Teruyoroi Rudiba-Max

Teruyoroi Rudiba-Max

คะแนน
เพิ่มค่า HP ขึ้น 20%

Map Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ

Unit Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ