Race & Skill

Blackrogue-European Race Warrior Rouge Wizard Warlock Bard Cleric

Buffer Mastery

Cleric

Resurrection
Resurrection
สกิลทักษะการฟื้นคืนชีวิตให้แก่ผู้ตาย
Group Reverse Group Reverse
ชุบชีวิตเป้าหมายที่ตาย แสดงผลรอบตัวผู้ใช้รัศมี
Reverse Oblation Reverse Oblation
ชุบชีวิตเป้าหมาย พร้อมฟื้นฟู HP จนเต็ม และทำให้พลังป้องกัน พลังป้องกันเวทมนต์ HP สูงสุด เพิ่มขึ้น พร้อมกับได้รับ EXP คืนเล็กน้อย แต่เป้าหมายจะเสียพลังโจมตี และพลังเวทมนต์ ชั่วคราว
Holy Group Reverse Holy Group Reverse
ชุบชีวิตเป้าหมายที่ตาย แสดงผลรอบตัวผู้ใช้
Rebirth Immolation Rebirth Immolation
ชุบชีวิตเป้าหมาย พร้อมฟื้นฟู HP จนเต็ม และทำโจมตี พลังเวทมนต์ HP สูงสุด เพิ่มขึ้น พร้อมกับได้รับ EXP คืนเล็กน้อย แสดงผลนาน 2 นาที