วอร์ล็อค (ทั่วไป)

บลิสซาร์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 10.9 40
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 134 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
2 43 2 7 10.9 54
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 142 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
3 46 3 7 10.9 68
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 150 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.2 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
4 49 4 7 10.9 83
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 158 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
5 52 5 7 10.9 97
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 166 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
6 55 6 7 10.9 111
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 173โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
7 58 7 7 10.9 125
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 181 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
8 61 8 7 10.9 140
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 189 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.7 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
9 64 9 7 10.9 154
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 197โดยประมาณ มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
10 67 10 7 10.9 168
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 205โดยประมาณ มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
11 75 11 7 10.9 197
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 227โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 5.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
12 78 12 7 10.9 225
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 236 โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 5.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
13 81 13 7 10.9 254
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 244โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 6.8วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
14 84 14 7 10.9 282
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 253โดยประมาณ มีโอกาส 80% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 6.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
15 87 15 7 10.9 311
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 261 โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 8.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
16 90 16 7 10.9 339
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 270โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 8.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
17 93 17 7 10.9 368
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 278โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 9.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
18 96 18 7 10.9 396
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 287โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 10.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
19 99 19 7 10.9 425
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม295โดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
20 102 20 7 10.9 453
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 304ดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
ไอซ์แอโรว์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 3 1 7 6.8 13
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 34 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 40% โดยประมาณภายใน 8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
2 6 2 7 6.8 16
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 60 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 40% โดยประมาณภายใน 8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
3 9 3 7 6.8 19
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 80 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 40% โดยประมาณภายใน 8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
4 12 4 7 6.8 23
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 92 โดยประมาณ มีโอกาส 67% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 40% โดยประมาณภายใน 8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
5 15 5 7 6.8 27
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 96 โดยประมาณ มีโอกาส 67% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 40% โดยประมาณภายใน 8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
6 20 6 7 6.8 32
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 120 โดยประมาณ มีโอกาส 67% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณภายใน 9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
7 24 7 7 6.8 37
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 132 โดยประมาณ มีโอกาส 67% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณภายใน 9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
8 28 8 7 6.8 42
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 145 โดยประมาณ มีโอกาส 67% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณภายใน 9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
9 32 9 7 6.8 48
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 151 โดยประมาณ มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณภายใน 9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
10 36 10 7 6.8 55
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 157 โดยประมาณ มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณภายใน 9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
11 40 11 7 6.8 61
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 205 โดยประมาณ มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 60% โดยประมาณภายใน10 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
12 44 12 7 6.8 69
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 227 โดยประมาณ มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 60% โดยประมาณภายใน10 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
13 48 13 7 6.8 76
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ249 โดยประมาณ มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 60% โดยประมาณภายใน10 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
14 52 14 7 6.8 84
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ260 โดยประมาณ มีโอกาส 80% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 60% โดยประมาณภายใน 10 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
15 56 15 7 6.8 93
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ271 โดยประมาณ มีโอกาส 78% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 60% โดยประมาณภายใน 10 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
16 75 16 7 6.8 102
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ316 โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 70% โดยประมาณภายใน 11 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
17 78 17 7 6.8 111
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 334 โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 70% โดยประมาณภายใน 11 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
18 81 18 7 6.8 121
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 372 โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 70% โดยประมาณภายใน 11 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
19 84 19 7 6.8 131
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ386 โดยประมาณ มีโอกาส 93% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 70% โดยประมาณภายใน 11 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
20 87 20 7 6.8 142
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 400 โดยประมาณ มีโอกาส 93% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 70% โดยประมาณภายใน 11 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
ชิลด์เบลส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 6.5 22
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 56 มีโอกาส 69% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
2 23 2 7 6.5 31
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 66 มีโอกาส 71% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
3 26 3 7 6.5 38
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 76 มีโอกาส 73% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
4 29 4 7 6.5 47
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 86 มีโอกาส 74% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
5 32 5 7 6.5 55
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 796 มีโอกาส 76% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
6 40 6 7 6.0 63
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 110 มีโอกาส 77% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
7 43 7 7 6.0 71
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 124 มีโอกาส 79% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
8 46 8 7 6.0 80
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 138 มีโอกาส 80% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
9 49 9 7 6.0 87
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 153 มีโอกาส 82% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
10 52 10 7 6.0 96
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 167 มีโอกาส 83% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.5 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
11 55 11 7 6.0 112
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 181 มีโอกาส 78% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
12 58 12 7 6.0 128
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 195 มีโอกาส 80% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
13 61 13 7 6.0 145
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 210 มีโอกาส 81% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
14 64 14 7 6.0 161
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 224 มีโอกาส 83% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
15 67 15 7 6.0 177
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 238 มีโอกาส 85% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 6.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
16 75 16 7 5.5 193
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 262 มีโอกาส 86% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.1 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
17 78 17 7 5.5 209
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 286 มีโอกาส 87% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.2 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
18 84 18 7 5.5 226
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 310 มีโอกาส 89% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.3 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
19 87 19 7 5.5 242
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 334 มีโอกาส 91% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.3 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
20 93 20 7 5.5 258
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 358 มีโอกาส 92% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 8.4 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
วินด์สไตรค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 0 7 2.8 13
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 32 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
2 4 2 7 2.8 17
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 44 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
3 8 3 7 2.8 21
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 56 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
4 12 4 7 2.8 25
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 68 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
5 16 5 7 2.8 30
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 80 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
6 20 6 7 2.8 34
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 101 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
7 24 7 7 2.8 39
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 118 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
8 28 8 7 2.8 44
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 134 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
9 32 9 7 2.8 49
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 143 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
10 36 10 7 2.8 55
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 152 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
11 40 11 7 2.8 63
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 188 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
12 44 12 7 2.8 68
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 208 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
13 46 13 7 2.8 73
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 228 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
14 48 14 7 2.8 77
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 248 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
15 52 15 7 2.8 82
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 258 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
16 75 16 7 2.8 92
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 229 โดยประมาณ ในระยะ 2.5m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
17 78 17 7 2.8 98
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 333 โดยประมาณ ในระยะ 2.5m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
18 81 18 7 2.8 104
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 367 โดยประมาณ ในระยะ 2.5m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
19 84 19 7 2.8 109
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 384 โดยประมาณ ในระยะ 2.5m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
20 87 20 7 2.8 115
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ401 โดยประมาณ ในระยะ 2.5m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
วินด์สไปค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 7.8 38
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 71 มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
2 24 2 7 7.8 51
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 78 มีโอกาส 71% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
3 28 3 7 7.8 65
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 86 มีโอกาส 72% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
4 32 4 7 7.8 78
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 93 มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
5 36 5 7 7.8 92
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 100 มีโอกาส 74% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
6 40 6 7 7.8 105
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 117 มีโอกาส 75% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
7 48 7 7 7.8 119
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 139 มีโอกาส 76% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
8 56 8 7 7.8 132
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 161 มีโอกาส 77% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
9 64 9 7 7.8 146
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 183 มีโอกาส 78% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
10 72 10 7 7.8 159
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 205 มีโอกาส 79% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เป็นเวลา 9 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
11 75 11 7 7.8 186
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 220 มีโอกาส 80% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
12 81 12 7 7.8 213
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 259 มีโอกาส 81% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
13 87 13 7 7.8 240
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 297 มีโอกาส 82% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
14 93 14 7 7.8 267
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 336 มีโอกาส 83% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
15 99 15 7 7.8 294
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 347 มีโอกาส 84% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 30% เป็นเวลา 10 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
วินด์แองเคอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 5.0 15
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 95ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 70% ที่ในช่วงเวลา 9.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
2 23 2 7 5.0 18
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 102ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 71% ที่ในช่วงเวลา 9.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
3 23 3 7 5.0 21
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 109ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 72% ที่ในช่วงเวลา 9.8 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
4 26 4 7 5.0 25
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 116ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 73% ที่ในช่วงเวลา 9.9 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
5 26 5 7 5.0 30
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 123ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 74% ที่ในช่วงเวลา 10.0 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
6 29 6 7 5.0 35
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 129ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 75% ที่ในช่วงเวลา 10.1 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
7 29 7 7 5.0 41
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 136ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 76% ที่ในช่วงเวลา 10.2 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -38% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
8 32 8 7 5.0 47
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 143ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 77% ที่ในช่วงเวลา 10.3 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -38% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
9 32 9 7 5.0 53
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 150ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 78% ที่ในช่วงเวลา 10.5 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -39% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
10 35 10 7 5.0 60
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 157ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 79% ที่ในช่วงเวลา 10.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -40% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
11 40 11 7 5.5 67
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 175ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 80% ที่ในช่วงเวลา 10.9 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -41% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
12 43 12 7 5.5 75
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 200ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 81% ที่ในช่วงเวลา 11.1 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -42% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
13 46 13 7 5.5 84
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 224ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 82% ที่ในช่วงเวลา 11.4 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -43% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
14 49 14 7 5.5 93
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 249ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 83% ที่ในช่วงเวลา 11.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -43% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
15 52 15 7 5.5 102
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 273ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 84% ที่ในช่วงเวลา 12.0 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -45% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
16 75 16 7 6.0 112
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 303ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 85% ที่ในช่วงเวลา 12.3 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -61% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
17 78 17 7 6.0 122
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 332ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 86% ที่ในช่วงเวลา 12.6 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -62% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
18 80 18 7 6.0 133
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 361ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 87% ที่ในช่วงเวลา 12.9 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -64% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
19 83 19 7 6.0 144
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 390ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 88% ที่ในช่วงเวลา 13.3 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -66% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
20 85 20 7 6.0 156
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 419ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 89% ที่ในช่วงเวลา 13.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -69% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
วิสาร์ดลี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 18
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 3% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
2 0 6 7 3.0 26
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 6% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
3 0 9 7 3.0 34
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 9% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
4 0 12 7 3.0 42
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 12% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
5 0 15 7 3.0 50
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 15% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
6 0 18 7 3.0 58
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 18% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
อิเทลิเจ้นซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 30 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 18 โดยประมาณในช่วงเวลา 40 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 19 โดยประมาณในช่วงเวลา 50 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 18 7 3.0 80
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 60 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
ไลท์นิ่งสโตน
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 7.2 26
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 165 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 40% ภายในช่วงเวลา 2.6 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
2 42 2 7 7.2 31
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 179 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 40% ภายในช่วงเวลา 2.6 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
3 44 3 7 7.2 37
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 192 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 40% ภายในช่วงเวลา 2.6 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
4 47 4 7 7.2 45
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 206 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 50% ภายในช่วงเวลา 2.6 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
5 49 5 7 7.2 53
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 220 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 50% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
6 51 6 7 7.2 61
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 233 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 50% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
7 54 7 7 7.2 71
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 247โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 50% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
8 56 8 7 7.2 81
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 261 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 50% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
9 58 9 7 7.2 93
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 274 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
10 61 10 7 7.2 105
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 288 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.3 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
11 63 11 7 7.2 118
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 301 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
12 65 12 7 7.2 132
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 315 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
13 68 13 7 7.2 147
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 329 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
14 70 14 7 7.2 162
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 342 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 60% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
15 72 15 7 7.2 179
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 356 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 70% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
16 75 16 7 5.9 196
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 399 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 70% ภายในช่วงเวลา 3.4 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
17 82 17 7 5.9 214
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 414 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 70% ภายในช่วงเวลา 4.8 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
18 89 18 7 5.9 233
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 428 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 70% ภายในช่วงเวลา 4.8 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
19 96 19 7 5.9 252
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 433 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 70% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
20 103 20 7 5.9 273
สายฟ้าที่ทรงพลัง เมื่อใช้ฟาดใส่ศัตรูแล้ว ให้ดาเมจ 457 โดยประมาณ มีโอกาสทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะมึน 80% ภายในช่วงเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 15m
ธันเดอร์เบรค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 7 4.1 93
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 289 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
2 77 2 7 4.1 99
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 299 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
3 78 3 7 4.1 105
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 308 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
4 80 4 7 4.1 112
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 318 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
5 81 5 7 4.1 118
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 327 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
6 83 6 7 4.1 127
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 337 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
7 84 7 7 4.1 135
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 346 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
8 86 8 7 4.1 144
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 356 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
9 87 9 7 4.1 153
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 366 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
10 89 10 7 4.1 164
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 375 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
11 90 11 7 3.5 174
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 385 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
12 92 12 7 3.5 186
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 394 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
13 93 13 7 3.5 197
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 404 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
14 95 14 7 3.5 210
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 414 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
15 96 15 7 3.5 223
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 423 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
16 98 16 7 3.5 237
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 433 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
17 99 17 7 3.5 251
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 442 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
18 101 18 7 3.5 267
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 452 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
19 102 19 7 3.5 282
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 461 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
20 104 20 7 3.5 298
ใช้พลังจากสายฟ้าสร้งดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 471 โดยประมาณ. casting time - 1.4 วิ , ระยะทาง - 17m
มิทิเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 7 19.0 35
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 301 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
2 77 2 7 19.0 43
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 315 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
3 79 3 7 19.0 51
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 329 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
4 81 4 7 19.0 61
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 343 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
5 83 5 7 19.0 72
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 357 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
6 85 6 7 19.0 84
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 371 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
7 87 7 7 19.0 97
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 385 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
8 89 8 7 19.0 112
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 399 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
9 91 9 7 19.0 127
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 413 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
10 93 10 7 19.0 144
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 427 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
11 95 11 7 18.0 162
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 441 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
12 97 12 7 18.0 181
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 445 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
13 99 13 7 18.0 201
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 469 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
14 101 14 7 18.0 222
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5m สร้างดาเมจ 301 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
15 103 15 7 18.0 244
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบในรัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
เบิร์นนิ่งไฟร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 5.0 68
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 68 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 70%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 45 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
2 22 2 7 5.0 75
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 77 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 71%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 49 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
3 23 3 7 5.0 83
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 85 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 72%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 53 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
4 25 4 7 5.0 90
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 94 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 73%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 56 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
5 26 5 7 5.0 98
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 103 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 74%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 60 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
6 28 6 7 5.0 105
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 111 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 75%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 64 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
7 29 7 7 5.0 112
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 120 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 76%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 68 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
8 31 8 7 5.0 119
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 129 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 77%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 71 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
9 32 9 7 5.0 126
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 137 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 78%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 75 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
10 34 10 7 5.0 133
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 146 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 79%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 79 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
11 40 11 7 4.5 80
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 171 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 80%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 121 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
12 46 12 7 4.5 89
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 197 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 81%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 153 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
13 52 13 7 4.5 99
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 222 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 82%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 185 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
14 58 14 7 4.5 109
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 248 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 83%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 216 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
15 64 15 7 4.5 120
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 273 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 84%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 248 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
16 75 16 7 4.0 132
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 299 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 85%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 286 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
17 79 17 7 4.0 144
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 308 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 86%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 323 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
18 83 18 7 4.0 157
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 316 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 87%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 360 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
19 87 19 7 4.0 170
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 325 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 88%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 397 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
20 91 20 7 4.0 184
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 89%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
ไฟเออร์เบิร์สติ้ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 7 5.0 52
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 380 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
2 77 2 7 5.0 57
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 385 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
3 78 3 7 5.0 62
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 388 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
4 80 4 7 5.0 67
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 393 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
5 81 5 7 5.0 72
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 396แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
6 83 6 7 5.0 78
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 401 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
7 84 7 7 5.0 83
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 404 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
8 86 8 7 5.0 88
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 409 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
9 87 9 7 5.0 93
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 412 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
10 89 10 7 5.0 98
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 417 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
11 90 11 7 4.3 103
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 420 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
12 92 12 7 4.3 108
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 425 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
13 93 13 7 4.3 113
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 428 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
14 95 14 7 4.3 118
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 433 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
15 96 15 7 4.3 123
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 436 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
16 98 16 7 4.3 129
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 441 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
17 99 17 7 4.3 134
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 443 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
18 101 18 7 4.3 139
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 449 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
19 102 19 7 4.3 144
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 451 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
20 104 20 7 4.3 149
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
ไฟร์บอล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 2 1 7 2.8 15
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 27 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
2 6 2 7 2.8 20
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 45 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
3 10 3 7 2.8 25
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 58 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
4 14 4 7 2.8 30
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 71 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
5 18 5 7 2.8 36
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 83 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
6 20 6 7 2.8 41
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 124 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
7 24 7 7 2.8 46
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 144 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
8 28 8 7 2.8 51
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 154 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
9 32 9 7 2.8 57
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 164 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
10 36 10 7 2.8 62
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 174 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
11 40 11 7 2.8 72
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 239 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 17m
12 43 12 7 2.8 83
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 254 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 17m
13 46 13 7 2.8 93
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 270 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 17m
14 49 14 7 2.8 104
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 278 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 17m
15 52 15 7 2.8 114
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 286 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 17m
16 75 16 7 2.8 125
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 339 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 18m
17 77 17 7 2.8 135
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 362 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 18m
18 79 18 7 2.8 146
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 385 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 18m
19 81 19 7 2.8 156
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 400 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 18m
20 83 20 7 2.8 167
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 415 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 18m
ไฟเออร์บลาสท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 8.4 34
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 147 และมีโอกาส 70% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 66 . casting time - 1.4 วิ
2 45 2 7 8.4 46
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 152 และมีโอกาส 71% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 81 . casting time - 1.4 วิ
3 46 3 7 8.4 58
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 157 และมีโอกาส 72% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 96 . casting time - 1.4 วิ
4 51 4 7 8.4 70
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 163 และมีโอกาส 73% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 112 . casting time - 1.4 วิ
5 52 5 7 8.4 82
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 168 และมีโอกาส 74% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 127 . casting time - 1.4 วิ
6 57 6 7 8.4 94
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 173 และมีโอกาส 75% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 142 . casting time - 1.4 วิ
7 58 7 7 8.4 106
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 178 และมีโอกาส 76% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 157 . casting time - 1.4 วิ
8 63 8 7 8.4 118
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 184 และมีโอกาส 77% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 173 . casting time - 1.4 วิ
9 64 9 7 8.4 130
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 189 และมีโอกาส 78% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 188 . casting time - 1.4 วิ
10 69 10 7 8.4 142
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 194 และมีโอกาส 79% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 203 . casting time - 1.4 วิ
11 75 11 7 8.4 166
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 207 และมีโอกาส 80% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 243 . casting time - 1.4 วิ
12 81 12 7 8.4 190
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 227 และมีโอกาส 81% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 251 . casting time - 1.4 วิ
13 87 13 7 8.4 214
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 248 และมีโอกาส 81% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 260 . casting time - 1.4 วิ
14 93 14 7 8.4 238
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 268 และมีโอกาส 83% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 268 . casting time - 1.4 วิ
15 99 15 7 8.4 262
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
วีนอมคลาวด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 7 8.2 80
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 65% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 268 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
2 77 2 7 8.2 84
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 66% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 271 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
3 79 3 7 8.2 88
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 67% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 274 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
4 80 4 7 8.2 91
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 68% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 277 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
5 82 5 7 8.2 95
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 69% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 280 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
6 83 6 7 8.2 99
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 70% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 284 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
7 85 7 7 8.2 103
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 71% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 287 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
8 86 8 7 8.2 106
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 72% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 290 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
9 88 9 7 8.2 110
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 73% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 293 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
10 89 10 7 8.2 114
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 74% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 296 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
11 91 11 7 8.2 121
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 75% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 299 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
12 92 12 7 8.2 127
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 76% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 302 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
13 94 13 7 8.2 134
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 77% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 305 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
14 95 14 7 8.2 141
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 78% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 308 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
15 97 15 7 8.2 148
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 79% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 311 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
16 98 16 7 8.2 154
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 80% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 315 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
17 100 17 7 8.2 161
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 81% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 318 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
18 101 18 7 8.2 168
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 82% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 321 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
19 103 19 7 8.2 175
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 83% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 324 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
20 104 20 7 8.2 181
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
บลัดสตีม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 25โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 83 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
2 0 1 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 34โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 100 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
3 0 1 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 43โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 117 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
4 0 1 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 53โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 134โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
5 0 1 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 62 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 152โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
6 0 2 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 69 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 169 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
7 0 2 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 78 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 186 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
8 0 2 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 87 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 204 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
9 0 2 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 96 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 221โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
10 0 2 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 105 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 238 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
11 0 3 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 120 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 273 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
12 0 3 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง137 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 308 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
13 0 3 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 155 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 342 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
14 0 3 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 172 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 337 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
15 0 3 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 190 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP412 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
16 0 4 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง203 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 446 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
17 0 4 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 220 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 481โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
18 0 4 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 237 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 516 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
19 0 4 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 254 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 550 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
20 0 4 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 271 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 585 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
เอ็นวินอม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 6.0 16
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 75% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 53 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
2 23 2 7 6.0 17
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 76% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 67 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
3 26 3 7 6.0 18
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 77% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 80 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
4 29 4 7 6.0 20
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 78% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 94 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
5 32 5 7 6.0 21
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 79% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 107 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
6 40 6 7 6.5 22
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 80% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 119 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
7 43 7 7 6.5 23
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 81% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 135 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
8 46 8 7 6.5 24
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 82% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 150 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
9 49 9 7 6.5 25
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 83% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 166 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
10 52 10 7 6.5 26
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 84% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 181 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
11 55 11 7 6.5 29
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 85% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 197 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
12 58 12 7 6.5 31
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 86% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 212 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
13 61 13 7 6.5 33
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 87% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 228 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
14 64 14 7 6.5 36
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 88% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 243 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
15 67 15 7 6.5 38
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 89% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 259 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
16 75 16 7 7.0 40
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 90% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 264 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
17 82 17 7 7.0 43
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 91% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 282 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
18 90 18 7 7.0 45
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 92% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 306 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
19 97 19 7 7.0 47
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 93% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 327 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
20 105 20 7 7.0 49
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 94% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 352 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
เคิร์ซวีคเนส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 6.6 14
75%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 1% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
2 0 1 7 6.6 15
76%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 2% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
3 0 2 7 6.6 16
77%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 3% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
4 0 2 7 6.6 17
78%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 4% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
5 0 3 7 6.6 18
79%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 5% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
6 0 3 7 6.6 19
80%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 6% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
7 0 4 7 6.6 20
81%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 7% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
8 0 4 7 6.6 21
82%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 8% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
9 0 5 7 6.6 22
83%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 9% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
10 0 5 7 6.6 23
84%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 10% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
11 0 6 7 6.8 25
85%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 35 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 11% casting time - 1.8 วินาที ระยะทาง- 16m
12 0 6 7 6.8 27
86%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 35 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 12% casting time - 1.8 วินาที ระยะทาง- 16m
13 0 7 7 6.8 29
87%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 35 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 13% casting time - 1.8 วินาที ระยะทาง- 16m
14 0 7 7 6.8 31
88%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 35 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 14% casting time - 1.8 วินาที ระยะทาง- 16m
15 0 8 7 6.8 33
89%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 35 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 15% casting time - 1.8 วินาที ระยะทาง- 16m
16 0 8 7 6.8 35
90%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 35 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 16% casting time - 1.8 วินาที ระยะทาง- 16m
17 0 9 7 6.8 37
91%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 35 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 17% casting time - 1.8 วินาที ระยะทาง- 16m
18 0 9 7 6.8 39
92%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 35 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 18% casting time - 1.8 วินาที ระยะทาง- 16m
19 0 10 7 6.8 41
93%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 35 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 19% casting time - 1.8 วินาที ระยะทาง- 16m
20 0 10 7 6.8 43
94%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 35 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 20% casting time - 1.8 วินาที ระยะทาง- 16m
โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.0%โดยประมาณ .
2 0 2 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.75%โดยประมาณ .
3 0 3 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 2.5 %โดยประมาณ .
4 0 4 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 3.25 %โดยประมาณ .
5 0 5 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.0%โดยประมาณ .
6 0 6 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.75%โดยประมาณ .
7 0 7 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 5.5%โดยประมาณ .
8 0 8 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 6.25%โดยประมาณ .
9 0 9 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.0%โดยประมาณ .
10 0 10 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.75%โดยประมาณ .
11 0 11 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 8.5%โดยประมาณ .
12 0 12 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 9.25%โดยประมาณ .
13 0 13 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.0%โดยประมาณ .
14 0 14 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.75%โดยประมาณ .
15 0 15 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 11.5%โดยประมาณ .
16 0 16 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 12.25%โดยประมาณ .
17 0 17 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.0%โดยประมาณ .
18 0 18 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.75%โดยประมาณ .
19 0 19 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 14.5%โดยประมาณ .
20 0 20 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 15.25%โดยประมาณ .
มานาคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 5 1 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 2 โดยประมาณ .
2 8 2 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 4 โดยประมาณ
3 11 3 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 7 โดยประมาณ
4 14 4 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 9 โดยประมาณ
5 17 5 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 12 โดยประมาณ
6 22 6 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 14โดยประมาณ
7 25 7 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 17 โดยประมาณ
8 29 8 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 19 โดยประมาณ
9 32 9 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 22 โดยประมาณ
10 36 10 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 24 โดยประมาณ
11 42 11 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 28 โดยประมาณ
12 47 12 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 30 โดยประมาณ
13 53 13 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 34 โดยประมาณ
14 58 14 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 37 โดยประมาณ
15 68 15 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 41 โดยประมาณ
16 77 16 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 43 โดยประมาณ
17 82 17 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 48 โดยประมาณ
18 87 18 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 50 โดยประมาณ
19 91 19 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 54 โดยประมาณ
20 96 20 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 56 โดยประมาณ
เมจิคแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 7% โดยประมาณ.
สเพ็ลแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 3.3% โดยประมาณ.
2 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 6.6% โดยประมาณ.
3 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 9.9% โดยประมาณ.
4 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 13.2% โดยประมาณ.
5 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 16.5% โดยประมาณ.
6 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 19.8% โดยประมาณ.
7 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 23.1% โดยประมาณ.
8 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 26.4% โดยประมาณ.
9 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 29.7% โดยประมาณ.
10 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 33.0% โดยประมาณ.
สเพ็ลคราฟท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 10% โดยประมาณ.
11 0 11 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 12% โดยประมาณ.
12 0 12 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 17% โดยประมาณ.
13 0 13 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 16% โดยประมาณ.
14 0 14 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 18% โดยประมาณ.
15 0 15 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 20% โดยประมาณ.
เอนฮานซ์ MP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 4 1 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 21 โดยประมาณที่เพิมขึ้น.
2 7 1 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 43 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
3 10 2 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 66 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
4 13 3 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 91 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
5 16 3 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 117 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
6 21 4 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
7 24 5 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 173 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
8 28 5 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 203 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
9 31 6 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
10 35 7 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 267 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
11 41 7 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 301 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
12 46 8 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 336 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
13 52 9 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 373 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
14 57 9 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 411 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
15 67 10 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 450 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
16 76 11 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 491 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
17 81 11 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 533 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
18 86 12 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 576 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
19 90 13 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 621 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
20 95 13 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 667 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ และพลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น 2%
2 0 6 7 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ และพลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น 5%
เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 5
การไหลเวียนของพลังมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเองขึ้น 2%
2 0 6 7 0.0 8
การไหลเวียนของพลังมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเองขึ้น 5%
แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ และค่าพลังการฟื้นคีน HP เพิ่ม 11%
2 0 6 7 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ และค่าพลังการฟื้นคีน HP เพิ่ม 16%
เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 7 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.