Machine sword Defender

Machine sword Defender

คะแนน
เพิ่มพลังการโจมตี,ป้องกัน,ค่า rec และ HP ขึ้น 5%

Map Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ

Unit Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ