Quest ทั้งหมดภายในเกม

Retardi's Anxiety

Retardi's Anxiety

Retardi the Nun ขอร้องให้คุณออกไปช่วยโจมตี Grassph ที่มารังแกเด็กที่กำลังเล่นอยู่ด้านนอกของปราสาท
เลเวลที่สามารถรับได้ : 1 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 3
รับที่ : Retardi the Nun
เงื่อนไข : None
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Graesp
ขอบเขต : European Quest
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, Skill Point, Sister's Bless
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Tana's Handkerchief

Tana's Handkerchief

นำผ้าเช็ดหน้าของ Tana ไปให้กับเธอที่ด้านนอกโบสถ์
เลเวลที่สามารถรับได้ : 1 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 4
รับที่ : Retardi the Nun
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Retardi's Anxiety
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : European Quest
รางวัลตอบแทน : Skill Point
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Sisterhood 1

Sisterhood 1

ช่วยนำปิ่นปักผมของ Tina ที่ถูกขโมยไปโดย Edenp กลับไปให้เธอ
เลเวลที่สามารถรับได้ : 1 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 4
รับที่ : Tana the Merchant Guilder
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Tana's Handkerchief
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Edenp
ขอบเขต : European Quest
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, Gold, Skill Point
สามารถทำได้: 3
หมายเหตุ : -
Sisterhood 2

Sisterhood 2

ช่วยนำปิ่นปักผมของ Tina ที่ถูกขโมยไปโดย Edenp กลับไปให้เธอ
เลเวลที่สามารถรับได้ : 1 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 4
รับที่ : Tana the Merchant Guilder
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Sisterhood 1
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : European Quest
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, Gold, Skill Point
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Forming a Party

Forming a Party

Tina ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเส้นทางสายไหม เพื่อตอบแทนที่ช่วยนำของดูต่างหน้าของแม่เธอกลับมาส่งให้
เลเวลที่สามารถรับได้ : 1 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 5
รับที่ : Tina the Specialty Merchant
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Sisterhood 2
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : European Quest
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์t
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Hunting Wolf

Hunting Wolf

การขนส่งสินค้าไม่สามารถทำได้ตามที่กำหนดเพราะปริมาณของ Baori Wolf ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ Tina จึงขอให้คุณช่วยล่า Baori Wolf ให้ที
เลเวลที่สามารถรับได้ : 1 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 5
รับที่ : Tina the Specialty Merchant
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Forming a Party
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Baroi Wolf
ขอบเขต : European Quest
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, Gold, Skill Point
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Kapros the Guild Master

Kapros the Guild Master

Kapros ไม่สามารถจะส่งสินค้ามาให้ Special Store ได้ตามเวลา คุณจึงถูกขอร้องให้ไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เลเวลที่สามารถรับได้ : 1 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 7
รับที่ : Tina the Specialty Merchant
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Hunting Wolf
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : European Quest
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Merchant Assailant

Merchant Assailant

สืบหาเรื่องราวแท้จริงของการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นจากฝีมือแม่มด
เลเวลที่สามารถรับได้ : 1 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 7
รับที่ : Kapros the Guild Master
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Kapros the Guild Master
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : European Quest
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, Skill Point, Blessed Steps
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Merchant's Revenge

Merchant's Revenge

เพราะเหตุการณ์ที่เหล่ามอนสเตอร์รุมทำร้ายพ่อค้า ทำให้พวกพ่อค้าไม่ยอมออกจากปราสาท คุณจะต้องไปล่า Logos Baroi เพื่อทำให้เหล่าพ่อค้ารู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง
เลเวลที่สามารถรับได้ : 1 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 7
รับที่ : Kapros the Guild Master
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Merchant Assailant
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Logos Baroi
ขอบเขต : European Quest
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, Gold, Skill Point
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Getting Back Linen

Getting Back Linen

ไปเอา linen ที่ถูก Bartis ขโมยไปกลับคืนมาให้ Kapors
เลเวลที่สามารถรับได้ : 1 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 8
รับที่ : Kapros the Guild Master
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Merchant's Revenge
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Bartis
ขอบเขต : European Quest
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, Gold, Skill Point
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -

12345678910 | 31 Next