0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
โจมตีอย่างหนัก
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 9 หน่วย Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 15 หน่วย Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 21 หน่วย Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 27 หน่วย Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 33 หน่วย Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
8 MP
เพิ่มพลังโจมตี 39 หน่วย Cooldown 2 วินาที
ความกล้าหาญ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
19MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 5 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
21MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 9 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
24MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 13 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
27MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 17 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
31MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 21 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
36MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 25 หน่วย,ระยะเวลา 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
ความว่องไว
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 1 หน่วย
2สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 2 หน่วย
3สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 4 หน่วย
4สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 6 หน่วย
5สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 8 หน่วย
6สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 10 หน่วย
7สกิลติดตัว
เพิ่มแรงต้านทานอย่างถาวร 13 หน่วย
รักษาอาการบาดเจ็บ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
25 MP
ฟื้นฟู 25 HP ,และอีก 16 วินาที จะฟื้นฟูอีก 128 HP , Cooldown 24 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
35 MP
ฟื้นฟู 35 HP ,และอีก 24 วินาที จะฟื้นฟูอีก 192 HP , Cooldown 23 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
45 MP
ฟื้นฟู 45 HP ,และอีก 32 วินาที จะฟื้นฟูอีก 256 HP , Cooldown 22 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
55 MP
ฟื้นฟู 55 HP ,และอีก 40 วินาที จะฟื้นฟูอีก 320 HP , Cooldown 21 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
65 MP
ฟื้นฟู 65 HP ,และอีก 48 วินาที จะฟื้นฟูอีก 384 HP , Cooldown 20 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
75 MP
ฟื้นฟู 75 HP ,และอีก 56 วินาที จะฟื้นฟูอีก 448 HP , Cooldown 19 วินาที ขอบเขตในการใช้สกิล 10 เมตร
ตัดสายน้ำ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
19 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 45 หน่วย
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
19 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 49 หน่วย
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
20 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 54 หน่วย
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
21 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 58 หน่วย
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
22 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 62 หน่วย
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
24 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 67 หน่วย
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
25 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 71 หน่วย
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
27 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 76 หน่วย
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
30 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 88 หน่วย
วายุล่อง
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
ค่า HP และ MP เพิ่มขึ้นสูงสุด 95% สมดุลกับเลเวลของตัวละคร
2สกิลติดตัว
ค่า HP และ MP เพิ่มขึ้นสูงสุด 190% สมดุลกับเลเวลของตัวละคร
3สกิลติดตัว
ค่า HP และ MP เพิ่มขึ้นสูงสุด 285% สมดุลกับเลเวลของตัวละคร
เอียงรัก
LevelระยะเวลาMP
1ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

42 MP
ใน 16 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5% Cooldown 180 วินาที
2ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

48 MP
ใน 18 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 6% Cooldown 180 วินาที
3ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

54 MP
ใน 20 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 7% Cooldown 180 วินาที
4ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

60 MP
ใน 22 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8% Cooldown 180 วินาที
5ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

66 MP
ใน 24 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 9% Cooldown 180 วินาที
6ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

72 MP
ใน 26 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10% Cooldown 180 วินาที
7ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

78 MP
ใน 28 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 11% Cooldown 180 วินาที
8ลมปราณทะลวง +1(ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

84 MP
ใน 30 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 12% Cooldown 180 วินาที
ทลายเมฆา
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
30 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 60 หน่วย ภายใน 4 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 72 หน่วย สูญเสีย MP 144 หน่วย Cooldown 4 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
30 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 66 หน่วย ภายใน 4 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 84 หน่วย สูญเสีย MP 168 หน่วย Cooldown 4 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
31 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 72 หน่วย ภายใน 4 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 96 หน่วย สูญเสีย MP 192 หน่วย Cooldown 4 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
32 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 78 หน่วย ภายใน 4 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 108 หน่วย สูญเสีย MP 216 หน่วย Cooldown 4 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
34 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 84 หน่วย ภายใน 4 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 120 หน่วย สูญเสีย MP 240 หน่วย Cooldown 4 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
36 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 90 หน่วย ภายใน 4 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 132 หน่วย สูญเสีย MP 264 หน่วย Cooldown 4 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
38 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 96 หน่วย ภายใน 4 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 144 หน่วย สูญเสีย MP 288 หน่วย Cooldown 4 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
41 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 102 หน่วย ภายใน 4 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 156 หน่วย สูญเสีย MP 312 หน่วย Cooldown 4 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
44 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 108 หน่วย ภายใน 4 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP 168 หน่วย สูญเสีย MP 336 หน่วย Cooldown 4 วินาที
แสงล่องลอย
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
100 MP
ใน 16 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 0.6 เมตร / วินาที ใช้ไม่ได้เมื่อขี่สัตว์ Cooldown 240 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
100 MP
ใน 18 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1.1 เมตร / วินาที ใช้ไม่ได้เมื่อขี่สัตว์ Cooldown 240 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
100 MP
ใน 20 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1.6 เมตร / วินาที ใช้ไม่ได้เมื่อขี่สัตว์ Cooldown 240 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
100 MP
ใน 22 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 2.1 เมตร / วินาที ใช้ไม่ได้เมื่อขี่สัตว์ Cooldown 240 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
100 MP
ใน 24 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 2.6 เมตร / วินาที ใช้ไม่ได้เมื่อขี่สัตว์ Cooldown 240 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
100 MP
ใน 26 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3.1 เมตร / วินาที ใช้ไม่ได้เมื่อขี่สัตว์ Cooldown 240 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
100 MP
ใน 28 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3.6 เมตร / วินาที ใช้ไม่ได้เมื่อขี่สัตว์ Cooldown 240 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
100 MP
ใน 30 วินาที เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 4.1 เมตร / วินาที ใช้ไม่ได้เมื่อขี่สัตว์ Cooldown 240 วินาที
ห้วงแห่งรัก
LevelระยะเวลาMP
1ความทุกข์แสนเศร้า +1 (หากสถานะโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหาย 8% เกิดความเสียหายเพิ่มเติมใน 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

ระยะทางโจมตี +0.5 เมตร 58 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 31 หน่วย และติดสถานะอัมพาต 40 หน่วย นาน 2.0 วินาที Cooldown 5 วินาที
2ความทุกข์แสนเศร้า +1 (หากสถานะโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหาย 8% เกิดความเสียหายเพิ่มเติมใน 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

ระยะทางโจมตี +1.0 เมตร 76 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 36 หน่วย และติดสถานะอัมพาต 44 หน่วย นาน 2.7 วินาที Cooldown 5 วินาที
3ความทุกข์แสนเศร้า +1 (หากสถานะโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหาย 8% เกิดความเสียหายเพิ่มเติมใน 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

ระยะทางโจมตี +1.5 เมตร 94 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 41 หน่วย และติดสถานะอัมพาต 48 หน่วย นาน 3.4 วินาที Cooldown 5 วินาที
4ความทุกข์แสนเศร้า +1 (หากสถานะโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหาย 8% เกิดความเสียหายเพิ่มเติมใน 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

ระยะทางโจมตี +2.0 เมตร 112 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 46 หน่วย และติดสถานะอัมพาต 52 หน่วย นาน 4.1 วินาที Cooldown 5 วินาที
5ความทุกข์แสนเศร้า +1 (หากสถานะโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหาย 8% เกิดความเสียหายเพิ่มเติมใน 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

ระยะทางโจมตี +2.5 เมตร 130 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 51 หน่วย และติดสถานะอัมพาต 56 หน่วย นาน 4.8 วินาที Cooldown 5 วินาที
6ความทุกข์แสนเศร้า +1 (หากสถานะโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหาย 8% เกิดความเสียหายเพิ่มเติมใน 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

ระยะทางโจมตี +3.0 เมตร 148 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 56 หน่วย และติดสถานะอัมพาต 60 หน่วย นาน 5.5 วินาที Cooldown 5 วินาที
7ความทุกข์แสนเศร้า +1 (หากสถานะโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหาย 8% เกิดความเสียหายเพิ่มเติมใน 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

ระยะทางโจมตี +3.5 เมตร 166 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 61 หน่วย และติดสถานะอัมพาต 64 หน่วย นาน 6.2 วินาที Cooldown 5 วินาที
8ความทุกข์แสนเศร้า +1 (หากสถานะโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหาย 8% เกิดความเสียหายเพิ่มเติมใน 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

ระยะทางโจมตี +4.0 เมตร 184 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 66 หน่วย และติดสถานะอัมพาต 68 หน่วย นาน 6.9 วินาที Cooldown 5 วินาที
9ความทุกข์แสนเศร้า +1 (หากสถานะโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหาย 8% เกิดความเสียหายเพิ่มเติมใน 6 วินาที)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

ระยะทางโจมตี +4.5 เมตร 202 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 71 หน่วย และติดสถานะอัมพาต 72 หน่วย นาน 7.6 วินาที Cooldown 5 วินาที
รวมจิต
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
อัตราการปะทะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 20 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3 หน่วย มีโอกาสถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ 5%
2สกิลติดตัว
อัตราการปะทะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 40 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 6 หน่วย มีโอกาสถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ 10%
3สกิลติดตัว
อัตราการปะทะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 60 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 9 หน่วย มีโอกาสถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ 15%
4สกิลติดตัว
อัตราการปะทะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 80 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 12 หน่วย มีโอกาสถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ 20%
5สกิลติดตัว
อัตราการปะทะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 100 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 หน่วย มีโอกาสถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ 25%
6สกิลติดตัว
อัตราการปะทะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 120 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 18 หน่วย มีโอกาสถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ 30%
7สกิลติดตัว
อัตราการปะทะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 140 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 21 หน่วย มีโอกาสถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ 35%
8สกิลติดตัว
อัตราการปะทะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 160 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 24 หน่วย มีโอกาสถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ 40%
ฝนโปรยปราย
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
43 MP
ใน 16 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 77 หน่วย แต่พลังโจมตีลดลง 60% Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
46 MP
ใน 18 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 141 หน่วย แต่พลังโจมตีลดลง 57% Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
50 MP
ใน 20 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 229 หน่วย แต่พลังโจมตีลดลง 54% Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
55 MP
ใน 22 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 353 หน่วย แต่พลังโจมตีลดลง 51% Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
62 MP
ใน 24 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 525 หน่วย แต่พลังโจมตีลดลง 48% Cooldown 180 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
70 MP
ใน 26 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 757 หน่วย แต่พลังโจมตีลดลง 45% Cooldown 180 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
78 MP
ใน 28 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1061 หน่วย แต่พลังโจมตีลดลง 42% Cooldown 180 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
88 MP
ใน 30 วินาที พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 1449 หน่วย แต่พลังโจมตีลดลง 39% Cooldown 180 วินาที
เลือดร้อน
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
68 MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 20% ของเลเวลตัวละคร ค่า MP สูงสุดเพิ่ม 5% นาน 30นาที Cooldown 4 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
78 MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 40% ของเลเวลตัวละคร ค่า MP สูงสุดเพิ่ม 10% นาน 30นาที Cooldown 4 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
89 MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 60% ของเลเวลตัวละคร ค่า MP สูงสุดเพิ่ม 15% นาน 30นาที Cooldown 4 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
101 MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 80% ของเลเวลตัวละคร ค่า MP สูงสุดเพิ่ม 20% นาน 30นาที Cooldown 4 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
114 MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 100% ของเลเวลตัวละคร ค่า MP สูงสุดเพิ่ม 25% นาน 30นาที Cooldown 4 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
129 MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 120% ของเลเวลตัวละคร ค่า MP สูงสุดเพิ่ม 30% นาน 30นาที Cooldown 4 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
144 MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 140% ของเลเวลตัวละคร ค่า MP สูงสุดเพิ่ม 35% นาน 30นาที Cooldown 4 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
161 MP
เพิ่มค่า HP สูงสุด 160% ของเลเวลตัวละคร ค่า MP สูงสุดเพิ่ม 40% นาน 30นาที Cooldown 4 วินาที
ซ่อนกลิ่น
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
44 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 116 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 3.0%
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
47 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 121 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 3.5%
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
50 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 125 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 4.0%
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
54 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 130 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 4.5%
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
59 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 135 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 5.0%
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
63 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 140 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 5.5%
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
68 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 145 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 6.0%
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
74 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 150 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 6.5%
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
80 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 173 หน่วย เพิ่มอัตราคริติคอล 7.0%
วิชาล่องอากาศ
LevelระยะเวลาMP
1ร่ายในทันที
200 MP
โอกาสกำจัดสถานะอ่อนแอ 15% Cooldown 25 วินาที
2ร่ายในทันที
160 MP
โอกาสกำจัดสถานะอ่อนแอ 20% Cooldown 20 วินาที
3ร่ายในทันที
120 MP
โอกาสกำจัดสถานะอ่อนแอ 25% Cooldown 15 วินาที
ดอกไม้โปรย
LevelระยะเวลาMP
1ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

125 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 208 หน่วย ค่า HP ยิ่งเหลือน้อย ความแรงยิ่งมาก Cooldown 4.0 วินาที
2ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

126 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 235 หน่วย ค่า HP ยิ่งเหลือน้อย ความแรงยิ่งมาก Cooldown 3.9 วินาที
3ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

129 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 258 หน่วย ค่า HP ยิ่งเหลือน้อย ความแรงยิ่งมาก Cooldown 3.8 วินาที
4ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

134 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 279 หน่วย ค่า HP ยิ่งเหลือน้อย ความแรงยิ่งมาก Cooldown 3.7 วินาที
5ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

140 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 296 หน่วย ค่า HP ยิ่งเหลือน้อย ความแรงยิ่งมาก Cooldown 3.6 วินาที
6ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

147 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 311 หน่วย ค่า HP ยิ่งเหลือน้อย ความแรงยิ่งมาก Cooldown 3.5 วินาที
7ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

156 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 322 หน่วย ค่า HP ยิ่งเหลือน้อย ความแรงยิ่งมาก Cooldown 3.4 วินาที
8ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

166 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 331 หน่วย ค่า HP ยิ่งเหลือน้อย ความแรงยิ่งมาก Cooldown 3.3 วินาที
9ลมปราณทะลวง +2 (ถ้าค่า MP มากกว่า 95% พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

178 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 355 หน่วย ค่า HP ยิ่งเหลือน้อย ความแรงยิ่งมาก Cooldown 3.2 วินาที
ขอพร
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
91 MP
ใน 16 วินาที เพิ่มค่า HP สูงสุด 31% Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
112 MP
ใน 18 วินาที เพิ่มค่า HP สูงสุด 49% Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
133 MP
ใน 20 วินาที เพิ่มค่า HP สูงสุด 69% Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
155 MP
ใน 22 วินาที เพิ่มค่า HP สูงสุด 91% Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
177 MP
ใน 24 วินาที เพิ่มค่า HP สูงสุด 115% Cooldown 180 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
199 MP
ใน 26 วินาที เพิ่มค่า HP สูงสุด 141% Cooldown 180 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
221 MP
ใน 28 วินาที เพิ่มค่า HP สูงสุด 169% Cooldown 180 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
244 MP
ใน 30 วินาที เพิ่มค่า HP สูงสุด 199% Cooldown 180 วินาที
ล่องลอย
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 8 หน่วยอย่างถาวร เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาตแบบถาวร 6 หน่วย
2สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 14 หน่วยอย่างถาวร เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาตแบบถาวร 10 หน่วย
3สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 20 หน่วยอย่างถาวร เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาตแบบถาวร 14 หน่วย
4สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 26 หน่วยอย่างถาวร เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาตแบบถาวร 18 หน่วย
5สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 32 หน่วยอย่างถาวร เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาตแบบถาวร 22 หน่วย
6สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 38 หน่วยอย่างถาวร เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาตแบบถาวร 26 หน่วย
7สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 44 หน่วยอย่างถาวร เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาตแบบถาวร 30 หน่วย
8สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 50 หน่วยอย่างถาวร เพิ่มความต้านทานสถานะอัมพาตแบบถาวร 34 หน่วย
ล่าวิญญาณ
LevelระยะเวลาMP
1ทรมาน +2 (การโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

224 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 488 หน่วย และความสามารถล่อลวง 58 หน่วย นาน 3.5 วินาที Cooldown 5 วินาที
2ทรมาน +2 (การโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

231 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 500 หน่วย และความสามารถล่อลวง 64 หน่วย นาน 4.8 วินาที Cooldown 5 วินาที
3ทรมาน +2 (การโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

239 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 512 หน่วย และความสามารถล่อลวง 70 หน่วย นาน 6.1 วินาที Cooldown 5 วินาที
4ทรมาน +2 (การโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

249 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 524 หน่วย และความสามารถล่อลวง 76 หน่วย นาน 7.4 วินาที Cooldown 5 วินาที
5ทรมาน +2 (การโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

262 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 537 หน่วย และความสามารถล่อลวง 82 หน่วย นาน 8.7 วินาที Cooldown 5 วินาที
6ทรมาน +2 (การโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

277 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 550 หน่วย และความสามารถล่อลวง 88 หน่วย นาน 10.0 วินาที Cooldown 5 วินาที
7ทรมาน +2 (การโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

294 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 562 หน่วย และความสามารถล่อลวง 94 หน่วย นาน 11.3 วินาที Cooldown 5 วินาที
8ทรมาน +2 (การโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

313 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 575 หน่วย และความสามารถล่อลวง 100 หน่วย นาน 12.6 วินาที Cooldown 5 วินาที
9ทรมาน +2 (การโจมตีสำเร็จ เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

335 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 688 หน่วย และความสามารถล่อลวง 106 หน่วย นาน 13.9 วินาที Cooldown 5 วินาที
สับสน
LevelระยะเวลาMP
1กัดใจกร่อนกระดูก +1 (มีโอกาส 30% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

138 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 249 หน่วย ความสามารถต้านทานการอัมพาตของเป้าหมายลดลง 33 หน่วย นาน 7 วินาที Cooldown 5 วินาที
2กัดใจกร่อนกระดูก +1 (มีโอกาส 30% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

142 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 258 หน่วย ความสามารถต้านทานการอัมพาตของเป้าหมายลดลง 35 หน่วย นาน 10 วินาที Cooldown 5 วินาที
3กัดใจกร่อนกระดูก +1 (มีโอกาส 30% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

148 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 267 หน่วย ความสามารถต้านทานการอัมพาตของเป้าหมายลดลง 37 หน่วย นาน 13 วินาที Cooldown 5 วินาที
4กัดใจกร่อนกระดูก +1 (มีโอกาส 30% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

155 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 276 หน่วย ความสามารถต้านทานการอัมพาตของเป้าหมายลดลง 39 หน่วย นาน 16 วินาที Cooldown 5 วินาที
5กัดใจกร่อนกระดูก +1 (มีโอกาส 30% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

164 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 285 หน่วย ความสามารถต้านทานการอัมพาตของเป้าหมายลดลง 41 หน่วย นาน 19 วินาที Cooldown 5 วินาที
6กัดใจกร่อนกระดูก +1 (มีโอกาส 30% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

173 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 294 หน่วย ความสามารถต้านทานการอัมพาตของเป้าหมายลดลง 43 หน่วย นาน 22 วินาที Cooldown 5 วินาที
7กัดใจกร่อนกระดูก +1 (มีโอกาส 30% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

185 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 304 หน่วย ความสามารถต้านทานการอัมพาตของเป้าหมายลดลง 45 หน่วย นาน 25 วินาที Cooldown 5 วินาที
8กัดใจกร่อนกระดูก +1 (มีโอกาส 30% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

197 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 313 หน่วย ความสามารถต้านทานการอัมพาตของเป้าหมายลดลง 47 หน่วย นาน 28 วินาที Cooldown 5 วินาที
9กัดใจกร่อนกระดูก +1 (มีโอกาส 30% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 12%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

211 MP
เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 7% พลังโจมตีเพิ่มเติม 373 หน่วย ความสามารถต้านทานการอัมพาตของเป้าหมายลดลง 49 หน่วย นาน 31 วินาที Cooldown 5 วินาที
คะนึงหา
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
244 MP
ฟื้นฟูค่า HP ทันที 1998 หน่วย แต่มีโอกาส 25% ที่ในเวลา 24 วินาทีต่อมาจะสูญเสียค่า HP ต่อเนื่อง 1311 หน่วย Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
255 MP
ฟื้นฟูค่า HP ทันที 2220 หน่วย แต่มีโอกาส 25% ที่ในเวลา 26 วินาทีต่อมาจะสูญเสียค่า HP ต่อเนื่อง 1503 หน่วย Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
272 MP
ฟื้นฟูค่า HP ทันที 2466 หน่วย แต่มีโอกาส 25% ที่ในเวลา 28 วินาทีต่อมาจะสูญเสียค่า HP ต่อเนื่อง 1704 หน่วย Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
294 MP
ฟื้นฟูค่า HP ทันที 2736 หน่วย แต่มีโอกาส 25% ที่ในเวลา 30 วินาทีต่อมาจะสูญเสียค่า HP ต่อเนื่อง 1914 หน่วย Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
322 MP
ฟื้นฟูค่า HP ทันที 3030 หน่วย แต่มีโอกาส 25% ที่ในเวลา 32 วินาทีต่อมาจะสูญเสียค่า HP ต่อเนื่อง 2135 หน่วย Cooldown 180 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
355 MP
ฟื้นฟูค่า HP ทันที 3348 หน่วย แต่มีโอกาส 25% ที่ในเวลา 34 วินาทีต่อมาจะสูญเสียค่า HP ต่อเนื่อง 2364 หน่วย Cooldown 180 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
394 MP
ฟื้นฟูค่า HP ทันที 3690 หน่วย แต่มีโอกาส 25% ที่ในเวลา 36 วินาทีต่อมาจะสูญเสียค่า HP ต่อเนื่อง 2604 หน่วย Cooldown 180 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
438 MP
ฟื้นฟูค่า HP ทันที 4056 หน่วย แต่มีโอกาส 25% ที่ในเวลา 38 วินาทีต่อมาจะสูญเสียค่า HP ต่อเนื่อง 2853 หน่วย Cooldown 180 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
487 MP
ฟื้นฟูค่า HP ทันที 4446 หน่วย แต่มีโอกาส 25% ที่ในเวลา 40 วินาทีต่อมาจะสูญเสียค่า HP ต่อเนื่อง 3111 หน่วย Cooldown 180 วินาที
สนับสนุน
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
119 MP
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไป 30% เป็นเวลา 15 วินาที ตนเองทนต่อการอัมพาตนาน 10 วินาที Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
140 MP
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไป 41% เป็นเวลา 15 วินาที ตนเองทนต่อการอัมพาตนาน 12 วินาที Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
162 MP
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไป 52% เป็นเวลา 15 วินาที ตนเองทนต่อการอัมพาตนาน 14 วินาที Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
184 MP
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไป 63% เป็นเวลา 15 วินาที ตนเองทนต่อการอัมพาตนาน 16 วินาที Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
209 MP
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไป 74% เป็นเวลา 15 วินาที ตนเองทนต่อการอัมพาตนาน 18 วินาที Cooldown 180 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
234 MP
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไป 85% เป็นเวลา 15 วินาที ตนเองทนต่อการอัมพาตนาน 20 วินาที Cooldown 180 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
260 MP
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไป 96% เป็นเวลา 15 วินาที ตนเองทนต่อการอัมพาตนาน 22 วินาที Cooldown 180 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
287 MP
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไป 107% เป็นเวลา 15 วินาที ตนเองทนต่อการอัมพาตนาน 24 วินาที Cooldown 180 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
316 MP
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไป 118% เป็นเวลา 15 วินาที ตนเองทนต่อการอัมพาตนาน 26 วินาที Cooldown 180 วินาที
ผีเสื้อเริงร่า
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
316 MP
การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 303 หน่วย โจมตีแต่ละครั้งเเพิ่มอัตราคริติคอล 5%
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
333 MP
การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 310 หน่วย โจมตีแต่ละครั้งเเพิ่มอัตราคริติคอล 5%
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
351 MP
การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 318 หน่วย โจมตีแต่ละครั้งเเพิ่มอัตราคริติคอล 5%
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
371 MP
การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 326 หน่วย โจมตีแต่ละครั้งเเพิ่มอัตราคริติคอล 5%
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
392 MP
การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 335 หน่วย โจมตีแต่ละครั้งเเพิ่มอัตราคริติคอล 5%
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
415 MP
การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 344 หน่วย โจมตีแต่ละครั้งเเพิ่มอัตราคริติคอล 5%
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
440 MP
การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 354 หน่วย โจมตีแต่ละครั้งเเพิ่มอัตราคริติคอล 5%
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
466 MP
การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 364 หน่วย โจมตีแต่ละครั้งเเพิ่มอัตราคริติคอล 5%
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
494 MP
การโจมตีทุกครั้งเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 420 หน่วย โจมตีแต่ละครั้งเเพิ่มอัตราคริติคอล 5%
รักข้างเดียว
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
ความต้านทานการล่อลวงเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 9 หน่วย
2สกิลติดตัว
ความต้านทานการล่อลวงเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 18 หน่วย
3สกิลติดตัว
ความต้านทานการล่อลวงเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 27 หน่วย
พันตู
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
249 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 81% Cooldown 2 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
254 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 85% Cooldown 2 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
261 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 89% Cooldown 2 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
270 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 93% Cooldown 2 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
281 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 97% Cooldown 2 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
293 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 101% Cooldown 2 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
307 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 105% Cooldown 2 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
323 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 109% Cooldown 2 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
340 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 113% Cooldown 2 วินาที
สงบ
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
162 MP
ลบระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลแสงล่องลอย สกิลฝนโปรยปราย สกิลคะนึงหา สกิลสนับสนุน เลเวล 6 สกิลขอพร เลเวล 7 และสกิลสิ้นสุด เลเวล 8 Cooldown 130 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
205 MP
ลบระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลแสงล่องลอย สกิลฝนโปรยปราย สกิลคะนึงหา สกิลสนับสนุน เลเวล 6 สกิลขอพร เลเวล 7 และสกิลสิ้นสุด เลเวล 8 Cooldown 120 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
246 MP
ลบระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลแสงล่องลอย สกิลฝนโปรยปราย สกิลคะนึงหา สกิลสนับสนุน เลเวล 6 สกิลขอพร เลเวล 7 และสกิลสิ้นสุด เลเวล 8 Cooldown 110 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
284 MP
ลบระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลแสงล่องลอย สกิลฝนโปรยปราย สกิลคะนึงหา สกิลสนับสนุน เลเวล 6 สกิลขอพร เลเวล 7 และสกิลสิ้นสุด เลเวล 8 Cooldown 100 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
319 MP
ลบระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลแสงล่องลอย สกิลฝนโปรยปราย สกิลคะนึงหา สกิลสนับสนุน เลเวล 6 สกิลขอพร เลเวล 7 และสกิลสิ้นสุด เลเวล 8 Cooldown 90 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
352 MP
ลบระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลแสงล่องลอย สกิลฝนโปรยปราย สกิลคะนึงหา สกิลสนับสนุน เลเวล 6 สกิลขอพร เลเวล 7 และสกิลสิ้นสุด เลเวล 8 Cooldown 80 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
382 MP
ลบระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลแสงล่องลอย สกิลฝนโปรยปราย สกิลคะนึงหา สกิลสนับสนุน เลเวล 6 สกิลขอพร เลเวล 7 และสกิลสิ้นสุด เลเวล 8 Cooldown 70 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
409 MP
ลบระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลแสงล่องลอย สกิลฝนโปรยปราย สกิลคะนึงหา สกิลสนับสนุน เลเวล 6 สกิลขอพร เลเวล 7 และสกิลสิ้นสุด เลเวล 8 Cooldown 60 วินาที
อ่อนโยน
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
507 MP
สาปแช่งเป้าหมายโดบรอบในระยะ 6.0 เมตร ทำให้เป้าหมายติดสถานะล่อลวง ค่าการล่อลวง 89 หน่วย นาน 3.0 วินาที Cooldown 12 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
517 MP
สาปแช่งเป้าหมายโดบรอบในระยะ 6.5 เมตร ทำให้เป้าหมายติดสถานะล่อลวง ค่าการล่อลวง 97 หน่วย นาน 4.2 วินาที Cooldown 12 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
530 MP
สาปแช่งเป้าหมายโดบรอบในระยะ 7.0 เมตร ทำให้เป้าหมายติดสถานะล่อลวง ค่าการล่อลวง 105 หน่วย นาน 5.4 วินาที Cooldown 12 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
547 MP
สาปแช่งเป้าหมายโดบรอบในระยะ 7.5 เมตร ทำให้เป้าหมายติดสถานะล่อลวง ค่าการล่อลวง 113 หน่วย นาน 6.6 วินาที Cooldown 12 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
568 MP
สาปแช่งเป้าหมายโดบรอบในระยะ 8.0 เมตร ทำให้เป้าหมายติดสถานะล่อลวง ค่าการล่อลวง 121 หน่วย นาน 7.8 วินาที Cooldown 12 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
593 MP
สาปแช่งเป้าหมายโดบรอบในระยะ 8.5 เมตร ทำให้เป้าหมายติดสถานะล่อลวง ค่าการล่อลวง 129 หน่วย นาน 9.0 วินาที Cooldown 12 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
621 MP
สาปแช่งเป้าหมายโดบรอบในระยะ 9.0 เมตร ทำให้เป้าหมายติดสถานะล่อลวง ค่าการล่อลวง 137 หน่วย นาน 10.2 วินาที Cooldown 12 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 3 วินาที
654 MP
สาปแช่งเป้าหมายโดบรอบในระยะ 9.5 เมตร ทำให้เป้าหมายติดสถานะล่อลวง ค่าการล่อลวง 145 หน่วย นาน 11.4 วินาที Cooldown 12 วินาที
สาบาน
LevelระยะเวลาMP
1ทรมาน +3 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 12% ภายใน 10 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

537 MP
เพิ่มพลังโจมตี 20% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 710 หน่วย ค่าการติดสถานะมึน 118 หน่วย นาน 2.2 วินาที Cooldown 5 วินาที
2ทรมาน +3 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 12% ภายใน 10 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

532 MP
เพิ่มพลังโจมตี 20% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 725 หน่วย ค่าการติดสถานะมึน 128 หน่วย นาน 2.5 วินาที Cooldown 5 วินาที
3ทรมาน +3 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 12% ภายใน 10 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

533 MP
เพิ่มพลังโจมตี 20% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 739 หน่วย ค่าการติดสถานะมึน 138 หน่วย นาน 2.8 วินาที Cooldown 5 วินาที
4ทรมาน +3 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 12% ภายใน 10 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

539 MP
เพิ่มพลังโจมตี 20% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 753 หน่วย ค่าการติดสถานะมึน 148 หน่วย นาน 3.1 วินาที Cooldown 5 วินาที
5ทรมาน +3 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 12% ภายใน 10 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

551 MP
เพิ่มพลังโจมตี 20% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 767 หน่วย ค่าการติดสถานะมึน 158 หน่วย นาน 3.4 วินาที Cooldown 5 วินาที
6ทรมาน +3 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 12% ภายใน 10 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

569 MP
เพิ่มพลังโจมตี 20% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 780 หน่วย ค่าการติดสถานะมึน 168 หน่วย นาน 3.7 วินาที Cooldown 5 วินาที
7ทรมาน +3 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 12% ภายใน 10 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

593 MP
เพิ่มพลังโจมตี 20% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 793 หน่วย ค่าการติดสถานะมึน 178 หน่วย นาน 4.0 วินาที Cooldown 5 วินาที
8ทรมาน +3 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 12% ภายใน 10 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

622 MP
เพิ่มพลังโจมตี 20% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 806 หน่วย ค่าการติดสถานะมึน 188 หน่วย นาน 4.3 วินาที Cooldown 5 วินาที
9ทรมาน +3 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม 12% ภายใน 10 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

657 MP
เพิ่มพลังโจมตี 20% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 916 หน่วย ค่าการติดสถานะมึน 198 หน่วย นาน 4.6 วินาที Cooldown 5 วินาที
เมืองหลงใหล
LevelระยะเวลาMP
1กัดใจกร่อนกระดูก +2 (มีโอกาส 40% เผา MP ของเป้าหมาย 24%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

266 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 2% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 600 หน่วย ความต้านทานการล่อลวงต่ำสุดเพิ่มขึ้น 43 หน่วย นาน 6 วินาที Cooldown 2 วินาที
2กัดใจกร่อนกระดูก +2 (มีโอกาส 40% เผา MP ของเป้าหมาย 24%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

280 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 3% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 604 หน่วย ความต้านทานการล่อลวงต่ำสุดเพิ่มขึ้น 47 หน่วย นาน 9 วินาที Cooldown 2 วินาที
3กัดใจกร่อนกระดูก +2 (มีโอกาส 40% เผา MP ของเป้าหมาย 24%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

294 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 4% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 610 หน่วย ความต้านทานการล่อลวงต่ำสุดเพิ่มขึ้น 51 หน่วย นาน 12 วินาที Cooldown 2 วินาที
4กัดใจกร่อนกระดูก +2 (มีโอกาส 40% เผา MP ของเป้าหมาย 24%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

310 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 5% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 617 หน่วย ความต้านทานการล่อลวงต่ำสุดเพิ่มขึ้น 55 หน่วย นาน 15 วินาที Cooldown 2 วินาที
5กัดใจกร่อนกระดูก +2 (มีโอกาส 40% เผา MP ของเป้าหมาย 24%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

327 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 6% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 625 หน่วย ความต้านทานการล่อลวงต่ำสุดเพิ่มขึ้น 59 หน่วย นาน 18 วินาที Cooldown 2 วินาที
6กัดใจกร่อนกระดูก +2 (มีโอกาส 40% เผา MP ของเป้าหมาย 24%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

345 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 7% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 634 หน่วย ความต้านทานการล่อลวงต่ำสุดเพิ่มขึ้น 63 หน่วย นาน 21 วินาที Cooldown 2 วินาที
7กัดใจกร่อนกระดูก +2 (มีโอกาส 40% เผา MP ของเป้าหมาย 24%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

364 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 8% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 645 หน่วย ความต้านทานการล่อลวงต่ำสุดเพิ่มขึ้น 67 หน่วย นาน 24 วินาที Cooldown 2 วินาที
8กัดใจกร่อนกระดูก +2 (มีโอกาส 40% เผา MP ของเป้าหมาย 24%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

385 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 9% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 657 หน่วย ความต้านทานการล่อลวงต่ำสุดเพิ่มขึ้น 71 หน่วย นาน 27 วินาที Cooldown 2 วินาที
9กัดใจกร่อนกระดูก +2 (มีโอกาส 40% เผา MP ของเป้าหมาย 24%)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

406 MP
เพิ่มพลังการโจมตี 10% และพลังโจมตีเพิ่มเติม 730 หน่วย ความต้านทานการล่อลวงต่ำสุดเพิ่มขึ้น 75 หน่วย นาน 30 วินาที Cooldown 2 วินาที
สิ้นสุด
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
103 MP
ภายใน 16 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 42 หน่วย ค่า HP ลดลง 21 หน่วย MP ลดลง 30 วินาที Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
139 MP
ภายใน 18 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 96 หน่วย ค่า HP ลดลง 28 หน่วย MP ลดลง 60 วินาที Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
174 MP
ภายใน 20 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 177 หน่วย ค่า HP ลดลง 47 หน่วย MP ลดลง 90 วินาที Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
208 MP
ภายใน 22 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 248 หน่วย ค่า HP ลดลง 84 หน่วย MP ลดลง 120 วินาที Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
240 MP
ภายใน 24 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 325 หน่วย ค่า HP ลดลง 145 หน่วย MP ลดลง 150 วินาที Cooldown 180 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
270 MP
ภายใน 26 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 408 หน่วย ค่า HP ลดลง 236 หน่วย MP ลดลง 180 วินาที Cooldown 180 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
299 MP
ภายใน 28 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 497 หน่วย ค่า HP ลดลง 363 หน่วย MP ลดลง 210 วินาที Cooldown 180 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
326 MP
ภายใน 30 วินาที พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 592 หน่วย ค่า HP ลดลง 532 หน่วย MP ลดลง 240 วินาที Cooldown 180 วินาที
หยุดรัก
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 6%
2สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 15%
3สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 25%
4สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 38%
5สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 52%
6สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 69%
7สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 87%
8สกิลติดตัว
ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นอย่างถาวร 108%
เงาหยก
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
498 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 25% พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 939 หน่วย ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 8%
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
499 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 28% พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 957 หน่วย ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 16%
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
502 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 31% พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 975 หน่วย ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 24%
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
507 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 34% พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 994 หน่วย ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 32%
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
516 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 37% พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 1013 หน่วย ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 40%
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
526 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 40% พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 1032 หน่วย ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 48%
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
540 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 43% พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 1051 หน่วย ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 56%
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
556 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 46% พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 1071 หน่วย ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 64%
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
574 MP
พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 49% พลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม 1216 หน่วย ค่าความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 72%
เหมือนจริง
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
260 MP
ภายใน 15 วินาที เพิ่มการหลบหลีกของตนเอง 15 หน่วย ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะเปลี่ยนเดเมจที่ตนทำเป็น MP 1% Cooldown 150 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
270 MP
ภายใน 20 วินาที เพิ่มการหลบหลีกของตนเอง 30 หน่วย ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะเปลี่ยนเดเมจที่ตนทำเป็น MP 2% Cooldown 150 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
280 MP
ภายใน 25 วินาที เพิ่มการหลบหลีกของตนเอง 45 หน่วย ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 33% ที่จะเปลี่ยนเดเมจที่ตนทำเป็น MP 3% Cooldown 150 วินาที
สายฝนเมฆา
LevelระยะเวลาMP
1ทรมาน +4 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 14% ภายใน 12 วินาที)ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

334 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 2% มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายเลือดออก 400 หน่วย ภายใน 4 วินาที ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น Cooldown 5 วินาที
2ทรมาน +4 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 14% ภายใน 12 วินาที)ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

334 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 4% มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายเลือดออก 480 หน่วย ภายใน 4 วินาที ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น Cooldown 5 วินาที
3ทรมาน +4 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 14% ภายใน 12 วินาที)ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

336 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 6% มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายเลือดออก 560 หน่วย ภายใน 4 วินาที ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น Cooldown 5 วินาที
4ทรมาน +4 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 14% ภายใน 12 วินาที)ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

339 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 8% มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายเลือดออก 640 หน่วย ภายใน 4 วินาที ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น Cooldown 5 วินาที
5ทรมาน +4 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 14% ภายใน 12 วินาที)ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

345 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 10% มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายเลือดออก 720 หน่วย ภายใน 4 วินาที ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น Cooldown 5 วินาที
6ทรมาน +4 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 14% ภายใน 12 วินาที)ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

353 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 12% มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายเลือดออก 800 หน่วย ภายใน 4 วินาที ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น Cooldown 5 วินาที
7ทรมาน +4 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 14% ภายใน 12 วินาที)ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

362 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 14% มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายเลือดออก 880 หน่วย ภายใน 4 วินาที ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น Cooldown 5 วินาที
8ทรมาน +4 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 14% ภายใน 12 วินาที)ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

374 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 16% มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายเลือดออก 960 หน่วย ภายใน 4 วินาที ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น Cooldown 5 วินาที
9ทรมาน +4 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 14% ภายใน 12 วินาที)ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น
ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

388 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 18% มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายเลือดออก 1040 หน่วย ภายใน 4 วินาที ถ้าเป้าหมายค่า MP น้อย เลือดยิ่งออกมากขึ้น Cooldown 5 วินาที
ความหวังดวงดาว
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
624 MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 216 หน่วย จำนวนเป้าหมายสูงสุด 2 คน Cooldown 7 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
647 MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 233 หน่วย จำนวนเป้าหมายสูงสุด 3 คน Cooldown 7 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
675 MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 250 หน่วย จำนวนเป้าหมายสูงสุด 3 คน Cooldown 7 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
706 MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 267 หน่วย จำนวนเป้าหมายสูงสุด 4 คน Cooldown 7 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
742 MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 284 หน่วย จำนวนเป้าหมายสูงสุด 4 คน Cooldown 7 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
780 MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 301 หน่วย จำนวนเป้าหมายสูงสุด 5 คน Cooldown 7 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
823 MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 318 หน่วย จำนวนเป้าหมายสูงสุด 5 คน Cooldown 7 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
869 MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 335 หน่วย จำนวนเป้าหมายสูงสุด 6 คน Cooldown 7 วินาที
9ระยะเวลาร่าย 2 วินาที
902 MP
ทุกครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 399 หน่วย จำนวนเป้าหมายสูงสุด 6 คน Cooldown 7 วินาที
คลื่นพลิ้วไหว
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
220 MP
ภายในระยะ 18 เมตร ความสามารถล่อลวง 106 หน่วย มีผลนาน 5 วินาที ถ้าล่อลวงสำเร็จแล้วจะมีผลทำให้เพิ่มการลดความเร็วของเป้าหมาย 25% มีผลนาน 6 วินาที Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
240 MP
ภายในระยะ 18 เมตร ความสามารถล่อลวง 117 หน่วย มีผลนาน 6 วินาที ถ้าล่อลวงสำเร็จแล้วจะมีผลทำให้เพิ่มการลดความเร็วของเป้าหมาย 28% มีผลนาน 8 วินาที Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
260 MP
ภายในระยะ 18 เมตร ความสามารถล่อลวง 127 หน่วย มีผลนาน 7 วินาที ถ้าล่อลวงสำเร็จแล้วจะมีผลทำให้เพิ่มการลดความเร็วของเป้าหมาย 31% มีผลนาน 10 วินาที Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
280 MP
ภายในระยะ 18 เมตร ความสามารถล่อลวง 138 หน่วย มีผลนาน 8 วินาที ถ้าล่อลวงสำเร็จแล้วจะมีผลทำให้เพิ่มการลดความเร็วของเป้าหมาย 34% มีผลนาน 12 วินาที Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
300 MP
ภายในระยะ 18 เมตร ความสามารถล่อลวง 148 หน่วย มีผลนาน 9 วินาที ถ้าล่อลวงสำเร็จแล้วจะมีผลทำให้เพิ่มการลดความเร็วของเป้าหมาย 37% มีผลนาน 14 วินาที Cooldown 180 วินาที
6ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
320 MP
ภายในระยะ 18 เมตร ความสามารถล่อลวง 157 หน่วย มีผลนาน 10 วินาที ถ้าล่อลวงสำเร็จแล้วจะมีผลทำให้เพิ่มการลดความเร็วของเป้าหมาย 40% มีผลนาน 16 วินาที Cooldown 180 วินาที
7ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
340 MP
ภายในระยะ 18 เมตร ความสามารถล่อลวง 166 หน่วย มีผลนาน 11 วินาที ถ้าล่อลวงสำเร็จแล้วจะมีผลทำให้เพิ่มการลดความเร็วของเป้าหมาย 43% มีผลนาน 18 วินาที Cooldown 180 วินาที
8ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
360 MP
ภายในระยะ 18 เมตร ความสามารถล่อลวง 175 หน่วย มีผลนาน 12 วินาที ถ้าล่อลวงสำเร็จแล้วจะมีผลทำให้เพิ่มการลดความเร็วของเป้าหมาย 46% มีผลนาน 20 วินาที Cooldown 180 วินาที
แดนใต้
LevelระยะเวลาMP
1สำนักสราญรมย์ * สกิลเวทย์ระยะเวลาีร่าย 4 วินาที

844 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 12% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 445 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โจมตีสี่ครั้งคริติคอลเพิ่มเติม 1%/2%/3%/4%
*โอกาส 25% สามารถกำจัดสถานะเลือดออกของตนเอง

2สำนักสราญรมย์ * สกิลเวทย์ระยะเวลาีร่าย 4 วินาที

854 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 12% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 456 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โจมตีสี่ครั้งคริติคอลเพิ่มเติม 1%/2%/3%/4%
*โอกาส 25% สามารถกำจัดสถานะเลือดออกของตนเอง

3สำนักสราญรมย์ * สกิลเวทย์ระยะเวลาีร่าย 4 วินาที

868 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 12% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 467 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โจมตีสี่ครั้งคริติคอลเพิ่มเติม 1%/2%/3%/4%
*โอกาส 25% สามารถกำจัดสถานะเลือดออกของตนเอง

4สำนักสราญรมย์ * สกิลเวทย์ระยะเวลาีร่าย 4 วินาที

887 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 12% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 479 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โจมตีสี่ครั้งคริติคอลเพิ่มเติม 1%/2%/3%/4%
*โอกาส 25% สามารถกำจัดสถานะเลือดออกของตนเอง

5สำนักสราญรมย์ * สกิลเวทย์ระยะเวลาีร่าย 4 วินาที

911 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 12% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 490 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โจมตีสี่ครั้งคริติคอลเพิ่มเติม 1%/2%/3%/4%
*โอกาส 25% สามารถกำจัดสถานะเลือดออกของตนเอง

6สำนักสราญรมย์ * สกิลเวทย์ระยะเวลาีร่าย 4 วินาที

939 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 12% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 502 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โจมตีสี่ครั้งคริติคอลเพิ่มเติม 1%/2%/3%/4%
*โอกาส 25% สามารถกำจัดสถานะเลือดออกของตนเอง

7สำนักสราญรมย์ * สกิลเวทย์ระยะเวลาีร่าย 4 วินาที

973 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 12% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 514 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โจมตีสี่ครั้งคริติคอลเพิ่มเติม 1%/2%/3%/4%
*โอกาส 25% สามารถกำจัดสถานะเลือดออกของตนเอง

8สำนักสราญรมย์ * สกิลเวทย์ระยะเวลาีร่าย 4 วินาที

1011 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 12% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 526 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โจมตีสี่ครั้งคริติคอลเพิ่มเติม 1%/2%/3%/4%
*โอกาส 25% สามารถกำจัดสถานะเลือดออกของตนเอง

9สำนักสราญรมย์ * สกิลเวทย์ระยะเวลาีร่าย 4 วินาที

1054 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 12% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 583 หน่วย Cooldown 9 วินาที*โจมตีสี่ครั้งคริติคอลเพิ่มเติม 1%/2%/3%/4%
*โอกาส 25% สามารถกำจัดสถานะเลือดออกของตนเอง

เมฆลับ
LevelระยะเวลาMP
1กัดใจกร่อนกระดูก +3 (50% มีโอกาสเผาค่า MP ของเป้าหมาย 36%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

386 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 570 หน่วย ลดความต้านทานการติดสถานะอัมพาต ล่อลวงและสถานะมึน 22166 หน่วย นาน 12 วินาที Cooldown 4 วินาที
2กัดใจกร่อนกระดูก +3 (50% มีโอกาสเผาค่า MP ของเป้าหมาย 36%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

394 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 611 หน่วย ลดความต้านทานการติดสถานะอัมพาต ล่อลวงและสถานะมึน 28208 หน่วย นาน 12 วินาที Cooldown 4 วินาที
3กัดใจกร่อนกระดูก +3 (50% มีโอกาสเผาค่า MP ของเป้าหมาย 36%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

404 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 653 หน่วย ลดความต้านทานการติดสถานะอัมพาต ล่อลวงและสถานะมึน 342410 หน่วย นาน 12 วินาที Cooldown 4 วินาที
4กัดใจกร่อนกระดูก +3 (50% มีโอกาสเผาค่า MP ของเป้าหมาย 36%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

417 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 696 หน่วย ลดความต้านทานการติดสถานะอัมพาต ล่อลวงและสถานะมึน 402812 หน่วย นาน 12 วินาที Cooldown 4 วินาที
5กัดใจกร่อนกระดูก +3 (50% มีโอกาสเผาค่า MP ของเป้าหมาย 36%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

431 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 740 หน่วย ลดความต้านทานการติดสถานะอัมพาต ล่อลวงและสถานะมึน 463214 หน่วย นาน 12 วินาที Cooldown 4 วินาที
6กัดใจกร่อนกระดูก +3 (50% มีโอกาสเผาค่า MP ของเป้าหมาย 36%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

447 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 785 หน่วย ลดความต้านทานการติดสถานะอัมพาต ล่อลวงและสถานะมึน 523616 หน่วย นาน 12 วินาที Cooldown 4 วินาที
7กัดใจกร่อนกระดูก +3 (50% มีโอกาสเผาค่า MP ของเป้าหมาย 36%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

465 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 831 หน่วย ลดความต้านทานการติดสถานะอัมพาต ล่อลวงและสถานะมึน 584018 หน่วย นาน 12 วินาที Cooldown 4 วินาที
8กัดใจกร่อนกระดูก +3 (50% มีโอกาสเผาค่า MP ของเป้าหมาย 36%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

485 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 879 หน่วย ลดความต้านทานการติดสถานะอัมพาต ล่อลวงและสถานะมึน 644420 หน่วย นาน 12 วินาที Cooldown 4 วินาที
9กัดใจกร่อนกระดูก +3 (50% มีโอกาสเผาค่า MP ของเป้าหมาย 36%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

507 MP
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 993 หน่วย ลดความต้านทานการติดสถานะอัมพาต ล่อลวงและสถานะมึน 704822 หน่วย นาน 12 วินาที Cooldown 4 วินาที
ลืมกังวล
LevelระยะเวลาMP
1สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราคริติคอลอย่างถาวร 0.5%
2สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราคริติคอลอย่างถาวร 1.0%
3สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราคริติคอลอย่างถาวร 1.5%
4สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราคริติคอลอย่างถาวร 2.0%
5สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราคริติคอลอย่างถาวร 2.5%
6สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราคริติคอลอย่างถาวร 3.0%
7สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราคริติคอลอย่างถาวร 3.5%
8สกิลติดตัว
เพิ่มอัตราคริติคอลอย่างถาวร 4.0%
ลืมรัก
LevelระยะเวลาMP
1ร่ายในทันที
ทุกๆ 5 วินาที ร่ายเวทย์ใส่เป้าหมายโดยรอบในระยะ 12 เมตร ลดความต้านทานทั้งหมด 3% สามารถโจมตีเป้าหมายได้มากที่สุด 20 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังจากสร้างม่านพลังจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*แต่ละ 5 วินาที ใช้ค่า MP เพื่อสร้างม่านพลัง 155 MP ถ้ามีค่า MP ไม่พอ ม่านพลังจะหายไป
*ขณะที่สกิลนี้ยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก

2ร่ายในทันที
ทุกๆ 5 วินาที ร่ายเวทย์ใส่เป้าหมายโดยรอบในระยะ 12 เมตร ลดความต้านทานทั้งหมด 6% สามารถโจมตีเป้าหมายได้มากที่สุด 20 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังจากสร้างม่านพลังจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*แต่ละ 5 วินาที ใช้ค่า MP เพื่อสร้างม่านพลัง 155 MP ถ้ามีค่า MP ไม่พอ ม่านพลังจะหายไป
*ขณะที่สกิลนี้ยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก

3ร่ายในทันที
ทุกๆ 5 วินาที ร่ายเวทย์ใส่เป้าหมายโดยรอบในระยะ 12 เมตร ลดความต้านทานทั้งหมด 9% สามารถโจมตีเป้าหมายได้มากที่สุด 20 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังจากสร้างม่านพลังจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*แต่ละ 5 วินาที ใช้ค่า MP เพื่อสร้างม่านพลัง 155 MP ถ้ามีค่า MP ไม่พอ ม่านพลังจะหายไป
*ขณะที่สกิลนี้ยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก

4ร่ายในทันที
ทุกๆ 5 วินาที ร่ายเวทย์ใส่เป้าหมายโดยรอบในระยะ 12 เมตร ลดความต้านทานทั้งหมด 12% สามารถโจมตีเป้าหมายได้มากที่สุด 20 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังจากสร้างม่านพลังจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*แต่ละ 5 วินาที ใช้ค่า MP เพื่อสร้างม่านพลัง 155 MP ถ้ามีค่า MP ไม่พอ ม่านพลังจะหายไป
*ขณะที่สกิลนี้ยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก

5ร่ายในทันที
ทุกๆ 5 วินาที ร่ายเวทย์ใส่เป้าหมายโดยรอบในระยะ 12 เมตร ลดความต้านทานทั้งหมด 15% สามารถโจมตีเป้าหมายได้มากที่สุด 20 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังจากสร้างม่านพลังจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*แต่ละ 5 วินาที ใช้ค่า MP เพื่อสร้างม่านพลัง 155 MP ถ้ามีค่า MP ไม่พอ ม่านพลังจะหายไป
*ขณะที่สกิลนี้ยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก

6ร่ายในทันที
ทุกๆ 5 วินาที ร่ายเวทย์ใส่เป้าหมายโดยรอบในระยะ 12 เมตร ลดความต้านทานทั้งหมด 18% สามารถโจมตีเป้าหมายได้มากที่สุด 20 คน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง Cooldown 12 วินาที*หลังจากสร้างม่านพลังจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
*แต่ละ 5 วินาที ใช้ค่า MP เพื่อสร้างม่านพลัง 155 MP ถ้ามีค่า MP ไม่พอ ม่านพลังจะหายไป
*ขณะที่สกิลนี้ยังแสดงผลอยู่ การร่ายอีกครั้งจะถูกยกเลิก

ฝันเก่า
LevelระยะเวลาMP
1กัดใจกร่อนกระดูก +4 (มีโอกาส 60% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 48%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

715 MP
เพิ่มอัตราคริติคอล 5% เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 33% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1032 หน่วย มีโอกาส 13% ที่กำจัดบัฟสนับสนุนบนตัวเป้าหมายได้ 2 สถานะ
2กัดใจกร่อนกระดูก +4 (มีโอกาส 60% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 48%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

726 MP
เพิ่มอัตราคริติคอล 5% เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 33% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1088 หน่วย มีโอกาส 16% ที่กำจัดบัฟสนับสนุนบนตัวเป้าหมายได้ 2 สถานะ
3กัดใจกร่อนกระดูก +4 (มีโอกาส 60% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 48%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

741 MP
เพิ่มอัตราคริติคอล 5% เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 33% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1148 หน่วย มีโอกาส 19% ที่กำจัดบัฟสนับสนุนบนตัวเป้าหมายได้ 2 สถานะ
4กัดใจกร่อนกระดูก +4 (มีโอกาส 60% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 48%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

760 MP
เพิ่มอัตราคริติคอล 5% เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 33% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1212 หน่วย มีโอกาส 22% ที่กำจัดบัฟสนับสนุนบนตัวเป้าหมายได้ 2 สถานะ
5กัดใจกร่อนกระดูก +4 (มีโอกาส 60% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 48%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

785 MP
เพิ่มอัตราคริติคอล 5% เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 33% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1280 หน่วย มีโอกาส 25% ที่กำจัดบัฟสนับสนุนบนตัวเป้าหมายได้ 2 สถานะ
6กัดใจกร่อนกระดูก +4 (มีโอกาส 60% ที่จะเผาค่า MP ของเป้าหมาย 48%)ระยะเวลาร่าย 1 วินาที

813 MP
เพิ่มอัตราคริติคอล 5% เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 33% พลังโจมตีเพิ่มเติม 1352 หน่วย มีโอกาส 28% ที่กำจัดบัฟสนับสนุนบนตัวเป้าหมายได้ 2 สถานะ
ลมพัดพาหิมะโปรยปราย
LevelระยะเวลาMP
1สำนักสราญรมย์ * เคล็ดลับสูงสุดระยะเวลาร่าย 2 วินาที

974 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 4% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 842 หน่วย Cooldown 16 วินาที*ในเวลา 120 วินาที แต่ละ 2 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสียค่า MP สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 1%
*สามารถล่อลวงเป้าหมายเป็นระยะเวลา 9 วินาที ความสามารถล่อลวง 236 หน่วย
*ภายในเวลา 12 วินาที มีโอกาส 33% ในการลดความเร็วของเป้าหมายลง 25%
*มีโอกาส 25% ที่จะฟื้นฟู MP ปริมาณ 5% ของ HP

2สำนักสราญรมย์ * เคล็ดลับสูงสุดระยะเวลาร่าย 2 วินาที

1004 MP
เพิ่มพลังโจมตีของตนเอง 4% แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 842 หน่วย Cooldown 16 วินาที*ในเวลา 120 วินาที แต่ละ 2 วินาที ทำให้เป้าหมายสูญเสียค่า MP สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 2%
*สามารถล่อลวงเป้าหมายเป็นระยะเวลา 9 วินาที ความสามารถล่อลวง 252 หน่วย
*ภายในเวลา 12 วินาที มีโอกาส 33% ในการลดความเร็วของเป้าหมายลง 25%
*มีโอกาส 25% ที่จะฟื้นฟู MP ปริมาณ 5% ของ HP

ถนอมเวลา
LevelระยะเวลาMP
1ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
507 MP
ภายใน 8 วินาที ความต้านทานต่อความเสียหายและสถานะผิดปกติ 2 หน่วย และกำจัดสภาวะเลือดไหล Cooldown 180 วินาที
2ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
524 MP
ภายใน 8 วินาที ความต้านทานต่อความเสียหายและสถานะผิดปกติ 4 หน่วย และกำจัดสภาวะเลือดไหล Cooldown 180 วินาที
3ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
541 MP
ภายใน 8 วินาที ความต้านทานต่อความเสียหายและสถานะผิดปกติ 6 หน่วย และกำจัดสภาวะเลือดไหล Cooldown 180 วินาที
4ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
558 MP
ภายใน 8 วินาที ความต้านทานต่อความเสียหายและสถานะผิดปกติ 8 หน่วย และกำจัดสภาวะเลือดไหล Cooldown 180 วินาที
5ระยะเวลาร่าย 1 วินาที
575 MP
ภายใน 8 วินาที ความต้านทานต่อความเสียหายและสถานะผิดปกติ 10 หน่วย และกำจัดสภาวะเลือดไหล Cooldown 180 วินาที
ถนอมบุปผา
LevelระยะเวลาMP
1ทรมาน +2 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

793 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 75% โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 6 เมตร แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 120 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายสูญเสียค่า HP อย่างต่อเนื่อง 120 หน่วย ใน 4 วินาที Cooldown 16 วินาที
2ทรมาน +2 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

808 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 75% โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 6 เมตร แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 195 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายสูญเสียค่า HP อย่างต่อเนื่อง 240 หน่วย ใน 4 วินาที Cooldown 16 วินาที
3ทรมาน +2 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

826 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 75% โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 6 เมตร แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 280 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายสูญเสียค่า HP อย่างต่อเนื่อง 360 หน่วย ใน 4 วินาที Cooldown 16 วินาที
4ทรมาน +2 (ถ้าโจมตีสำเร็จเป้าหมายจะได้รับความเสียหายพิเศษ 10% ภายใน 8 วินาที)ระยะเวลาร่าย 2 วินาที

847 MP
พลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีพื้นฐาน 75% โจมตีเป้าหมายโดยรอบในระยะ 6 เมตร แต่ละครั้งที่โจมตีพลังโจมตีเพิ่มเติม 375 หน่วย มีโอกาส 33% ทำให้เป้าหมายสูญเสียค่า HP อย่างต่อเนื่อง 480 หน่วย ใน 4 วินาที Cooldown 16 วินาที