาณ.
5 0 15 82,500 9.4 16
อยู่ในสถานะหายตัวขั้นที่ 5 สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่มีใครเห็น. และ,อัตรตราความคล่องตัวช้าลง 44% โดยประมาณ.
6 0 18 178,500 8.5 19
อยู่ในสถานะหายตัวขั้นที่ 6 สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่มีใครเห็น. และ,อัตรตราความคล่องตัวช้าลง 40% โดยประมาณ.
7 0 21 512,000 7.7 22
อยู่ในสถานะหายตัวขั้นที่ 7 สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่มีใครเห็น. และ,อัตรตราความคล่องตัวช้าลง 36% โดยประมาณ.

เอ็นแทรปเปอร์ (มนุษย์)

เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3

เอ็นแทรปเปอร์ (เอลฟ์)

เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 5% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3