Shokuyoroi Abaddon seal

Shokuyoroi Abaddon seal

คะแนน
เพิ่มพลังการป้องกัน และ ค่า HP 5%

Map Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ

Unit Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ