West Asia Quests – Roc Mountain

Horn Flute Ingredients

Horn Flute Ingredients

สร้างเครื่องเป่าจากเขาสัตว์เป้นความบันเทิงหนึ่งเดียวในชีวิตของทาสคนนี้ คุณจึงต้องช่วยรวบรวมเขาของแพะภูเขามาให้
เลเวลที่สามารถรับได้ : 65 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 75
รับที่ : Slave Shifle
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Shaur
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold
สามารถทำได้: 3
หมายเหตุ : -