West Asia Quests – Roc Mountain

Stolen Sack

Stolen Sack

เอาของที่ถูก Feather Cloak ขโมยไปกลับคืนมา
เลเวลที่สามารถรับได้ : 60 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 70
รับที่ : Village Chief Bukra
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Feather Cloak
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold, skill points
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Defeat Black Eagles

Defeat Black Eagles

ล่า Black Eagles และปกป้องฝูงแกะของเมือง Shepherd
เลเวลที่สามารถรับได้ : 62 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 72
รับที่ : Towner Salrihan
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Black Eagle
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold
สามารถทำได้: 3
หมายเหตุ : -
Revenge of the Feathers

Revenge of the Feathers

คุณสร้างความแค้นให้กับ Feathers เมื่อครั้งที่ไปทวงของที่ถูกขโมยคืนมา คราวนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปกป้องหมู่บ้านจากการโจมตีของพวกมัน
เลเวลที่สามารถรับได้ : 63 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 73
รับที่ : Village Chief Bukra
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ The Stolen Sack
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Feather Mask
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, skill points, special items
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Horn Flute Ingredients

Horn Flute Ingredients

สร้างเครื่องเป่าจากเขาสัตว์เป้นความบันเทิงหนึ่งเดียวในชีวิตของทาสคนนี้ คุณจึงต้องช่วยรวบรวมเขาของแพะภูเขามาให้
เลเวลที่สามารถรับได้ : 65 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 75
รับที่ : Slave Shifle
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Shaur
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold
สามารถทำได้: 3
หมายเหตุ : -
Fine Fabric

Fine Fabric

รวบรวมปีกของ Wing Tribe ซึ่งเป็นวัสดุในการทำเสื้อผ้าบางประเภท
เลเวลที่สามารถรับได้ : 68 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 78
รับที่ : Towner Anashya
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Wing Tribe
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold
สามารถทำได้: 3
หมายเหตุ : -
Sayun's Favor 1

Sayun's Favor 1

รวบรวมส่วนผสมมาให้ Sayun
เลเวลที่สามารถรับได้ : 70 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 80
รับที่ : Aircraft Ticket Seller Sayun
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Wing Tribe Guardian
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold, skill points
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Sayun's Favor 2

Sayun's Favor 2

รวบรวมส่วนผสมมาให้ Sayun
เลเวลที่สามารถรับได้ : 70 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 80
รับที่ : Aircraft Ticket Seller Sayun
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Sayun's Favor 1
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Wing Tribe Guardian
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : Advanced armor, gender change tools, Soul Fragment, skill points
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Sayun's Conspiracy

Sayun's Conspiracy

หยุดแผนการลับของ Sayun ตามคำขอของ Ajati
เลเวลที่สามารถรับได้ : 72 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 82
รับที่ : Aircraft Ticket Seller Ajati
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Sayun's Favor 2
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Antinoke
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold, skill points
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Ajadhi's Favor

Ajadhi's Favor

ส่งจดหมายให้เรียบร้อยก่อนที่ Ajati จะไปหา Sayun
เลเวลที่สามารถรับได้ : 72 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 82
รับที่ : Aircraft Ticket Seller Ajati
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Sayun's Conspiracy
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, repair hammer
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Capture the Sloth

Capture the Sloth

จับตัว Sloth Antinoke เพื่อหยุดแผนการลับของ Sayun
เลเวลที่สามารถรับได้ : 72 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 82
รับที่ : Aircraft Ticket Seller Ajati
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Ajadhi's Favor
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : West Asia Quests – Roc Mountain
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, Fruit of Patience
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -

12 Next