MaSokoromo Ebyurakasuto

MaSokoromo Ebyurakasuto

คะแนน
ช่วยฟื้นฟูค่า HP เมื่อเอาชนะคู่ต่อสู้

Map Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ

Unit Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ