มอนสเตอร์ภายในแผนที่

Evil Order Soldier Evil Order Soldier

เลเวล :

28 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Asia Minor
Meek Earth Ghost Meek Earth Ghost

เลเวล :

28 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Western China
Evil Order Magician Evil Order Magician

เลเวล :

29 ลักษณะการโจมตี :
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน :
อยู่ในแผนที่ : Asia Minor
Hyeongcheon guard Hyeongcheon guard

เลเวล :

29 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Western China
Closier Closier

เลเวล :

29 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Asia Minor
Pirate Sentry Guard Punisher Pirate Sentry Guard Punisher

เลเวล :

30 ลักษณะการโจมตี :
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน :
อยู่ในแผนที่ : Asia Minor
Closier Informant Closier Informant

เลเวล :

30 ลักษณะการโจมตี :
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน :
อยู่ในแผนที่ : Asia Minor
Captian Ivy Captian Ivy

เลเวล :

30 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Asia Minor
Earth Magicion Earth Magicion

เลเวล :

30 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Western China
Pirate Sentry Guard Closier Pirate Sentry Guard Closier

เลเวล :

30 ลักษณะการโจมตี :
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน :
อยู่ในแผนที่ : Asia Minor

Back 1 | 345678910111213 | 24 Next