วิสาร์ด (ทั่วไป)

ไอซ์แอโรว์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 3 1 7 6.8 13
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 34 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 40% โดยประมาณภายใน 8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
2 6 2 7 6.8 16
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 60 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 40% โดยประมาณภายใน 8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
3 9 3 7 6.8 19
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 80 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 40% โดยประมาณภายใน 8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
4 12 4 7 6.8 23
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 92 โดยประมาณ มีโอกาส 67% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 40% โดยประมาณภายใน 8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
5 15 5 7 6.8 27
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 96 โดยประมาณ มีโอกาส 67% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 40% โดยประมาณภายใน 8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
6 20 6 7 6.8 32
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 120 โดยประมาณ มีโอกาส 67% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณภายใน 9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
7 24 7 7 6.8 37
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 132 โดยประมาณ มีโอกาส 67% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณภายใน 9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
8 28 8 7 6.8 42
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 145 โดยประมาณ มีโอกาส 67% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณภายใน 9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
9 32 9 7 6.8 48
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 151 โดยประมาณ มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณภายใน 9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
10 36 10 7 6.8 55
การโจมตีด้วยธนูน้ำแข็งด้วยพลังที่ให้ดาเมจ 157 โดยประมาณ มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูมีอัตราการเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณภายใน 9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง- 18m
ชิลด์เบลส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 6.5 22
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 56 มีโอกาส 69% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
2 23 2 7 6.5 31
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 66 มีโอกาส 71% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
3 26 3 7 6.5 38
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 76 มีโอกาส 73% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
4 29 4 7 6.5 47
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 86 มีโอกาส 74% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
5 32 5 7 6.5 55
พลังการโจมตีด้วยพลังที่แข็งแกร่งด้วยน้ำแข็งให้ดาเมจ 796 มีโอกาส 76% สามารถทำให้ศัตรูกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงเวลา 5.0 วินาที . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง- 16m
วินด์สไตรค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 0 7 2.8 13
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 32 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
2 4 2 7 2.8 17
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 44 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
3 8 3 7 2.8 21
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 56 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
4 12 4 7 2.8 25
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 68 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
5 16 5 7 2.8 30
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 80 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
6 20 6 7 2.8 34
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 101 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
7 24 7 7 2.8 39
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 118 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
8 28 8 7 2.8 44
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 134 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
9 32 9 7 2.8 49
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 143 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
10 36 10 7 2.8 55
รวบรวมพลังจากลม สร้างดาเมจพลังดาเมจ 152 โดยประมาณ ในระยะ 2.0m จะถูกผลักออกไป casting time -1.8 วินาที.ระยะทาง 17m.
วินด์สไปค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 7.8 38
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 71 มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
2 24 2 7 7.8 51
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 78 มีโอกาส 71% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
3 28 3 7 7.8 65
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 86 มีโอกาส 72% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
4 32 4 7 7.8 78
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 93 มีโอกาส 73% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
5 36 5 7 7.8 92
สายลมที่มีความแหลมคมจากตัวเองเป็นศูนย์กลางมีรัศมีไปยังเป้าหมาย 3.5m สามารถให้ดาเมจกับฝ่ายตามข้าม 100 มีโอกาส 74% ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 16m
วินด์แองเคอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 5.0 15
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 95ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 70% ที่ในช่วงเวลา 9.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
2 23 2 7 5.0 18
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 102ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 71% ที่ในช่วงเวลา 9.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
3 23 3 7 5.0 21
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 109ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 72% ที่ในช่วงเวลา 9.8 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
4 26 4 7 5.0 25
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 116ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 73% ที่ในช่วงเวลา 9.9 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
5 26 5 7 5.0 30
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 123ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 74% ที่ในช่วงเวลา 10.0 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
6 29 6 7 5.0 35
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 129ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 75% ที่ในช่วงเวลา 10.1 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -37% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
7 29 7 7 5.0 41
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 136ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 76% ที่ในช่วงเวลา 10.2 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -38% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
8 32 8 7 5.0 47
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 143ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 77% ที่ในช่วงเวลา 10.3 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -38% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
9 32 9 7 5.0 53
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 150ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 78% ที่ในช่วงเวลา 10.5 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -39% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
10 35 10 7 5.0 60
สายลมอันหนักหน่วงรุนแรงสร้างดาเมจ 157ให้แก่ศัตรู และมีโอกาส 79% ที่ในช่วงเวลา 10.7 วินาที ความเร็วการโจมตีถูกทำให้ช้าลง -40% casting time 2 วินาที ระยะ 16m
วิสาร์ดลี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 18
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 3% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
2 0 6 7 3.0 26
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 6% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
อิเทลิเจ้นซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
เบิร์นนิ่งไฟร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 5.0 68
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 68 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 70%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 45 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
2 22 2 7 5.0 75
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 77 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 71%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 49 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
3 23 3 7 5.0 83
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 85 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 72%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 53 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
4 25 4 7 5.0 90
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 94 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 73%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 56 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
5 26 5 7 5.0 98
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 103 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 74%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 60 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
6 28 6 7 5.0 105
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 111 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 75%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 64 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
7 29 7 7 5.0 112
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 120 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 76%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 68 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
8 31 8 7 5.0 119
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 129 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 77%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 71 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
9 32 9 7 5.0 126
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 137 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 78%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 75 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
10 34 10 7 5.0 133
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 146 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 79%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 79 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
ไฟร์บอล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 2 1 7 2.8 15
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 27 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
2 6 2 7 2.8 20
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 45 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
3 10 3 7 2.8 25
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 58 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
4 14 4 7 2.8 30
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 71 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
5 18 5 7 2.8 36
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 83 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
6 20 6 7 2.8 41
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 124 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
7 24 7 7 2.8 46
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 144 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
8 28 8 7 2.8 51
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 154 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
9 32 9 7 2.8 57
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 164 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
10 36 10 7 2.8 62
พลังไฟที่แข็งแกร่งให้ดาเมจ 174 โดยประมาณ . casting time 1.8 วินาที , ระยะทาง - 16m
บลัดสตีม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 25โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 83 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
2 0 1 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 34โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 100 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
3 0 1 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 43โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 117 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
4 0 1 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 53โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 134โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
5 0 1 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 62 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 152โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
6 0 2 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 69 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 169 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
7 0 2 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 78 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 186 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
8 0 2 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 87 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 204 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
9 0 2 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 96 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 221โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
10 0 2 7 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 105 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 238 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
เอ็นวินอม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 6.0 16
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 75% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 53 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
2 23 2 7 6.0 17
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 76% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 67 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
3 26 3 7 6.0 18
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 77% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 80 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
4 29 4 7 6.0 20
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 78% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 94 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
5 32 5 7 6.0 21
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 79% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 107 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
เคิร์ซวีคเนส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 6.6 14
75%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 1% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
2 0 1 7 6.6 15
76%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 2% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
3 0 2 7 6.6 16
77%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 3% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
4 0 2 7 6.6 17
78%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 4% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
5 0 3 7 6.6 18
79%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 5% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.0%โดยประมาณ .
2 0 2 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.75%โดยประมาณ .
3 0 3 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 2.5 %โดยประมาณ .
4 0 4 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 3.25 %โดยประมาณ .
5 0 5 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.0%โดยประมาณ .
6 0 6 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.75%โดยประมาณ .
7 0 7 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 5.5%โดยประมาณ .
8 0 8 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 6.25%โดยประมาณ .
9 0 9 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.0%โดยประมาณ .
10 0 10 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.75%โดยประมาณ .
มานาคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 5 1 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 2 โดยประมาณ .
2 8 2 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 4 โดยประมาณ
3 11 3 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 7 โดยประมาณ
4 14 4 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 9 โดยประมาณ
5 17 5 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 12 โดยประมาณ
6 22 6 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 14โดยประมาณ
7 25 7 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 17 โดยประมาณ
8 29 8 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 19 โดยประมาณ
9 32 9 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 22 โดยประมาณ
10 36 10 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 24 โดยประมาณ
สเพ็ลแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 3.3% โดยประมาณ.
2 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 6.6% โดยประมาณ.
3 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 9.9% โดยประมาณ.
4 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 13.2% โดยประมาณ.
5 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 16.5% โดยประมาณ.
สเพ็ลคราฟท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 5% โดยประมาณ.
เอนฮานซ์ MP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 4 1 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 21 โดยประมาณที่เพิมขึ้น.
2 7 1 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 43 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
3 10 2 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 66 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
4 13 3 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 91 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
5 16 3 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 117 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
6 21 4 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
7 24 5 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 173 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
8 28 5 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 203 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
9 31 6 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
10 35 7 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 267 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .

วิสาร์ด (เอลฟ์)

เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 5
การไหลเวียนของพลังมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเองขึ้น 2%
2 0 6 7 0.0 8
การไหลเวียนของพลังมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเองขึ้น 5%

วิสาร์ด (มนุษย์)

เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 7 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.