Europe

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-24


Edenp Edenp

เลเวล :

4 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Europe

comment?>