Quest

 • Login วันที่ 1

  ได้รับ 800 เหรียญทอง

 • Login วันที่ 2

  ได้รับเพชร 10 เม็ด

 • Login วันที่ 3

  ได้รับ 1,500 เหรียญทอง

 • Login วันที่ 4

  ได้รับ 2,880 เหรียญทอง

 • Login วันที่ 5

  ได้รับเพชร 20 เม็ด

 • Login วันที่ 6

  ได้รับ 4,880 เหรียญ

 • Login วันที่ 7

  ได้รับเพชร 30 เม็ด

 • Login เกิน 7 วันขึ้นไป

  ได้รับไอเทมเพิ่มเติม

 • หลบหลีกคน 40 ครั้งในการแข่ง

  ได้รับ 500 เหรียญทอง

 • กระโดด 20 ครั้งในการแข่งขัน

  ได้รับ 500 เหรียญทอง

 • ได้รับ 22,000 คะแนนในการแข่ง 1 รอบ

  ได้รับ เพชร 5 เม็ด

 • แชร์ผลงานของคุณ 1 ครั้ง

  ได้รับ เพชร 10 เม็ด

 • แชร์ผลงานของคุณ 1 ครั้ง

  ได้รับ เพชร 30 เม็ด

 • เสร็จสิ้น 100 Combo 1 ครั้ง

  ได้รับ เพชร 10 เม็ด

 • เสร็จสิ้น 200 Combo 1 ครั้ง

  ได้รับ เพชร 20 เม็ด

 • วันนี้สะสมได้รับกล่องไอเทม 6 กล่อง

  ได้รับ เพชร 10 เม็ด

 • วันนี้สะสมกระโดด 50 ครั้ง

  ได้รับ เพชร 10 เม็ด

 • วันนี้สะสมเสร็จสิ้นการแข่งขัน 5 รอบ

  ได้รับเพชร 10 เม็ด