แกรนด์มาสเตอร์ (ทั่วไป)


เดธชิลลี่เนส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 6.5 112.1
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 524 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m
2 106 11 267,000 6.5 128.325
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 563 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m
3 108 12 314,100 6.5 144.55
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 602 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m
4 109 12 376,400 6.5 160.775
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 641 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m
5 111 13 478,800 6.5 177
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 680 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m
6 112 13 576,600 6.0 193.225
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 719 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m
7 114 14 711,700 6.0 209.45
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 758 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m
8 115 14 937,400 6.0 225.675
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 797 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m
9 117 15 1,114,500 6.0 241.9
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 836 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m
10 118 15 1,378,600 6.0 258.125
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 875 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 4.6วิ, ระยะทาง - 8m
11 120 16 1,554,617 5.5 281.725
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 5914โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m
12 121 16 1,754,899 5.5 306.8
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 953 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m
13 123 17 1,983,025 5.5 330.4
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 992 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m
14 124 17 2,243,135 5.5 355.475
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1031 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m
15 126 18 2,540,023 5.5 379.075
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1070 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m
16 127 18 2,879,246 5.0 404.15
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1190 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m
17 129 19 3,267,252 5.0 427.75
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1148 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m
18 130 19 3,711,532 5.0 452.825
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1187 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m
19 131 20 4,220,796 5.0 476.425
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1226 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m
20 133 20 4,805,186 5.0 501.5
เมื่อเรียกภูเขาน้ำแข็งใหญ่แล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1265 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 5.9วิ, ระยะทาง - 8m
บลิสซาร์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 10.9 40
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 134 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
2 43 2 1,400 10.9 54
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 142 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
3 46 3 2,800 10.9 68
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 150 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.2 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
4 49 4 4,000 10.9 83
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 158 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
5 52 5 5,300 10.9 97
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 166 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
6 55 6 8,000 10.9 111
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 173โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
7 58 7 10,100 10.9 125
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 181 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
8 61 8 12,600 10.9 140
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 189 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.7 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
9 64 9 15,700 10.9 154
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 197โดยประมาณ มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
10 67 10 20,200 10.9 168
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 205โดยประมาณ มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
11 75 11 32,100 10.9 197
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 227โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 5.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
12 78 12 36,900 10.9 225
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 236 โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 5.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
13 81 13 42,200 10.9 254
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 244โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 6.8วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
14 84 14 47,900 10.9 282
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 253โดยประมาณ มีโอกาส 80% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 6.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
15 87 15 54,000 10.9 311
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 261 โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 8.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
16 90 16 70,800 10.9 339
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 270โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 8.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
17 93 17 86,200 10.9 368
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 278โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 9.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
18 96 18 103,400 10.9 396
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 287โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 10.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
19 99 19 137,500 10.9 425
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม295โดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
20 102 20 186,100 10.9 453
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 304ดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
ชิลบรีซ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 6.5 22.125
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 56 มีโอกาส 69% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
2 23 2 1,400 6.5 30.975
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 66 มีโอกาส 71% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
3 26 3 2,800 6.5 38.35
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 76 มีโอกาส 73% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
4 29 4 4,000 6.5 47.2
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 86 มีโอกาส 74% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
5 32 5 5,300 6.5 54.575
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 796 มีโอกาส 76% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
6 40 6 8,000 6.0 63.425
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 110 มีโอกาส 77% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
7 43 7 10,100 6.0 70.8
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 124 มีโอกาส 79% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
8 46 8 12,600 6.0 79.65
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 138 มีโอกาส 80% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
9 49 9 15,700 6.0 87.025
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 153 มีโอกาส 82% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
10 52 10 20,200 6.0 95.875
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 167 มีโอกาส 83% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
11 55 11 32,100 6.0 112.1
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 181 มีโอกาส 78% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
12 58 12 36,900 6.0 128.325
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 195 มีโอกาส 80% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
13 61 13 42,200 6.0 144.55
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 210 มีโอกาส 81% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
14 64 14 47,900 6.0 160.775
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 224 มีโอกาส 83% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
15 67 15 54,000 6.0 177
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 238 มีโอกาส 85% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
16 75 16 70,800 5.5 193.225
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 262 มีโอกาส 86% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.1 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
17 78 17 86,200 5.5 209.45
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 286 มีโอกาส 87% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.2 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
18 84 18 103,400 5.5 225.675
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 310 มีโอกาส 89% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.3 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
19 87 19 137,500 5.5 241.9
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 334 มีโอกาส 91% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.3 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
20 93 20 186,100 5.5 258.125
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 92% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
21 105 21 224,400 5.5 282
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 87% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
22 108 21 267,000 5.5 307
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 89% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
23 111 22 314,100 5.5 330
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 90% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
24 114 22 376,400 5.5 355
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 91% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
25 117 23 478,800 5.5 379
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 93% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
26 121 23 576,600 5.5 404
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 94% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
27 124 24 711,700 5.5 428
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 95% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
28 127 24 937,400 5.5 453
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 95% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
29 130 25 1,114,500 5.5 476
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 97% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
30 133 25 1,378,600 5.5 502
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำ แข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 99% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
วินด์สไปค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 7.8 38
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 71 มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
2 24 2 1,400 7.8 51
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 78 มีโอกาส 71% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
3 28 3 2,800 7.8 65
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 86 มีโอกาส 72% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
4 32 4 4,000 7.8 78
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 93 มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
5 36 5 5,300 7.8 92
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 100 มีโอกาส 74% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
6 40 6 8,000 7.8 105
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 117 มีโอกาส 75% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
7 48 7 10,100 7.8 119
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 139 มีโอกาส 76% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
8 56 8 12,600 7.8 132
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 161 มีโอกาส 77% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
9 64 9 15,700 7.8 146
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 183 มีโอกาส 78% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
10 72 10 20,200 7.8 159
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 205 มีโอกาส 79% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
11 75 11 32,100 7.8 186
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 220 มีโอกาส 80% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
12 81 12 36,900 7.8 213
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 259 มีโอกาส 81% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
13 87 13 42,200 7.8 240
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 297 มีโอกาส 82% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
14 93 14 47,900 7.8 267
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 336 มีโอกาส 83% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
15 99 15 54,000 7.8 294
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 347 มีโอกาส 84% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
16 105 16 70,800 7.8 299.13
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 347 มีโอกาส 84% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
17 107 16 86,200 7.8 303.38
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 347 มีโอกาส 84% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
18 109 16 103,400 7.8 311.02
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 347 มีโอกาส 84% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
19 110 17 137,500 7.8 315.52
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 347 มีโอกาส 84% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
20 112 17 186,100 7.8 323.91
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์ กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 347 มีโอกาส 84% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
วินด์แองเคอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 3 300 5.0 5
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 95ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 70% ที่ในช่วงเวลา 9.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
2 23 3 1,400 5.0 6
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 102ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 71% ที่ในช่วงเวลา 9.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
3 23 3 2,800 5.0 7
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 109ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 72% ที่ในช่วงเวลา 9.8 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
4 26 3 4,000 5.0 8
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 116ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 73% ที่ในช่วงเวลา 9.9 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
5 26 3 5,300 5.0 10
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 123ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 74% ที่ในช่วงเวลา 10.0 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
6 29 6 8,000 5.0 12
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 129ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 75% ที่ในช่วงเวลา 10.1 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
7 29 6 10,100 5.0 14
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 136ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 76% ที่ในช่วงเวลา 10.2 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -38% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
8 32 6 12,600 5.0 16
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 143ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 77% ที่ในช่วงเวลา 10.3 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -38% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
9 32 6 15,700 5.0 18
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 150ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 78% ที่ในช่วงเวลา 10.5 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -39% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
10 35 6 20,200 5.0 20
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 157ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 79% ที่ในช่วงเวลา 10.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -40% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
11 40 9 32,100 5.5 22
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 175ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 80% ที่ในช่วงเวลา 10.9 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -41% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
12 43 9 36,900 5.5 25
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 200ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 81% ที่ในช่วงเวลา 11.1 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -42% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
13 46 9 42,200 5.5 28
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 224ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 82% ที่ในช่วงเวลา 11.4 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -43% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
14 49 9 47,900 5.5 31
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 249ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 83% ที่ในช่วงเวลา 11.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -43% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
15 52 9 54,000 5.5 34
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 273ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 84% ที่ในช่วงเวลา 12.0 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -45% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
16 75 12 70,800 6.0 37
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 303ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 85% ที่ในช่วงเวลา 12.3 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -61% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
17 78 12 86,200 6.0 41
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 332ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 86% ที่ในช่วงเวลา 12.6 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -62% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
18 80 12 103,400 6.0 44
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 361ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 87% ที่ในช่วงเวลา 12.9 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -64% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
19 83 12 137,500 6.0 48
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 390ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 88% ที่ในช่วงเวลา 13.3 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -66% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
20 85 12 186,100 6.0 52
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 419ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 89% ที่ในช่วงเวลา 13.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -69% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
21 105 15 224,400 7.0 56
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 419ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 89% ที่ในช่วงเวลา 13.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -69% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
22 112 15 267,000 7.0 60
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 419ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 89% ที่ในช่วงเวลา 13.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -69% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
23 119 15 314,100 7.0 65
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 419ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 89% ที่ในช่วงเวลา 13.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -69% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
24 126 15 376,400 7.0 69
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 419ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 89% ที่ในช่วงเวลา 13.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -69% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
25 133 15 478,800 7.0 74
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 419ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 89% ที่ในช่วงเวลา 13.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -69% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
ทอร์นาโดอัปเปอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 5 224,400 13.1 252
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 532 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที . ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
2 106 5 267,000 13.1 254
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 584 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที
3 108 5 314,100 13.1 257
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 636 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที
4 109 5 376,400 13.1 260
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 687 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
5 111 5 478,800 13.1 264
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 739 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
6 112 10 576,600 13.1 268
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 791 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
7 114 10 711,700 13.1 272
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 843 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
8 115 10 937,400 13.1 277
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 895 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที . ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
9 117 10 1,114,500 13.1 282
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 946 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที . ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
10 118 10 1,378,600 13.1 288
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 998 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
11 120 15 1,585,400 9.5 294
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1050 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
12 121 15 1,823,200 9.5 300
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1102 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
13 123 15 2,096,700 9.5 307
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1153 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
14 124 15 2,411,200 9.5 314
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1205 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
15 126 15 2,772,900 9.5 322
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1257 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
16 127 20 3,188,800 9.5 329
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1309 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
17 129 20 3,667,100 9.5 338
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1361 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
18 130 20 4,217,200 9.5 346
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1412 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
19 131 20 4,849,700 9.5 355
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1464 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
20 133 20 5,577,200 9.5 365
เมื่อเรียกสายลมแห่งความแข็งแกร่งแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 5m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1516 โดยประมาณ สายลมแห่งความสำนึกผิดยิงได้ใน ช่วงเวลา 4.3 วินาที ก่อนเวลา -2 8.7วิ, ระยะทาง - 18m
วิสาร์ดลี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 18
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 3% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
2 0 6 5,000 2.2 26
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 6% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
3 0 9 12,000 2.2 34
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 9% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
4 0 12 25,000 2.2 42
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 12% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
5 0 15 82,500 2.2 50
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 15% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
6 0 18 178,500 2.2 58
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 18% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
7 0 21 512,000 2.2 66
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเองในช่วงเวลาที่กำหนด. ตัวเองได้รับเองโดยอัตโนมัติ. ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 74
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเองในช่วงเวลาที่กำหนด. ตัวเองได้รับเองโดยอัตโนมัติ. ประสิทธิภาพ 8.
อินเทลิเจนท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 30 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 18 โดยประมาณในช่วงเวลา 40 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 19 โดยประมาณในช่วงเวลา 50 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 60 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มเพิ่ม INT ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 98
เพิ่มเพิ่ม INT ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 8.
เกรทธันเดอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 15.1 280
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 607 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 20% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 7.1วิ, ระยะทาง - 18m
2 107 11 267,000 15.1 302
?เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 660 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 22% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 7.1วิ, ระยะทาง - 18m
3 109 12 314,100 15.1 306
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 712 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 24% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 7.1วิ, ระยะทาง - 18m
4 110 12 376,400 15.1 322
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 765 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 26% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 7.1วิ, ระยะทาง - 18m
5 112 13 478,800 15.1 327
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 817 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 29% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 7.1วิ, ระยะทาง - 18m
6 114 13 576,600 13.7 342
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 870 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 33% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 7.1วิ, ระยะทาง - 18m
7 115 14 711,700 13.7 343
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 992 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 37% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 7.1วิ, ระยะทาง - 18m
8 117 14 937,400 13.7 360
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 975 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 41% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 7.1วิ, ระยะทาง - 18m
9 119 15 1,114,500 13.7 359
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1027 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 45% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 7.1วิ, ระยะทาง - 18m
10 120 15 1,378,600 13.7 372
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1080 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 7.1วิ, ระยะทาง - 18m
11 122 16 1,554,617 12.3 379
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1132 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 9.3วิ, ระยะทาง - 18m
12 124 16 1,754,899 12.3 398
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1185โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 9.3วิ, ระยะทาง - 18m
13 125 17 1,983,025 12.3 403
?เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1237 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 9.3วิ, ระยะทาง - 18m
14 127 17 2,243,135 12.3 421
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1290 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 9.3วิ, ระยะทาง - 18m
15 129 18 2,540,023 12.3 422
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1342 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 9.3วิ, ระยะทาง - 18m
16 130 18 2,879,246 10.9 441
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1395 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 9.3วิ, ระยะทาง - 18m
17 132 19 3,267,252 10.9 441
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1447 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 9.3วิ, ระยะทาง - 18m
18 134 19 3,711,532 10.9 459
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 11500 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 9.3วิ, ระยะทาง - 18m
19 135 20 4,220,796 10.9 458
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1552 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 9.3วิ, ระยะทาง - 18m
20 137 20 4,805,186 10.9 475
เมื่อเรียกสายฟ้าสี่เหลี่ยมแล้ว เป้าหมายที่อยู่ในระยะรัศมี 7m ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1605 โดบประมาณ, ด้วยสถานะการโจมตีในอัตรา 49% ในช่วงเวลา 2.6 วิ. ก่อนเวลา -2 9.3วิ, ระยะทาง - 18m
ไลท์นิ่งสโตน
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 7.2 25.62
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 165 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 40% ภายในช่วงเวลา 2.6 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
2 42 2 1,400 7.2 31.08
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 179 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 40% ภายในช่วงเวลา 2.6 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
3 44 3 2,800 7.2 37.38
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 192 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 40% ภายในช่วงเวลา 2.6 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
4 47 4 4,000 7.2 44.52
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 206 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 50% ภายในช่วงเวลา 2.6 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
5 49 5 5,300 7.2 52.5
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 220 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 50% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
6 51 6 8,000 7.2 61.32
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 233 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 50% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
7 54 7 10,100 7.2 70.98
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 247โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 50% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
8 56 8 12,600 7.2 81.48
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 261 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 50% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
9 58 9 15,700 7.2 92.82
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 274 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
10 61 10 20,200 7.2 105
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 288 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
11 63 11 32,100 7.2 118.02
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 301 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
12 65 12 36,900 7.2 131.88
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 315 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
13 68 13 42,200 7.2 146.58
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 329 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
14 70 14 47,900 7.2 162.12
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 342 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
15 72 15 54,000 7.2 178.5
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 356 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 70% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
16 75 16 70,800 5.9 195.72
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 399 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 70% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
17 82 17 86,200 5.9 213.78
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 414 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 70% ภายในช่วงเวลา 4.8 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
18 89 18 103,400 5.9 232.68
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 428 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 70% ภายในช่วงเวลา 4.8 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
19 96 19 137,500 5.9 252.42
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 433 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 70% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
20 103 20 186,100 5.9 273
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
21 105 21 224,400 5.4 294.42
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
22 107 22 267,000 5.4 316.68
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
23 109 23 314,100 5.4 339.78
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
24 110 24 376,400 5.4 363.72
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
25 112 25 478,800 5.4 388.5
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
26 114 26 576,600 5.4 414.12
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
27 116 27 711,700 5.4 440.58
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
28 117 28 937,400 5.4 467.88
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
29 119 29 1,114,500 5.4 496.02
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
30 121 30 1,378,600 5.4 525
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
ธันเดอร์เบรค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 4.1 93.239
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 289 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
2 77 2 1,400 4.1 99.126
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 299 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
3 78 3 2,800 4.1 104.611
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 308 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
4 80 4 4,000 4.1 111.694
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 318 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
5 81 5 5,300 4.1 118.375
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 327 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
6 83 6 8,000 4.1 126.654
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 337 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
7 84 7 10,100 4.1 134.531
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 346 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
8 86 8 12,600 4.1 144.006
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 356 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
9 87 9 15,700 4.1 153.079
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 366 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
10 89 10 20,200 4.1 163.75
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 375 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
11 90 11 32,100 3.5 174.019
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 385 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
12 92 12 36,900 3.5 185.886
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 394 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
13 93 13 42,200 3.5 197.351
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 404 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
14 95 14 47,900 3.5 210.414
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 414 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
15 96 15 54,000 3.5 223.075
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 423 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
16 98 16 70,800 3.5 237.334
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 433 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
17 99 17 86,200 3.5 251.191
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 442 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
18 101 18 103,400 3.5 266.646
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 452 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
19 102 19 137,500 3.5 281.699
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 461 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
20 104 20 186,100 3.5 298.35
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 471 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
21 105 21 224,400 3.5 314.599
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 471 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
22 111 22 267,000 3.5 330.446
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 471 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
23 117 23 314,100 3.5 346.891
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 471 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
24 123 24 376,400 3.5 363.934
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 471 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
25 129 25 478,800 3.5 381.575
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 471 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
มิทิเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 19.0 35.075
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 301 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
2 77 2 1,400 19.0 42.55
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 315 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
3 79 3 2,800 19.0 51.175
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 329 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
4 81 4 4,000 19.0 60.95
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 343 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
5 83 5 5,300 19.0 71.875
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 357 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
6 85 6 8,000 18.0 83.95
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 371 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
7 87 7 10,100 18.0 97.175
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 385 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
8 89 8 12,600 18.0 111.55
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 399 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
9 91 9 15,700 18.0 127.075
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 413 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
10 93 10 20,200 18.0 143.75
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 427 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
11 95 11 32,100 17.0 161.575
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 441 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
12 97 12 36,900 17.0 180.55
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 445 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
13 99 13 42,200 17.0 200.675
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 469 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
14 101 14 47,900 17.0 221.95
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 301 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
15 103 15 54,000 17.0 244.375
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
16 105 16 70,800 12.5 267.95
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
17 107 17 86,200 12.5 292.675
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
18 110 18 103,400 11.4 318.55
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
19 112 19 137,500 11.4 345.575
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
20 115 20 186,100 11.4 373.75
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
21 117 21 224,400 11.4 403.075
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
22 120 22 267,000 10.3 433.55
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
23 122 23 314,100 10.3 465.175
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
24 125 24 376,400 8.1 497.95
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
25 127 25 478,800 8.1 531.875
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
เบิร์นนิ่งไฟร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.0 68
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 68 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 70%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 45 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
2 22 2 1,400 5.0 75
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 77 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 71%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 49 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
3 23 3 2,800 5.0 83
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 85 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 72%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 53 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
4 25 4 4,000 5.0 90
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 94 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 73%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 56 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
5 26 5 5,300 5.0 98
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 103 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 74%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 60 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
6 28 6 8,000 5.0 105
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 111 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 75%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 64 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
7 29 7 10,100 5.0 112
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 120 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 76%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 68 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
8 31 8 12,600 5.0 119
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 129 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 77%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 71 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
9 32 9 15,700 5.0 126
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 137 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 78%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 75 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
10 34 10 20,200 5.0 133
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 146 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 79%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 79 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
11 40 11 32,100 4.5 79.5792
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 171 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 80%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 121 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
12 46 12 36,900 4.5 88.9248
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 197 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 81%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 153 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
13 52 13 42,200 4.5 98.8368
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 222 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 82%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 185 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
14 58 14 47,900 4.5 109.3152
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 248 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 83%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 216 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
15 64 15 54,000 4.5 120.36
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 273 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 84%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 248 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
16 75 16 70,800 4.0 131.9712
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 299 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 85%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 286 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
17 79 17 86,200 4.0 144.1488
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 308 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 86%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 323 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
18 83 18 103,400 4.0 156.8928
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 316 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 87%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 360 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
19 87 19 137,500 4.0 170.2032
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 325 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 88%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 397 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
20 91 20 186,100 4.0 184.08
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 89%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
21 105 21 224,400 4.0 198.5232
เปลวเพิ่มที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 90%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
22 107 22 267,000 4.0 213.5328
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 91%ที่ในช่วงเวลา 7.4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
23 110 23 314,100 4.0 229.1088
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 92%ที่ในช่วงเวลา 7.7 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง -16m
24 113 24 376,400 4.0 245.2512
เปลวเพิ่มที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 93%ที่ในช่วงเวลา 8.0 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง -16m
25 115 25 478,800 4.0 261.96
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 94%ที่ในช่วงเวลา 8.4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง -16m
ไฟเออร์เบิร์สติ้ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 5.0 52
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 380 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
2 77 2 1,400 5.0 57.10526316
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 385 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
3 78 3 2,800 5.0 62.21052632
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 388 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
4 80 4 4,000 5.0 67.31578947
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 393 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
5 81 5 5,300 5.0 72.42105263
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 396แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
6 83 6 8,000 5.0 77.52631579
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 401 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
7 84 7 10,100 5.0 82.63157895
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 404 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
8 86 8 12,600 5.0 87.73684211
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 409 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
9 87 9 15,700 5.0 92.84210526
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 412 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
10 89 10 20,200 5.0 97.94736842
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 417 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
11 90 11 32,100 4.3 103.0526316
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 420 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
12 92 12 36,900 4.3 108.1578947
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 425 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
13 93 13 42,200 4.3 113.2631579
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 428 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
14 95 14 47,900 4.3 118.3684211
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 433 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
15 96 15 54,000 4.3 123.4736842
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 436 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
16 98 16 70,800 4.3 128.5789474
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 441 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
17 99 17 86,200 4.3 133.6842105
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 443 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
18 101 18 103,400 4.3 138.7894737
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 449 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
19 102 19 137,500 4.3 143.8947368
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 451 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
20 104 20 186,100 4.3 149.0125
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
21 105 21 224,400 3.7 224
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
22 108 22 267,000 3.7 241
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
23 110 23 314,100 3.7 258
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
24 113 24 376,400 3.7 275
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
25 115 25 478,800 3.7 292
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
26 118 26 576,600 3.7 309
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
27 120 27 711,700 3.7 326
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
28 123 28 937,400 3.7 343
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
29 125 29 1,114,500 3.7 360
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
30 128 30 1,378,600 3.7 377
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.0%โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.75%โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 2.5 %โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 3.25 %โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.0%โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.75%โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 5.5%โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 6.25%โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.0%โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.75%โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 8.5%โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 9.25%โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.0%โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.75%โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 11.5%โดยประมาณ.
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 12.25%โดยประมาณ.
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.0%โดยประมาณ.
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.75%โดยประมาณ.
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 14.5%โดยประมาณ.
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 15.25%โดยประมาณ.
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 25.
สต๊าฟเทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเพิ่มพลังการโจมตี. ประสิทธิภาพเลเวล 1.
2 0 3 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเพิ่มพลังการโจมตี. ประสิทธิภาพเลเวล 2.
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเพิ่มพลังการโจมตี. ประสิทธิภาพเลเวล 3.
4 0 3 4,000 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 4.
5 0 3 5,300 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 5.
6 0 6 8,000 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 6.
7 0 6 10,100 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 7.
8 0 6 12,600 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 8.
9 0 6 15,700 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 9.
10 0 6 20,200 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 10.
11 0 9 32,100 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 11.
12 0 9 36,900 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 12.
13 0 9 42,200 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 13.
14 0 9 47,900 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 14.
15 0 9 54,000 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 15.
16 0 12 70,800 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 16.
17 0 12 86,200 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 17.
18 0 12 103,400 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 18.
19 0 12 137,500 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 19.
20 0 12 186,100 0.0 0
เพิ่มพลังการโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม้เท้า. พลังเลเวล 20.
สเพ็ลแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 100 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 3.3% โดยประมาณ.
2 0 1 300 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 6.6% โดยประมาณ.
3 0 1 500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 9.9% โดยประมาณ.
4 0 1 700 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 13.2% โดยประมาณ.
5 0 1 900 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 16.5% โดยประมาณ.
6 0 1 1,100 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 19.8% โดยประมาณ.
7 0 1 1,300 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 23.1% โดยประมาณ.
8 0 1 1,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 26.4% โดยประมาณ.
9 0 1 1,700 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 29.7% โดยประมาณ.
10 0 1 1,900 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 33.0% โดยประมาณ.
11 0 2 5,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 36.3% โดยประมาณ.
12 0 2 5,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 39.6% โดยประมาณ.
13 0 2 6,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 42.9% โดยประมาณ.
14 0 2 6,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 46.2% โดยประมาณ.
15 0 2 7,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 49.5% โดยประมาณ.
สเพ็ลคราฟท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 10% โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 12% โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 17% โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 16% โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 18% โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 20% โดยประมาณ.
16 0 16 70,800 0.0 0
เพิ่มพลังเวทย์. ประสิทธิภาพเลเวล 16.
17 0 17 86,200 0.0 0
เพิ่มพลังเวทย์. ประสิทธิภาพเลเวล 17.
18 0 18 103,400 0.0 0
เพิ่มพลังเวทย์. ประสิทธิภาพเลเวล 18.
19 0 19 137,500 0.0 0
เพิ่มพลังเวทย์. ประสิทธิภาพเลเวล 19.
20 0 20 186,100 0.0 0
เพิ่มพลังเวทย์. ประสิทธิภาพเลเวล 20.
บูสท์สเพ็ล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 5 300 38.0 149
ในช่วงเวลาชั่วครู่โดยใช้การเคลื่อนตัวของ พลังมานาทำให้เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 10 % โดยประมาณในช่วงเวลา 30 วินาทีแต่ เมื่อโจมตีถูกแล้วผลของบูสท์สเพ็ลนั้นจะหายไป.
2 80 10 2,800 38.0 173
ในช่วงเวลาชั่วครู่โดยใช้การเคลื่อนตัวของ พลังมานาทำให้เพิ่มพลังโจมตีเวทย์15 % โดยประมาณในช่วงเวลา 30 วินาทีแต่ เมื่อโจมตีถูกแล้วผลของบูสท์สเพ็ลนั้นจะหายไป.
3 106 15 27,500 50.0 197
ในช่วงเวลาชั่วครู่โดยใช้การเคลื่อนตัวของ พลังมานาทำให้เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 25% โดยประมาณในช่วงเวลา 45 วินาทีแต่ เมื่อโจมตีถูกแล้วผลของบูสท์สเพ็ลนั้นจะหายไป.
4 111 20 150,000 50.0 221
ในช่วงเวลาชั่วครู่โดยใช้การเคลื่อนตัวของ พลังมานาทำให้เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 30% โดยประมาณในช่วงเวลา 45 วินาทีแต่ เมื่อโจมตีถูกแล้วผลของบูสท์สเพ็ลนั้นจะหายไป.
5 115 25 785,000 50.0 245
ในช่วงเวลาชั่วครู่โดยใช้การเคลื่อนตัวของ พลังมานาทำให้เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 35% โดยประมาณในช่วงเวลา 45 วินาทีแต่ เมื่อโจมตีถูกแล้วผลของบูสท์สเพ็ลนั้นจะหายไป.

แกรนด์มาสเตอร์ (มนุษย์)


เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3

แกรนด์มาสเตอร์ (เอลฟ์)


เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 5% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3