Chinese Quest – Qin-Shi Tomb

To Hotan

To Hotan

หากุญแจเปิดช่องทางลับ
เลเวลที่สามารถรับได้ : 88 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 98
รับที่ : Guild Manager Leebaek
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Search of the White Viper
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Tomb Snake Lord
ขอบเขต : Chinese Quest – Qin-Shi Tomb
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -